Drukuj Powrót do artykułu

Abp Skworc w Piekarach Śląskich do kobiet

22 sierpnia 2016 | 10:33 | ks.sk / mz Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. pixabay.com

– Proszę was, abyście uświadomiły sobie na nowo odpowiedzialność za duchowy rozwój dziecka, które trzymałyście na rękach, przy sercu w dniu chrztu św. – powiedział abp Wiktor Skworc zwracając się do pątniczek, które przybyły w niedzielę do sanktuarium w Piekarach Śląskich.

Po raz kolejny w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia świat dziewczęta i kobiety przybyły do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości Społecznej, aby przedstawiać Jej swoje sprawy. Pielgrzymce przewodzi metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który przewodniczył Mszy św. Wzięła w niej udział premier RP Beata Szydło.

Drogie Siostry w Chrystusie Panu, z radością Was witam i pozdrawiam: Szczęść Boże!

I. Wprowadzenie

Przypomnę najpierw motywy naszego pielgrzymowania: dziękczynienie za chrzest (Gdzie chrzest tam nadzieja) i Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – święty czas pojednania z Bogiem i z bliźnimi oraz za Światowe Dni Młodzieży.

Wspominamy 1050-tą rocznicę chrztu pierwszego władcy Polan; wiemy, że w tym wydarzeniu znacząca role odegrała kobieta, czeska księżniczka z dynastii Przemyślidów Dobrawa, która stała się żoną Mieszka I . Z tego tytułu i z racji związków obrazu MB Piekarskiej z Pragą i Hradec Kralove, gościmy dziś przedstawicieli Kościoła w Republice Czeskiej – abp. Jana Graubner’a, który wygłosi homilię i bp. Jana Vokal’a z Hradec Kralowe. Naszych Braci z Czech witamy serdecznie!

Za nami wydarzenia ŚDM – najpierw „dni w diecezji”, zaś po nich spotkanie młodych z Ojcem Świętym Krakowie.

Drogie Siostry! To wy – otwierając wasze serca, rodziny, domy i mieszkania – przyjęłyście w archidiecezji 16 tysięcy pielgrzymów. Okazałyście niezwykłą gościnność. Przybliżyłyście młodym rodzinne ciepło Kościoła-Matki, który przygarnia i daje poczucie bezpieczeństwa. Po adresem wszystkich, którzy udzielili gościny wypowiadam szczere „Bóg zapłać”!

II. Powitanie gości

Drogie Siostry, w Waszym imieniu słowa powitania kieruję do Pasterzy Kościoła, którzy przybyli do Piekar Śl. i modlą się z nami. Witam biskupów z metropolii górnośląskiej i spoza: szczególnie bp. Wiesława Szlachetkę, biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej, któremu KEP powierzyła obowiązki ogólnopolskiego duszpasterza kobiet. Jest z nami również pochodzący z Cieszyna, bp Tadeusz Kusy biskup diecezji Koga-Bandoro w RŚA. Jego obecność przypomina nam, że Kościół jest misyjny i spełnia nakaz Zmartwychwstałego: Idźcie na cały świat..! Biskupie Tadeuszu prosimy o homilię podczas Nieszporów!

Słowa powitania kieruję do kobiet, repezentujących samorządy naszych miast i gmin. Witamy m.in. Panie, które piastują odpowiedzialne funkcje w samorządach. Pani prezydent miasta Zabrza życzmy wytrwałości i skuteczności w prowadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i dziękujemy za serce dla Metropolitalnego Święta Rodziny!

Pozdrawiam osoby życia konsekrowanego; zwłaszcza Siostry Misjonarki Miłosierdzia, bł. Matki Teresy, która dnia 4 września zostanie ogłoszona świętą Kościoła. Siostrom Matki Teresy, obecnym od lat w Katowicach dziękujemy za posługę wobec bezdomnych!

Pozdrawiam z wdzięcznością Kapitułę i kapłanów, którzy już od wczesnych godzin rannych udzielają sakramentu pokuty i pojednania. Dziękujemy też nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej.

