Drukuj Powrót do artykułu

Abp Dziwisz objął rządy w archidiecezji krakowskiej

27 sierpnia 2005 | 17:02 | bl, md, mp //mr Ⓒ Ⓟ

Abp Stanisław Dziwisz objął uroczyście rządy w archidiecezji krakowskiej. – Staję przed wami jako wasz brat, ale również jako wasz pasterz – powiedział w homilii wygłoszonej podczas Mszy na Rynku Głównym.

Zapowiedział, że program jego posługi streszczać się będzie w słowach zmarłego Papieża: „Drogą Kościoła jest człowiek”. Wcześniej odbył ingres do katedry na Wawelu.
– Świadomość, ze podejmuję wielkie dziedzictwo św. Stanisława, biskupa i męczennika oraz Jana Pawła II napawa mnie lękiem. Z drżeniem serca pytam sam siebie, czy sprostam temu zadaniu – wyznał nowy metropolita krakowski w trakcie swej pierwszej mszy po ingresie.
Przyznał, że pociesza go świadomość, że Bóg, wyznaczając człowiekowi zadania, daje mu wystarczające łaski, aby mógł je wypełnić.
– Proszę was, módlcie się, bym był – jak pisał Jan Paweł II – „ogniwem mocnym” – wołał abp Dziwisz.
Zapewnił, że otuchy dodają mu słowa: „Sursum corda!, wypowiedziane przez Jana Pawła II w 1997 roku pod Giewontem, które przyjął jako swe biskupie zawołanie.

*Ingres do katedry*
Pierwszym punktem dzisiejszych uroczystości był ingres abp Dziwisza do wawelskiej katedry. Nowy metropolita przybył tam przy dźwiękach Dzwonu Zygmunta, a u drzwi powitali go kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, miejscowa kapituła, przedstawiciele Papieskiej Akademii Teologicznej, zakonów oraz świeckich. Bardzo liczna była delegacja watykańska z prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Crescenzio Sepe, prefektem Kongregacji ds. Biskupów kard. Giovannim Batistą Re oraz papieskim ceremoniarzem abp. Piero Marini.
Po wejściu do świątyni arcybiskup przeszedł wprost do konfesji św. Stanisława. Tam ucałował relikwie patronów katedry: św. Stanisława, św. Wacława i św. Jadwigi. Następnie modlił się przed Najświętszym Sakramentem.
„Mocą mojej łaski apostolskiej ustanawiam Cię głową Kościoła krakowskiego” – po odczytaniu w Katedrze Wawelskiej słów bulli Benedykta XVI z 3 czerwca br., abp. Dziwisz formalnie objął urząd.
Tradycja nakazuje, by protokół z odebrania dokumentu podpisali wszyscy członkowie Kolegium Konsultorów archidiecezji.
Następnie abp Dziwisz zajął miejsca na katedrze (tronie biskupim) – symbolu władzy metropolity. Ubrany w ornat papieski (Jan Paweł II miał go na sobie w 1999 na Wawelu). Na ramiona arcybiskupa nałożono ponadto zabytkowy – powstały w pracowni hafciarskiej królowej Jadwigi – racjonał i paliusz na znak jedności ze Stolicą Apostolską. Od tej chwili kierowanie archidiecezją spoczywa na barkach nowego metropolity. Na znak przekazania władzy kard. Macharski podał też nowemu metropolicie pastorał, który wcześniej należał do Karola Wojtyły.
Nuncjusz abp Józef Kowalczyk w imieniu papieża podziękował dotychczasowemu metropolicie krakowskiemu kard. Franciszkowi Macharskiemu: – Księże Kardynale Franciszku! Ojciec Święty Benedykt XVI, Kościół, który jest w Polsce, a zwłaszcza Kościół krakowski i my razem z nimi, składamy Ci wyrazy uznania, wdzięczności i podziękowania za przykładną pracę i posługę kapłańską, biskupią i kardynalską pełnioną na przestrzeni minionych lat.
Natomiast zwracając się do abp Dziwisza podkreślił, że w jego posłudze duszpasterskiej „dominującą zasadą działania musi być miłość miłosierna”. Przypomniał, że duchowo wzrastał i dojrzewał on do tej posługi u boku Jana Pawła II.
Po tych wszystkich uroczystych słowach, przedstawiciele poszczególnych stanów archidiecezji złożyli nowemu metropolicie homagium – wyraz szacunku i posłuszeństwa.
W chwilę później uroczysty pochód przeszedł z Wawelu na Rynek Główny. Procesji towarzyszyły relikwie św. Stanisława.
Kraków entuzjastycznie witał swego nowego pasterza. Na ulicach powiewały flagi biało-czerwone (polskie), biało-żółte (papieskie) i biało-niebieskie (maryjne). Na trasie uroczystej procesji którą postępował abp Dziwisz z Wawelu na Rynek umieszczono jego herb oraz herby Jana Pawła II i Benedykta XVI. Witały go tez liczne transparenty, jak chociażby: „Królewskie Miasto Kraków gorąco wita księdza Arcybiskupa”, bądź też „Szczęść Boże, Arcypasterzu”.
Na rynku abp. Dziwisza powitały dźwięki Hejnału Mariackiego odegranego z ołtarza i pieśni „Gaude Mater Polonia”, poświęconej św. Stanisławowi. Bukiet wręczyła biskupowi delegacja krakowskich kwiaciarek

