Oświadczenie PFROŻIR przed posiedzeniem TK w dniu 22.10.2020 r. ws. prawnej ochrony dzieci prenatalnie chorych

Rok: 2020
Autor: PFROŻIR

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny
przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego w dniu 22 października 2020 roku
w sprawie prawnej ochrony dzieci prenatalnie chorych

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w imieniu zrzeszonych organizacji prorodzinnych propagujących i czuwających nad poszanowaniem podstawowego prawa człowieka do życia i rozwoju od poczęcia do naturalnej śmierci, z wielką nadzieją i najwyższą uwagą oczekuje rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego realizacji tego prawa wobec dzieci w fazie prenatalnej, u których podejrzewa się wystąpienie choroby lub niepełnosprawności. Przypomnijmy, obecnie ustawa dopuszcza aborcję w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Debata w tej sprawie toczy się w Polsce od wielu lat. Choć stanowiska są zróżnicowane, nie sposób jednak zaprzeczyć podstawowym faktom biologicznym i prawnym:
– człowiek jest osobą ludzką od poczęcia;
– polskie prawo, w tym Konstytucja RP, gwarantuje ochronę ludzkiego życia także w okresie prenatalnym. Pragniemy przytoczyć tylko niewielki fragment z fundamentalnego w tej sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96):
Podstawowym przepisem, z którego należy wyprowadzać konstytucyjną ochronę życia ludzkiego, jest art. 1 przepisów konstytucyjnych utrzymanych w mocy, w szczególności zaś zasada demokratycznego państwa prawnego. (…) Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.

Oczekujemy, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, badając zgodność dopuszczalności aborcji eugenicznej z Konstytucją RP (szczególnie zaś z art. 30, 32 i 38) nawiąże do ducha i istoty orzeczenia TK z 1997 roku i jednoznacznie opowie się za prawem do życia każdego człowieka bez względu na jego stan zdrowia. Jednocześnie apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wszelkich działań mających na celu poszanowanie prawa człowieka do życia i rozwoju. Obowiązkiem zarówno państwa, jak i społeczeństwa obywatelskiego jest zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy rodzicom, których dziecko jest chore czy niepełnosprawne. Taka jest również misja naszych organizacji: wsparcie kobiet, mężczyzn i całych rodzin w trudnych okolicznościach towarzyszącym informacji o ciąży, a także w całym późniejszym życiu dziecka. Innym naszym celem jest życzliwe niesienie przesłania o godności każdego człowieka niezależnie od jego kondycji zdrowotnej i w każdym okresie jego życia. Bez dyskryminacji najmłodszych członków społeczeństwa znajdujących się jeszcze w fazie prenatalnej.

Warto w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, że przeprowadzane u nienarodzonych dzieci badania prenatalne mogą przyczynić się do wczesnego wykrycia wad i chorób i dzięki temu szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia jeszcze przed narodzeniem, a kiedy nie jest ono możliwe – otoczenia dziecka i jego rodziny opieką perinatalną. Takie działania, które stawiają nienarodzone dziecko w roli pacjenta, potwierdzają jego godność i prawo do życia od samego poczęcia, i to one powinny być jedyną odpowiedzią na tzw. „niepomyślną diagnozę prenatalną”.

Dzisiaj, gdy pandemia COVID-19 wzbudza niepokój o ludzkie życie i uwrażliwia nas na jego wartość, stańmy solidarnie w jego obronie zarówno w wymiarze prawnym, jak i pomocowym czy edukacyjnym nie zaniedbując konkretnych – nawet najdrobniejszych – czynów wspierających ludzkie życie.

W imieniu PFROŻIR:
Jakub Bałtroszewicz – Prezes

Członkowie Prezydium:
Ewa Kowalewska
Ks. Tomasz Kancelarczyk

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.