Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

27 października 2016 | 12:59 | jm Ⓒ Ⓟ

Prelegenci z Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Polski, Portugalii, Watykanu i Włoch biorą udział w VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”, która odbywa się 27-28 października w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Wydarzenie jest kontynuacją zainaugurowanych w 2010 r. przez uczelnię corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie kulturoznawców, ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

– Konferencja w swojej interdyscyplinarnej formule porusza ważne tematy dla egzystencji każdego człowieka, narodu, pokojowego współistnienia. W świetle problemów współczesnego świata i dynamizmu rozwojowego, staje się pilną koniecznością poszukiwanie odpowiedzi na dręczące ludzkość pytania. Stąd corocznie w swych konferencyjnych dysputach, prawdy poszukują przedstawicieli świata nauki, Kościoła, kultury i polityki – powiedziała rektor uczelni, prof. KPSW Helena Czakowska.

Organizatorem konferencji, której zasadniczy temat brzmi „1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa” – jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy przy współudziale watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy. „(…) pragnę życzyć Wam, byście przeżyli te dwa dni na wzajemnym słuchaniu i konstruktywnym dialogu ożywiani pragnieniem poznawania i zdrową gorliwością w poszukiwaniu Prawdy” – napisał w liście do uczestników przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI o. Federico Lombardi SJ.

„Jeden świat – wiele kultur” jest zaproszeniem wszystkich osób, niezależnie od wyznania, do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, prawnym i ekonomicznym. Może być także płaszczyzną uczenia się międzykulturowego wokół szerokiego spektrum obszarów współistnienia zróżnicowanych ludzkich środowisk w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. – Pragnę podziękować, że za motyw przewodni tegorocznej edycji konferencji obrali państwo 1050. rocznicę chrztu Polski i znaczenie tego aktu dla kształtowania naszej tożsamości narodowej. Chrzest księcia Polan – Mieszka włączył naszą ojczyznę do wspólnoty chrześcijańskiej. Poprzez akt ten przyjęliśmy system wartości moralnych i społecznych ukształtowanych na fundamencie Dekalogu. Zmieniło to na wieki nasze miejsce i rolę na kontynencie europejskim – podkreślił w przemówieniu marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Wymiana poglądów, naukowy ogląd rzeczywistości i dyskurs akademicki zaplanowane są w sesji plenarnej oraz w panelach tematycznych zatytułowanych: Chrzest Polski – źródła nadziei i tożsamości narodowej, Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji, Tożsamość kulturowa i jej dialogiczne uwikłania, Sztuka edukacji i kultury pedagogicznej, Predykcje wokół nauk ekonomicznych z perspektywy historycznej, Badania i rozwój techniki w XXI wieku, Państwo i prawo.

Podczas drugiego dnia konferencji (28 października) odbędą się liczne imprezy towarzyszące skierowane do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie m.in.: symulacja rozprawy sądowej – „Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila” (przygotowana przez Klinikę Prawa studentów KPSW), „Potyczki z ekonomią”, spotkanie z potomkami polskich zesłańców – „Śladami naszych przodków”, Manufaktura Młodych, czyli Strefa Działania Młodej Bydgoszczy, V Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży, konkurs krasomówczy, dyktando z języka angielskiego, warsztaty, dyskusje, pokazy i wystawy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

05 listopada 2015 | 11:07 | jm Ⓒ Ⓟ

Sesja plenarna składająca się z sześciu głównych wykładów oraz siedem paneli dyskusyjnych składają się na VI Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną „Jeden świat – wiele kulturˮ, która odbywa się w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Wszystko to dzieje się w Roku Jana Pawła II, dlatego organizatorzy wydarzenia zatytułowali je „Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia”.

Jak podkreśliła rektor uczelni prof. KPSW Helena Czakowska, św. Jan Paweł II miał niezwykłą zdolność dialogu nie tylko z wielkim zgromadzeniem, ale także z konkretnym człowiekiem. Dodała, że fundamentem dialogu z człowiekiem była dla Ojca Świętego Ewangelia.

Rektor wspomniała encyklikę „Fides et ratio”, w której papież Polak wskazuje: „wezwanie: poznaj samego siebie, wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznawać za najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego stworzenia właśnie jako człowiek, czyli ten kto zna samego siebie”. – Należy pamiętać, że powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego. W trzecim tysiącleciu pojęcie dialogu jest niezwykle istotnym, gdyż stanowić może cenne źródło poznania „innego” – powiedziała.

Wydarzenie jest kontynuacją zainaugurowanych przez uczelnię w 2010 r. corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, psychologów, humanistów, ekonomistów, prawników, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk. – Przez 27 lat pontyfikatu Jan Paweł II ukazywał Europie i Europejczykom wzniosłe wizje duchowe i moralne. Są to wizje jedności w różnorodności, twórczej wierności chrześcijańskim korzeniom, wolności w prawdzie i solidarności – powiedział pomysłodawca konferencji ks. dr Mariusz Kuciński.

Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera przy KPSW w Bydgoszczy w jednej z sesji tematycznych będzie prezentował zagadnienie wizji Europy według św. Jana Pawła II. Kapłan zauważył, że istnieje potrzeba budowania „wspólnego europejskiego domu”. – Jedność ta nie oznacza jednolitości, która wszystko redukuje do jednego poziomu, zubożając Kościół i społeczeństwo, ale wyraża się i wzrasta poprzez wielorakość kultur dawnych i obecnych. Taka jedność buduje się i rozwija także poprzez wzajemną „wymianę darów” między różnymi ludami, kulturami i Kościołami. Jest to wreszcie jedność żywa, która będzie mogła stać się źródłem życia w takiej mierze, w jakiej kontynent europejski zdoła odkryć na nowo swoje chrześcijańskie korzenie, powracając do nich i dochowując im wierności. Podejmując tym samym współczesne wyzwania, doprowadzając do nowego spotkania Ewangelii ze zmienioną rzeczywistością społeczną, ekonomiczną, polityczną i kulturową – dodał.

Podczas inauguracji konferencji zasłużonym osobom zostały wręczone nagrody. Najwyższe wyróżnienie „Bemeneritusˮ, nadane Uchwałą Senatu KPSW, za istotny wkład w rozwój uczelni oraz podnoszenie jej prestiżu w kraju i poza jego granicami, a także medal 15-lecia otrzymał prof. honoris causa KPSW prał. Giuseppe Scotti. – Jestem zaskoczony i bardzo dziękuję. To wyróżnienie jeszcze bardziej łączy mnie z tym miastem – powiedział kapłan. Wśród docenionych jubileuszowym medalem znalazł się także biskup bydgoski Jan Tyrawa.

Podczas sesji plenarnej swoje wykłady zaprezentują: ks. prałat Giuseppe Scotti (przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI), prof. Olga Nesterchuk (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny w Moskwie), prof. Władysław Sinkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy), prof. Asylbek Aidaraliev (Prezydent Międzynarodowego Uniwersytetu Kirgistanu), biskup ordynariusz Jan Tyrawa, prof. Alicja Grześkowiak (KPSW w Bydgoszczy).

Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła KAI.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

08 listopada 2014 | 11:43 | jm / tw Ⓒ Ⓟ

„Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym” – to temat V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej.

Konferencja z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” odbyła się w Bydgoszczy. Organizatorem była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa przy współudziale Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy.

„W czasach masowych migracji w społecznościach dotychczas jednorodnych kulturowo następuje duże zróżnicowanie w wyniku konieczności współżycia ludzi pochodzących czasami nawet z odległych kulturowo obszarów. Współczesne społeczeństwa charakteryzują się nie tylko wielonarodowością, ale również znacznie zróżnicowaną wielokulturowością” – zauważyła rektor KPSW prof. Helena Czakowska.

Dodała, że trzeba szukać porozumienia drogą dialogu, na podstawie zrozumienia różnic między różnymi kulturami i narodami. Należy poszukiwać optymalnych rozwiązań, aby tworzyć świat przyjazny człowiekowi, chroniąc jego niezbywalne, naturalne prawo do godnego życia w wolności sumienia i wyznawanych wartości, w tym religijnych.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma odwrotu wobec wielokulturowości Europy czy Polski. Ona już dzisiaj istnieje. Warto przywołać Ojca Świętego, który dostrzega we wszystkich kulturach potrzebę nowej ewangelizacji. Kościół zawsze był otwarty. Głosił Ewangelię, która jest ponadkulturowa – podkreślił dyrektor Centrum Studiów Ratzingera i profesor KPSW ks. dr Mariusz Kuciński.

Według ks. prałata Giuseppego Scottiego, „obecne czasy wymagają osób zdolnych proponować wizję człowieka pięknego i prawdziwego”. Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, wygłosił wykład „Wy jesteście czyści. Wyzwanie miłości”. Prelegent podkreślił, że w kontekście wielkich, epokowych zmian społeczeństwo, religia, ekonomia i edukacja „winny być na nowo zdolne do przekazywania słów prawdy”.

Ks. Scotti wyraził opinię, że obecne czasy wymagają osób zdolnych proponować wizję człowieka pięknego, prawdziwego, przekonanego. Wizję zdolną do tworzenia syntezy tylu pytań oraz wielu różnorodnych odpowiedzi oferowanych człowiekowi. Tak jakby człowiek mógł znaleźć sens swego istnienia, wyobrażając sobie życie na sposób supermarketu, skąd nabywa wciąż nowe produkty – mówił. Według prelegenta wymiary społeczny, religijny, ekonomiczny i edukacyjny „winny być w stanie stworzyć spójną wizję człowieka, w którym inteligencja jest ściśle złączona z miłością”.

Z kolei prof. Olga Niesterczuk podkreśliła, że „istnieje problem budowania tożsamości kulturowej za pośrednictwem internetu, który jest jednym ze środków masowej informacji”. Wykładowczyni Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie stwierdziłam, że wyodrębniono aż czterdzieści kategorii młodzieży, w zależności od zasad moralnych, pochodzenia społecznego, aktywnej postawy życiowej, m.in. przedsiębiorców, naukowców, kibiców, liderów młodzieżowych, graczy, motocyklistów, młode matki, blogerów, młodzież ze wspólnot narodowych.

Wśród problemów dotyczących rekreacji, mających wpływ na kształtowanie rosyjsko-moskiewskiej tożsamości kulturowej młodzieży, wymieniła m.in. niedobór bądź brak możliwości spędzenia wolnego czasu z przyczyn materialnych; przewlekłe zmęczenie wynikające z wielkości miasta; brak umiejętności zrelaksowania się; uzależnienie od internetu oraz brak zainteresowań.

