Drukuj Powrót do artykułu

Benedykt XVI: Polska nie może utracić dziedzictwa

26 listopada 2005 | 15:01 | tom //mr Ⓒ Ⓟ

O stałą i aktywną ewangelizację młodzieży, dorosłych, świata akademickiego, kultury i środków społecznego przekazu – wezwał Benedykt XVI biskupów polskich.

– Polska posiada bogate dziedzictwo kulturowe oparte na wartościach chrześcijańskich i z takim dziedzictwem weszła do Unii Europejskiej. Wobec nasilającego się procesu sekularyzacji i odwrotu od wartości chrześcijańskich nie może tego dziedzictwa utracić – mówił Ojciec Święty.
Papież przyjął dzisiaj na prywatnej audiencji pierwszą grupę biskupów, którzy odbywają w Watykanie tradycyjną wizytę „ad limina Apostolorum”.
W obszernym przesłaniu do polskich biskupów Benedykt XVI wyraził wdzięczność Polakom za „wielkie modlitewne towarzyszenie Janowi Pawłowi II, podczas całego Pontyfikatu, a szczególnie w dniach przejścia do chwały Pana”.
Wyraził nadzieję, że „jako Papież, mogę liczyć na takie samo modlitewne wsparcie” i dodał: – Jest to dar, który bardzo sobie cenię i wciąż o to proszę.
Papież mówiąc o katolickim wychowaniu młodzieży, „jednym z podstawowych zadań wpisanych na stałe w zbawczą misję Kościoła i posługę biskupią” zaznaczył, że „wierne i owocne wypełnianie misji wychowania, przed którą staje dzisiaj Kościół, wymaga właściwej oceny sytuacji młodych ludzi, którzy są podmiotem tej misji”.
Ojciec Święty wskazał przede wszystkim na sytuację rodzinną młodego pokolenia w Polsce. – Wiem, że trudności ekonomiczne, utrzymujące się wysokie bezrobocie i troska o zabezpieczenie bytu materialnego określają kształt życia wielu polskich rodzin. Nie można prawdziwie kształtować postaw, nie biorąc pod uwagę tych problemów, którymi żyje również młody człowiek. Trzeba również widzieć wiele pozytywnych zjawisk, które wspierają i pomagają w wychowaniu do wiary – mówił Papież.
Benedykt XVI z uznaniem mówił o polskiej młodzieży, która „przejawia głęboką wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza biednych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych” oraz „autentycznie interesuje się sprawami wiary i religii”, czego świadectwem jest „liczny udział młodych Polaków w rekolekcjach, pielgrzymkach, Europejskich Spotkaniach Młodych czy Światowych Dniach Młodzieży”. – To wszystko stanowi dobry fundament do duszpasterskiej troski o duchowy rozwój młodzieży – podkreślił Papież.
Ojciec Święty zachęca w przesłaniu do rozwoju wolontariatu, tworzenia młodzieżowych zespołów Caritas w parafiach i szkołach, prowadzenia rekolekcji, dni skupienia dla różnych grup zwłaszcza w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Benedykt XVI zaapelował także o tworzenie domów rekolekcyjnych i innych miejsc modlitwy i skupienia, aby „rzeczywiście, bez względu na materialny koszt, stawały się ośrodkami duchowej formacji dostępnymi dla wszystkich, którzy szukają głębszego kontaktu z Bogiem”.
Papież przypomniał o znaczeniu Mszy św. w formowaniu młodego pokolenia. – Trzeba też, aby młodzi, przez aktywny udział w przygotowaniu Liturgii, przez zaangażowanie w Liturgię Słowa, w służbę Ołtarza, czy w oprawę muzyczną, sami byli włączeni w liturgiczną akcję. Wtedy poczują się uczestnikami Tajemnicy, która wprowadza w świat Boży, a równocześnie wyprowadza do świata ludzi pociąganych tą samą miłością Chrystusa – powiedział Papież i z uznaniem wyraził się o działalności ruchu oazowego „Światło i Życie” i zachęcał do większego zaangażowania w dzieło ewangelizacji Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
– Trzeba jednak dołożyć starań, aby Akcja Katolicka i KSM miały coraz bardziej przejrzysty i dojrzały program oraz by został wypracowany ich własny profil duchowy – podkreślił Papież.
Papież mówiąc o wychowawczej współpracy Kościoła z rodziną i innymi środowiskami świeckich przypomniał, że „wychowanie młodego pokolenia jest wspólnym zadaniem rodziców, Kościoła i Państwa”. – Dlatego, przy zachowaniu słusznej autonomii, konieczna jest najściślejsza współpraca Kościoła ze szkołą, z władzami samorządowymi, uczelniami wyższymi i innymi świeckimi instytucjami zajmującymi się wychowaniem młodych – mówił Papież.
