Drukuj Powrót do artykułu

Dzień Modlitwy i Pokuty wynagradzającej za wykorzystywanie małoletnich

11 marca 2019 | 05:00 | opr. tk / pw | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Freelyphotos.com

W całej Polsce odbyły się w piątek i sobotę specjalne nabożeństwa z okazji Dnia Modlitwy i Pokuty wynagradzającej za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zgodnie z decyzją Episkopatu, taki dzień będzie odtąd obchodzony w każdy pierwszy piątek Wielkiego Postu. Na pokutnych nabożeństwach gromadzili się księża diecezjalni, zakonni oraz klerycy.

„Modlimy się, aby zdecydowanie odrzucić jarzmo milczenia i strachu, przełamywać obojętność i mieć odwagę do walki z tym okropnym złem, które krzywdząc niewinnych deformuje również oblicze Kościoła” – apelował w katedrze gnieźnieńskiej Prymas Polski abp Wojciech Polak.

W katedrze w Pelplinie, rozpoczynając nabożeństwo, które przebiegało przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, bp Ryszard Kasyna dziękował za dar powołań kapłańskich oraz prosił o nowe powołania do służby w Kościele. „Pragniemy także modlić się i prosić o przebaczenie za grzechy naszych współbraci – duchownych i świeckich – którzy przyczynili się do cierpienia osób, poprzez molestowanie seksualne wobec nieletnich” – powiedział biskup. „Fakt, że owe niegodziwe czyny zostały popełnione także przez ludzi Kościoła staje się dla nas wyrzutem sumienia i przynagleniem do podjęcia pokuty i czynów miłosierdzia” – przyznał bp Kasyna.

Następnie modlono się za ofiary grzechów osób duchownych oraz w intencjach Kościoła i świata. Elementem dnia skupienia była także cicha adoracja, podczas której księża przystępowali do spowiedzi.

W warszawskiej archikatedrze Drodze Krzyżowej przewodniczył bp Rafał Markowski. W nabożeństwie udział wziął również kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W jednym z rozważań wskazywano, że Weronika stanowi wyrzut sumienia „w obliczu braku odpowiedniej reakcji i odważnego działania, deficytu współczucia i skutecznej pomocy wobec zadanej bliźniemu krzywdy. Niechby się stała wzorem dla wszystkich, do których docierają zgłoszenia o wykorzystaniu seksualnym, szczególnie małoletnich, przez dorosłych, w tym przez osoby duchowne. Niechby na jej odwadze, determinacji i gorliwości wzorowali się ci, którzy mogą i powinni pomóc ofiarom nadużyć w otrzymaniu wsparcia duchowego, psychologicznego i prawnego”.

Ponad stu księży oraz abp Stanisław Budzik wraz z biskupami pomocniczymi z wzięło udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w katedrze lubelskiej. Na początku nabożeństwa abp Budzik zachęcił księży do żarliwej modlitwy w intencji zarówno ofiar, jak i sprawców grzechu pedofilii. – Mamy świadomość, że kiedy problem wykorzystywania seksualnego pojawia się w Kościele, zwłaszcza wśród duchownych, staje się powodem wielkiego zgorszenia. Rozczarowanie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci szukające Jezusa, spotykają się z przemocą i brutalnym obdarciem z godności – powiedział metropolita lubelski.

Podczas nabożeństwa w katowickiej katedrze abp Wiktor Skworc przywołał ubiegłoroczne stanowisko KEP ws. wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. Przypomniał, że biskupi proszą, aby „szczera modlitwa, ofiarowana w tej intencji, wyrzeczenie i pokuta oraz hojna jałmużna udzielona ubogim otwierała nasze serca na ducha autentycznego nawrócenia (…), byśmy walczyli z wszelkimi nadużyciami (…) we wszystkich środowiskach, szczególnie zaś we wspólnotach kościelnych, w których żyją i wzrastają dzieci”.

Biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski wraz z przedstawicielami duchowieństwa uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w płockiej katedrze, w dniu modlitwy wynagradzającej i postu w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego i ich rodzin. Podobne nabożeństwo w Płocku odbyło się już po raz trzeci.

Podczas Mszy św. w katedrze w Pelplinie bp Ryszard Kasyna stwierdził: „Grzech każdego z nas osłabia całą wspólnotę” . Zachęcał też do modlitwy, aby „wspólnota Kościoła była bezpiecznym domem dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci i ludzi młodych”.

Mszy św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie przewodniczył bp Tadeusz Lityński. – Skala nadużyć zaskakuje, ale nawet pojedynczy przypadek jest wielkim cierpieniem i bólem – mówił biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. – Naszą modlitwą chcemy otoczyć ofiary i wspierać je, aby Miłosierdzie Boże ogarnęło wszystkich, którzy doświadczyli cierpienia, ale również, aby sprawcy przeszli proces nawrócenia i uzdrowienia – dodał.

Modlitwę w intencji ofiar wykorzystania seksualnego w Kościele a także za rodziny, wspólnoty i instytucje dotknięte tym grzechem zanoszono także, w Godzinie Miłosierdzia, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wierni modlili się także o opamiętanie i nawrócenie dla sprawców.