Ksiądz prof. Piotr Mazurkiewicz, mówiąc o prawach mniejszości kulturowych, zwrócił uwagę na zasadę traktowania człowieka z szacunkiem, jakiego wymaga godność każdej osoby. Jego zdaniem, potzreba też kształtowania kultury gościnności, a więc traktowania z życzliwością i sympatią ludzi przybyłych z dalekiech krajów, „z którą to kulturą absolutnie nie do pogodzenia są wszelkie przejawy ksenofobii”.

Profesor UKSW zauważył, że ekonomia nie jest jedynym źródłem napięć między rdzenną ludnością a imigrantami. – Innym źródłem napięć społecznych są różnice w sferze kultury. Masowe przemieszczanie się ludzi powoduje przemieszanie różnych tradycji i obyczajów. Współczesne narzędzia globalnej komunikacji mogą sprzyjać zarówno kulturowej homogenizacji, jak i zamykaniu się przybyszów w kulturowych gettach, udzielających swoistego „azylu”, bez potrzeby zaznajamiania się z językiem i kulturą nowej ojczyzny. Zadaniem duszpasterzy jest więc troska o otwartość i gotowość do integracji także ze strony imigrantów. Jest to sfera szczególnie delikatna, ponieważ dotyka problemu tożsamości zarówno przybyszów, jak i rdzennej ludności – dodał.

„Każde pytanie o współistnienie wielu kultur jest tak naprawdę pytaniem o człowieka, o jego zdolność i wychowanie do budowania relacji” – powiedział abp Wojciech Polak w wykładzie zatytułowanym „Wielokulturowość wyzwaniem dla współczesnej Europy”. Prymas Polski przypomniał pytanie, które przed siedemnastu laty postawił św. Jan Paweł II podczas homilii wypowiedzianej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie.

Ojciec Święty, nawiązując wówczas do epokowego wydarzenia, jakim był upadek muru berlińskiego, mówił: „Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych, jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka” – cytował Ojca Świętego abp Polak.

Według prymasa, warto pamiętać, że „papieskie rozważanie nie ograniczyło się wówczas wyłącznie do zarysowania swoistej panoramy bolączek lub nawet dramatu Europy i do wskazania na to, gdzie należy szukać ich przyczyn”. – Głębokie odczytanie znaków czasu pozwoliło bowiem papieżowi na wydobycie i podkreślenie ciągle trwającego procesu budowania europejskiego domu, a jednocześnie na przedstawienie perspektywy drogi czy wręcz pielgrzymki, jaką nadal mają do pokonania Europejczycy. Ojciec święty przypominał: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” – dodał.

Prymas Polski podkreślił, że problemem obecnych czasów są antywartości, które „w każdym kręgu kulturowym nachalnie oferują tylko to, co dla człowieka jest łatwe i przyjemne, co mu schlebia i pozwala poczuć się dobrze”. – Życie jednak nie składa się wyłącznie z dobrego samopoczucia, lecz jest rzeczywistością, i to niezwykle wymagającą. Trzeba zatem bronić się przed antywartościami, chociażby przed sprowadzaniem kultury do jednego z produktów czy też przed zamienianiem jej w ideologię. Nie da się tego osiągnąć poprzez ucieczkę czy zamknięcie, lecz wyłącznie przez postawę służby, w której realizuje się godność osoby ludzkiej, solidarność, pomocniczość i dobro wspólne. Tak właśnie można streścić przesłanie katolickiej nauki społecznej – mówił.

Profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Alicja Grześkowiak powiedziała, że „czasy współczesne to czasy szczególnego rodzaju zmagania się człowieka z jego sumieniem”. Wygłosiła ona wykład „Sprzeciw sumienia na tle wybranych zawodów”. – Prawo do sprzeciwu sumienia wynika bezpośrednio z nienaruszalnej godności człowieka i przyrodzonej wolności religii i sumienia. Opiera się na zasadzie o fundamentalnym znaczeniu – suwerenności ducha człowieka i niezbywalnego prawa do tego, by żyć w prawdzie wskazywanej sumieniem. Prawa do tego, by rządzić się jedynie mocą tego, co według osądu sumienia słuszne. Nikt nie może być zmuszony do działania wbrew swojemu sumieniu – dodała była marszałek Senatu.

Prof. Grześkowiak stwierdziła, że we współczesnych czasach można zaobserwować „tendencję do nadania sprzeciwowi sumienia rangi prawa człowieka i starania o nadanie mu formy powszechnie obowiązującej normy prawnej”. Podkreśliła, że najszerszą kategorią zawodów mających ustawową regulację sprzeciwu sumienia są pracownicy służby zdrowia. Prelegentka odwołała się również do takich zawodów, jak prawnik czy nauczyciel.

– Dostrzec trzeba rozbieżne tendencje w prawnej regulacji prawa do sprzeciwu sumienia – z jednej strony ustawodawca gwarantuje wolność sumienia i poręcza klauzulę sumienia, zaś z drugiej strony widać wyraźnie trend do ograniczania zakresu tego prawa, wyprowadzaną z konieczności zapewnienia realizacji praw i wolności innych osób. Problemy wiążące się z poręczeniem prawa do sprzeciwu sumienia powstają zwłaszcza na tle legalizacji zamachów na ludzkie życie w postaci aborcji, eutanazji, oraz zamachów na rodzinę – zakończyła.

