Drukuj Powrót do artykułu

Bielsko-Biała: podsumowano ekumeniczny konkurs biblijny „Jonasz”

31 maja 2016 | 14:40 | rk Ⓒ Ⓟ

Z udziałem m.in. ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, biskupa Romana Pindla, duchownego reprezentującego biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz przedstawicielki władz oświaty odbyło się 31 maja w Bielsku-Białej uroczyste podsumowanie 19. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tematem tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i placówek ponadgimnazjalnych, była Ewangelia św. Marka.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu oraz ich opiekunom rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursu małych form teatralnych, można też było zobaczyć najlepsze prace, jakie wzięły udział w towarzyszącym „Jonaszowi” konkursie plastycznym związanym tematycznie ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Ordynariusz bielsko-żywiecki pogratulował laureatom i podkreślił, że każdy uczestnik konkursu, który sięgnął po Ewangelię św. Marka i ją przeczytał, może czuć się zwycięzcą. „Kto w ogóle czytał tę Ewangelię, odkrył, że ona przemawia. Gratuluję więc wszystkim” – dodał, dzieląc się z obecnymi na sali młodymi ludźmi wspomnieniem z tego jak będąc jeszcze w seminarium, usłyszał recytację Markowej Ewangelii w wykonaniu Danuty Michałowskiej – aktorki związanej niegdyś z Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka.

Biskup życzył młodym ludziom, by znajdowali w sobie zdolność i umiejętność, by uważnie słuchać każdego słowa zawartego w Biblii. „Życzę, żeby to słowo osiadało w was. Nie tylko w taki sposób, że można startować w konkursie i rozwiązać jakieś testy, ale, żeby ono się odezwało wtedy, kiedy będzie potrzebne, kiedy będzie jakaś rozterka, pytanie, niewiadoma. Żeby wtedy to właściwe słowo odezwało w was i było bardzo pomocne” – dodał.

W konkursie na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich.

Ks. radca Piotr Wowry z Kościoła luterańskiego zachęcił do bycia żywą Ewangelią i przekazywania „świętych słów Pana Jezusa całemu światu”.

Jak poinformował Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, na szkolnym etapie konkursu uczestniczyło ok. 16 tys. młodych, finalistów było około 900, a laureatami zostali liczni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych.

Reprezentujący wydział katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej – współorganizatora przedsięwzięcia – ks. prałat Józef Oleszko przyznał, że po 19 edycjach konkursu widzi coraz wyraźniej, że inspirację do tego dzieła podsunął sam Duch Święty.

Dotąd we wszystkich jego dziewiętnastu edycjach uczestniczyło ponad 300 tys. uczniów z różnych Kościołów chrześcijańskich. Od pewnego czasu konkurs ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy. Dzięki zakonnicom pracującym jako katechetki, które zetknęły się wcześniej z „Jonaszem”, coraz częściej wśród finalistów pojawiają się finaliści ze szkół z innych regionów kraju.

Wyniki konkursu na stronie www.katecheza.kuria.bielsko.pl

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bielsko-Biała: podsumowano ekumeniczny konkurs biblijny „Jonasz”

03 czerwca 2015 | 10:51 | rk Ⓒ Ⓟ

Z udziałem m.in. biskupa ordynariusza Romana Pindla, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, biskupa Pawła Anweilera, a także chrześcijan z Zaolzia odbyło się 2 czerwca w Bielsku-Białej uroczyste podsumowanie 18. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tematem tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, były dzieje Mojżesza.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu oraz ich opiekunom rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursu „Modlitwa psalmami”, polegającego na przygotowaniu recytacji, piosenki, aranżacji słowno-muzycznej lub muzyczno-tanecznej. W odrębnej kategorii startowali uczniowie szkół specjalnych i oddziałów zintegrowanych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ordynariusz bielsko-żywiecki pogratulował laureatom i przypomniał postać św. Hieronima – księcia egzegetów – dla którego najważniejszym zadaniem życiowym było przekazanie najlepszego przekładu Biblii kulturze łacińskiej. Biskup zachęcił do owocnego korzystania z Pisma Świętego i za Benedyktem XVI z adhortacji „Verbum Domini” podkreślił, że umiłowanie „Bożych ksiąg” jest pewną drogą do poznania Jezusa Chrystusa.
Życzył młodym ludziom, by wzorem św. Hieronima, nigdy nie wypuszczali ze swych rąk Biblii i codziennie uczyli się jakiegoś fragmentu Pisma Świętego, „nie tylko co do treści, ale także co do zamiarów, jakie ma Bóg w tych słowach, które są zapisane naszymi ludzkimi językami”.

