Drukuj Powrót do artykułu

Debaty okrągłego stołu

23 lutego 2004 | 19:08 | Ⓒ Ⓟ

SOBOTA, 13 marca 2004, godz. 15.00 – 17.00
||
.||Nowy feminizm Jana Pawła II||
.||Świadome chrześcijaństwo – świadome obywatelstwo||
.||Rodzina we współczesnej Europie||
.||Misja osób niepełnosprawnych i upośledzonych w tworzeniu jedności społeczeństwa i Kościoła||
.||Chrześcijanin wobec rynku i bezrobocia||
.||Odpowiedzialność Europejczyków za świat||
.||Szkoła dialogu||

|[na górę]|
*Nowy feminizm Jana Pawła II*
prowadzi: Maria Rogaczewska
|.|Do uczestnictwa w panelu „Nowy feminizm Jana Pawła II” udało nam się zaprosić znakomite grono: s. prof. Zofię Zdybicką, urszulankę, filozofa z KUL-u, dr Elżbietę Adamiak, najwybitniejszą w Polsce świecką kobietę-teologa; Ewę Kowalewską, dyrektorkę Human Life International i prezeskę Forum Kobiet Polskich; dr Inkę Słodkowską, socjologa zajmującego się historią polskiego ruchu kobiecego, redaktorkę „Więzi”; Marię Wilczek, prezeskę Polskiego Związku Kobiet Katolickich; ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, teologa, profesora KUL i WSD w Płocku.
Uczestnicy debaty podejmą następujące zagadnienia: Na czym polega społeczne posłannictwo kobiet w naszych czasach, tak mocno podkreślane przez Ojca Św. i Ojców soborowych; jak można wykorzystać potencjał „nowego feminizmu” dla poprawy jakości sfery publicznej w Polsce; jakie są przeszkody, które w tylu częściach świata, także w Polsce, nie pozwalają kobietom włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze, na poziomie życia codziennego, polityki, przekonań, przesądów (także w Kościele polskim)?
Ojciec Święty pisze, że rozpoznanie „geniusza kobiety” wymaga od mężczyzn pewnego trudu. Czy mężczyźni ( a zwłaszcza w Polsce) są do tego gotowi? Jeśli nie, co stoi im na przeszkodzie? Skąd biorą się dzisiejsze problemy w komunikacji między płciami ( w małżeństwie, w sferze publicznej, także w życiu Kościoła), które sprawiają cierpienie tylu kobietom i mężczyznom?
Maria Rogaczewska

|[na górę]|
*Świadome chrześcijaństwo – świadome obywatelstwo *
prowadzi: Dr Piotr M. A. Cywiński, przewodniczący Rady Forum Św. Wojciecha i Prezes KIK w Warszawie
|.|Co to jest chrześcijaństwo świadome, kiedy występuje, jakie są jego znaki? Czy między chrześcijaństwem a obywatelskością występuje rozbieżność? Czy jest ona konieczna? Jakie doświadczenia w tej kwestii płyną z sytuacji państwa, na którego formy władzy się nie zgadzamy? Jak to wygląda w tradycji protestanckiej, a jak we francuskiej, czy w tradycji prawosławia zwłaszcza rosyjskiego? Czy decydent (w kwestiach obywatelskich) może czuć się pod presją autorytetów kościelnych? Dzisiejsze wielkie plagi społeczne: korupcja, kradzież, nepotyzm, grzechy zaniedbania: czy to problem świadomości obywatelskiej, czy chrześcijańskiej? Czy ruchy i stowarzyszenia świeckie w Kościele można porównać do organizacji pozarządowych w społeczeństwie? Oto tylko niektóre obszary refleksji, na którą zapraszamy w ramach panelu o stosunku chrześcijaństwa do idei obywatelskiej – tak ważnym dziś, w Europie bardzo na ten właśnie temat podzielonej.
W debacie uczestniczyć będą: Tadeusz Mazowiecki – b. premier RP, prof. Jerzy Buzek – były premier RP, bp Tadeusz Pieronek – rektor PAT, o. Maciej Zięba – prowinciał dominikanów w Polsce, oraz sen. Krzysztof Piesiewicz – adwokat, scenarzysta i publicysta.
Piotr M. A. Cywiński