*Uroczysta msza na Rynku*
Swą pierwszą Mszę św. po ingresie, abp Dziwisz odprawiał na ołtarzu u stóp Bazyliki Mariackiej, w tym samym miejscu, w którym stał ołtarz, przy którym liturgię sprawował Jan Paweł II w 1991 r. Korzystał też z najstarszego, XV-wiecznego kielicha znajdującego się w skarbcu bazyliki.
Wraz z nim Eucharystię koncelebrowało ok. 800 kapłanów, w tym blisko 20 kardynałów, 30 arcybiskupów, 60 biskupów i 700 księży – z kraju i zagranicy. Przybyli niemal wszyscy polscy biskupi.
Przed rozpoczęciem mszy głos zabrał wyraźnie wzruszony kardynał Macharski. – Moi bracia i siostry – mówił. – Jak mam dziękować za to, że jesteście? To jest wielki, błogosławiony dar […] Z miłości, z życzliwości, z błogosławionej stanowczości chwalmy nowego metropolitę, arcybiskupa krakowskiego. […] Proszę ks. arcybiskupa metropolitę, my się będziemy razem póki sił modlić i troszczyć o to, żeby rychło Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze.

*Program posługi*
Mówiąc w homilii o swym przyszłym programie, abp Dziwisz odwołał się do pamiętnych słów Jana Pawła II: „Człowiek jest drogą Kościoła”. „Podejmujemy je z miłością, by stały się także naszym programem” – zapewnił.
Biskup „nie jest najemnikiem, któremu nie zależy na owcach, a dba tylko o własne korzyści” – podkreślił z mocą. Wyjaśnił, że istotę posługi biskupiej prezentuje ikona Chrystusa – Dobrego Pasterza. Winien więc być to człowiek, który zna owce swoje, jest z nimi, dzieli ich los, strzeże, broni i prowadzi je bezpieczną, wypróbowaną drogą. Szuka też zagubionej owcy a poranionej opatruje rany.
Wyraźnie podkreślił rolę świeckich. Wyraził pragnienie „abyśmy razem – wierni świeccy, zakonnicy z kapłanami i biskupami – odważnie przyczyniali się do kształtowania świata według zasad Chrystusa, budząc Ewangeliczną nadzieję w sercach wszystkich ludzi”.
Do obecnych na ingresie licznych polityków polskich i zagranicznych, zaapelował, by pamiętali o tym, że Jan Paweł II wzywał, by byli oni ludźmi sumienia, by „zawsze kierowali się dobrem drugiego człowieka, każdego człowieka, w szczególności tego, który sam nie potrafi się obronić”.
Tysiące rodzin, które przybyły tam z całej archidiecezji krakowskiej, zapewnił o swej trosce o rodzinę. „Kościół opowiada się za rodziną, jako wspólnotą życia mężczyzny i kobiety, opartą na prawdziwej miłości. […] Tak rozumiana rodzina jest naturalnym środowiskiem życia człowieka, dlatego nie może być zastąpiona żadnym innym związkiem” – dodał.
Z szacunkiem zwrócił się do świata nauki. Środowiskom akademickim Krakowa życzył, by poznając prawdę nie tylko kształtowali ludzi kompetentnych, ale nade wszystko ludzi bogatych w Bożą mądrość, którzy będą gotowi wziąć odpowiedzialność za los Ojczyzny i świata.
Zapewnił o swej trosce wobec świata pracy, z którym szczególnie związany był Jana Paweł II. Dodał, że wielkim bólem napawa go fakt, że w Polsce wielu ludzi nie znajduje pracy.
Nawiązał do przypadającego w tych dniach 25-lecia „Solidarności”. – Jest to wielki dorobek ducha polskiego. Nie można go zagubić! W przededniu jubileuszu 25-lecia „Solidarności” wracamy do tych wielkich wartości, które przyczyniły się do nowych narodzin Polski i Europy – apelował.
