Benedykt XVI przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie, 22 stycznia 2012 r.

Rok: 2012
Autor: Benedykt XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza niedziela wypada w środku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego od 18 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszam wszystkich do włączenia się w modlitwę, którą Jezus skierował do Ojca w przededniu swej męki: „Aby wszyscy stanowili jedno (…), aby świat uwierzył” (J 17, 21). W tym roku w sposób szczególny nasze rozważania w Tygodniu Modlitw o Jedność odnoszą się do fragmentu Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, z którego zaczerpnięto motto: Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58). Jesteśmy wezwani do rozważania zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, to znaczy Jego zmartwychwstania, jako wydarzenia, które radykalnie przemienia tych, którzy w Niego wierzą i otwiera im dostęp do życia, wolnego od zepsucia i nieśmiertelnego. Uznanie i przyjęcie przemieniającej siły wiary w Jezusa Chrystusa wspiera chrześcijan także w poszukiwaniu pełnej jedności między nimi.

W tym roku pomoce na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała grupa polska. Polska ma rzeczywiście długą historię mężnych walk z różnymi przeciwnościami i wielokrotnie udowodniła wielką determinację, ożywianą przez wiarę. Dlatego słowa, tworzące wspomniane hasło, mają oddźwięk i szczególną wyrazistość dla Polski. W ciągu wieków chrześcijanie polscy spontanicznie wyczuwali duchowy wymiar swego pragnienia wolności i zrozumieli, że prawdziwe zwycięstwo może przyjść tylko wtedy, gdy towarzyszy mu głęboka przemiana wewnętrzna. Przypominają nam, że nasze dążenie do jedności może być prowadzone w sposób realistyczny wówczas, gdy przemiana dokonuje się przede wszystkim w nas samych, gdy pozwalamy Bogu działać, gdy pozwalamy się przemieniać na obraz Chrystusa, gdy wchodzimy w nowe życie w Chrystusie, który jest prawdziwym zwycięstwem. Widzialna jedność wszystkich chrześcijan jest zawsze dziełem, które pochodzi z nieba, od Boga, jest dziełem wymagającym pokory, by uznać swoją słabość i przyjąć dar. Jednakże, jak często mawiał błogosławiony papież Jan Paweł II, każdy dar staje się także zobowiązaniem. Jedność, która pochodzi od Boga, wymaga zatem naszego codziennego zaangażowania, by otwierać się na siebie nawzajem w miłości.

Od wielu dziesięcioleci Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stanowi centralny element ekumenicznej działalności Kościoła. Czas, który poświęcimy na modlitwę o pełną jedność uczniów Chrystusa, pozwoli nam dogłębniej zrozumieć, jak zostaniemy przemienieni przez Jego zwycięstwo, przez moc Jego zmartwychwstania. W najbliższą środę, jak zwykle zakończymy Tydzień Modlitw uroczystą celebrą Nieszporów na święto Nawrócenia św. Pawła, w bazylice św. Pawła za Murami, z udziałem także przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Oczekuję waszego licznego przybycia na to spotkanie liturgiczne, aby ponownie wspólnie modlić się do Pana, źródła jedności. Powierzmy ją już teraz, z dziecięcym ufnością, wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej papież udzielił zebranym błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich kolejno po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. Wcześniej złożył życzenia mieszkańcom różnych krajów Dalekiego Wschodu, obchodzących w tych dniach początek Nowego Roku księżycowego. „W obecnej sytuacji światowego kryzysu gospodarczo-społecznego życzę tym narodom, aby nowy rok był naznaczony konkretnie sprawiedliwością i pokojem, aby przyniósł ulgę cierpiącym, a zwłaszcza aby młodzi swym entuzjazmem i swą presją ideową mogli ofiarować światu nową nadzieję” – powiedział Ojciec Święty.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.