Pozdrawiamy Siostry i Braci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem rozgłośni radiowych: Radia eM, Radia Katowice i Radia Piekary. Dziękuję ośrodkowi TVP3 Katowice. Zwłaszcza bliskie są nam osoby chore i w podeszłym wieku, którym bezpośrednia transmisja telewizyjna umożliwia modlitwę razem z nami. W tym miejscu niechaj wybrzmi – jako wyraz wdzięczności – zachęta do opłacania abonamentu, wspierającego m.in. społeczną misję mediów.

Zgodnie z tradycją, w kontekście minionej niedawno uroczystości św. Jacka, Metropolita Górnośląski ogłasza nazwisko laureata nagrody „Lux ex Silesia” – Światło ze Śląska. W tym roku, mając na uwadze konsekwentne pielęgnowanie etosu śląskiego oraz wybitne osiągnięcia dla poznawania gwary śląskiej, jako źródła języka i kultury polskiej, otrzyma ją prof. Jan Miodek. Laureat urodził się w pobliskich Tarnowskich Górach.

III. Słowa wdzięczności

1. Najpierw Bożej Opatrzności dziękujemy za chrzest. To pierwszy sakrament, który Pan Jezus przekazał ludziom, aby przeszli przez Bramę Miłosierdzia i mieli życie wieczne. Chrzest jest sakramentem przez który wchodzimy do wspólnoty Kościoła, tworząc razem duchową świątynię na mieszkanie Boga w Duchu Świętym. (por. Obrzędy chrztu dzieci – OchD, nr 3-4).

Kiedy mówimy o chrzcie, trudno nie wspomnieć kobiety o imieniu Lidia. To pierwsza Europejka, którą ochrzcił św. Paweł na europejskim lądzie. Dzieje Apostolskie piszą o niej, że była kobietą „bojącą się Boga”; zajmowała się sprzedażą purpury. „Pan otworzył jej serce, tak, że uważnie słuchała słów Pawła”. I przyjęła chrzest z całym swym domem. Tę scenę uwieczniono na jednej z kwater głównych drzwi katowickiej katedry.

Możemy więc mówić o roli kobiety w chrystianizacji Europy; możemy mówić o roli kobiet, wspominając raz jeszcze, żonę Mieszka I, Dobrawę, która wprowadzając męża w praktykę chrześcijańskiego życia, przyczyniła się do rozwoju chrześcijaństwa w naszym kraju.

Dzisiaj także nie brakuje kobiet: matek i babć, które przypominają i zachęcają rodziców do podjęcia decyzji o ochrzczeniu dziecka. Pośród nas są kobiety, matki, babcie, dzięki którym domy nadal otwierają się na Jezusa Chrystusa, a ich rodziny są chrześcijańskie.

Papieżu Franciszku odpowiadamy na Twoją zachętę wypowiedzianą w Częstochowie i serdecznie dziękujemy naszym matkom i babciom!

2. Nieraz mówimy o wrodzonych, odziedziczonych cechach a nawet o wierze, że zostały „wyssane z mlekiem matki”. Sam język, przypominając, że nie sobie samym je zawdzięczamy, naprowadza nas na wdzięczność wobec matek, z których wyssaliśmy życie. I to nie metaforycznie, w przenośni, lecz dosłownie! Wyssaliśmy życie. I za to dziś dziękujemy szczególnie: za często niedoceniany wysiłek karmiącego matczynego ciała. A z wdzięcznością wobec matek, które nas samych wykarmiły powinniśmy łączyć najwyższy szacunek do tych kobiet, które teraz poświęcają sporą część swojej życiowej energii, by ich maleństwa mogły się cieszyć naturalnym pokarmem. Warto wzmacniać kulturę, w której karmiące matki czują się bezpieczne; należy je cenić i szanować!