Profesor Zbigniew Witkowski podkreślił, że za pontyfikatu Jana Pawła II upadały liczne dyktatury w Europie i poza nią. Prezentując temat „Idea dialogu jako sposobu współpracy i rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie w myśli św. Jana Pawła II” przypomniał, że Europa i świat „były wcześniej widownią niebywałych tragedii i wojen, krwi, łez i strasznych okrucieństw, nienawiści i przemocy oraz wielkich i tragicznych kryzysów, które mają zresztą swój tragiczny ciąg i w bieżącym stuleciu”.

– Dyktatury upadały, kończąc swój byt pod ciosami ruchów na rzecz praw człowieka, które wspierał papież. Jan Paweł II dla przezwyciężania tego sięgał po środki perswazji misyjnej i po ponadczasowe kanony prawa moralnego dla umacniania ludzi i ich godności i dla wyzwalania ich działań na rzecz przywracania wolności, sprawiedliwości i niepodległości – powiedział prof. Witkowski.

Autor dostrzegł, że pojednanie i dialog stały się absolutnymi priorytetami pontyfikatu papieża Polaka. Zwłaszcza dialog „nabierał szczególnego znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości, gdy wzrasta mobilność wielkich rzesz ludzkich i w konsekwencji postępuje proces przenikania się narodów i mieszania kultur”.

Obrady odbywały się w pięciu obszarach tematycznych – religijnym, prawnym, administracyjnym, ekonomicznym i edukacyjnym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak oraz biskup ordynariusz Jan Tyrawa, a patronat medialny – Katolicka Agencja Informacyjna.

Konferencja była kontynuacją corocznych spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię, mających na celu wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, medioznawców.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

07 listopada 2014 | 17:52 | jm Ⓒ Ⓟ

„Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym” – to temat V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”, która odbywała się w Bydgoszczy.

Organizatorem wydarzenia była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa przy współudziale Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy.

„W czasach masowych migracji, w społecznościach dotychczas jednorodnych kulturowo, następuje duże zróżnicowanie w wyniku konieczności współżycia ludzi pochodzących czasami nawet z odległych kulturowo obszarów. Współczesne społeczeństwa charakteryzują się nie tylko wielonarodowością, ale również znacznie zróżnicowaną wielokulturowością” – zauważyła rektor KPSW prof. Helena Czakowska.

Dodała, że trzeba szukać porozumienia drogą dialogu, na bazie zrozumienia różnic między różnymi kulturami i narodami oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań, aby tworzyć świat przyjazny człowiekowi, chroniąc jego niezbywalne, naturalne prawo do godnego życia w wolności sumienia i wyznawanych wartości, w tym religijnych.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma odwrotu przed wielokulturowością Europy czy Polski. Ona już dzisiaj jest. Warto przywołać Ojca Świętego, który dostrzega we wszystkich kulturach potrzebę nowej ewangelizacji. Kościół zawsze był otwarty. Głosił Ewangelię, która jest ponadkulturowa – podkreślił dyrektor Centrum Studiów Ratzingera i profesor KPSW ks. dr Mariusz Kuciński.

Według ks. prałata Giuseppe Scottiego „obecne czasy wymagają osób zdolnych proponować wizję człowieka pięknego i prawdziwego”. Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, wygłosił wykład: „Wy jesteście czyści. Wyzwanie miłości”. Prelegent podkreślił, że w kontekście wielkich, epokowych zmian, społeczeństwo, religia, ekonomia i edukacja „winny być na nowo zdolne do przekazywania słów prawdy”.

Ks. Scotti wyraził opinię, że obecne czasy wymagają osób zdolnych proponować wizję człowieka pięknego, prawdziwego, przekonanego. Wizję zdolną do tworzenia syntezy tylu pytań oraz wielu różnorodnych odpowiedzi oferowanych człowiekowi. Tak jakby człowiek mógł znaleźć sens swego istnienia, wyobrażając sobie życie na sposób supermarketu, skąd nabywa wciąż nowe produkty – mówił. Według prelegenta wymiary społeczny, religijny, ekonomiczny i edukacyjny „winny być w stanie stworzyć spójną wizję człowieka, w którym inteligencja jest ściśle złączona z miłością”.

Z kolei prof. Olga Nesterchuk podkreśliła, że „istnieje problem budowania tożsamości kulturowej za pośrednictwem internetu, który jest jednym ze środków masowej informacji”. Przedstawicielka Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie wyodrębniono aż czterdzieści kategorii młodzieży, w zależności od zasad moralnych, różnic dotyczących pochodzenia społecznego, aktywnej postawy życiowej. Obejmowały one przedsiębiorców, naukowców, kibiców, liderów młodzieżowych, graczy, motocyklistów, młode matki, blogerów, młodzież ze wspólnot narodowych.

Wśród problemów dotyczących rekreacji, mających wpływ na kształtowanie rosyjsko-moskiewskiej tożsamości kulturowej młodzieży wymieniła m.in.: niedobór bądź brak możliwości spędzenia wolnego czasu z przyczyn materialnych; przewlekłe zmęczenie wynikające z wielkości miasta; brak umiejętności zrelaksowania się; uzależnienie od Internetu oraz brak zainteresowań.

Ksiądz prof. Piotr Mazurkiewicz, podejmując temat dotyczący praw mniejszości kulturowych zwrócił uwagę na zasadę traktowania człowieka z szacunkiem, jakiego wymaga godność każdej osoby. Także na kształtowanie kultury gościnności, a więc traktowania z życzliwością i sympatią ludzi przybyłych z dalekiego kraju, „z którą to kulturą absolutnie nie do pogodzenia są wszelkie przejawy ksenofobii”.

