Drukuj Powrót do artykułu

Apel profesorów o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II

29 listopada 2020 | 00:05 | mp | Warszawa Ⓒ Ⓟ

– Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – czytamy w liście otwartym podpisanym przez prawie półtora tysiąca ludzi nauki. Jest to apel osób świeckich, profesorów różnych uczelni, o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II. Jeśli inne osoby świeckie z tytułem profesora (profesorowie tytularni i profesorowie uczelniani) chciałyby podpisać się pod tym apelem mogą to zrobić pisząc na adres: apelprofesorow@gmail.com z podaniem tytułu naukowego i nazwą uczelni. List podpisali m.in. Adam Daniel Rotfeld, Andrzej Staruszkiewicz i Krzysztof Meissner.

A oto pełna treść listu:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:
„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

Apel podpisali dotąd:

Lista stale jest aktualizowana

Prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Halina Abramczyk, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Anna Adach, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, prof. Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Dr hab. Marek Adamiec, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska, em. prof. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Franciszek Adamski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Paweł Adamski, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emeryt

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, prof. Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Wiesław Z. Antkowiak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Nina Antos-Krzemińska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Barbara Apolinarska, em. prof. Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. dr h. c. mult. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Anna Bach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. n.med. Teresa Bachanek, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. Czesław Bagiński, prof. Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, Politechnika Warszawska oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Dr hab. Jacek Balicki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Maria Bałanda, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Kazimierz Baran, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. inż. Anna Barańska, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Marek Kazimierz Barański, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Marek Barański, Akademia Muzyczna w Katowicach

Dr hab. inż. Jacek Barburski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Karol Baron, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. inż. Anna Barszcz, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. Barbara Barszcz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. inż. Tomasz Barszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz, em. prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Dr hab. inż. Jan Barwicki, prof. nadzw. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Leszek Bednarczuk, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Berlicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Rafał Bernard, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Białas, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Dr hab. Leokadia Białas-Cież, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Helena Białkowska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Dr hab. Michał Białkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, Klinika Kardiologii Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. Adam Biela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Stefan Bielański, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Bielecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. med. Stanisław Bień, em. prof. Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Marek Biernacki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jadwiga Biernat, em. prof. Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Maria Bilińska, prof. Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie

Prof. dr hab. med. Zofia T. Bilińska, Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Prof. dr hab. Paweł Bilski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Dr Wiesław Kazimierz Binienda, PhD, prof. i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej The University of Akron, Akron OH, USA

Prof. dr hab. dr h. c. Czesław Błaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Ryszard Błażej, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Artur Błażejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Józef Błażewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Waldemar Bober, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Aleksander Bobko, rektor senior Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Sławomir Bobowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Adam Bobrowski, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Urszula Bobryk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Zbigniew M. Bocheński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Kazimierz Bodek, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jan Bokszczanin, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Elżbieta Boligłowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Krystyna Boratyńska, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Prof. dr hab. Adam Boratyński, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Ewa Borkowska, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Józef Borkowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Katarzyna Borowska, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, em. kier. Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Marcin Bortnowski, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Tadeusz Boruta, Uniwersytet Rzeszowski, czł. Polskiej Akademii Umiejętności

Dr hab. inż. Bożena Borycka, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Dr hab. Paweł Boryszewski, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Dr hab. Bogusław Bożek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Piotr Briks, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Bogusław Broda, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Stanisław Brożek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Bryk, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Mariusz Bryl, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Władysława Bryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. med. Leszek Bryniarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dr hab. Józef Brynkus, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Maria Bubicz, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Buczek-Śledzińska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, emerytowana

Dr hab. Marek Budajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Ewa Budzyńska, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Józef Budzyński, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Dr hab. Ewa Bugaj, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Franciszek Buhl, Uniwersytet Śląski

Prof. Andrzej Buko, Corresponding Member of the PAS Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Prof. dr hab. inż. Wojciech Zbigniew Burakowski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Bogdan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. inż. Adam Wojciech Bydałek, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. inż. Dorota Bzowska, prof. Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Ryszard Cach, Uniwersytet Wrocławski

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Tadeusz Caliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Stanisław Cebula, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego

Dr hab. Anna Cegieła, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Zbigniew Celka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Cena, Sydney

Prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski w Gdyni

Dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Władysław Chałupka, em. prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Dr hab. Maria Chantry, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Grażyna Chełkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski, em. prof. Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Collegium Medicum UJ, Kraków

Dr hab. Julian Chmiel, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Krystyna Chmiel, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Paweł Chmielarz, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Adam Choiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Jan Chorowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Marek Chowaniec, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

‌Prof. dr hab. Maria Chrzanowska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Dr hab. Maria Chuchra, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Wiesław Chwała, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Prof. dr hab. Janusz Chwastowski, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Tomasz Cichorek, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. Politechniki Poznańskiej, emerytowana

Dr hab. Filip Ciepły, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Witold Ciesielski, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Cieśliński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan L. Cieśliński, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. n. med. Maria Cioch, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Dorota Ciołek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Mieczysław  Ciosek, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Elbląskiej Uczelnii Humanistyczno-Ekonomicznej

Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Tadeusz Citko, Politechniki Białostockiej, emeryt

Prof. dr hab. med. Barbara Cybulska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH

Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Cyrek, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Bohdan Cywiński, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Prof. dr hab. Alicja Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Włodzimierz Czamara, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr. hab. Sławomir Stanisław Czarnecki, prof. zw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marian Czauderna, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czechowicz Dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Franciszek Czechowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Zbigniew Czechowski, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Krzysztof Czernaś, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. inż. Jacek M. Czerniak, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. zw. dr hab. n. biol. Romuald Czerpak, em. prof. Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku

Prof. dr hab. Krystyna Czuba, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Dr hab. Jarosław Czubaty, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Antoni Czyż, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Prof. zw. dr hab. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Mirosława Dabert, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Kazimierz Dadak, prof. Hollins University, Roanoke, VA, USA

Prof. dr hab. Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Maria Dakowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Łukasz Damurski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Irena Daniewska, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Andrzej Robert Daniewski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, emeryt

Prof. dr hab. inż. Józef Dańko, em. prof. honor. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Piotr Daranowski, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jadwiga Daszyńska-Daszkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Stanisław Dąbek, em. prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Teresa Dąbkowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Dąbkowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Roman Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Wiesław Delimat, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. Zofia Denkowska, Uniwersytet w Nantes we Francji, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Maciej P. Denkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Dębowska, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Tomasz Dietl, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polska Akademia Umiejętności

Dr hab. Włodzimierz F. Dłubacz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Anna Długosz, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, emerytowana

Dr hab. Kazimierz Długosz, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Magdalena Długosz, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew Długosz, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. Jadwiga Dmochowska-Gładysz, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dr hab. Piotr Dniestrzański, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Izabela Dobosz, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Karol Dobrzeniecki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Tadeusz Domański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Kazimierz Dopierała, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Maciej Dorna, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Dominik Dorosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Jan Dorosz, Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. Roch Włodzimierz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Wojciech Drelicharz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Stanisław Drozdowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dagmara Drzazga, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Maciej Drzonek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Stanisław Drzymała, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. Maria Dubicka, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Prof. dr hab. Krzysztof Duda, em. prof. Instytutu Onkologii w Krakowie, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, em. prac. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prac. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Jolanta Dudek, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Wiesław Dyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Aniela Dylus, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Gabriela Dziamska-Lenart, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Antoni Dziatkowiak, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, dyr. Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Prof. dr hab. Roman Dziergwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, Politechnika Warszawska, emeryt

Prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Jan Falkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Dr hab. inż. Lidia Felska-Błaszczyk, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Jan Ferenc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, prof. Uniwersytetu Opolskiego, emerytowana

Prof. dr hab. Ryszard Fiedorow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jan Fiedurek, em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Adam Figiel, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Figiel, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Filipek, em. prof. Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Karol Firek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Firlej, Akademia Muzyczna w Łodzi

Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Adam Fitas, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. dr h. c. Bolesław Józef Fleszar, Politechnika Rzeszowska

Dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. zw. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski, Politechnika Warszawska, emeryt

Prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska

Dr hab. Paweł Foralewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Teresa Fortuna, em. prof. zw. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. Remigiusz Forycki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Wit Foryś, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Piotr Franaszek, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Ludwik Frey, em. prof. Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Bogusław Fugiel, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. med. Marian Gabryś, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Andrzej Gackowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum

Dr hab. Ewa Gajda, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Kazimierz Gajda, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Jerzy Gajda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Zbigniew Gajek, prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. Alina Gajewska, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jarosław Gajewski, Akademia Teatralna w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Galanty, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Cezary Galiński, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Robert R. Gałązka, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. Anna Gaweł, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Stanisław Gawiejnowicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Stanisław Gawliński, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Piotr Gawor, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Dariusz Gątarek, prof. Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Julian Gembalski, Akademia Muzyczna w Katowicach

Dr hab. Zdzisław Gębołyś, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Gębski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. nadzw. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Prof. dr hab. Maciej Giertych, em. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Michał Gierycz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. Witold Glinkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

Dr hab. Anna Głąb, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Zenon Głodek, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Głowniak, b. prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Dr hab. Jerzy Głybin, prof. Akademii Muzycznej w Katowicach, emeryt

Dr hab. Ryszard Gmoch, em. prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Bogdan Gola, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Dr hab. Wiesław Golnau, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, prof. hon. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Janusz Gołaś, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Jędrzej Gołaś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Andrzej Janusz Gołąb, prof. nadzw. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, emeryt

Prof. zw. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wiesław Marek Gołębiewski, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, emeryt

Dr hab. inż. Irena Gołębiowska, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Barbara Gołębniak, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Beata Gontarz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Dariusz Góra, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Sylwia Góra, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Marzena Górecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Joanna Górnicka-Kalinowska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Małgorzata Górska, prof. Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Maria Górska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. med. Andrzej Górski, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Dr hab. Grzegorz Górski, prof. Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu

Prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. med. Paweł Górski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Romuald Górski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, kier. Katedry Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dyr. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Dr hab. inż. Kazimierz Grabas, prof. Politechniki Wrocławskiej, emeryt

Dr hab. Teresa Grabińska, prof. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. fiz. Bolesław Grabowski, em. prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. Politechniki Rzeszowskiej

Prof. dr hab. Marian Grabowski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Greblicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Eugeniusz Grech, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Prof. dr hab. Ewa Gregoraszczuk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Izabella Gregory, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. n. społ. dr hab. Jan Grosfeld, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Prof. dr hab. szt. muz. Barbara Gruberne-Bernacka, Akademia Teatralna w Warszawie, emerytowana

Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. szt. muz. Roman Grucza, em. prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku i Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Dr hab. Ireneusz Grułkowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Gryba, Université Polytechnique, Valenciennes, Francja, emeryt

Prof. dr hab. Adam Gryff-Keller, em. prof. zw. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. Krzysztof Grygiel, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Grygiel, em. prof. Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Watykanie

Dr hab. inż. arch. Agnieszka Gryglewska, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Ryszard Gryz, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Renata Grzegorczykowa, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk, Politechnika Białostocka