Wiele z was – drogie Siostry – z radością przyjęło godność i zadania matki chrzestnej. Proszę was, abyście uświadomiły sobie na nowo odpowiedzialność za duchowy rozwój dziecka, które trzymałyście na rękach, przy sercu w dniu chrztu św. Proszę o towarzyszenie waszym chrześniakom w modlitwie; rozmawiajcie z nimi rozmowę o wierze, zwłaszcza, kiedy przyjmują sakrament Ducha św., kiedy podejmują decyzje wiążące na całe życie; proszę was, byście dawały im przykład wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi.

3. Ojcu świętemu składamy podziękowanie również za dokument o rodzinie i małżeństwie pt. „Amoris laetitia” (Radość miłości). Podkreśla w nim, że „Przed każdą rodziną ukazuje się ikona Rodziny z Nazaretu, z jej codziennym trudem.. W skarbcu serca Maryi są również wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, a Ona je troskliwie zachowuje” I może nam pomóc, abyśmy rozpoznali w rodzinnych dziejach Boże orędzie (por. p.30).

Prawdę o skarbcu serca Maryi przeżywamy w Piekarach od wieków. Dlatego właśnie tu ukazujemy rodzinę i „uprawiamy” prorodzinną politykę, upominając się o pomoc rodzinie.

Ostatnio Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję o obowiązku państwa na rzecz ochrony rodziny.

Zanim tę rezolucję przyjęto, powstał rządowy konkret: „Rodzina 500+. Program wsparcia dla rodziców” oraz „Program 75+”. Statystyki wskazują, że 2015 r. prawie połowa rodzin z czwórką i większą liczbą dzieci żyła w ubóstwie, z czego prawie co piąta poniżej skrajnej biedy. Program „Rodzina 500+” jest przełomowy, ponieważ w jakieś mierze niweluje istniejące, często rażące dystanse społeczne. Wyrażamy uznanie Rządowi RP, a szczególnie Pani Premier za determinację i dotrzymanie słowa! Odrzucamy krytyczne opinie o tym Programie, skądkolwiek by płynęły, ponieważ często obrażają rodziny, zwłaszcza wielodzietne. Dzięki „Rodzina 500+” wiele dzieci przeżyło z rodzicami swoje pierwsze wakacje nad polskim morzem!

Dla nowej rodziny ważną przestrzenią jest mieszkanie. Do wspomnianych wyżej Programów dochodzi jeszcze jeden: Program „Mieszkanie Plus”. Jego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich i średnich dochodach. „Godne zarobki, wsparcie rodzin i wreszcie własne mieszkanie – to jest to, czego dzisiaj oczekują i potrzebują Polacy”. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić!

Drogie Siostry! Odwiedziny rodzin w mieszkaniach, w zdegradowanych osiedlach naszych górnośląskich miast, nakazują mi postulowanie jeszcze jednego programu: łazienka dla każdej rodziny! O taki program wołam do naszych samorządów!

Dzięki „Programowi 75+” (wchodzi w życie od 1 września) każdy, kto ukończył 75-ty rok życia, bez względu na status materialny, będzie miał prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ministra zdrowia. To również program ważny, ze względu na to, że według badań 30 % pacjentów nie wykupuje recept, bo ich na to nie stać, a to dlatego, że najniższe renty i emerytury w naszym kraju sprawiają, że jak mówi GUS blisko 3 mln osób żyje poniżej minimum egzystencji a na granicy ubóstwa relatywnego funkcjonuje aż 6 mln osób.

IV. Inne aktualne sprawy

Drogie Siostry!