Ponad pięć tysięcy osób przeszło w piątek wieczorem ulicami Rzeszowa rozważając stacje Drogi Krzyżowej.
Modlitwie przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, który następnie przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej. „W czasie, gdy cały Kościół katolicki przeżywa ogromne cierpienie z powodu wielu nadużyć duchownych, którzy stali się powodem zgorszenia nie tylko dla nieletnich, gromadzimy się przed Tobą, Panie, który cierpisz po raz kolejny przez grzechy ludzi Kościoła. (…) Przepraszamy za nadużycia seksualne, nadużycia władzy i sumienia, spowodowane przez ludzi Kościoła” – mówił bp Wątroba przed Najświętszym Sakramentem.

W Szczecinie Mszy św. i Drodze Krzyżowej przewodniczył abp Andrzej Dzięga. – Gdy sobie uświadomimy, jak daleko odeszliśmy od drogi Boga, to musimy się przerazić, bo zbłądziliśmy – powiedział metropolita szczecińsko-kamieński. Arcybiskup powiedział, że nasze pokolenie dodało do dawnych grzechów – nowe. – Nową ich panoramę, często nową ich tęczę. To dzisiaj słowo wcale nie tylko modne, ale precyzyjnie pokazujące nowy obszar grzechów, które się stały publiczne, z których grzesznicy zaczęli się pysznić, którymi zaczęli się chwalić – podkreślił hierarcha w szczecińskiej katedrze.

Podczas Drogi Krzyżowej w katedrze w Legnicy, bp Zbigniew Kienikowski przyznał: „Łzy i ból małych i niewinnych zawstydzają nas dogłębnie i są dla nas wielkim wyrzutem. Oby w Twoich ranach, Panie, znaleźli ukojenie, a w Twoim krzyżu – moc do przebaczenia”.

Na warszawskiej Pradze, nabożeństwu Drogi Krzyżowej przewodniczył bp Romuald Kamiński. „Grzech pedofilii godzi w godność młodego człowieka. Trzeba zatem błagać Boga o przebaczenie i modlić się za ofiary wykorzystania prosząc Pana o ich uzdrowienie” – mówił duchowny. Jego zdaniem mierząc się z tym problemem Kościół daje niejako przykład innym grupom i czy wspólnotom: „Potrzebny jest nam bowiem prawdziwy rachunek sumienia, a czas Wielkiego Postu stwarza ku temu dobrą okazję”.

Podczas piątkowej Mszy św. w katedrze polowej ks. Jan Dohnalik, delegat biskupa polowego WP ds. ochrony
dzieci i młodzieży wskazywał, że ofiara wykorzystania seksualnego zostaje zraniona nie tylko na poziomie psychicznym, ale i duchowym. – Jeśli ktoś kiedykolwiek rozmawiał z osobą skrzywdzoną we wspólnocie Kościoła to wie, że często czuje się ona tak, jakby przesłonięto jej Boga, jakby zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii zabrano jej Jezusa. Wiara takiej osoby jest zraniona, szczególnie jeśli została wykorzystana przez księdza, któremu ufała, że jest przewodnikiem na drodze do Jezusa – powiedział.

O tym, że uczciwe spojrzenie na siebie jest początkiem drogi prowadzącej do wyzwolenia i do nowego życia wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz podczas Drogi Krzyżowej w Sandomierzu. „Panie Jezu Chryste, któryś cierpiał i umarł na krzyżu z powodu naszych grzechów. O Jezu cierpiący w ofiarach pedofilii, zraniony w ich najbliższych i we wspólnocie Kościoła. Podczas tego nabożeństwa Drogi Krzyżowej zmierzyliśmy się z niewygodną prawdą, która napełnia bólem i uwiera, jest powodem wstydu i zakłopotania, chociaż nie brakuje przecież świętych kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Ale przecież stanowimy jedno ciało, żywy organizm. Stąd uczciwe spojrzenie na siebie jest początkiem drogi prowadzącej do wyzwolenia, do nowego życia” – wskazywał ordynariusz sandomierski.

Przypomnijmy, że w listopadzie ub. roku polski Episkopat opublikował „Stanowisku Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych”.
Biskupi zaapelowali wówczas do wiernych świeckich, kapłanów, osób konsekrowanych oraz członków zakonów kontemplacyjnych o wzmożoną modlitwę i pokutę w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin; za osoby duchowne żyjące niemoralnie i wyrządzające krzywdę dzieciom i młodzieży, a także za ludzi, których gorszące czyny księży głęboko ranią.

Postanowiono też, że pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd każdego roku dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich naszych diecezjach. „Szczególnej pamięci polecamy Ojca świętego, biskupów i prezbiterów, angażujących się szczerze i gorliwie w służbę Kościołowi, w których bardzo boleśnie uderza zepsucie i niemoralność ich współbraci” – napisali polscy biskupi.

Warto przypomnieć, że pierwsza w Polsce liturgia pokutna za wykorzystywanie małoletnich przez duchownych miała miejsce w czerwcu 2014 r. w jezuickiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Biskup płocki Piotr Libera cytując w homilii wstrząsającą relację dziewczynki, która padła ofiarą molestującego ją księdza, zapytał: „Czy wysłuchanie ofiar oraz uczciwe nazwanie zbrodni, które miały miejsce w Kościele w tej kwestii, nie jest najbardziej podstawowym, elementarnym obowiązkiem?” Po czym dodał z ubolewaniem, że „pewna część naszego Kościoła wciąż nie potrafi – niestety – tego uznać i uczynić”.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w intencji wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych odprawiono w całym kraju w diecezjach, parafiach, zakonach i zgromadzeniach.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.