Profesor UKSW zauważył, że ekonomia nie jest jednak jedynym źródłem napięć między rdzenną ludnością a imigrantami. – Innym źródłem napięć społecznych są różnice w sferze kultury. Masowe przemieszczanie się ludzi powoduje przemieszanie różnych tradycji i obyczajów. Współczesne narzędzia globalnej komunikacji mogą sprzyjać zarówno kulturowej homogenizacji, jak i zamykaniu się przybyszów w kulturowych gettach, udzielających swoistego „azylu”, bez potrzeby zaznajamiania się z językiem i kulturą nowej ojczyzny. Zadaniem duszpasterzy jest więc troska o otwartość i gotowość do integracji także ze strony imigrantów. Jest to sfera szczególnie delikatna, ponieważ dotyka problemu tożsamości zarówno przybyszów, jak i rdzennej ludności – dodał.

„Każde pytanie o współistnienie wielu kultur jest tak naprawdę pytaniem o człowieka, o jego zdolność i wychowanie do budowania relacji” – powiedział abp Wojciech Polak w wykładzie zatytułowanym „Wielokulturowość wyzwaniem dla współczesnej Europy”. Prymas Polski przypomniał pytanie, które przed siedemnastu laty postawił św. Jan Paweł II podczas homilii wypowiedzianej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie.

Ojciec Święty, nawiązując wówczas do epokowego wydarzenia, jakim był upadek muru berlińskiego, mówił: „Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych, jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka” – cytował Ojca Świętego abp Polak.

Według prymasa warto pamiętać, że „papieskie rozważanie nie ograniczyło się wówczas wyłącznie do zarysowania swoistej panoramy bolączek lub nawet dramatu Europy i do wskazania na to, gdzie należy szukać ich przyczyn”. – Głębokie odczytanie znaków czasu pozwoliło bowiem papieżowi na wydobycie i podkreślenie ciągle trwającego procesu budowania europejskiego domu, a jednocześnie na przedstawienie perspektywy drogi czy wręcz pielgrzymki, jaką nadal mają do pokonania Europejczycy. Ojciec święty przypominał: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha” – dodał.

Prymas Polski podkreślił, że problemem obecnych czasów są antywartości, które „w każdym kręgu kulturowym nachalnie oferują tylko to, co dla człowieka jest łatwe i przyjemne, co mu schlebia i pozwala poczuć się dobrze”. – Życie jednak nie składa się wyłącznie z dobrego samopoczucia, lecz jest rzeczywistością i to niezwykle wymagającą. Trzeba zatem bronić się przed antywartościami, chociażby przed sprowadzaniem kultury do jednego z produktów czy też przed zamienianiem jej w ideologię. Nie da się tego osiągnąć poprzez ucieczkę czy zamknięcie, lecz wyłącznie przez postawę służby, w której realizuje się godność osoby ludzkiej, solidarność, pomocniczość i dobro wspólne. Tak właśnie można streścić przesłanie katolickiej nauki społecznej – mówił.

Profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Alicja Grześkowiak powiedziała, że „czasy współczesne to czasy szczególnego rodzaju zmagania się człowieka z jego sumieniem”. Wygłosiła ona wykład „Sprzeciw sumienia na tle wybranych zawodów”. – Prawo do sprzeciwu sumienia wynika bezpośrednio z nienaruszalnej godności człowieka i przyrodzonej wolności religii i sumienia. Opiera się na zasadzie o fundamentalnym znaczeniu – suwerenności ducha człowieka i niezbywalnego prawa do tego, by żyć w prawdzie wskazywanej sumieniem. Prawa do tego, by rządzić się jedynie mocą tego, co według osądu sumienia słuszne. Nikt nie może być zmuszony do działania wbrew swojemu sumieniu – dodała prelegentka.

Prof. Grześkowiak stwierdziła, że we współczesnych czasach można zaobserwować „tendencję do nadania sprzeciwowi sumienia rangi prawa człowieka i starania o nadanie mu formy powszechnie obowiązującej normy prawnej”. Podkreśliła, że najszerszą kategorią zawodów mających ustawową regulację sprzeciwu sumienia są pracownicy służby zdrowia. Prelegentka odwołała się również do takich zawodów, jak prawnik czy nauczyciel.

– Dostrzec trzeba rozbieżne tendencje w prawnej regulacji prawa do sprzeciwu sumienia – z jednej strony ustawodawca gwarantuje wolność sumienia i poręcza klauzulę sumienia, zaś z drugiej strony widać wyraźnie trend do ograniczania zakresu tego prawa, wyprowadzaną z konieczności zapewnienia realizacji praw i wolności innych osób. Problemy wiążące się z poręczeniem prawa do sprzeciwu sumienia powstają zwłaszcza na tle legalizacji zamachów na ludzkie życie w postaci aborcji, eutanazji, oraz zamachów na rodzinę – zakończyła.

Profesor Zbigniew Witkowski podkreślił, że za pontyfikatu Jana Pawła II upadały liczne dyktatury w Europie i poza nią. Prezentując temat „Idea dialogu jako sposobu współpracy i rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie w myśli św. Jana Pawła II” przypomniał, że Europa i świat „były wcześniej widownią niebywałych tragedii i wojen, krwi, łez i strasznych okrucieństw, nienawiści i przemocy oraz wielkich i tragicznych kryzysów, które mają zresztą swój tragiczny ciąg i w bieżącym stuleciu”.