1. W Piekarach „od zawsze” mówiło się o wartości niedzieli, o istocie jej świętowania i obronie prawa pracownika do wypoczynku. Wiosną powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Inicjatywa zbiera podpisy pod projektem ustawy, którą mocno wspieramy. Jest to legalna droga do odzyskania niedzieli; „Bożej i naszej”, sprzyjającej umocnieniu, a może niekiedy odrodzeniu zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Dramatyzm tej sytuacji potwierdza jeszcze fakt, że to właśnie w niedzielę – najczęściej w handlu – zatrudniane są kobiety: żony i matki. Ten stan trzeba zmienić; dlatego raz jeszcze apeluję o składanie deklaracji poparcia dla inicjatywy ustawodawczej o ograniczeniu handlu w niedzielę! Niedziela to Dies Domini i Dies hominis – dzień Pana i dzień człowieka; dokładnie: dzień będący własnością człowieka. O to właśnie chodzi, aby niedzielę zwrócić człowiekowi, każdemu człowiekowi. Bo niedziela nie jest luksusem, ekskluzywnym zbytkiem dla bogatych. Niedziela jest dla każdego; jest demokratyczna! A państwo powinno ją chronić prawem, jako fundamentalne społeczne spoiwo, jak świętość!

2. Jako mieszkańcy województwa śląskiego stajemy przed poważnym wezwaniem. Musimy podjąć wspólne działania w celu radykalnej zmiany jakości powietrza, którym oddychamy. Wszyscy powinniśmy dzisiaj uczynić ekologiczny rachunek sumienia. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato sì”, ale zdrowy rozsądek oraz wola zachowania przykazania Bożego „Nie zabijaj”! Wśród 50-ciu europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, 33 to miasta polskie, z Żywcem, Pszczyną, Rybnikiem, Wodzisławiem i gminą Godów na czele!

Wiemy, że istnieją także ekonomiczne przyczyny tych zjawisk. Wielu mieszkańców naszego województwa – mimo najlepszej woli – nie stać na wymianę pieców grzewczych i zakup lepszej jakości węgla. W tym zakresie oczekujemy programów i wsparcia od rządu oraz lokalnych samorządów. W litanii do Matki Bożej Piekarskiej znajduje się wezwanie: „abyśmy w zdrowych warunkach żyć mogli”… Dziś, spełnienie tego błagania w dużej mierze zależy to od każdego z nas, od współpracy mieszkańców miast i gmin z władzami samorządowymi wszystkich szczebli i od współdziałania z WFOŚ.

3. W Polsce marnuje się rocznie około 9 milionów ton żywności. Z tego 2 miliony przypada na indywidualnych konsumentów. Według wyliczeń cena tego marnotrawienia w skali miesiąca jest wysoka i waha się od 25 do 45 złotych na osobę.

Potrzebny jest umiar w zakupie żywności. Przepełniona lodówka nie jest symbolem dobrobytu a może być znakiem niegospodarności. W tym zakresie wiele od was zależy, od „polityki” robienia zakupów, wszak jesteście w rodzinach ministrami gospodarki i finansów!

4. Drogie Siostry! Piekary Śląskie są stolicą katolicyzmy społecznego, który uczy krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczną. Dlatego – jak tylko zostanie zakończona budowa domu pielgrzyma „Nazaret”, ulokujemy w nim Górnośląskie Obserwatorium Społeczne, które będzie instytucją szybkiego reagowania na zachodzące zjawiska społeczne, zarówno w naszym regionie, jak i poza nim. Bóg zapłać wam za wspieranie budowy tego domu pielgrzyma, który powstaje z waszych ofiar. Bóg zapłać za każdą ofiarę, za każdy „wdowi grosz”. Zaś zamożnych mieszkańców Górnego Śląska, proszę, aby dołączyli do tego wspólnego dzieła.

I jeszcze apel do Rządu. Jako mieszkańcy Górnego Śląska zasługujemy na zaufanie! Przekonujących dowodów przywiązania do Ojczyzny daliśmy wystarczająco dużo – np. powstania śląskie, których rocznice w tych dniach przypadały.

Drogie Siostry! Powierzam was Pani Piekarskiej: wasze powołania, małżeństwa, rodziny i społeczna zaangażowanie. Niech Maryja, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, przyjmie do skarbca swego serca wszystkie sprawy każdej z was, każdej rodziny; i niech – jak w Kanie Galilejskiej- woła do Swego Syna o cud konkretnej przemiany. I my wołamy; całe nasze tu pielgrzymowaniem to modlitewne wolanie: Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami! I Szczęść Boże!

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.