Odnosząc się do katechezy w szkole Benedykt XVI przestrzegł, aby nie sprowadzać jej „do wymiaru religiologii lub religioznawstwa, nawet jeśli takie byłoby oczekiwanie niektórych środowisk”.
– Katecheza prowadzona przez katechetów duchownych i świeckich, wspierana świadectwem wierzących nauczycieli, musi zachować swój prawdziwy, ewangeliczny wymiar przekazu i świadectwa wiary – podkreślił Papież.
Papież wskazał także na znacznie katechezy dorosłych. – Bardzo zatem zachęcam Was, Bracia w biskupstwie, abyście dołożyli starań o organizację katechezy dorosłych tam, gdzie tego brak oraz wspierali środowiska, które takie nauczanie już podejmują. Katecheza ta powinna być oparta o Pismo św. i Magisterium Kościoła – podkreślił Benedykt XVI i przypomniał, że pomocą może służyć Katechizm Kościoła Katolickiego, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, skrót Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz „nauczanie mojego czcigodnego Poprzednika Jana Pawła II”.
– Podczas swoich licznych pielgrzymek do Polski pozostawił bogate dziedzictwo mądrości płynącej z wiary, które – jak się wydaje – jak dotąd nie do końca zostało przyswojone – mówił Benedykt XVI.
Mówiąc o duszpasterstwie akademickim Papież wezwał do „niestrudzonego poszukiwania nowych form tego duszpasterstwa”. – Zachęcam Was, drodzy Bracia w biskupstwie, do wspierania kościelnych środowisk naukowych, do troski o kształcenie i rozwój kadr duchownych i świeckich oraz tworzenie im odpowiedniego zaplecza materialnego – zaapelował Benedykt XVI.
Papież podkreślił także znaczenie duszpasterstwa świata kultury i środków masowego przekazu. Ojciec Święty przypomniał, że Polska posiada bogate dziedzictwo kulturowe oparte na wartościach chrześcijańskich i „z takim dziedzictwem weszła do Unii Europejskiej”.
– Wobec nasilającego się procesu sekularyzacji i odwrotu od wartości chrześcijańskich nie może tego dziedzictwa utracić. Przeciwnie, negatywne postawy i zagrożenia dla kultury chrześcijańskiej, które są widoczne także w Polsce, są dla Kościoła wezwaniem do wysiłku na rzecz stałej ewangelizacji kultury. Chodzi o to, aby treścią i wartościami Ewangelii zostały przepojone kategorie myślenia, kryteria ocen i normy ludzkiego działania tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym – mówił Benedykt XVI.
Papież podkreślił, że środki społecznego przekazu, które „nie tylko informują, ale także formują ducha ich odbiorców” mogą „stanowić cenne narzędzie ewangelizacji”. – Ludzie Kościoła, szczególnie świeccy chrześcijanie, są wezwani, by przez prasę, radio, telewizję, internet w jeszcze większym zakresie promowali wartości ewangeliczne. Ważnym zadaniem Pasterzy Kościoła jest jednak troska nie tylko o fachowe przygotowanie pracowników mass mediów, ale także o ich formację duchową, ludzką czy etyczną. Zachęcam Was, drodzy Bracia w biskupstwie, do podejmowania życzliwego kontaktu ze środowiskiem dziennikarzy i innych pracowników mediów. Być może warto byłoby stworzyć dla nich osobną formę duszpasterstwa – mówił Papież i wezwał do „wykorzystania w dziele ewangelizacji kultury, w coraz szerszym zakresie, także katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych zarówno tych o charakterze lokalnym, regionalnym, czy także ogólnopolskim”.
Papież wspomniał także znaczenie „ogólnopolskiej, diecezjalnej i parafialnej prasy katolickiej, która w ogromnym stopniu przyczynia się do szerzenia kultury prawdy, dobra i piękna”. – Troska o rozwój prasy katolickiej dotyczy nie tylko podnoszenia jej poziomu, ale także o zwiększanie zakresu jej oddziaływania – powiedział Papież.
Na zakończenie Benedykt XVI przypomniał słowa Soboru Watykańskiego II z deklaracji „Gravissimum educationis”, w której „święty Sobór przypomina pasterzom dusz bardzo wielki obowiązek czynienia wszystkiego, aby z tego chrześcijańskiego wychowania korzystali wszyscy wierni, a zwłaszcza młodzież, która jest nadzieją Kościoła”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.