|[na górę]|
*Rodzina we współczesnej Europie*
prowadzi: Antoni Szymański, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
|.|W dyskusji panelowej o rodzinie we współczesnej Europie, która będzie miała miejsce w drugim dniu Zjazdu Gnieźnieńskiego wezmą udział znane z pracy na rzecz rodzin osoby: Bp Władysław Blin, ordynariusz Witebska, Irena i Jerzy Grzybowscy, założyciele „Spotkań Małżeńskich” w Europie środkowo-wschodniej, prof. Piotr Kryczka, wykładowca Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, dr Maria Smereczyńska, były pełnomocnik Rządu RP ds.Rodziny, dr Paweł Wosicki, przewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Emilia Klepacka, dyrektor europejskiego oddziału World Youth Alliance.
Dyskutanci powiedzą o tym co z realizowanych przez nich prorodzinnych przedsięwzięć można i warto przenieść do wspólnej Europy, a także przedstawią istotne ich zdaniem zadania, szanse ale i obawy dla rodzin wynikające z faktu jednoczenia się Europy. Zapewne poruszone zostaną kwestie związane z rodziną wynikające z ustawodawstwa UE oraz zróżnicowane rozwiązania polityki społecznej wobec rodzin w różnych krajach Unii.
Antoni Szymański

|[na górę]|
*Misja osób niepełnosprawnych i upośledzonych w tworzeniu jedności społeczeństwa i Kościoła*
prowadzi: Piotr Wierzchosławski, były redaktor naczelny Chrześcijańskiego Pisma Osób Niepełnosprawnych „Światło i Cienie”
W debacie udział wezmą:
.Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, prezes Fundacji Brata Alberta
.Ks. Stanisław Jurczuk, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
.Marie-Hélène Mathieu, współzałożycielka (razem z Jeanem Vanier) wspólnot „Wiary i Światła”,
.Piotr Pawłowski, założyciel i lider stowarzyszenia oraz miesięcznika „Integracja”,
.Bp Jan Szarek, Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
Istotą dyskusji nie będzie pytanie, co Europa może dać osobom niepełnosprawnym, ale raczej refleksja nad tym, co osoby niepełnosprawne mogą wnieść w życie współczesnej Europy, w życie współczesnych społeczeństw i wspólnoty Kościołów…
Do dyskusji zaproszone zostały osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat, swoją różnorodną działalnością przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Debata będzie okazją do świadectwa o wartościach, jakie niesie ze sobą obecność osób niepełnosprawnych i upośledzonych wśród nas.
Piotr Wierzchosławski

|[na górę]|
*Chrześcijanin wobec rynku i bezrobocia*
prowadzi: Róża Thun, prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
|.|Bezrobocie jest ogromnym problemem oraz wyzwaniem stojącym przed nami wszystkimi. Rozwiązania tego problemu nie powinniśmy zostawiać tylko rządzącym, ale jako obywatele i chrześcijanie mamy obowiązek aktywnie zaangażować się w pomoc osobom bezrobotnym np. poprzez różnorakie inicjatywy i działania społeczne. Podczas debaty dyskutanci zamierzają podjąć próbę odpowiedzi na kilka pytań: jak współczesny chrześcijanin powinien działać na wolnym rynku? czy powinien się angażować we wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej? Jak powinien reagować na problem bezrobocia i jak temu zjawisku przeciwdziałać? Zwłaszcza kwestia zaangażowania społecznego chrześcijan będzie mocno podkreślana i dyskutowana np. poprzez liczne przykłady inicjatyw społecznych. W debacie wezmą udział: prof. Leo Andringa, były dyrektor Narodowego Banku Holandii, prof. Aniela Dylus, wykładowca Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, członek Studium Generale Europa, Mira Jankowska, przewodnicząca Stowarzyszenia LABOR, Roman Kluska, przedsiębiorca, twórca „Optimusa”, szef „Prodoksu”, o. Krzysztof Mądel SJ, specjalista w zakresie Katolickiej Nauki Społecznej, Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Stefan Wilkanowicz, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Róża Thun

