Katecheza Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 31 marca 2010 r.

Rok: 2010
Autor: Benedykt XVI

Drodzy bracia i siostry,

Przeżywamy obecnie święte dni, które wzywają nas do zamyślenia się nad najważniejszymi wydarzeniami naszego Odkupienia, będącymi zasadniczym rdzeniem naszej wiary. Jutro rozpoczyna się Triduum Paschalne – główny punkt całego roku liturgicznego, w czasie którego jesteśmy wezwani do milczenia i modlitwy, aby rozważać tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana. W homiliach Ojcowie Kościoła często odwołują się do tych dni, które – jak zauważył św. Atanazy w jednym ze swych Listów Paschalnych – wprowadzają nas „w ów czas, który sprawia, że poznajemy nowy początek, dzień Świętej Paschy, w której Pan złożył siebie w ofierze” (List 5, 1-2: PG 26, 1379). Toteż zachęcam was do intensywnego przeżycia tych dni, aby ukierunkowały one zdecydowanie życie każdego ku wielkodusznemu i świadomemu przylgnięciu do Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

Msza święta Krzyżma – poranne preludium Wielkiego Czwartku – zgromadzi jutro rano kapłanów wokół ich biskupa. W czasie wymownej celebry eucharystycznej, sprawowanej zazwyczaj w katedrach diecezjalnych, zostaną pobłogosławione oleje chorych, katechumenów i Krzyżmo. Ponadto biskup i prezbiterzy odnowią przyrzeczenia kapłańskie, wypowiedziane w dniu święceń. Gest ten nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż odbywa się w czasie Roku Kapłańskiego, który ogłosiłem dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci Świętego Proboszcza z Ars. Wszystkim kapłanom chciałbym powtórzyć życzenia, które zawarłem na zakończenie Listu ogłaszającego ten Rok: „Jeśli idąc za przykładem Świętego Proboszcza z Ars, pozwolicie, by On was zdobył, wy również staniecie się we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju!”

Jutro po południu celebrować będziemy chwilę ustanowienia Eucharystii. Apostoł Paweł w Liście do Koryntian utwierdził pierwszych chrześcijan w prawdzie tajemnicy eucharystycznej, oznajmiając im, jak sam to rozumiał: „Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»” (1 Kor 11,23-25). Słowa te pokazują jasno intencję Chrystusa: pod postaciami chleba i wina staje się On w sposób rzeczywisty obecny ze swym Ciałem wydanym i Krwią przelaną jako ofiara Nowego Przymierza. Jednocześnie ustanawia On Apostołów i ich następców szafarzami tego sakramentu, który przekazał swemu Kościołowi jako najwyższy dowód swej miłości.

W sposób sugestywny przypomnimy ponadto gest Jezusa, który myje nogi Apostołom (por. J 13,1-25). Dla Ewangelisty czyn ten reprezentuje całe życie Jezusa i ukazuje Jego miłość aż do końca, miłość nieskończoną, sprawiającą, że człowiek staje się zdolny do wspólnoty z Bogiem i wyzwolony. Na zakończenie liturgii wielkoczwartkowej Kościół umieszcza Najświętszy Sakrament w odpowiednio przygotowanym miejscu, które ma przedstawiać osamotnienie w Getsemani i śmiertelny niepokój Jezusa. Przed Eucharystią wierni kontemplują Jezusa w godzinie Jego samotności i modlą się, aby ustały wszelkie samotności świata. Ta droga liturgiczna jest też wezwaniem do szukania osobistego spotkania z Panem w modlitwie, do rozpoznania Jezusa wśród tych, którzy są samotni, do czuwania z Nim i do umiejętności głoszenia światła własnego życia.

W Wielki Piątek będziemy wspominać mękę i śmierć Pana. Jezus zechciał złożyć swoje życie w ofierze za odkupienie grzechów ludzkości, wybierając w tym celu najokrutniejszą i najbardziej upokarzającą śmierć: ukrzyżowanie. Istnieje nierozerwalny związek między Ostatnią Wieczerzą a śmiercią Jezusa. W tej pierwszej Jezus daje swe Ciało i swą Krew, czyli swe ziemskie istnienie, samego siebie, uprzedzając swoją śmierć i przekształcając ją w akt miłości. Tak oto śmierć, która z samej swej istoty jest końcem, zniszczeniem wszelkich związków, staje się za Jego sprawą, aktem komunikowania siebie, narzędziem zbawienia i głoszeniem zwycięstwa miłości. W ten sposób Jezus staje się kluczem do zrozumienia Ostatniej Wieczerzy, która jest zapowiedzią przemiany gwałtownej śmierci w dobrowolną ofiarę, w czyn miłości, która odkupuje i zbawia świat.

Wielka Sobota naznaczona jest wielką ciszą. Kościoły są ogołocone i nie przewiduje się szczególnych liturgii. W tym czasie oczekiwania i nadziei wierni są zaproszeni do modlitwy, przemyśleń, nawrócenia, także za pośrednictwem sakramentu pojednania, aby móc uczestniczyć, będąc dogłębnie odnowionymi, w sprawowaniu paschy.

W noc wielkosobotnią w czasie uroczystej Wigilii Paschalnej, będącej „matką wszystkich wigilii”, cisza ta zostanie przerwana śpiewem Alleluja, zapowiadającym zmartwychwstanie Chrystusa oraz głoszącym zwycięstwo światła nad ciemnościami, życia nad śmiercią. Kościół rozraduje się w spotkaniu ze swym Panem, wchodząc w dzień Paschy, który rozpoczyna Pan, powstając z martwych.

Drodzy Bracia i Siostry, bądźmy gotowi przeżyć intensywnie to Triduum Paschalne, tak już bliskie, aby coraz bardziej zanurzać się w Tajemnicę Chrystusa, dla nas zmarłego i zmartwychwstałego. Niech towarzyszy nam w tej wędrówce duchowej Najświętsza Maryja Panna. Ona, która poszła za Jezusem w Jego męce i była obecna pod Krzyżem, niech nas wprowadzi w misterium paschalne, abyśmy mogli zaznać radości i pokoju od Zmartwychwstałego.

Z tymi uczuciami już teraz składam najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wam wszystkim, obejmując nimi wasze wspólnoty i wszystkich waszych bliskich.

Tłum. kg (KAI)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.