Dr hab. hab. Alicja Grześkowiak, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. n. med. Marian Grzymisławski, em. prof. zw. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. Ewa Gurba, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Krzysztof Gurba, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. inż. Stanisław Guzowski, em. prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Gzella, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr hab. Michał Haake, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Tomasz Haertlé, Narodowy Instytut Badan Agronomicznych (INRA), Francja

Prof. dr hab. Mieczysław Hajnos, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, emeryt

Prof. dr hab. inż. Janusz Halawa, em. prof. zw. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Elżbieta Hałas, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, em. prof. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. Grzegorz Haneczok, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. inż. Grzegorz Harań, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Hubert Harańczyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Wanda Harkot, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Jan Hauke, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Marek Hawryluk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Hellmann, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Jacek Herbich, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. n. hum. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa w Raszynie

Dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. inż. Marian Hopej, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Stanisław Hornik, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dr hab. Magdalena Horodecka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Karol Horodecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Michał Horodecki, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jarosław Horowski, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Romuald Huszcza, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jakub Isański, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Iwanek, prof. Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, em. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Paweł Izdebski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Anna Irena Jabłecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. inż. Chróścielewski Jacek, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Hanna Jackowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. n. hum. Ewa Jackowska, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Zbigniew Jakubiec, em. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Tomasz Jakubowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Danuta Jama, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Jerzy Jamroz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Jacek Adam Jania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Anna Janicka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Maciej Janik, em. prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Prof. dr hab. n. rol. Leszek S. Jankiewicz, em. prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Dobrochna Jankowska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, Politechnika Warszawska

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Elżbieta Janus, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Katarzyna Janus, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Prof. dr med. Katarzyna Januszewska, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Abteilung für Kinderherzchirurgie

Prof. dr hab. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Leszek Jarecki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Bogdan Jaroszewicz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz, Instytut Łączności w Warszawie

Dr hab. Magdalena Jaroszewska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Teresa Jaroszewska, em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Wojciech Jasiakiewicz, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski, emeryt

Dr hab. inż. Tadeusz Jastrzębski, em. prof. ndzw. Politechniki Szczecińskiej

Dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Prof. dr hab. Jan S. Jaworski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. inż. Wiesław Jażdżyński, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. inż. Jerzy Jedliński, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa

Prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło, Politechnika Warszawska

Dr hab. Aleksandra Jezierska-Thöle, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Andrzej Jezierski, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Prof. dr hab. Katarzyna K. Jeziorkowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Jeznach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Lucjan Jędrychowski, em. prof. Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

Dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, prof. Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prof. dr hab. Tadeusz Jopek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Adam Jóźwik, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Roman Jurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Marian Jurzysta, em. prof. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Janusz Kaczmarek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Mirosława Kaczmarek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Wojciech Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Jerzy Kaczorowski, em. prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski, Politechnika Warszawska

Dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, Kierownik Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Jan Konrad Kadłubiski, em. prof. Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina

Dr hab. Joanna Kalaga, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Roman Kalarus, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dr hab. Maria Kalczyńska, prof. Politechniki Opolskiej, czł. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Leszek Kalinowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Janusz Kaliński, em. prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Piotr Kalita, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marianna Kamińska, Instytut Ogrodnictwa

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Politechnika Warszawska

Prof. Marek M. Kamiński, University of California, Irvine

Prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Marian Kampik, Politechnika Śląska

Dr hab. Stanisława Kanas, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, Politechnika Śląska

Dr hab. Leszek Kania, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. inż. Ludwik Kania, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Michał Kara, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Anna Karczewska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Dariusz Kardaś, prof. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Stanisław M. Karpiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Michał Kasiński, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Michał Kasiński, prof. Państwowej Uczelni Stefana Batorego w Skierniewicach, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dr hab. Anna Kasprzyk, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Zofia Kaszowska, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Anna Kawalec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. dr hab. Paweł Kawalec, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Barbra Kawecka, em. prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska, czł. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Dr hab. inż. Michał Kawulok, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr hab. Janusz Kaźmierczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Janusz Kempa, em. prof. Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kęsy, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Dr hab. Anna Kieliszczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. Barbara Kiereś, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Henryk Kiereś, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i profesor WSKSiM w Toruniu

Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, em. prac. nauk. Uniwersytetu Medycznego oraz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. dr hab. Danuta Kisielewicz, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Marek Kisielewski, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Urszula Klajmon-Lech, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Piotr Kletowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. inż. Radosław Klimek, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. dr h. c. Włodzimierz Kluciński, b. rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kmieć, Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Józef Piotr Knap, em. prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Krzysztof Koehler, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Danuta Kokocińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Henryk Kołoczek, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej, Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Jerzy F. Kołodziejski, Instytut Technologii Elektronowej Warszawa i Politechnika Łódzka, emeryt

Dr hab. n. med. Monika Komar, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum

Prof. dr hab. Jacek Komasa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Ludwik Komorowski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Andrzej Komosa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Robert Koncki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marian Kondracki, em. prof. Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach

Prof. dr hab. Marek Konopczyński, Kierownik Katedry, Uniwersytet w Białymstoku Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Jolanta Kopka, em. prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Dr hab. Kazimierz Korab, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, b. rektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, emeryt

Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Korniak, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, emeryt

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, em. prof. Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. Waldemar Korpak, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Grażyna Korpal, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bohdan Korybut-Daszkiewicz, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, emeryt

Prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Krzysztof Koseła, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Krzysztof Kosiec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kosiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, emeryt

Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski

Dr Wojciech Kossek, prof. University of Denver, Colorado, USA

Prof. Teresa Kostkiewicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, em. prof.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, Politechnika Warszawska

Dr hab. Anna Kościołek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Aleksander Kościów, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Marek Kośny, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Paweł Koteja, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Leszek Kotulski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Politechnika Gdańska

Dr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Grzegorz Kowalewski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Leon Kowalewski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Izabela Kowalik, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Maria Kowalik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, emerytowana

Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Prof. Ewa Kowalska, prof. nadzw. Uniwersytetu Hokkaido w Japonii

Prof. n. społ. Elżbieta Kowalska-Dubas, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Jacek Kowalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kowalski, b. rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, emeryt

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, Politechnika Łódzka

Dr hab. Marek Daniel Kowalski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Radosław Kowalski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Stefan Kowalski, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Monika Kozłowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Piotr Kozłowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Mirosław Krajewski, em. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Prof. dr hab. med. Małgorzata Krajnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Dr hab. Małgorzata Krakowiak, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Henryka Kramarz, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Teresa Krasowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, b. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, b. rektor Akademii Muzycznej w Krakowie

Dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Franciszek Piotr Krok, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Franciszek Wiesław Krok, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Hubert Krotkiewski, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Piotr Król, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Krzysztof Krupiński, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Stanisław Krupowicz, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Piotr Kryczka, em. prof. zw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Hanna Kryjak, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Prof. Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Myśli Schumana

Prof. dr hab. farm. Jerzy Krysiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Anna Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jan Kryszak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Marzena Bogumiła Kryszkiewicz, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Krzanowski, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Szymon Krzywda, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. n. med. Hanna Kubiak, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Maciej Kubicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku

Prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, emeryt

Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Anna Kucz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, emeryt

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. inż. Krzysztof Kudła, prof. Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Dorota Kulczycka, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Rafał Kulik, Department of Mathematics and Statistics, University of Ottawa

Prof. dr hab. Maciej Kulisiewicz, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Konrad Kułakowski, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr Ewa Kumik, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. rol. Hanna Kunachowicz, Instytut Żywności i Żywienia oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, emerytowana

Prof. dr hab. Edward Kunicki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. n. med. Jolanta Kupryjańczyk, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Sławomir Kurpaska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Jacek Kosma Kurzępa, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. dr hab. Joachim Kusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Kuś, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dr hab. Robert Kuśnierz, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Roman Kuźniar, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Robert Kwiatkowski, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Aleksander Lasik, em. prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Stanisław Lasocki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr Jean-Pierre Lasota-Hirszowicz, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Polska Akademia Nauk

Prof. dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Jacek Lelakowski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Prof. dr hab. Romuald Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Paweł Lesiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. dr h. c. multi inż. Wacław Leszczyński, em. prof. zw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski

Prof. nazdw. dr hab. inż. Jacek Leśkow, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. Leonard Leśniak, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Dr hab. Jadwiga Leśniak-Jankowska, em. prof. Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Danuta Leśniewska, Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. inż. Monika Lewandowska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Jacek Lewandowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Wacław Lewandowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Witold M. Lewandowski, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. med. Tomasz Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Anna Liberek, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Agnieszka Libura, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Prof. dr hab. Janusz Limon, Gdański Uniwersytet Medyczny, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, czł. rzecz. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Bogusław Lipiński, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Dr hab. Jakub Lipski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Helena Lis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Tadeusz Lis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Katarzyna Lisiecka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach

Dr hab. Tomasz Justyński LL.M., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska

Prof. zw. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, Szczecin

Prof. dr hab. Werner Lubos, wieloletni prac. nauk. Akademii Jana Długosza w Częstochowie, czł. Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Ludka, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. inż. Sławomir Luft, em. prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Prof. dr hab. Tadeusz Lulek, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. n. med. Anita Lyssek-Boroń, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Prof. dr hab. Anna Łabno, Uniwersytet Śląski

Dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Łaciak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Mariola Łaguna, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Jacek Łapott, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Stefan Łaszyn, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. Leszek Łatka, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. n. med. Hanna Ławnicka, MD, PhD, prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. Dawid Łochyński, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. n. farm. Maria Łuczkiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Piotr Ługiewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Paweł Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Grzegorz Łysik, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Krzysztof Machaczka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Jan Machowski, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Witold Machowski, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. Zdzisław Andrzej Machowski, Sefako Makgatho Health Sciences University, Republika Południowej Afryki

Dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Tomasz Maciejewski, em. prof. nazdw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. inż. Roch Michał Mackowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Prof. dr hab. Wojciech Macyk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Paweł Maćkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, emeryt

Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dr hab. inż. Maciej Madziarz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Wojciech St. Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński, emeryt

Prof. dr hab. Marek Majdan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. n. med. Joanna Majerczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew Majka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Rufin Makarewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Makarewicz, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zbigniew Jan Makieła, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Franciszek Makurat, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Roman Malarz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. nadzw. Instytutu Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Prof. dr hab. Edward Malec, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr h.c. Edward Malec MD, PhD, Director of Division of Pediatric Cardiac Surgery, Depertment of Cardiac and Thoracic Surgery, University of Muenster

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Jerzy Malec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. inż. Ziemowit Malecha, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Teresa Malecka, Akademia Muzyczna w Krakowie

Dr hab. Paweł Malecki, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Piotr Malecki, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Anna Maliszewska, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie

Prof. dr hab. med. Barbara Małecka, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab. Eliza Małek, em. prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Agnieszka Mandat, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie

Dr hab. Ewa Mandowska, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Barbara Marczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Wojciech Marks, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Sylwester Markusik, Politechnika Śląska, emeryt

Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. nadzw. Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Tomasz Marszewski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Maciej Maśka, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Ewa Matkowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Janusz Matkowski, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Przemysław Matusik, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Dorota Matuszko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Mazur, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. Politechniki Rzeszowskiej

Dr hab. Piotr Mazur, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Mazur, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mieczysław Mejor, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Arkadiusz Miążek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. nadzw. dr inż. Andrzej Michalak, Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, Politechnika Warszawska

Dr hab. Michał A. Michalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Zenia Michałojć, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Zbigniew Michna, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Roman Micnas, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Prof. dr hab. Zofia Mielke, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Cezary Mik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Anna Mikolon, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku

Prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. inż. Tadeusz Mikoś, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski, em. prof. Instytutu Matki i Dziecka, hon. czł. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Prof. dr hab. inż. Antoni T. Miler, em. prof. zw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska, prof. n. chem. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Milewska-Bobula, em. prof. Instytutu Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, em. prac. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Jolanta Miluska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Tadeusz Miluski, em. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. n. med. Alina Minarowska, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. n. med. Grzegorz Mincewicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Uniwersytet Morski w Gdyni

Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, prac. nauk. Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, em. prof. zw. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Grzegorz Mloston, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Modrzewska Dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Rafał Molencki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. zw. dr hab. Marian Molenda, Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Jacek Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Moll, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Dr hab. inż. Agnieszka Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

Dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej

Prof. dr hab. inż. Jan Mosio-Mosiewski, em. prof. Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu

Prof. dr hab. Jerzy W. Mozrzymas, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Marek Mozrzymas, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Sławomir Moździoch, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. Tomasz Mroczkowski, American University, Washington DC, USA

Dr hab. Barbara Mróz, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Maciej Münnich, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Anna Murawska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Grzegorz Musiał, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. med. Jacek Muszyński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Mirosława Mycawka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Collegium Verum, Warszawa

Prof. dr hab. Andrzej Mycielski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. med. Ireneusz Nawrot, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Niemirycz, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Aleksandra Niewiara, prof. Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Marek Nieznański, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Dr hab. Piotr Niwiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Prof. dr hab. Henryk Noga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr hab. inż. Bernard Nowak, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Grażyna Nowak, em. prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marian Nowak, Uniwersytet Zielonogórski

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nowakowski, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. inż. arch. Przemysław Nowakowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. n. prawn. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. n. med. Roman J. Nowicki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Jan L. Nowiński, em. prof. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. Justyna Nowotniak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Odrowąż-Pieniążek, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Prof. dr hab. Józef Okolski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. Małgorzata Okulicz-Kozaryn, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Teresa Olearczyk, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Prof. dr hab. Wiesław Olek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Jan Oleszczuk, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Michał Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jan R. Olędzki, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Paweł Olko, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Teresa Olszewska, prof. Politechniki Gdańskiej

Dr hab. Jan Olszewski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala, Śląski Uniwersytet Medyczny, emeryt

Prof. dr hab. Edward Opaliński, IH Polskiej Akademii Nauk oraz UJK

Dr hab. inż. Łukasz Ortyl, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. inż. Rajmund Oruba, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Bogusława Orzechowska, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Orzeł, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Piotr Ostalczyk, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. szt. muz. Barbara Ostrowska, Akademia Muzyczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Prof. dr hab. Jerzy Ostyk-Narbutt, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Otlewski, Uniwersytet Wrocławski, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dr hab. inż. Małgorzata Ożgo, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz em. dyr. ds. badawczych Norweskiego Instytutu Badań Atmosfery w Kjeller k. Oslo

Dr hab. Anna Pajor, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański

Dr hab. inż. Marian Paluch, em. prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Jan Pamuła, em. prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. dr hab. n. farm. Agata Paneth, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Grażyna Pańko, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Tomasz Papaj, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Dr hab. Jan Paradysz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Michał Parczewski, em. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Aleksander Paroń, prof. Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy J. Parysek, em. prof. zw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Andrzej Parzonko, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Andrzej Paszewski, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy

Prof. dr hab. Adam Patkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jacek Pawełczyk, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Mirosław Pawlak, Full Professor Department of Electrical & Computer Engineering University of Manitoba, Winnipeg, Canada

Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, emeryt

Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, Politechnika Lubelska, czł. Polskiej Akademii Nauk, czł. European Academy of Science and Arts

Dr hab. inż. arch. Dominika Pazder, Politechnika Poznańska

Dr hab. Bogusław Paź, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Maria Peisert, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. inż. Kazimierz Peszyński, prof. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Henryk Petryk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Pękalski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Anna Pęksa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Joanna Piech-Kalarus, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Czesława Piecuch, em. prof. zw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, em. prof. Politechniki Śląskiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Prof. dr hab. inż. Marek Tomasz Piekarczyk, Politechnika Krakowska

Dr hab. Romuald M. Piekarski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, hon. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr hab. inż. Stanisław Piesiak, prof. Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Jakub Pigoń, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Andrzej Pigulski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Dorota Pijanowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Barbara Piłacińska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Wojciech Piontek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Magdalena Piotrowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Eugeniusz Piotrowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. n. społ. Marek Piotrowski, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Prof. dr hab. Maria Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Piskornik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Jacek Piszczek, prof. Państwowego Instytutu Badawczego w Toruniu

Dr hab. Krzysztof Piszczek, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. i rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Prof. dr hab. Rafał Piwowarski, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. Zbigniew Pleszewski, Adjunct Professor McGill University Montreal, Canada