|[na górę]|
*Odpowiedzialność Europejczyków za świat*
prowadzi: Michał Drozdek, prezes Instytutu im. I. Paderewskiego
|.|Dyskusja na ten temat związana jest ze szczególnym miejsce jakie zajmuje Europa w rozwoju świata. Dawniej wielki wkład Europy w rozwój cywilizacji technicznej oraz jej dominująca rola na świecie, często skutkowały pychą Europejczyków, poczuciem wyższości i uzurpacją do panowania nad innymi narodami.
Teraz musimy zdawać sobie sprawę, że te same czynniki przesądzają o szczególnej odpowiedzialności Europejczyków za przyszłość świata. To narody Europy najpełniej przyjęły chrześcijaństwo i one w dużej mierze ukształtowały cywilizację w oparciu o zasady kultury chrześcijańskiej. Choć miała Europa w swojej historii także bardzo ciemne karty, to jednak tu zrodziły się idee praw człowieka i demokracji. W Europie zawsze można odwołać się do ideałów wolności, równości, braterstwa, sprawiedliwości. Ten dorobek cywilizacyjny, skutkujący m.in. bardzo dynamicznym rozwojem i dobrobytem materialnym, może być tym, co będzie Europie pomagało służyć zrównoważonemu rozwojowi wszystkich narodów, a nie – jak to wcześniej bywało – dominowaniu nad światem.
Europa nieraz odchodziła w swej historii od zasad Ewangelii w życiu publicznym, w metodzie organizacji życia zbiorowego. Zawsze kończyło to się katastrofą, uciskiem, niesprawiedliwością, wojnami, rewolucjami. Wtedy zaś, gdy ustrój budowano na zasadach wskazywanych przez wielkich proroków i myślicieli, twórców chrześcijańskiego myślenia społecznego, następował pokój i rozwój.
Teraz gdy świat staje się na naszych oczach wspólnotą, kiedy narody świata są od siebie coraz bardziej współzależne, kiedy coraz wyraźniej pojawia się zapotrzebowanie na regulację ściślejszą niż obowiązujące dotąd ogólnie przyjęte zasady prawa międzynarodowego, w tej nowej sytuacji odpowiedzialność Europejczyków za kształt zasad, które będą promować w stosunkach międzynarodowych nabiera szczególnego znaczenia.
Czy będziemy potrafili przekazać Światu wielowiekowe doświadczenia chrześcijańskiej Europy, czy ulegniemy raczej pokusie rzekomego pragmatyzmu i liberalizmu wprowadzając wolną grę sił opartą na zasadzie dominacji bogatszych i silniejszych?
Takie pytania postawimy przed uczestnikami panelu: prof. Krzysztofem Byrskim, byłym ambasadorem RP w Indiach; dr. Markiem Cichockim, dyrektorem programowym Centrum Stosunków Międzynarodowych; Friedrichem Kronenbergiem, przewodniczącym Maximilian-Kolbe-Werk; dr. Janem Kułakowskim, byłym pełnomocnikiem Rządu ds. Negocjacji Członkostwa Polski w UE; O. Bogusławem Trzeciakierm SJ, dyrektorem warszawskiego oddziału Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich oraz prof. Edmundem Wittbrodtem, senatorem, delegatem Polski do Konwentu Unii Europejskiej, byłym ministrem edukacji.
Michał Drozdek

|[na górę]|
*Szkoła dialogu*
prowadzi: Zdzisław Bielecki
||Uczestnicy:
. Ks. Jerzy Below, redaktor naczelny „Zwiastuna Ewangelickiego”,
. Anna Bieńkowska, odpowiedzialna za wspólnotę „Chemin Neuf” w Polsce,
. Prof. Jan Grosfeld, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
. Ks. Jan Kojło, dyrektor prawosławnego „Radia Orthodoxia”,
. Ryszard Montusiewicz, misjonarz Drogi Neokatechumenalnej w Izraelu
|[na górę]|

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.