Drukuj Powrót do artykułu

Abp Gądecki: Fatima jest orędziem nadziei!

14 maja 2021 | 06:00 | hsz, lk | Polanica Zdrój Ⓒ Ⓟ

Sample Fot: br. Piotr Duczmal SSCC

Fatima nie jest orędziem tragedii, Fatima jest orędziem nadziei! – powiedział w 40. rocznicę zamachu na Jana Pawła II przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Abp Stanisław Gądecki przewodniczył w czwartek 13 maja Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju.

Pełny tekst homilii Przewodniczącego KEP publikujemy TUTAJ.

Organizatorami wydarzenia są zakonnicy ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza z Polanicy Zdroju. Od 2013 roku klasztor sercanów białych w diecezji świdnickiej jest również Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Duchowe przygotowanie do dzisiejszych obchodów rozpoczęło się już w ubiegłym tygodniu. 7 maja Mszą św. zainaugurowano Jerycho Różańcowe, podczas którego modlono się o nowe powołania zakonne i kapłańskie oraz w intencji aktualnych potrzeb Kościoła. Tego dnia odbyła się również Ekstremalna Noc Fatimska – nocna pielgrzymka z figurą Matki Bożej Fatimskiej, której towarzyszyło rozważanie przesłania fatimskiego oraz modlitwa różańcowa.

W dzień 40. rocznicy zamachu na Jana Pawła II, o godz. 12:00 modlono się na różańcu w intencji pojednania i pokoju. O godz. 15.00 zgromadzeni na terenie sercańskiej parafii pw. Chrystusa Króla wierni odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego rozpoczęła się o godz. 17.00 procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej z kaplicy do ołtarza polowego.

Mszę św. koncelebrowali bp Marek Mendyk – biskup świdnicki, bp Adam Bałabuch – biskup pomocniczy diecezji świdnickiej oraz bp Ignacy Dec – świdnicki biskup senior.

We wstępie do liturgii bp Marek Mendyk przypomniał o okolicznościach zamachu na św. Jana Pawła II i reakcji całego świata na to dramatyczne wydarzenie. Wspomniał o zawierzeniu przez papieża Polaka całej Europy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi oraz ujawnieniu trzeciej z tajemnic fatimskich światu podczas pielgrzymki do sanktuarium w Fatimie w 2000 r.

„Dzisiaj przybywamy do tego szczególnego miejsca, aby w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej dziękować Bożej Opatrzności za dar ocalenia Jana Pawła II. Dzisiaj, kiedy świat wraca pamięcią do tych dramatycznych wydarzeń, trzeba nam na nowo przypomnieć sobie o dziedzictwie, które pozostawił nam papież Polak” – mówił bp Mendyk.

Przypomniał, że rok temu przypadła 100. rocznica urodzin Jana Pawła II, ale nie mogła ona być należycie świętowana z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. – Pamiętamy jednak, że nauczanie Jana Pawła II jest nadal aktualne i ponadczasowe dla każdej epoki. Kiedy czytamy jego przemówienia, zwłaszcza te z pielgrzymek do Polski, wydaje się, że są one pisane na dzisiaj, na te nasze trudne czasy. Pojawiają się w nich odpowiedzi na trudności obecnego czasu, kierunkują także życie społeczne, polityczne. Nie wolno nam zapomnieć o nauczaniu św. Jana Pawła II, od którego uczymy się zawierzenia Bogu i Matce Najświętszej codziennych spraw, ale też patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny – podkreślił bp Marek Mendyk.

W homilii przewodniczący KEP poruszył trzy główne kwestie: sytuację w Portugalii przed objawieniami w Fatimie, temat samych objawień oraz wezwanie do zmiany sposobu życia.

– Aby lepiej zrozumieć przesłanie tych tajemnic trzeba najpierw zwrócić uwagę na okoliczności w jakich one się zrodziły – zaznaczył abp Gądecki. Dla Portugalii był to czas zamętu – w wyniku zbrojnej rewolucji upadła monarchia i powstała republika. Nowy rząd wprowadził radykalny rozdział państwa od Kościoła. Nie znano wtedy zasady laickości, wprowadzono więc zasadę laicyzmu – dyskredytowano chrześcijan i odmawiano im prawa do politycznego działania zgodnie z ich przekonaniami. Oficjalnie ogłoszono wolność wszystkich wyznań, jednak faktycznie uderzono z całą mocą w Kościół katolicki. Demolowano i rabowano świątynie, bito i mordowano księży, zagrabiono majątek kościelny. Duchownym zabroniono organizowania procesji i noszenia szat duchownych poza kościołem.

Pomiędzy dążącą do wyniszczenia Kościoła i religii władzą a wiejską społecznością, dla której wiara była wszystkim, wybuchł konflikt. Episkopat protestował przeciwko nowemu porządkowi, wielu księży nie zgadzało się nakazami rządu. Doprowadziło to do kolejnych sankcji – już w 1912 r. żaden z portugalskich biskupów nie pasterzował w swojej diecezji. Zerwano też stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. „Działania te były jakby żywcem przejęte przez późniejszą rewolucję październikową w Rosji. I tak na początku XX wieku, nie tylko w Portugalii, ale również w innych krajach, ogłoszono śmierć Boga, a w konsekwencji tego również śmierć wiary, nadziei i miłości” – powiedział przewodniczący KEP.

