Drukuj Powrót do artykułu

Benedykt XVI: Maryja objawia nam tajemnicę miłości Boga

14 września 2008 | 15:30 | mp (KAI Lourdes) //. maz Ⓒ Ⓟ

Do pogłębiania relacji z Bogiem, ożywienia ducha misyjnego, posłuszeństwa powołaniu oraz traktowania Maryi jako wzór zachęcił Benedykt XVI podczas Mszy św. na błoniach w Lourdes.

Papież zawierzył Matce Bożej chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Z okazji 150-lecia objawień Matki Bożej zgromadziło się dzisiaj w Lourdes ok. 150 tys. pielgrzymów z całego świata.
Duża cześć przybyłych oczekiwała na błoniach w pobliżu Groty Objawień od wczesnych godzin rannych, a pięciotysięczna grupa pielgrzymów spędziła tam noc, mimo rzęsistego deszczu. W oczekiwaniu na początek Mszy św. odmawiano różaniec.

Słychać było niemal wszystkie języki europejskie. Obecni byli także pielgrzymi z obu Ameryk oraz niewielkie grupy z Afryki, Azji i Oceanii. W ucho wpadał często polski. Po placu przemieszczały się grupy z biało-czerwoną flagą.

Ołtarz na błoniach – ustawiony dokładanie naprzeciw Groty – był prosty, w biało-żółtej tonacji. Zbudowany w formie otwartego namiotu w kształcie łagodnej kopuły z krzyżem, przypominającej statek. Nieopodal ustawiono krzyż Światowych Dni Młodzieży, który towarzyszy im od 1984 roku. Obecna też była „Arka Nowego Przymierza”, symbol Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebec w Kanadzie.

Miejsca wokół ołtarza zajęło 232 biskupów, reprezentujących episkopat francuski i inne kraje Europy. Wśród nich bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej. W pierwszych sektorach około 2 tysiące księży i diakonów. W bezpośredniej bliskości ołtarza znalazł się też specjalny sektor dla osób niepełnosprawnych, dla których sanktuarium w Lourdes jest szczególnym miejscem.

Do Lourdes przybyli tłumnie członkowie nowych wspólnot apostolskich, które tak ważną rolę odgrywają dziś w odrodzeniu życia chrześcijańskiego we Francji. Dało się zauważyć takich charyzmatycznych liderów jak Danel Ange , twórca szkół modlitwy i ewangelizacji, Jean Vanier i Marie-Helene Mathieu, twórców wspólnot „Arki” i „Wiara i Światło”z osobami niepełnosprawnymi, czy ks. Laurent Favbre, założyciela „Chemin Neuf”. Dostrzec można było liczne habity braci z Taize, sióstr Matki Teresy z Kalkuty czy braci dynamicznie rozwijającej się Wspólnoty św. Jana.

Papieskie papamobile powoli sunęło po rozmokniętych alejkach, budząc podobny jak w poprzednich dniach we Francji – entuzjastyczne okrzyki. W górę szły dziesiątki tysięcy biało-żółtych chorągiewek. Pielgrzymi włoscy wznieśli transparent: „Niepokalana zwycięży!”.

Biskup miejsca, diecezji Tarbes i Lourdes, Jacques Perrier witając gościa przywołał jego słowa, że Lourdes jest „światową cytadelą życia i nadziei”. Dodał, że jest też źródłem, zawsze żywym i jaśniejącym, które od 150 lat wypływa z Groty Masabielskiej i które bynajmniej nie zanika. Przypomniał, że w obecnym roku jubileuszu 150. rocznicy objawień, 10 milionów pielgrzymów przybyło tu ze wszystkich kontynentów. „Przybywają oni w poszukiwaniu sensu życia i nadziei” – podkreślił.

Benedykt XVI nawiązał w homilii najpierw do obchodzonego dziś w Kościele powszechnym święta Podwyższenia Krzyża i wskazał na Maryję, która wprowadza w tajemnice wiary.

Papież zaznaczył, że znak Krzyża jest, w pewnym sensie, syntezą naszej wiary, mówiąc o miłości Boga do człowieka i ukazując, że na świecie istnieje miłość silniejsza od śmierci, od naszych grzechów i słabości. „Moc miłości silniejsza jest od zagrażającego nam zła” – podkreślił.

Przypomniał, że Maryja w Lourdes objawia nam tę tajemnicę miłości i zachęca wszystkich cierpiących, by podnosili oczy na Jezusowy Krzyż, odnajdując w nim źródło życia i zbawienia. Dodał, że Maryja wybrała prostą i ubogą dziewczynę, Bernadettę Soubirous, by przekazać orędzie wzywające do nawrócenia, modlitwy i pokuty, zgodnie ze słowami Jezusa: „Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.

Papież powiedział, że Matka Boska głosi orędzie „niezwyciężonej nadziei” dla „wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet naszych czasów, w każdym kraju”.

Zaznaczył, że misją Kościoła jest ukazywanie wszystkim ludziom miłującego oblicza Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Na Golgocie zostaje nam przywrócona godność dzieci Bożych. „Skierujmy nasze spojrzenia na Chrystusa. To On uczyni nas wolnymi, abyśmy miłowali tak, jak On nas miłuje, i byśmy budowali świat pojednany” – zaapelował Ojciec Święty.

Przypomniał, że na Krzyżu Jezus wziął na siebie ciężar wszystkich ludzkich cierpień, upokorzenia i dyskryminacje, prześladowania chrześcijan na całym świecie. Papież zawierzył ich Maryi, stojącej u stóp Krzyża.