W konkursie na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego wyznania augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich.

Bp Paweł Anweiler z Kościoła luterańskiego zacytował poemat Jana Pawła II „Tryptyk Rzymski” i zachęcił, by nieustannie szukać źródła swej wiary. „To nie jest dziś popularne, by czytać Boże słowo na co dzień. Ale musimy iść pod prąd. Przedzierajmy się przez to wszystko, co chce nas oddzielić od tego źródła. Szukajmy tego źródła codziennie. Nie ustępuj! Aby odnaleźć źródło, musisz iść do góry” – dodał duchowny.

Jak poinformował Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, we wszystkich grupach laureatami konkursu zostało około 200 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych.

Reprezentujący wydział katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej – współorganizatora przedsięwzięcia – ks. prałat Józef Oleszko przyznał, że 18. edycja konkursu symbolicznie nadała przedsięwzięciu wymiar pełnoletniości. „Jestem przekonany, że inspirację do tego dzieła podsunął sam Duch Święty” – dodał bielski kapłan.

Dotąd we wszystkich jego osiemnastu edycjach uczestniczyło ponad 300 tys. uczniów z różnych Kościołów chrześcijańskich. Od pewnego czasu konkurs ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy. Dzięki zakonnicom pracującym jako katechetki, które zetknęły się wcześniej z „Jonaszem”, coraz częściej wśród finalistów pojawiają się finaliści ze szkół z innych regionów kraju.

Wyniki konkursu na stronie www.katecheza.kuria.bielsko.pl

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bielsko-Biała: podsumowano ekumeniczny konkurs biblijny „Jonasz”

17 czerwca 2014 | 15:19 | rk Ⓒ Ⓟ

Z udziałem biskupa Roman Pindla, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskupa Pawła Anweilera oraz luterańskiego biskupa seniora Jana Szarka odbyło się 17 czerwca w Bielsku-Białej uroczyste podsumowanie 17. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tematem tegorocznej edycji konkursu była Ewangelia według św. Mateusza.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu oraz ich opiekunom rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursów towarzyszących, wśród których byli wykonawcy piosenek oraz ewangelizacyjnych scen parateatralnych i pantomimy.

Ordynariusz bielsko-żywiecki gratulował laureatom i życzył, by lektura kart Pisma Świętego była początkiem procesu poznawania Słowa Bożego tak, by dotarło ono do serca i przemieniło go. „Tego zamierzonego przez Boga działania przez Słowa życzę wam niezależnie w jakim wieki jesteście, niezależanie od tego, jaki sukces odnieśliście dotychczas” – mówił duchowny.

W konkursie na wszystkich jego etapach uczestniczyło 15 tys. dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu w Republice Czeskiej. W zmaganiach konkursowych brali udział przedstawiciele innych denominacji protestanckich. Uczestnikami zmagań konkursowych byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Jak poinformował Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, we wszystkich grupach laureatami konkursu zostało ponad 200 dzieci. Reprezentujący Wydział Katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej ks. prałat Józef Oleszko przypominał, że główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.
Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych zorganizowano specjalną edycję Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wyjątkowo dużą popularnością cieszył się także uzupełniający konkurs małych form teatralnych pod hasłem „Wejdź ze mną na Górę Błogosławieństw”. W ramach „Jonasza” odbywały się też inne konkursy towarzyszące – plastyczny i fotograficzny.

Organizatorem ekumenicznego konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” w Skoczowie. Dotąd we wszystkich jego siedemnastu edycjach uczestniczyło około 300 tys. uczniów z różnych Kościołów chrześcijańskich.
Wyniki konkursu na stronie www.katecheza.kuria.bielsko.pl

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bielsko-Biała: podsumowano ekumeniczny konkurs biblijny „Jonasz”

04 czerwca 2013 | 19:09 | rk Ⓒ Ⓟ

Z udziałem biskupa Tadeusza Rakoczego oraz zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskupa Pawła Anweilera odbyło się 4 czerwca w Bielsku-Białej uroczyste podsumowanie 16. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tegoroczna edycja tego jedynego tego rodzaju przedsięwzięcia w Polsce poświęcona była znajomości Dziejów Apostolskich.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursów towarzyszących, wśród których byli wykonawcy piosenek oraz ewangelizacyjnych scen parateatralnych czy pantomimy.

