Drukuj Powrót do artykułu

12-14 czerwca Kongres Misyjny

01 czerwca 2015 | 12:15 | br (KAI) Ⓒ Ⓟ

Bp Jerzy Mazur zaprasza na Kongres Misyjny, który odbędzie się w Warszawie od 12 do 14 czerwca br. Przedstawiamy także historię Kongresu oraz program tegorocznego spotkania.

Drodzy przyjaciele misji,

Jak wiecie, trwają przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 12-14 VI 2015 r. Poprzez Kongres uczcimy 50. rocznicę opublikowania soborowego Dekretu o działalności misyjnej „Ad Gentes”, 40. lecie ukazania się adhortacji „Evangelii nuntiandi” oraz 25. lecie encykliki „Redemptoris missio”. Kongresowi patronuje św. Jan Paweł II, największy ze współczesnych misjonarzy. Hasło naszego Kongresu „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”, nawiązuje do adhortacji „Evangelii gaudium”.

Poprzez Kongres chcemy odnowić świadomość misyjnej natury Kościoła, zintegrować środowiska misyjne oraz „wzbudzić entuzjazm misyjny”, zwłaszcza w rodzinach, wspólnotach zakonnych i organizacjach katolickich, wśród dzieci i młodzieży. Ufam, że Kongres posłuży ożywieniu troski o misje w parafiach i diecezjach.

Na trzy dni kongresowe złożą się: konferencja naukowa na UKSW (12 VI). Odbędzie się dyskusja służąca wypracowaniu propozycji ożywienia animacji i formacji misyjnej. W sobotę swoją stację kongresową będą miały na „Torwarze” dzieci, a w Bazylice przy ul. Kawęczyńskiej – młodzież. Dorośli spotkają się w Bazylice przy Placu Grzybowskim. Program stacji kongresowych jest bardzo bogaty i ciekawy.

W niedzielę 14 czerwca przeniesiemy Kongres do diecezji i parafii. Odbędzie się diecezjalna i parafialna stacja kongresowa. Jej kształt zależy od pomysłowości i zaangażowania naszych wspólnot.

W imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskich Dzieł Misyjnych oraz własnym serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w IV Krajowym Kongresie Misyjnym. Niech na tym święcie misyjnym nikogo z nas nie zabraknie. Proszę również o modlitwę w intencji misjonarek i misjonarzy, którzy posługują na misjach „ad gentes”, a także modlitwę o nowe, liczne i święte powołania misyjne.

Bp Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

***

INFORMACJE O IV KRAJOWYM KONGRESIE MISYJNYM

a)    HISTORIA KONGRESÓW

Historia Kongresów misyjnych sięga lat przedwojennych. Ich idea narodziła się wśród młodzieży akademickiej Poznania. I Ogólnopolski Kongres Misyjny odbył się w 1938 roku w Poznaniu (13-14 IX) z okazji dziesięciolecia ustanowienia struktur Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Pierwszego dnia odbyło się nabożeństwo w kościele farnym, otwarcie wystawy misyjnej oraz odczyt inauguracyjny. W drugim dniu Kongresu uczestnicy zebrania plenarnego wzięli udział we Mszy św., wysłuchali 3 referatów i obejrzeli film. W Kongresie wzięło udział kilka tysięcy osób. Zakończył się on wielotysięczną manifestacją pod pomnikiem Chrystusa Króla.

II Kongres Misyjny miał miejsce w Częstochowie, w dniach 16-18 października 1992 r. Odbył się pod hasłem: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Za organizację Kongresu odpowiadał abp Edmund Piszcz, przewodniczący Komisji EP ds. Misji wraz z bp. Andrzejem Suskim, dyrektorem krajowym PDM. Kontekstem Kongresu były przygotowania do II Synodu Plenarnego oraz ukazanie się encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II. Tematy referatów, wygłoszonych pierwszego dnia obrad, dotyczyły teologicznych podstaw zaangażowania misyjnego, roli PDM w diecezjach i parafiach, świadomości misyjnej w Polsce oraz aktualnego stanu i perspektyw zaangażowania misyjnego księży diecezjalnych, zgromadzeń zakonnych i świeckich.

W drugim dniu Kongresu, uczestnicy pracowali w grupach tematycznych zajmując się animacją i formacją misyjną w poszczególnych środowiskach, np. w parafii, rodzinie, seminariach, domach formacyjnych, zgromadzeniach. Miały miejsce spotkania sekcyjne: dyrektorów diecezjalnych PDM, zakonnych promotorów i referentek misyjnych, misjologów, kleryckich kół misyjnych, akademickiego ruchu misyjnego. Były też świadectwa polskich misjonarzy oraz gości z Rzymu, Białorusi, Słowacji, Włoch i Ukrainy.

Kongresowi towarzyszyła wystawa „500 lat ewangelizacji Ameryki Łacińskiej”.

III Krajowy Kongres Misyjny miał miejsce w 1999 roku i był związany z przygotowaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu. Odbył się w dniach 23-24 października 1999 r. na Jasnej Górze pod hasłem: „Misje odnawiają Kościół”. Na czele Komitetu organizacyjnego Kongresu stanął bp Wojciech Ziemba, przewodniczący Komisji EP ds. Misji. W kongresie wzięło udział 1000 osób. Poprzedziły go dwudniowe obrady misjologów polskich.