– Dyktatury upadały kończąc swój byt pod ciosami ruchów na rzecz praw człowieka, które wspierał papież. Jan Paweł II widząc to wszystko, dla przezwyciężania tego, sięgał po środki perswazji misyjnej i po ponadczasowe kanony prawa moralnego, dla umacniania ludzi i ich godności, i dla wyzwalania ich działań na rzecz przywracania wolności, sprawiedliwości i niepodległości – powiedział prof. Witkowski.

Autor dostrzegł, że pojednanie i dialog, stały się absolutnymi priorytetami pontyfikatu papieże Polaka. Zwłaszcza dialog „nabierał szczególnego znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości, gdy wzrasta mobilność wielkich rzesz ludzkich i w konsekwencji postępuje proces przenikania się narodów i mieszania kultur”.

Obrady odbywały się w pięciu obszarach tematycznych – religijnym, prawnym, administracyjnym, ekonomicznym i edukacyjnym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz biskup ordynariusz Jan Tyrawa, a patronat medialny Katolicka Agencja Informacyjna.

Konferencja była kontynuacją corocznych spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię, mających na celu wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, medioznawców.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

04 listopada 2014 | 14:26 | mj Ⓒ Ⓟ

„Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym” – to temat V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”, nad którą patronat medialny objęła Katolicka Agencja Informacyjna.

Organizatorem wydarzenia, które odbywać się będzie 6 i 7 listopada w Bydgoszczy, jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa przy współudziale Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Konferencja jest kontynuacją corocznych spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków i medioznawców.

Jak co roku Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa gościć będzie przedstawicieli świata nauki z kraju i zagranicy. W konferencji wezmą także udział przedstawiciele bydgoskich szkół średnich. Obrady odbywać się będą przy ul. Toruńskiej 55-57, w pięciu obszarach tematycznych – religijnym, prawnym, administracyjnym, ekonomicznym i edukacyjnym.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak oraz biskup ordynariusz Jan Tyrawa. Podczas sesji plenarnych swoje wykłady zaprezentują: ks. prałat Giuseppe Scotti (Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI), prof. Olga Nesterchuk (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Społeczny w Moskwie), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW w Warszawie), Prymas Polski abp Wojciech Polak, prof. Alicja Grześkowiak (KPSW w Bydgoszczy), prof. Zbigniew Witkowski (KPSW w Bydgoszczy).

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

07 listopada 2013 | 19:05 | jm Ⓒ Ⓟ

Silne rodziny lekarstwem na problemy ekonomiczne, przestroga przed marginalizowaniem wiary oraz propagowanie cywilizacji miłości – to tylko niektóre z najważniejszych wniosków przedstawionych podczas międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”, która odbywa się w Bydgoszczy.

Wydarzenie jest już po raz czwarty organizowane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Temat przewodni tegorocznej edycji, nad którym pochylają się przedstawiciele rządów, uczelni wyższych, środowisk biznesowych m.in. Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Rumunii, Rosji, Turcji, Ukrainy, Włoch, Węgier, brzmi: „Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego”.

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem sesji plenarnej oraz sesji tematycznych. Konferencja jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na temat problemów współczesnego świata. – Obecność tak wielu wybitnych osobistości z kraju i zagranicy świadczy, że problemy współczesnego świata są żywym tematem w dyskursie akademickim niezależnie od narodowości, kultury czy wyznania – powiedziała rektor uczelni, prof. Helena Czakowska.

Wspomniane obrady tematyczne odbywają się w pięciu panelach: religia i kultura wobec zagrożeń współczesnego społeczeństwa; ekonomiczne i społeczne dylematy gospodarki rynkowej; współczesność w wymiarze prawnym i administracyjnym; cywilizacja techniczna XXI wieku; przyszłość edukacji w świetle kryzysów współczesnego świata. – Konferencja jest dobrą okazją, aby przywołać encyklikę Benedykta XVI „Caritas in veritate”. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że całą sferę ekonomii próbujemy zredukować do pieniądza. Wydaje nam się, że pieniądz pozwoli rozwiązać wszystkie problemy. Jednak w tym wszystkim zgubiliśmy człowieka. Zgubiliśmy cel, jakim powinno być dobro człowieka, sprowadzając wszystko do mechanizmów i techniki – powiedział biskup bydgoski Jan Tyrawa.

Według dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy myśl przewodnia cyklu konferencji – „Jeden świat – wiele kultur” – nawiązuje do istoty tegorocznych rozważań. – Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym istnieje różnorodność kultur. One są po to, aby nawzajem się ubogacać. Przyczyniać się do rozwoju społecznego, a nie do wykluczania człowieka i podstawowych wartości – powiedział ks. dr Mariusz Kuciński.

„Silniejsze rodziny mają lepszą szansę stawić czoła wyzwaniom ekonomicznym” – powiedział Attila Fülöp. Podsekretarz stanu węgierskiego rządu w swoim wystąpieniu skupił się na ekonomicznym podejściu do kwestii demograficznych, a przez to do problemów rodziny. Przedstawił on plany, wyniki, wyzwania i starania rządu węgierskiego. Na samym wstępie, powołując się na słowa bł. Jana Pawła II przypomniał i podkreślił, że rodzina jest i powinna być mocno ugruntowaną społecznością. Według Fülöpa „umacnianie rodzin leży w podstawowym interesie narodu i jest obowiązkiem odpowiedzialnego rządu”.