Prof. dr hab. Marcin Pliński, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Mieczysław Plopa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Pluta, em. prof. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. Olga Płaszczewska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. n. med. Wojciech Płazak, prof. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Adam Pociecha, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Prof. dr hab. Józef Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Marek Podhajski, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Monika Podhorecka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Barbara Politycka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Lech T. Polkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr hab. Marcin Polkowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin

Prof. dr hab. Agnieszka Popiela, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Agata Popławska, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. zw. dr hab. szt. plast. Ewa Maria Poradowska-Werszler, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Dr hab. Andrzej Porębski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Sylwester Porowski, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Witold Posadowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, konsultant Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Stefan Postrzednik, em. prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Jacek Potocki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dr hab. Jacek Potulski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Artur Prędki, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. dr h. c. Krystian Probierz, em. prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. Jacek Prokop, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Prokop, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego, czł. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Maciej Przanowski, em. prof. Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Uniwersytet Jagielloński, rektor senior Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska

Dr hab. Jerzy A. Przeszowski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. nauk med. Tadeusz Przewłocki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Przybylski, Politechnika Częstochowska

Dr hab. inż. Edward Przydrożny, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Czesław Puchalski, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr inż. Tadeusz Puchałka, prof. em. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. Stanisława Pukacka, em. prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Prof. dr hab. Paweł M. Pukacki, em. prof. Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Dr hab. Mieczysław Puławski, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. inż. Andrzej Pułka, prof. Politechniki Śląskiej

Prof. zw. dr hab. Zdzisław W. Puślecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. inż. Waldemar Pyda, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Krzysztof Pysz, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. inż. Małgorzata Rabiej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rabiej, Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Grzegorz Raczak, kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Klinicznego Centrum Kardiologii w Gdańsku

Dr hab. Stanisław Raczyński, Universidad Panamericana México

Dr hab. Mariusz Jan Radło, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, dr h.c., em. prof. Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Jan Radoń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Bogusław Radziszewski, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, emeryt

Dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska

Prof. dr Stanisław Rakusa-Suszczewski, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Ratajczak, Akademia Muzyczna w Łodzi

Dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska, prof. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Anna Raźny, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Michał Reichert, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach

Prof. dr hab. szt. muz. Piotr Reichert, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Lucyna Rempulska, em. prof. Politechniki Poznańskiej

Dr hab. n. med. Joanna Renke, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. med. Marcin Renke, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Paweł Brückman de Renstrom, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Edyta Reszka, Instytut Medycyny Pracy w Łódzi

Dr hab. Witold Rewera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Marian Rębkowski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marian Rębkowski, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. med. Tadeusz Robak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Piotr Robakowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Kazimierz Rochecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Rocławski, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Mieczysław Rokosz, em. wykł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Akademii Ignatianum

Prof. dr hab. Krystian Roleder, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Stanisław Rosik, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Agnieszka Rossa, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Centrum Astronomiczne Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr n. med. Piotr I. Roszkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Dariusz Rozmus, prof. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Prof. dr hab. Krzysztof Rozpondek, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Maria Różańska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Rudol, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Rudowski, Instytut Morski w Gdańsku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup, Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Piotr Rusek, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Rusek, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Marek Rusin, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Kazimierz Rutkowski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Grażyna Ryba, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Adam Rycerz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. Urszula Rychlewska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Zdzisław Rychlik, prof. zw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Paweł Rydel, prof. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Antoni Franciszek Ryniecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Maria Ryś, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Dr hab. Jacek Rzadkiewicz, prof. Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr hab. Kazimierz Maria Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Andrzej Rzepka, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. n. hum. Elżbieta Rzewuska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. med. Małgorzata Rzewuska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, emerytowana

Dr hab. Piotr Sablik, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Prof. dr hab. Maciej Sablik, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz, Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy, emeryt

Prof. dr hab. inż. Danuta Sado, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Barbara Sadownik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. n. med. Ludwika Sadowska, em. prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Sadowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Prof. dr hab. inż. dr h. c. Tomasz Sadowski, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Witold Sadowski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Magdalena Saganiak, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Sławomir Samardakiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała, prof. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. przyr. Marian Saniewski, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Dr hab. inż. Daniel Saramak, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Lidia Sas-Paszt, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Józef Sawicki, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Stefan Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Reykjavik University, Iceland

Dr Jan Napoleon Saykiewicz, Ph.D.; D.Sc., Professor Emeritus Marketing and International Marketing Duquesne University, Pittsburgh, PA

Dr Izabela Schultz, Profesor University of British Columbia, Vancouver, BC, emerytowana

Prof. dr hab. Maria Semeniuk-Polkowska, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Jarosław Serafińczuk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Adam Sędziwy, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Rafał R. Siciński, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie

Dr hab. inż. Cezary Sielużycki, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Barbara Siemiątkowska, prof. Politechniki Warszawskiej

Prof. zw. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Sikora, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, em. prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Rafał Sikorski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. med. Anna Sinkiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Jan Sińczak, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Dr hab. Paweł Siwiec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr n. med. Krzysztof Składowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Prof. dr hab. Anna Skoczyńska, Wrocławski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. inż. Wacław Skoczyński, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Adrianna Skoneczna, prof. Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. inż. Bogdan Skorupa, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Małgorzata Skorupa, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Dr inż. Andrzej Skorupski, Associate Professor University of Regina in Canada

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Barbara Skowronek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. zw. dr hab. Biruta Skrętowicz, em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Maciej Skrzypek, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skumiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Piotr Skurski, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Małgorzata Słocińska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr n. hum. Piotr Słowik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, Politechnika Poznańska, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, emeryt

