Katecheza Benedykta XVI wygłoszona podczas audiencji ogólnej 14 września 2011

Oto polski tekst papieskiej katechezy: Drodzy bracia i siostry, W dzisiejszej katechezie zmierzymy się z Psalmem o silnych skutkach chrystologicznych, który nieustannie pojawia się w opisach męki Jezusa, ze swym podwójnym wymiarem upokorzenia i uwielbienia, śmierci i życia. Chodzi o Psalm 22 według tradycji hebrajskiej, a 21 według tradycji grecko-łacińskiej, będący modlitwą smutną a zarazem … Czytaj dalej Katecheza Benedykta XVI wygłoszona podczas audiencji ogólnej 14 września 2011