Zdaniem Węgra, najważniejszym wymiarem polityki rodzinnej jego kraju jest wzmocnienie rodzin wszelkimi możliwymi środkami. Dodał, że rok 2010 był punktem zwrotnym w węgierskiej polityce rodzinnej. – Spuścizną po poprzednim, liberalnym rządzie był wskaźnik płodności wynoszący 1,26. Badania wykazały, że pary węgierskie nie mają dzieci, które chciałyby mieć. Obecny rząd świadomie podjął to wyzwanie i dąży do zapewnienia stabilności ekonomicznej, mając na celu: zapewnienie trwałej ochrony i przewidywalnego środowiska dla rodzicielstwa, wzmocnienie ochrony społecznej rodzin oraz poprawienie umiejętności godzenia życia rodzinnego z pracą – mówił.

Z kolei Przewodniczący Rady Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI ks. prałat Giuseppe Scotti, zauważył, że zglobalizowany świat może budzić lęk. Według niego, mogłoby się wydawać, że wiara znajduje się w poważnym zagrożeniu. – Słychać głosy, że można ją przeżywać jedynie w sferze prywatnej, że nie ma odniesienia do życia publicznego. Nie da się również ukryć, że w dzisiejszych czasach pojawiają się znaki marginalizowania wiary – powiedział.

Kapłan uważa, że konferencja w Bydgoszczy jest silnym impulsem do tego, aby – obserwując otaczającą nas rzeczywistość – „otwierały się nam oczy”. Dodał, że spotkanie jest „krokiem nowego dynamizmu”, który dołącza się do poszukiwań i do rozwoju. Ks. prałat Scotti podkreślił, że nie przez przypadek Joseph Ratzinger napisał: „ludzkość potrzebuje tych, co posługują w katedrach, których czyste i nieposzukujące własnego interesu życie przywróci wiarygodność Bogu, a przez co również przywróci wiarygodność człowiekowi”.

„Cywilizacja miłości to cywilizacja oparta na właściwej hierarchii wartości” – uważa prof. Maria Ryś. Według profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w obecnych czasach „coraz większy niepokój budzą ataki na małżeństwo i rodzinę oraz próby przedefiniowania pojęć: małżeństwo, rodzina”. – Z coraz większym niepokojem obserwujemy próby nie tyle przeciwdziałania kryzysom w relacjach małżeńskich czy rodzinnych, ale wręcz coraz bardziej agresywnie podejmowane działania służące wywoływaniu tego typu kryzysów – powiedziała.

Prof. Maria Ryś uważa, że w wielu kręgach społecznych widać także coraz większe przyzwolenie na te niewłaściwe zjawiska i często brak jakiejkolwiek reakcji ze strony tych osób czy instytucji, które – z racji swojego posłannictwa – powinny bronić małżeństwa i rodziny jako podstawy struktur społecznych.

Mówiąc o cywilizacji śmierci, profesor wskazała na twórców oraz propagatorów ideologii gender. Ich działania nazwała próbą „demontażu małżeństwa i rodziny”. – Czym jest więc ideologia gender i dlaczego Jan Paweł II określił ją jako cywilizację śmierci? – pytała. – Niebezpieczeństwo promowania ideologii gender wynika z jej głęboko destrukcyjnego charakteru – zarówno wobec jednostki, relacji międzyludzkich, jak i kształtu życia społecznego. Przyjmując te założenia i wcielając je w życie, człowiek pozbawiony zostaje stałej tożsamości płciowej, a więc jest jednostką głęboko rozbitą w istocie swojego człowieczeństwa, nie ma poczucia bezpieczeństwa, gubi sens swojego istnienia, nie jest w stanie odkryć zadań stojących przed nim w jego rozwoju osobowym, rodzinnym i społecznym – powiedziała.

Profesor bardzo mocno wyakcentowała potrzebę budowania cywilizacji miłości. Nazwała ją troską o „świat bardziej ludzki”, świat oparty na wartościach, w pierwszym rzędzie na miłości, ale także na sprawiedliwości, prawdzie, wolności i solidarności. – Cywilizacja miłości to cywilizacja oparta na właściwej hierarchii wartości, na prymacie etyki przed techniką, człowieka przed rzeczą, wartości duchowych przed materialnymi, miłosierdzia przed sprawiedliwością, „być” przed „mieć”.

Listopadowe spotkanie stało się okazją do wymiany poglądów na temat istotnych problemów współczesnego świata, a także zapoczątkowania dialogu ludzi nauki i biznesu. Służyć temu będzie m.in. Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych, które zainauguruje swoją działalność w drugim dniu konferencji oraz I Forum Gospodarcze.

Współorganizatorami konferencji są: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta w Bydgoszczy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli m.in. "Przewodnik Katolicki" oraz Katolicka Agencja Informacyjna.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

07 listopada 2013 | 13:45 | jm Ⓒ Ⓟ

Przedstawiciele rządów, uczelni wyższych, środowisk biznesowych, m.in. Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Rumunii, Rosji, Turcji, Ukrainy, Włoch, Węgier, biorą udział w międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”, która odbywa się 7 i 8 listopada w Bydgoszczy.

Wydarzenie już po raz czwarty organizowane jest przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Natomiast współorganizatorami są: Fundacja Watykańska – Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego”.