Specjalne, gorące pozdrowienie skierował do młodych, którzy „dziś chcą się nazywać pokoleniem Jana Pawła II”.
Pokreślił też rolę osób cierpiących. Prosił, by wspierali go swoją ofiarą i modlitwą. Zapewnił, ze każdego z nich chciałby przygarnąć do swego serca.
Pierwsza homilia nowego arcybiskupa Krakowa zawierała też istotne wątki ekumeniczne. Wyznał, że modli się nie tylko o wzajemną tolerancję i szacunek, ale także o to, „byśmy w Duchu naszego Zbawiciela mogli budować wspólnotę dzieci Bożych we wzajemnej miłości i prawdzie”. Pozdrowił także krakowską gminę żydowską.
Zapewnił, ze swój wzrok kieruje do krakowskich Łagiewnik, skąd rozeszło się na cały świat orędzie Bożego miłosierdzia poprzez posłannictwo s. Faustyny.
Na zakończenie Eucharystii wierni odśpiewali uroczyste Te Deum dziękując Bogu za nowego metropolitę.
Na uroczystości przybyli członkowie Episkopatu Polski z jego przewodniczącym abp Józefem Michalikiem i Prymasem Polski kard. Józefem Glempem oraz kardynałowie i biskupi z zagranicy. Wśród nich m.in. wikariusz generalny Rzymu kard. Camillo Ruini, któremu abp Dziwisz w sposób szczególny podziękował za szybkie rozpoczęcie procesu beatyfikalnego Jana Pawła II.
Wśród gości byli także m.in. prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Crescenzio Sepe, prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Giovanni Batista Re, papieski ceremoniarz abp Piero Marini, kard. Roberto Tucci, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Alfonso Lopez Trujillo, kard. Carlo Maria Martini, kolumbijski kardynał kurialny Dario Castrillón Hoyos, substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej abp Leonardo Sandri, kard. Edmund Szoka z USA, kard. Marian Jaworski z Ukrainy, kard. Kazimierz Świątek z Białorusi, kard. Joachim Meisner z Niemiec, a także przedstawiciele Episkopatów Rosji, Litwy, Węgier, Słowacji, Austrii. Przybyli też przedstawiciele innych wyznań.
W uroczystościach ingresu uczetniczyli przedstawiciele władz państwowych z Polski i zagranicy, m.in. prezydent Aleksander Kwaśniewski, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej Pier Francesco Casini oraz minister Rocco Butiglione, a także rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro Valls oraz papieski fotograf Arturo Mari. Nie zabrałko i kandydatów na Prezydenta RP: Donalda Tuska, Lecha Kaczyńskiego i Włodzimierza Cimoszewicza.
Uroczystość ingresu połączona była z tegoroczną Pielgrzymką Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, która zwykle odbywa się w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku wyjątkowo – na zaproszenie abp. Dziwisza – rodziny z całej archidiecezji przybyły na krakowski Rynek.
Dary ołtarza składane przez poszczególne rejony diecezji – jak w latach ubiegłych podczas Pielgrzymki Rodzin – zostaną przeznaczone na cele charytatywne, szczególnie na Fundusz Obrony Życia SOS. Pomoc ta jest kierowana do samotnych matek i ich dzieci, przebywających głównie w Domach Samotnej Matki, by mogły po kilku miesiącach powrócić do swoich środowisk.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.