Dr hab. inż. Marek Smolik, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. dr hab. Adam Smoliński, Główny Instytut Górnictwa

Dr hab. Janusz Smołucha, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, em. prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr hab. Izabela Sobczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Maciej Sobczak, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Prof. dr hab. Jan Sobczyk, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Lucjan Sobczyk, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. rol. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. n. przyr. Krzysztof A. Sobiech, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Prof. n. hum. dr hab. Irena Teresa Socha, em. prac. nauk. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Lesław Socha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Solarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Solecki, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Rafał Solewski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer, Politechnika Śląska, emerytowana

Prof. dr hab. inż. Jacek A. Soroka, em. prof. Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego

Prof. dr hab. Barbara Sosień, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Joanna M. Sosnowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. n. społ. Adam Sosnowski, em. Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Stanisław Spież, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Anna Stachurska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Andrzej Stadnicki, em. prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Dr hab. Ewa Stanecka, prof. Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Dr hab. inż. Stanisław Stanek, prof. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Dr hab. Marek Stanisz, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Anna Stankowska, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Stankowski, em. prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Witold Starnawski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, dyr. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. inż. Dariusz M. Stasiak, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. Piotr Staszczuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prof. dr hab. Józef Stawicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Mieczysław Stec, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. dr hab. Krzysztof Stempak, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jan Stepniewski, em. prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, em. Sorbonne, prof. dr hab. Université Paris Sorbonne-Nord

Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, em. prof. Politechniki Gdańskiej

Dr hab. inż. Małgorzata Sterna, prof. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. n. med. Henryk Stępień, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Zofia Stępniewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Witold Stępniewski, Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. Andrzej Stokłosa, em. prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. inż. Michał Strach, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, em. prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Andrzej Strzałecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności

Dr hab. Hanna Suchocka, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. inż. Sławomir Sujecki, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej

Prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Sulikowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Maria Surma, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dr hab. inż. Barbara Swatowska, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Helena Synowiec, Uniwersytet Śląski

Dr hab. Andrzej Szadejko, prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku

Prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Marek Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Bogdan Szajkowski, Emeritus Professor of Political Science, University of Exeter, United Kingdom

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Szajowski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Jolanta Szarlej, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej

Prof. dr hab. Marek Szary, prof. zw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bożena Szaynok, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Jacek Szczerba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Teresa Szczęsna, prof. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Przemysław Szczurek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer, em. prof. Politechniki Krakowskiej, czł. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Piotr Szefer, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. inż. Karol Szeliga, em. prof. Politechniki Warszawskiej

Dr hab. Romuald Szeremietiew, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Obrony Narodowej (Akademii Sztuki Wojennej)

Prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Ryszard Szewczyk, profesor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, filia w Bochni

Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. Elżbieta Szkurłat, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Krzysztof Szlachcic, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski, Akademia Muzyczna w Gdańsku

Prof. zw. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marzena Szmyt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Michał Jacenty Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Kazimierz Szopiński, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogdan Szostak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Dawid Szostek, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Teresa Szostek, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Andrzej Szpulak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Marcin Szpyrka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Mariusz Sztuka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Józef Szudy, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. dr hab. Michał Szulczewski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Krzysztof Szulowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Dr hab. Mirosław Szumiło, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Antoni Szumny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Mirosław Szutowski, em. prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Antoni Szwed, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer, em. prof. zw. Politechniki Poznańskiej

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, prof. senior Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Alojzy Szymański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Michał Szymański, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Sławomir Szymański, em. prof. Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. Henryk Szymczak, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Michał Szyper, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, emeryt

Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz, czł. honor. Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski

Prof. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Joanna H. Śliwowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Marian Śnieżyński, em. prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Akademii Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Środoń, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Piotr Świątek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Jacek Świątkowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Prof. dr hab. Łukasz Święcicki, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. zw. Hanna Tadeusiewicz, em. kier. Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Jerzy Tarajkowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Prof. dr hab. Paweł Taranczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, emeryt

Dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, em. prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Karol Tarnowski, em. prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Tatala, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Maria Tekielak, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Helena Teterycz, Politechnika Wrocławska

Dr hab. Leszek Teusz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, emerytowana

Prof. dr hab. Jan Tęgowski, em. prof. Uniwersytetu Białostockiego

Prof. dr hab. Piotr Tomasik, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. n. med. Ryszard Tomasiuk, prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Dr inż. Stanisław Tomasz, em. prof. zw. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Barbara Tombarkiewicz, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. Piotr Tomczak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk, Politechnika Opolska

Dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk, em. prof. Politechniki Łódzkiej

Dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. Andrzej Tomek, em. prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, b. prof. wizytujący Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum

Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. Bartłomiej H. Toszek, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Grzegorz Tracz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. zw. dr hab. inż. Marian Trela, em. prof. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Prof. dr hab. Zbigniew Treppa, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. n. med. Henryk Trzeciak, Śląski Uniwersytet Medyczny, emeryt

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Marian Turzański, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Twardowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. Ewa Twarowska-Sioda, prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Dr hab. Witold Tyborowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. n. med. Leszek Tylicki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. inż. h. c. Andrzej Tylikowski, Politechnika Warszawska, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, Uniwersytet Jagielloński, prof. hon. Fundacji Naukowej Katolików „Eschaton” w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ubysz, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Alfred Uchman, Uniwersytet Jagielloński, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. zw. dr hab. Stanisław Ułaszewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Stanisław Urban, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Politechnika Poznańska