W konkursie na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilka tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich.

Uczestnikami zmagań konkursowych byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Ordynariusz bielsko-żywiecki gratulował laureatom i życzył, by Słowo Boże było światłem opromieniającym ich życie, rozwój i wzrastanie w dojrzałości ludzkiej. „Niech waszym mottem stanie się pieśń psalmisty: kiedy Bóg mówi nie gardź Jego słowem” – apelował bp Rakoczy i zachęcał młodych ludzi, by byli propagatorami Ewangelii w swoich środowiskach.

Jak poinformował Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, we wszystkich grupach około 200 dzieci zostało laureatami konkursu. Z kolei diecezjalny wizytator katechizacji, ks. prałat Józef Oleszko przypominał, że temu ekumenicznemu przedsięwzięciu od lat towarzyszą konkursy uzupełniające.

W tym roku odbył konkurs piosenki inspirowanej Księgą Dziejów Apostolskich pod tytułem: „Dzielmy się wiarą jak chlebem”. Wśród 150 uczestników z 20 szkół wyłonieni zostali zwycięzcy w czterech grupach wiekowych w kategorii solistów i zespołów. Oceniono również wystąpienia uczniów w konkursie małych form teatralnych pod tytułem: „Dialogi wzbogacające wiarę indywidualną i wspólnotową”. Przeprowadzono też konkurs, polegający na przysyłaniu zdjęć, które ukazują chrześcijańskie korzenie Europy oraz aktualne przykłady obecności Boga we współczesnym, zlaicyzowanym świecie. Fotografie przybliżały osoby, miejsca, tradycje, które są potwierdzeniem żywej wiary. Nagrodzone zdjęć można było dziś zobaczyć na ekranie nad sceną w Bielskim Centrum Kultury.

Organizatorem ekumenicznego konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” w Skoczowie. Dotąd we wszystkich jego 16. edycjach przedsięwzięcia uczestniczyło ponad 200 tys. uczniów z różnych Kościołów chrześcijańskich.

Wyniki konkursu na stronie www.katecheza.kuria.bielsko.pl.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bielsko-Biała: podsumowano ekumeniczny konkurs biblijny „Jonasz”

05 czerwca 2012 | 18:49 | rk Ⓒ Ⓟ

Z udziałem bp. Tadeusza Rakoczego oraz przedstawiciela diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. radcy Piotra Wowrego odbyło się 5 czerwca w Bielsku-Białej uroczyste podsumowanie 15. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Tematem tegorocznej edycji konkursu była Ewangelia św. Łukasza.

Bogusław Czyż, prezes Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa cieszy się, że co roku nie brakuje chętnych do wnikliwego czytania Biblii. „O poziomie konkursu świadczy fakt, że osoby, które napisały najgorzej miały 60 proc. odpowiedzi dobrych” – zauważa katecheta i podkreśla, że konkurs jest dowodem, że kochając Boga i Biblię można zrealizować sprawnie konkurs „bez zgrzytów denominacyjnych”.

Zwycięzcą wśród gimnazjalistów został Seweryn Panek z bielskiego Gimnazjum nr 16. Uczeń kolejny raz okazał się najlepszą znajomością Ewangelii, bo w ubiegłym roku też był pierwszy. Przyznaje, że aby osiągnąć zwycięstwo musiał przeczytać Ewangelię według św. Łukasz wiele razy. „najtrudniej do głowy wchodziły mi imiona i nazwy miejscowości. Wiele fragmentów podkreślałem sobie, zaznaczałem na kolorowo, robiłem notatki” – opowiada w rozmowie z KAI.

W zmaganiach konkursowych brało w tym roku udział kilkanaście tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła katolickiego oraz dwóch diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego: cieszyńskiej i katowickiej; a także przedstawiciele Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej, oraz innych denominacji protestanckich. Samych finalistów było ponad 300. Do testów sprawdzających znajomość wybranych fragmentów Biblii przystąpiło też w ramach konkursu kilkudziesięciu uczniów ze szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej oraz na Słowacji.

Dziś wręczono także nagrody dla finalistów i laureatów tzw. spec-edycji konkursu „Jonasz” – dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nagrody otrzymali także uczestnicy konkursów towarzyszących. W tym roku były to konkursy plastyczny i piosenki inspirowane Ewangelią św. Łukasza.

Organizatorem ekumenicznego przedsięwzięcia jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz” w Skoczowie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.