Drukuj Powrót do artykułu

Bohaterowie czasu pandemii wyróżnieni nagrodami „Ubi Caritas”

17 października 2021 | 04:00 | lk, Caritas Polska | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Materiały prasowe Caritas Polska

Pielęgniarka i wolontariusze pomagający zakażonym w czasie kolejnej fali pandemii, katechetka uwrażliwiająca młodzież na potrzeby drugiego człowieka oraz przedsiębiorcy wspierający lokalne inicjatywy charytatywne – to tylko niektóre spośród osób i instytucji wyróżnionych tegorocznymi nagrodami „Ubi Caritas”. Uroczysta ekumeniczna gala odbyła się w sobotę w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Swoje nagrody i wyróżnienia przyznały Caritas, prawosławny Eleos oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Mottem tegorocznej gali „Ubi Caritas„, podczas której uhonorowano osoby, instytucje i firmy angażujące się w działalność charytatywną, były słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Ludzie mówią: czas to pieniądz. A ja wam mówię: czas to miłość”.

– To piękne podsumowanie działalności wszystkich nominowanych, ale też wspaniała wskazówka dla nas wszystkich. Bo jak moglibyśmy dobitniej wyrazić naszą miłość do bliźniego, naszą troskę o potrzebujących, jak właśnie w ten sposób – poświęcając im swój czas. Ten czas, który jest dla nas tak cenny, którego często brakuje nam na co dzień, choćby na odpoczynek po wyczerpującej pracy – podkreśla ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, organizatora tegorocznej edycji wydarzenia.

Tradycyjnie już podczas gali Caritas Polska wręczała laureatom nagrody w postaci statuetki Świętej Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowała nagrodzonych statuetką „Miłosiernego Samarytanina”, a Eleos Kościoła prawosławnego przyznała nagrodę „Dłoni Miłosierdzia”.

W kategorii „Świadectwo” nagrodę przyznano Małgorzacie Komorowskiej, nominowanej przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Laureatka jest pielęgniarką i jednocześnie wolontariuszką Caritas w hospicjum stacjonarnym na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W kwietniu, podczas kolejnej fali pandemii, wykazała się niezwykłym heroizmem. Postanowiła nieść pomoc 20 zakażonym pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którego personel nie stawił się do pracy. Na oddziale przebywała nieprzerwanie przez dwa tygodnie, bez wychodzenia na zewnątrz. W uznaniu zasług pani Małgorzata została awansowana na stanowisko pielęgniarki oddziałowej tego oddziału.

W tej samej kategorii wyróżnieni zostali: Elżbieta Łach, która od 55 lat otacza czułą troską podopiecznych Domu Pomocy Społecznej św. Antoniego pod patronatem Caritas Archidiecezji Katowickiej; Krzysztof Kuźmiński, wolontariusz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który w czasie pandemii COVID-19, wspierał swoich podopiecznych, seniorów i ubogich – kupował im leki, zawoził ciepłą zupę, pomagał pokonywać lęki oraz Waldemar Dałek, przez 22 lata zajmujący się zaopatrzeniem placówek Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i angażujący się we wszystkie akcje charytatywne Caritas, cieszący się ogromną sympatią podopiecznych.

W kategorii „Współpraca” nagroda „Ubi Caritas” przypadła Sabinie Wawryk, nominowanej przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Jest ona jest katechetką i założycielką Szkolnego Koła Caritas „Błogosławieni miłosierni” w Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Mostkach. W działalność charytatywną angażuje się od 20 lat. Na co dzień kieruje wszystkimi działaniami prowadzonymi przez SKC. Bierze czynny udział w akcjach lokalnej Caritas, takich jak zbiórki żywności, kiermasze charytatywne, dystrybucja baranków wielkanocnych i świec wigilijnych. Uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, mobilizuje ich do działania na rzecz potrzebujących, jest osobą niezwykle wrażliwą, zaangażowaną w życie lokalnej społeczności.

Wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymali Anna Randa Ombach, prezes zarządu Fundacji „Uskrzydlamy”, działającej przy firmie SuperDrob w Karczewie, dzięki której staraniom udało się przekazać wiele ton żywności placówkom Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej działającym na rzecz osób ubogich i bezdomnych; pielęgniarka Ewa Najdek, od blisko 30 lat zaangażowana w działania pomocowe Caritas Diecezji Elbląskiej, głównie w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci, a także Paweł Łyczywek, od 18 lat pracownik firmy Bonduelle na Węgrzech. Pan Paweł nawiązał z Caritas współpracę, dzięki której produkty firmy Bonduelle w dużej ilości zasilają kuchnie dla potrzebujących prowadzone przez Caritas w Toruniu i w kilku innych diecezjach.

W kategorii „Darczyńca” nagroda została wręczona państwu Grażynie i Mariuszowi Ślimakom, nominowanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. To przedsiębiorcy spod Przemyśla, którzy od lat wspierają charytatywno-społeczne inicjatywy podejmowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, takie jak m.in. remont hospicjum oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu, czy też jadłodajni dla bezdomnych i potrzebujących. Małżeństwo przekazało ponadto działkę na budowę magazynu żywnościowego w Przemyślu.

Wyróżnionymi darczyńcami zostali firma Henkel Polska Sp. z o.o., regularnie przekazująca placówkom prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej środki higieniczne i czyszczące, a w okresie Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy zapewniająca produkty do świątecznych paczek, a także firma Kalter Sp. z o.o., wspomagająca placówki prowadzone przez Caritas Archidiecezji Białostockiej (dzięki jej wsparciu m.in. zakupiono dwa samochody służące seniorom, osobom chorym i ubogim, przygotowano także mieszkania wspomagane dla niepełnosprawnych).