Dr hab. Piotr Urbański, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Maria Wacholc, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Dr hab. Jan Wadowski, prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Przemysław Waingertner, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Wojciech Wakuliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Anna Walczuk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Dr hab. inż. Stanisław Waluś, em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. n. fiz. Jerzy Warczewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Jean Ward, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Janusz Zawadzki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Jerzy Warych, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. n. fiz. Jan Wasilewski, em. prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. inż. Stanisław Lech Wasilewski, em. prof. zw. Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jan Waszkiewicz, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, em. prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dr hab. Marek Wedemann, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. n. med. Halina Weker, prof. Instytutu Matki i Dziecka

Prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, emeryt

Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej, Akademia Muzyczna w Łodzi

Dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk, Politechnika Krakowska, emeryt

Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański, czł. koresp. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Piotr Widłak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach

Prof. dr hab. Wiesława Widłak, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pontifical Academy of Social Science

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Anna Wierzbicka, The Australian National University

Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof. zw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. Edward Wierzchoś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. Maciej Wiesner, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Stanisław Wika, em. prof. Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Tadeusz G. Wiktor, em. prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, prof. zw. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr hab. Witold Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Eugeniusz Wilkowski, em. prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. inż. Teodor Winkler, em. prof. Politechniki Śląskiej

Prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki, em. prof. zw. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Tomasz Stefan Wiśniewski, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. inż. Piotr Witakowski, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. med. Janusz Witowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr hab. Jacek Własak, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Grzegorz Wnęk, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Zofia Wodniecka-Chlipalska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. med. Jan Wodniecki, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Krystian Wojaczek, em. prof. zw. Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. inż. Adam Wojdyła, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dr hab. Joanna Wojnicka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Jan Wojtyła, prof. i rektor senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. dr hab. Robert Wolak, Uniwersytet Jagielloński

Prof. n. fiz. dr hab. inż. Tomasz Woliński, Politechnika Warszawska

Dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Stanisław Woronowicz, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk

Prof. zw. Mariusz Woszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś, em. prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, hon. prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, kanclerz Kapituły Medalu Gloria Medicinae

Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Zenon Woźnica, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Aleksander Woźny, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Antoni Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. zw. dr hab. Wanda Wójtowicz, em. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Jadwiga Wronicz, em. prof. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Dr hab. Zygmunt Wronicz, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. inż. Andrzej Wuczyński, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Barbara Wydro, em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Anna Wydrycka, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. n. tech. Maciej Wygralak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Bolesław Wysłocki, em. prof. Politechniki Częstochowskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Uniwersytet Warszawski

Prof. Barbara Wysocka, em. prof. Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Jadwiga Wyszyńska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Alicja Wzorek, prof. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Stefan Zabierowski, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Marian Zaborski, Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Adam Zając, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Grażyna Zając, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Marek Zając, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Dr hab. Marta Zając, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. inż. Mieczysław Zając, em. prof. Politechniki Krakowskiej

Dr hab. Tadeusz Zając, prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Anna Zakościelna, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, em. prof. Politechniki Wrocławskiej, czł. prezydium KPZK Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. Kacper Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Wojciech Załuski, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, czł. czynny Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. inż. Henryk Zaradny, em. prof. Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Prof. dr hab. Zofia Zarebianka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Zofia Zaron, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski, em. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. Izabella Zatorska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. inż. Janusz Zaucha, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, emeryt

Prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Anna Zawadzka, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. zwycz. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz, Akademia Muzyczna w Krakowie

Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

Prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki, em. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Wojciech Ząbecki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, emeryt

Dr hab. Andrzej Zborowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

Prof. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Zbigniew Zegan, em. prof. nadzw. Konwentu Seniorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Wiesław Ziaja, Uniwersytet Jagielloński

Prof. zw. dr hab. Zofia Zielińska, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Michał Zieliński, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, emeryt

Dr hab. inż. Stanisław Zięba, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Dr hab. Tomasz Zięba, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik, em. prof. Politechniki Śląskiej

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Zimny, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. Agnieszka Ziołowicz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Marcin Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Maria Ziółek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko, em. prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Dr hab. Piotr Ziółkowski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Józef Roman Zon, em. prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dr hab. Irena Zubel, em. prof. Politechniki Wrocławskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. Eugeniusz Zych, Uniwersytet Wrocławski

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Zych, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. zw. dr hab. Adam Alfred Zych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław

Dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Zygmunt, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Aleksander Zyśko, prof. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Prof. dr hab. Dorota Zyśko, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Jarosław Źrałka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Ryszard Żarów, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Jakub Żmidziński, prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Dr hab. Helena Żukowska, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Prof. zw. dr hab. Sławomir Żurek, Uniwersytet Świętokrzyski

Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk, czł. koresp. Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. dr hab. Bogusław Żyłko, em. prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Alicja Żywczok, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Magdalena Żywiec, prof. Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski

 

Akron – Białystok – Biała Podlaska – Białowieża – Boston – Bydgoszcz – Chełm – Częstochowa – Dęblin – Exeter – Gdańsk – Gdynia – Gliwice – Hokkaido – Katowice – Kędzierzyn-Koźle – Kielce – Kjeller – Kórnik – Kraków – Krosno – Lublin – Łódź – Montreal – Muenster – Olsztyn – Opole – Ostrowiec Świętokrzyski – Ottawa – Płock – Polkowice – Poznań – Puławy – Radom – Raszyn – Reykjavik – Roanoke – Rzeszów – Skierniewice – Słupsk – Sydney – Szczecin – Tarnów – Toruń – Valenciennes – Vancouver – Watykan – Wrocław – Zielona Góra

 

20 listopada – 11 grudnia 2020 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.