Konferencja jest kontynuacją zainaugurowanych w 2010 roku przez uczelnię corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na temat problemów współczesnego świata. – Obecność tak wielu wybitnych osobistości z kraju i zagranicy świadczy o tym, że problemy współczesnego świata są żywym tematem w dyskursie akademickim, niezależnie od narodowości, kultury czy wyznania. Żyjemy w czasach wielkich kulturowych i cywilizacyjnych przemian, które oprócz nowych wyzwań niosą również wielkie zagrożenie. A zagrożony jest człowiek, jego wolność, godność osobowa, prawo do życia, prawo do rozwoju w oparciu o wyznawane wartości, a przede wszystkim o prawdę i miłość, bez których nie można osiągnąć pełni człowieczeństwa – powiedziała rektor uczelni, prof. Helena Czakowska.

Obrady odbywać się będą w pięciu panelach tematycznych: religia i kultura wobec zagrożeń współczesnego społeczeństwa; ekonomiczne i społeczne dylematy gospodarki rynkowej; współczesność w wymiarze prawnym i administracyjnym; cywilizacja techniczna XXI wieku; przyszłość edukacji w świetle kryzysów współczesnego świata. – Konferencja jest dobrą okazją, aby przywołać encyklikę Benedykta XVI „Caritas in veritate”. Ojciec Święty zwraca uwagę na to, że całą sferę ekonomii próbujemy zredukować do pieniądza. Wydaje nam się, że pieniądz pozwoli rozwiązać wszystkie problemy. Jednak w tym wszystkim zgubiliśmy człowieka. Zgubiliśmy cel, jakim powinno być dobro człowieka, sprowadzając wszystko do mechanizmów i techniki. Do tego stopnia, że człowiek pada ofiarą różnych nieuczciwości, systemów, w tym także systemów monetarnych – powiedział biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Według dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy ks. dr Mariusza Kucińskiego, myśl przewodnia cyklu konferencji – „Jeden świat – wiele kultur” – nawiązuje do istoty tegorocznych rozważań. – Żyjemy w zglobalizowanym świecie, w którym istnieje różnorodność kultur. One są po to, aby nawzajem się ubogacać. Przyczyniać się do rozwoju społecznego, a nie do wykluczania człowieka i podstawowych wartości. Sam papież wiele razy mówił o globalizacji, że nie jest ona zagrożeniem. Wiele razy mówił również o roli kultury, która nie jest zamknięta na rzeczywistość transcendentną, na wiarę człowieka. Jeśli tego brakuje – a widoczne jest to w niektórych nurtach społecznych, filozoficznych, gospodarczych – to człowiek zamyka się tylko na swoje bogactwo – powiedział ks. Kuciński.

W obradach plenarnych wystąpią m.in. Attila Fülöp, podsekretarz stanu z Węgier, ks. prałat Giuseppe Scotti, przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI oraz prof. Maria Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Listopadowe spotkanie jest okazją do wymiany poglądów na temat istotnych problemów współczesnego świata, a także zapoczątkowania dialogu ludzi nauki i biznesu. Służyć temu będzie m.in. Międzynarodowe Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych oraz I Forum Gospodarcze.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Bydgoszcz: międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur”

23 października 2012 | 19:53 | jm Ⓒ Ⓟ

„Jeden świat – wiele kultur. Człowiek i jego otoczenie w aspekcie kulturowym, prawnym, ekonomicznym i społecznym” – to tytuł III międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej, która odbędzie się 25 i 26 października w Bydgoszczy.

Organizatorami wydarzenia są: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy. Wydarzenie jest kontynuacją zainaugurowanych w 2010 roku przez KPSW, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata.

Dyskusja odbywać się będzie z udziałem kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w jednym świecie. Pomimo, że są różnice – które wydawałoby się – mogą nas dzielić. Ta konferencja chce jednak pokazać, że wspomniane różnice są bogactwem – powiedział ks. dr Mariusz Kuciński z komitetu naukowego.

Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera, które ma od czerwca swoją siedzibę w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, dodał, że zagadnienie człowieka i jego otoczenia w różnych znaczeniach, nie bez powodu stało się głównym aspektem konferencji. – Chcemy pokazać jak bardzo ta różnorodność pomaga nam funkcjonować, gdy odkryjemy, że jest ona bogactwem – podkreślił ks. dr Kuciński.

Konferencję otworzą przemówienia okolicznościowe, po których nastąpi sesja plenarna. Rozpocznie ją wystąpienie przewodniczącego Papieskiej Akademii Pro Vita w Rzymie, arcybiskupa Ignacio Carrasco de Paula. Hierarcha omówi zagadnienie „Świętość ludzkiego życia”. Po nim na mównicy stanie prof. Alicja Grześkowiak, reprezentująca KPSW w Bydgoszczy. Przewodnicząca komitetu naukowego konferencji skupi się na nauczaniu Benedykta XVI o rodzinie.

Druga część sesji to wystąpienia m.in. prof. Flavio Felice z Rzymu, ks. dr. Mariusza Kucińskiego, a także gości z Londynu oraz Moskwy. Po sesji plenarnej oraz w drugim dniu konferencji odbędą się panele: „Człowiek w prawie”, „Człowiek i ekonomia”, „Człowiek w społeczeństwie, rodzinie i szkole”, „Religia w życiu człowieka”.

Początek konferencji 25 października o godz. 9.30. Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęli: abp Claudio Maria Celli, bp Jan Tyrawa, prof. Helena Czakowska i prof. Barbara Kudrycka, a medialny m.in. Przewodnik Katolicki.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.