Wyróżnienie otrzymali również państwo Joanna i Robert Hawełkowie, którzy wraz z rodzicami przekazali na cel charytatywny działkę w miejscowości Chełmno, gdzie powstał Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej im. św. Andrzeja Boboli, wspierający osoby z zaburzeniami psychicznymi. Ofiarodawcy udzielają się także na rzecz toruńskiej Caritas jako wolontariusze.

Przyznawana przez Diakonię Polską statuetka Miłosiernego Samarytanina jest dowodem uznania dla osób, dla których „pomoc drugiemu człowiekowi jest zachowaniem naturalnym, wypływającym z potrzeby serca”. W tym roku Diakonia przyznała dwie nagrody główne i jedno wyróżnienie.

Jedna z nagród powędrowała do Eurodiaconii – sieci 52 europejskich organizacji chrześcijańskich zajmujących się świadczeniem usług opieki społecznej i zdrowotnej, druga do posła Sławomira Piechoty. Wyróżnienie otrzymał natomiast Zdzisław Olszak – zaangażowany zarówno w działalność diakonijną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach, jak i inicjatywy społeczne tego miasta. Aktywnie wspiera on rodziny, dzieci i młodzież, diagnozując ich potrzeby, organizując pomoc finansową i rzeczową. Dzięki temu wsparciu dzieci i młodzież otrzymywały pomoce szkolne i paczki świąteczne, a także miały możliwość wyjeżdżać na ogólnopolskie i międzynarodowe spotkania.

Z kolei Eleos przyznała nagrodę „Dłoni Miłosierdzia” Dominice Oldze Królikowskiej, związanej jest z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS od ponad dekady. Niezmiennie przez ten czas, na początku jako wolontariusz, później jako pracownik wykazuje się ona dużym zaangażowaniem obdarzając podopiecznych profesjonalną opieką i niekończącymi się pokładami ciepła, empatii i zrozumienia. Od początku swojej drogi zawodowej związana jest ze Specjalistyczną Placówką Wsparcia Dziennego ELEOS przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku. Jest pomysłodawcą i realizatorem wielu innowacyjnych projektów i działań na rzecz placówki oraz skierowanych do wychowanków. Doskonała w każdej roli, zarówno kierownika jak i wychowawcy w placówce.

Wyróżnieni w tej samej kategorii „Świadectwo” zostali ponadto: Anna Haponiuk – wieloletnia wolontariuszka, a w późniejszym okresie wychowawca w jednej ze Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS; Mariusz Danieluk – wieloletni wolontariusz, a w późniejszym okresie wychowawca w jednej ze Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego ELEOS; a także Jarosław Jatel i Marcin Pogorzelski (obaj w kategorii „Współpraca”).

W kategorii „Nagroda Specjalna” nagrodzono sierżanta Romana Racisa z Kompani Wsparcia w Suwałkach – ratownika medycznego i weterana misji w Afganistanie; st. szer. Pawła Kuleszewicza z Kompanii Wsparcia w Suwałkach oraz st. szer. Arkadiusza Wicherowicha z II Batalionu Lekkiej Piechoty w Białymstoku; ks. archimandrytę Ignacego Pytla i ks. mitrata Michała Niegierewicza (obaj wyróżnieni za długoletnią, gorliwą pracę na rzecz potrzebujących, szczególnie osób w podeszłym wieku).

Nagrodzeni zostali ponadto ks. protojerej Jarosław Szczerbacz (kategoria „Współprca z ELEOS”) prowadzący od 10 lat placówkę skierowaną do osób niepełnosprawnych w ramach Fundacji Nowa Wola k. Białegostoku, a także – Nagrodą Specjalną ELEOS – Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku w osobie ppłk. Krzysztofa Marcinkowskiego. Obok szkolenia żołnierzy obrony terytorialnej Brygada angażuje się w szeroko pojętą pomoc lokalnej społeczności. W okresie pandemii nie pozostawiła bez wsparcia Prawosławny Dom Opieki Społecznej w Trześciance.

XX Gala Ubi Caritas odbyła się w katedrze polowej Wojska Polskiego. Wśród gości znaleźli się m.in. reprezentujący Kościół prawosławny biskup hajnowski Paweł Tokajuk (opiekun działalności charytatywnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej), ks. protojerej Adam Ostapkowicz (dyrektor Ośrodka Miłosierdzia Eleos Diecezji Warszawsko-Bielskiej), Marek Masalski (dyrektor Ośrodka Miłosierdzia Eleos Diecezji Białostocko-Gdańskiej), ks. protojerej Tomasz Stemp (zastępca dyrektora Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos), a także przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego: bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej i jej dyrektor generalna Wanda Falk.

Gospodarzem uroczystości był ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, a statuetki i dyplomy „Ubi Caritas” wręczyli członkowie kapituły nagrody: ks. Maciej Makuła (kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP), Maria Pawłowska (wieloletni współpracownik Caritas) oraz Małgorzata Glabisz-Pniewska (dziennikarka Polskiego Radia).

Po części oficjalnej dla zebranych wystąpił Duet Gajda, utalentowane rodzeństwo z Olszanicy w Bieszczadach, którego muzyczny repertuar łączy w sobie dziedzictwo wielu narodów i kultur.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.