Życzenie noworoczne Przewodniczącego KEP ze spotkania online Prezydenta z przewodniczącymi Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce

Rok: 2021
Autor: Abp Stanisław Gądecki

Życzenia noworoczne zwierzchników Kościołów i związków wyznaniowych dla Prezydenta RP
(Warszawa, Pałac Prezydencki – 21.01.2021; online).

Szanowany Panie Prezydencie Rzeczypospolitej wraz z Małżonką,

Panowie Ministrowie,

Ich Ekscelencje księża Arcybiskupi i Biskupi,

Drodzy zwierzchnicy Kościołów i związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej, wedle ich tytułów i godności,

Księże Kapelanie Pana Prezydenta RP,

Wielce Szanowni Goście,

Na początku pragnę wyrazić moje serdeczne podziękowanie Panu Prezydentowi za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Pozdrawiam wszystkich zebranych dzisiaj Gości. W początkach Nowego Roku moja myśl biegnie w dwóch przeciwnych kierunkach, najpierw ku przeszłości a następnie ku przyszłości.

1. Gdy idzie o przeszłość, czyli o rok 2020, to była ona bogata w ważkie wydarzenia dla Kościoła katolickiego w Polsce jak i dla innych Kościołów i związków wyznaniowych w naszej Ojczyźnie.

– 100. wojny 1920 (Ossów – 15.07), czyli rocznica zwycięstwa w wojnie z bolszewicką Rosją. W sumie była to pierwsza wojna – po rozbiorach – wygrana przez polską armię. Był to pierwszy – po latach zaborów – liczący się na arenie międzynarodowej sukces Polski. Zwycięstwo to było potrójnym cudem: jedności narodowej, wspólnoty modlitwy oraz dramatycznych działań militarnych.

– 100. lecie urodzin św. JPII, człowieka głębokiej wiary, który zawrócił bieg historii, przyczynił się do zmiany postaw i myślenia milionów ludzi w Europie i na innych kontynentach. Służył człowiekowi, budząc w nim świadomość własnej godności i praw, i obowiązków, dlatego gdy zachorował w jego intencji modlili się nie tylko katolicy, ale również żydzi, prawosławni, muzułmanie, protestanci ludzie dobrej woli. Nawet niewierzący okazywali mu swoją solidarność. Chyba nikt – poza ludźmi złej woli – nie ma dziś wątpliwości, że św. Jan Paweł II był wielkim darem Boga dla nas: dla Polski, dla Europy, dla świata i dla Kościoła.

– Oczekiwana beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego – człowieka, który uczył nas najpierw ducha pogłębionej modlitwy, poszukującej świadomie i wytrwale woli Bożej w każdych okolicznościach życiowych. Był to mocarz Boży, człowiek o niespotykanej głębi ducha. Ks. Kardynał Prymas nie był politykiem ani zawodowym dyplomatą w ścisłym tego słowa znaczeniu a jednak wszyscy zgodnie twierdzą, że był to wybitny mąż stanu. Umacniał bowiem w rodakach wewnętrzną wolność, poczucie godności, wiarę, tożsamość narodową, wskazywał jak budować życie społeczne. Przeprowadził też Kościół oraz naród przez jeden z najtrudniejszych momentów w jego dziejach, przekonany o tym, że: we wszystkim, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga, dopiero wtedy do serca ludzkiego wkroczy radość.

– Fratelli tutti – to nowa encyklika społeczna papieża Franciszka. Ma ona na celu promocję światowego dążenia do braterstwa i przyjaźni społecznej. „Serce otwarte na cały świat” – o którym pisze papież – to również nasza otwartość na migrantów, którzy uciekając przez wojnami, prześladowaniami, katastrofami naturalnymi, pozbawionymi skrupułów przemytnikami, wyrwani ze swoich wspólnot pochodzenia, powinni zostać przyjęci, chronieni, promowani oraz integrowani.

– I wreszcie pandemia – Od marca postawiła ona w obliczu sytuacji granicznej każdego z nas osobiście, wspólnotę Kościoła, całą naszą Ojczyznę. Jej skutkiem jest nie tylko kryzys zdrowotny, ale i ekonomiczny, polityczny oraz instytucjonalny. Jeśli jest prawdą, że cierpienie ma sens jako kara, gdy jest ono związane z winą, to nie jest prawdą, że każde cierpienie jest następstwem winy i posiada charakter kary; postać sprawiedliwego Hioba jest tego szczególnym dowodem. Cierpienie może mieć także charakter próby. Pandemia przypomniała całej ludzkości, że wszyscy jesteśmy śmiertelni. Trzeba więc prosić Boga: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca” (Ps 90). Abyśmy dokonali zmiany naszej mentalności i stali się ludźmi nadziei.

2. Gdy idzie o przyszłość, czyli rok 2021

– Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie. Eucharystyczne Kongresy od ponad stu lat przypominają nam, że w centrum życia Kościoła znajduje się Msza Święta, dlatego temat budapeszteńskiego kongresu brzmi: „W tobie są wszystkie me źródła” (Ps 87,7). W oczekiwaniu na ten kongres prosimy Boga, aby to wydarzenie przyczyniło się do procesu odnowy we wspólnotach chrześcijańskich. Aby zbawienie – którego Eucharystia jest źródłem – przekładało się na kulturę eucharystyczną, zdolną inspirować mężczyzn i kobiety do większej aktywności w dziedzinie: charytatywnej, solidarności, pokoju, rodziny i troski o świat stworzony.

3. Kończąc moje słowo, dziękuję – w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce – za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem dzięki pracy Pana Prezydenta i jego Współpracowników. Panu Prezydentowi, jego szanownej Małżonce, wszystkim jego Współpracownikom, każdemu z tutaj zebranych Gości składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i zbawienia. A całej naszej Ojczyźnie – życzenia jedności, pokoju i Bożego błogosławieństwa na cały Rok Pański 2021. Pozwolę sobie zakończyć moje życzenia słowami poety z Czarnolasu:

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje,
Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!
Inszy niechaj pałace marmórowe mają
i szczerym złotogłowem ściany obijają,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym
A Ty mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystym,
Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością,
Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.

(Jan Kochanowski, Na dom w Czarnolesie)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.