Kongres rozpoczął Apel Jasnogórski, 22 X. Jego uroczysta inauguracja miała miejsce w Sali o. Kordeckiego w sobotę przed południem. Uczestnicy wysłuchali 3 referatów. Na Kongres przygotowano wystawę misyjną. Po południu uczestnicy przenieśli się do 5 parafii w Częstochowie, reprezentujących kontynenty. W katedrze Misjonarze Św. Rodziny pokazali Oceanię; w parafii św. Antoniego Misjonarze Oblaci NMP mówili o pracy w Afryce; w par. Miłosierdzia Bożego Księża Pallotyni modlili się za Azję; w par. św. Wojciecha Księża Werbiści przybliżali misje w Ameryce, a Misjonarze Kombonianie w par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa modlili się za Europę.

We wszystkich kościołach odbyła się Msza święta oraz koncerty. W poszczególnych parafiach w spotkaniach kongresowych wzięło udział od 100 do 500 osób. W niedzielne przedpołudnie podsumowano spotkania kongresowe w parafiach. Zabrali goście z Czech, Ukrainy, Słowacji i Białorusi. Były również świadectwa, gorąca muzyka latynoamerykańska w wykonaniu zespołu kleryckiego Księży Werbistów. Kongres zakończyła uroczysta Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej.

b)    IV KRAJOWY KONGRES MISYJNY

IV Krajowy Kongres Misyjny, którego organizatorami są Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, zaplanowano na 12-14 czerwca 2015 r. Jego celem jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. lecia ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz  25. lecia encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

Kongres przeżywamy w świetle nadchodzących bardzo ważnych wydarzeń: 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży, w których weźmie udział papież Franciszek. Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mobilizuje do tego, byśmy odnowili świadomość misyjnej natury Kościoła oraz umocnili zapał misyjny. Jego brak, jak uczył papież Paweł VI, jest największą przeszkodą w ewangelizacji.

Patronem Kongresu został św. Jan Paweł II, największy z misjonarzy współczesnych, któremu na sercu leżała troska o misyjne dzieło Kościoła. To on przypomniał z mocą, iż powołanie misyjne jest powołaniem wszystkich chrześcijan i całej wspólnoty wiernych, a misje nadal aktualnym zadaniem Kościoła.

Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel promowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji misyjnej. Chodzi o integrację środowisk misyjnych, wymianę doświadczeń i rozbudzenie świadomości, że: „Działalność misyjna «stanowi także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa misji winna być na pierwszym miejscu»” (Evangelii Gaudium nr 15). Kongres winien ukazać perspektywę zaangażowania misyjnego Kościoła poprzez ożywienie pracy referatów misyjnych w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych lub powołanie ich do istnienia.

Przebieg Kongresu

Organizatorów Kongresu –  Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w pracach przygotowawczych wspiera Krajowa Rada Misyjna oraz środowisko misjologów polskich. Powstał Komitet organizacyjny, który wypracował szczegółowy program zarówno sympozjum naukowego na UKSW, jak i trzech stacji kongresowych: dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych.

Pierwszy dzień Kongresu na charakter naukowy. 12 czerwca na UKSW odbędzie się sympozjum naukowe. Zasadnicze referaty skupią się na aktualności misji „ad gentes” w Kościele współczesnym, odpowiedzialnych za misje oraz koniecznych sposobów animacji i współpracy misyjnej. Dyskusja panelowa odbędzie się w dziesięciu grupach tematycznych. Będzie także grupa dyskutująca o miejscu tematyki misyjnej na katechezie szkolnej. Uczestnicy będą szukali sposobów odnowy zapału misyjnego w Kościele. Propozycje duszpasterskie i  wnioski, zrodzone podczas dyskusji, posłużą różnym środowiskom misyjnym do refleksji nad animacją, formacją i organizacją zaangażowania misyjnego (np. Papieskich Dzieł Misyjnych, kapłanów, rodziców, katechetów, zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, dzieci i młodzieży).

Drugi dzień Kongresu ma charakter pastoralny. Zaplanowano 3 stacje Kongresowe: dzieci na „Torwarze”, młodzieży w Bazylice przy ul. Kawęczyńskiej (ks. salezjanów) oraz dorosłych w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Przewidziano referaty, wspólną modlitwę za misje, mosty internetowe z misjonarzami ze wszystkich kontynentów, warsztaty i wystawy.

Trzeci dzień Kongresu został pomyślany jako stacja kongresowa w diecezjach i parafiach. Propozycje przeżycia tego dnia wypracowano podczas spotkania delegatów biskupa ds. misji oraz dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych w Porszewicach. Zaproponowano, by w katedrze lub sanktuarium diecezjalnym została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa, a w parafiach Msza św. przez ks. proboszcza. W parafiach można zorganizować spotkania z misjonarzami, mini-festyny i wystawy. Jest to duże pole dla inwencji grup misyjnych działających w parafii.

Niedziela kongresowa stanowi doskonałą okazję, by ożywić ducha misyjnego we wspólnotach parafialnych oraz zaangażować w to dzieło Parafialne Rady Duszpasterskie i grupy misyjne działające w parafiach. Materiały homiletyczno-liturgiczne wraz z plakatem dotrą gratis do wszystkich parafii. Są one również dostępne na stronie www.misje.pl. Na tej stronie znajdują się również scenariusze katechez szkolnych (na wszystkie poziomy nauczania), które można wykorzystać na zajęciach w maju i czerwcu. Można je kopiować i wykorzystywać w dowolny sposób.

Komitet organizacyjny zaproponował, by darem Kongresowym Kościoła w Polsce było posłanie 105 nowych misjonarek i misjonarzy. Mogą się oni przygotować do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej. To przygotowanie jest bezpłatne. Świeccy pragnący wyjechać na misje muszą mieć rekomendację biskupa diecezjalnego.

ZOBACZ PROGRAM KONGRESU MISYJNEGO

Więcej na stronie www.misje.pl

 

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.