Benedykt XVI zaznaczył dalej, że jubileusz 150 rocznicy objawień w Lourdes powinien ukazać Kościołowi drogi odnowy i stanowić nowy impuls do ożywienia jego misji. Przypomniał wielkie tradycje francuskiego katolicyzmu.

„Niech wzorem wielkich głosicieli Ewangelii w waszym kraju duch misyjny, który ożywiał tak wielu mężczyzn i kobiet we Francji na przestrzeni wieków, stanie się również dla was powodem do dumy, a także zobowiązaniem!” – zaapelował z mocą Papież, co wywołało burzę oklasków.

Ojciec Święty podkreślił rolę modlitwy w życiu chrześcijan, przestrzegł przed aktywizmem i zachęcił do krzewienia różańca, wprowadzającego w kontemplację Chrystusa.

Następnie – nawiązując do niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Sydney – Benedykt XVI skierował szczególny apel do młodzieży. Przypomniał, że „nikt z was nie jest Bogu obojętny”. Wczuwając się w odczucia młodych mówił o niepokoju Maryi w chwili Zwiastowania. Podkreślił jednak, że mimo to bez wahania powiedziała „tak”, dzięki któremu zbawienie przyszło na świat.

„Wy także, drodzy przyjaciele, nie bójcie się powiedzieć „tak”, gdy Pan was wzywa, byście za Nim poszli. Dajcie Panu wielkoduszną odpowiedź! On jeden może zaspokoić najgłębsze pragnienia waszych serc” – powiedział Papież. Ojciec Święty wyraził uznanie dla młodych wolontariuszy, służących chorym. Zaznaczył, że posługa ta otwiera serce i czyni wolnym.

Zachęcił osoby powołane do małżeństwa do odkrycia piękna prawdziwej miłości. Po raz kolejny przypomniał powołanym do kapłaństwa i życia zakonnego, że oddanie życia Bogu jest wielkim szczęściem. Słowa te znowu wywołały długą owację.

Wezwał też do tworzenia w rodzinach i wspólnotach kościelnych atmosfery sprzyjającej budzeniu trwałych powołań do służby Kościołowi i światu.

Benedykt XVI podkreślił, że przesłanie Maryi jest orędziem nadziei, wbrew pojawiającym się tendencjom fatalistycznym. Towarzyszy nam Ona w życiu ludzi, rodzin i narodów. Maryja jest także od wielu wieków czczona we Francji, jako patronka. „Niech zawsze będzie otaczana żarliwą czcią w każdej rodzinie, w waszych wspólnotach zakonnych i parafiach!”- zaapelował Papież.

„Na tej francuskiej ziemi Matka Boga czczona jest w niezliczonych sanktuariach, będących wyrazem wiary przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Wysławiana jako Wniebowzięta, jest ukochaną Patronką waszego kraju” – kontynuował

Gwiazdo Morza, świeć nad nami i przewódź nam na naszej drodze!” – powiedział na zakończenie.

Modlitwa powszechna została wypowiedziana w wielu językach, przez przedstawicieli różnych kontynentów: po tamilsku, arabsku, portugalsku, moryjsku, który jest jednym z języków afrykańskim, po polsku i po chińsku. Po portugalsku modlono się, aby krzyż Jezusa nas zawsze uzdrawiał, a po polsku, aby chwalebny krzyż Jezusa wzbudzał powołania do głoszenia Ewangelii.

Podczas rozważań przed Modlitwą „Anioł Pański”, Benedykt XVI wskazał na Maryję – znak nadziei, pomagającą człowiekowi w nawróceniu do Boga. Zaznaczył, że kontemplacja tajemnicy Wcielenia mobilizuje nas do czynienia dobra.

Dziękując Bogu za łaski, których udziela w Lourdes za pośrednictwem Maryi Benedykt XVI modlił się: „Święta Maryjo, która 150 lat temu ukazałaś się tutaj małej Bernadetcie, «Jesteś nadziei żywiącym napojem»… O Maryjo, okaż, że jesteś Matką dla wszystkich! I daj nam Chrystusa, nadzieję świata!”

Benedykt XVI nie zapomniał o Polakach. Pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach powiedział po polsku: „Wśród pielgrzymów przybyłych na dzisiejszą uroczystość pozdrawiam również Polaków. Tutaj w Lourdes Niepokalana Dziewica uczy nas miłości i zawierzenia Jezusowi. Bądźmy posłuszni jej wezwaniu do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dziękuję za waszą obecność i z serca wam błogosławię”.

Po zakończeniu liturgii wierni zgotowali Ojcu Świętemu długotrwałą owację. Przez kilkanaście minut Benedykt XVI przejeżdżał znów pomiędzy sektorami, błogosławiąc i uśmiechem odpowiadając na kolejne wiwaty.

Papieżowi w trakcie liturgii towarzyszył m. in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone oraz cała grupa kardynałów francuskich. Obecni byli m. in. Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, Jean-Pierre Ricard, arcybiskup Bordeaux, Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Paul Poupard, były przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, Roger Etchegaray, emerytowany przewodniczący Papieskich Rad „Justitia et Pax” i „Cor Unun” oraz kard. Albert Vanhoye, emerytowany przełożony Papieskiego Instytutu Biblijnego.

Spośród francuskich osobistości politycznych pojawili się m. in.: minister spraw wewnętrznych Michèle Alliot-Marie, budownictwa Christine Boutin, François Bayrou, przewodniczący Ruchu Demokratycznego(MoDem) i Bernadette Chirac, małżonka byłego prezydenta republiki.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.