Dalej abp Stanisław Gądecki przypomniał historię objawień fatimskich. Zwrócił uwagę, że wywoływały one niepokój antyklerykalnych władz, które starały się zdusić w zarodku rodzący się kult fatimski. Wydarzenia z Fatimy starano się ośmieszyć w gazetach, dochodziło do zamachów bombowych w Kościołach, a w 1922 r. rządowi agenci wysadzili w powietrze kaplicę zbudowaną na miejscu objawień. Kolejna władza pozwoliła na powrót z portugalskich biskupów z wygnania, księża mogli nosić publicznie sutanny i nie dochodziło już do napaści na kościoły i wiernych. Jednak późniejszy czas „przyniósł degradację godności ludzkiej, serię prześladowań, ludobójstwa i wojny” – zauważył abp Gądecki.

– Podobnie dzieje się w wieku XXI. Na porządku dziennym słyszymy o wojnach, uchodźcach, terroryzmie, o zamachach na życie niewinnych ludzi oraz o innych formach okrucieństwa i zniewolenia. Nowe tyranie rodzą się jak grzyby po deszczu, uciskając ludy i narody. Tym razem ta sama iluzja zbudowania świata bez Boga ogarnia jeszcze większą część ludzkości – powiedział przewodniczący KEP. Zacytował też fragment homilii Benedykta XVI z 2010 roku „Łudzi się ten, kto sądzi, że prorocka misja Fatimy się zakończyła. Człowiek bowiem potrafił zapoczątkować cykl śmierci i terroru, ale nie jest w stanie go przerwać”.

Trzecim poruszonym w homilii przez Przewodniczącego KEP wątkiem było wezwanie do pokuty i przemiany życia. Istotę orędzia fatimskiego „można streścić w czterech słowach: nawrócenie, różaniec, zawierzenie, pokuta” – powiedział abp Gądecki.

– Fatimskie wezwanie do nawrócenia nie jest w sumie niczym nowym. Od tego wezwania rozpoczął swoją publiczną działalność Pan Jezus – zauważył przewodniczący KEP. Pismo Święte mówi o metanoi, czyli „zmianie człowieka grzesznego w człowieka współpracującego z łaską Bożą”. – Orędzie fatimskie ostrzega ludzkość, by nie stawała po stronie szatana – powiedział abp Gądecki. Następnie wyjaśnił, czym jest owo „stawanie po stronie szatana” i przytoczył fragment starożytnego chrześcijańskiego traktatu Didache. „A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem, ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą obok udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia. Odtrącający tych, co nic nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!” (Didache, V.1, przekład Anna Świderkówna).

W Fatimie Matka Boża zaapelowała, aby codziennie odmawiać różaniec. – Wymowne jest również to, że nazywa siebie Matką Bożą Różańcową – zwrócił uwagę abp Gądecki, wyjaśniając znaczenie drugiego ze słów streszczających fatimskie orędzie.

Zawierzenie ludzi i narodów Niepokalanemu Sercu Maryi, którego w duchowej jedności z wszystkimi biskupami świata dokonał Jan Paweł II w 1984 roku było spełnieniem żądania Matki Bożej. Potwierdziła to siostra Łucja mówiąc „Tak, zostało uczynione, jak prosiła Nasza Pani” – wyjaśnił znaczenie trzeciego słowa abp Gądecki.

Również wezwanie do pokuty nie jest nowością – zauważył przewodniczący Episkopatu. O pokucie mówił Jan Chrzciciel, wzywał do niej również Pan Jezus, a później Apostołowie. W życiu codziennym pokuta objawia się przez „czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości” –powiedział arcybiskup przytaczając słowa Starego Testamentu.

– Fatima to wezwanie do radykalnego pójścia drogą wytyczoną przez Chrystusa – powiedział abp Gądecki. – To wezwanie, aby w duchu fatimskim podchodzić do wszystkich trudnych chwil, przykrości, cierpień, które dotykają nas każdego dnia. Aby przyjmować je z miłością, pokorą i modlitwą, bo tylko wtedy nie poranimy siebie ani drugich ludzi – dodał.

– Wielka fatimska przestroga winna zmobilizować naszego ducha do konsekwentnego kroczenia drogą wiary, do codziennej wytrwałej modlitwy, do troski o to, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, do osobistej więzi z Chrystusem w sakramentach pokuty i Eucharystii – zachęcał Przewodniczący KEP. – Tylko w ten sposób możemy zapobiec wojnom, nienawiści, przelewowi krwi, degradacji moralnej i biologicznej także naszego narodu – podkreślił.

– Fatima nie jest orędziem tragedii; Fatima jest orędziem nadziei! – powiedział na zakończenie homilii przewodniczący KEP. – Jest to krzyk, który pragnie poruszyć sumienia i serca ludzi! To morze światła, które przerywa ciemności antykultury grzechu i śmierci, próbującej zdominować nasz świat. To przypomnienie, że Pan Bóg nigdy się od nas nie odwraca, wręcz przeciwnie, On puka do serca świata i upomina się o każde ze swoich dzieci, bo chce, „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4). W tym sensie, kluczem do tak zwanej Tajemnicy Fatimskiej jest przede wszystkim „zbawienie dusz” – zakończył homilię abp Stanisław Gądecki.

Pełny tekst homilii Przewodniczącego KEP publikujemy TUTAJ.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.