Drukuj Powrót do artykułu

Episkopat Polski zakończył obrady

29 września 2010 | 19:41 | tk, im, lk, awo, mp / szⒸ Ⓟ

20-lecie Caritas Polska, dokument społeczny, aktualne zagadnienia związane z rewindykacją dóbr zabranych Kościołowi oraz szereg zagadnień liturgicznych – to główne tematy 353. zebrania plenarnego Episkopatu Polski, które odbyło się 28 i 29 września w Warszawie. Po raz pierwszy w obradach polskiego Episkopatu uczestniczył nowy nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore.

Nuncjusza apostolskiego powitał w imieniu wszystkich biskupów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik.

Wyraził nadzieję, że nowy nuncjusz „zachowując wyrozumiałość wobec naszej różnorodności, szacunek wobec naszych tradycji pomoże nam jeszcze lepiej oddychać zdrowym powietrzem wiary współczesnego Kościoła, któremu z takim poświęceniem, mądrością i wiarą przewodzą wybitni papieże”.

„Zostałem bardzo dobrze przyjęty i to jest dobry znak na przyszłość” – powiedział KAI watykański hierarcha. „Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z biskupami w Polsce i mam nadzieję, że ułoży się ona bardzo dobrze i owocnie” – dodał. Abp Migliore zaznaczył, że jego polski jest jeszcze słaby. Wyraził jednak nadzieję, że po pewnym czasie będzie mówił w naszym języku biegle.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie została odprawiona Msza św. koncelebrowana przez biskupów zgromadzonych na Konferencji Episkopatu pod przewodnictwem nowego nuncjusza. W uroczystej Eucharystii uczestniczył prezydent Bronisław Komorowski.

„Jezus oczekuje wiarygodności szczególnie od biskupów, pasterzy, kapłanów i osób konsekrowanych” – mówił w homilii abp Migliore. Nuncjusz apostolski dodał, że wszyscy, w tym świeccy, „zaproszeni są do pokazywania jasnego oblicza Kościoła”.

Nuncjusz wygłosił homilię po polsku. Tłumaczył w niej, że w czasie, gdy zaufanie do Kościoła jest podważane przez antyświadectwo niektórych jego członków, należy wesprzeć go, „żeby się oczyścił i był światłem i solą ziemi”. Przestrzegał przed odwetowym myśleniem o świecie, który nie akceptuje Chrystusa czy też jest obojętny lub wrogi wobec Kościoła.

Zwrócił uwagę, że współczesny człowiek szuka prawdziwych i głębokich odpowiedzi na pytania, które nosi w sobie, i nie zadowoli się sloganami czy konwencjami społeczno-religijnymi. „Także pewna nieufność czy gniew w stosunku do Kościoła często kryje w sobie pragnienie prawdy, autentyczności, piękna, którego nie można gasić uproszczonym sądem czy potępieniem” – przestrzegał abp Migliore.

„A tym bardziej nie da się go zaspokoić przeciętnością, kompromisami czy pozbawioną natchnienia rutyną, które czasami są obecne w życiu niektórych wiernych” – dodał watykański dyplomata.

Zadowolenie z decyzji o dniu wolnym w Trzech Króli

Sekretarz generalny KEP, bp Stanisław Budzik poinformował, że biskupi wyrażali swoje zadowolenie z faktu, że Sejm RP podjął decyzję o przywróceniu dnia wolnego od pracy w liturgiczną uroczystość Objawienia Pańskiego – czyli Trzech Króli. Podziękował wszystkim, którzy zbierali podpisy i popierali tę inicjatywę. „Teraz biskupi oczekują na działania Senatu” – dodał.

Niesprawiedliwe zarzuty wobec Komisji Majątkowej

Jednym z tematów obrad biskupów byłą medialna wrzawa wokół prac Komisji Majątkowej. „Sprawa ta znalazła się także w komunikacie podsumowującym zebranie. Zarzuty kierowane wobec Komisji Majątkowej są wysoce niesprawiedliwe, a osądy przedwczesne” – podkreślał bp Budzik.

Sekretarz generalny KEP tłumaczył, że Komisja nie dokonywała sama wycen gruntów i nieruchomości, a aresztowany Marek P. nie był pełnomocnikiem Kościoła. Dodał, że strona kościelna z satysfakcją przyjmuje deklaracje rządowe o jak najszybszym zakończeniu prac Komisji.

Bp Budzik przypomniał, że Kościół do działalności ewangelizacyjnej, charytatywnej i edukacyjnej potrzebuje środków materialnych, a te zawsze były „solą w oku” systemów totalitarnych. „W te tradycje włączył się komunizm” – powiedział bp Budzik.

Dodał, że w demokratycznych krajach zawsze szanowano święte prawo własności, a działania instytucji pozarządowych, w tym działalność społeczna Kościoła, jest bardzo ceniona i przynosi dobroczynne efekty dla tych społeczeństw.

„Natomiast my ciągle zmagamy się z dziedzictwem totalitaryzmu, ponieważ w Polsce dalej nie ma reprywatyzacji, nadal obowiązują niesprawiedliwe ustawy, które zarówno Kościołowi jak i wielu instytucjom i osobom prywatnym zabrały własność” – ubolewał sekretarz generalny KEP.

Tłumaczył też, że działania regulacyjne Komisji Majątkowej, dotyczą tylko tych dóbr, które zostały zabrane Kościołowi wbrew prawu komunistycznemu. Zwrócił też uwagę, że pracuje pięć analogicznych komisji majątkowych: Kościoła katolickiego, prawosławnego, Kościoła ewangelicko-augsburskego, gminy żydowskiej oraz innych religii i związków wyznaniowych.

„Te wspólnoty doświadczają podwójnej niesprawiedliwości: kiedy odebrano im majątek i teraz, gdy są oskarżane” – powiedział Bp Budzik. Jego zdaniem, zmasowany atak medialny wiązać się może z politycznymi celami lub z chęcią wyłączenia autorytetu Kościoła z dialogu na ważne tematy społeczne i ludzkie. „Ta krytyka podważa zasady sprawiedliwości i zaufanie do Kościoła” – ubolewał.

Biskup zapewnił, że Kościół, który „ponosi tyle strat moralnych w związku z Komisją Majątkową”, gotów jest iść na ustępstwa w tych sprawach, które nie zostały jeszcze rozwiązane. Dotyczą one głównie zgromadzeń zakonnych, które prowadziły kiedyś dzieła charytatywne i edukacyjne.

„Dawno już zgłaszaliśmy postulat, by jak najszybciej doprowadzić do zakończenia tych prac i jeśli jest taka deklaracja ze strony rządowej to przyjmujemy ją z satysfakcją” – powiedział, zwracając uwagę, że nawet ustawa o stosunkach państwo-Kościół z 1989 r., w oparciu o którą działa komisja, przewidywała szybkie zakończenie jej prac.

Podkreślił, że Komisja Majątkowa może szybko zakończyć swoje prace, jeśli strony nie uzgodnią stanowisk w sprawach spornych. To otwiera wówczas instytucjom kościelnym drogę sądowego dochodzenia sprawiedliwości. Tymczasem przez kilkanaście lat ta droga była dla kościelnych podmiotów zamknięta właśnie ze względu na istnienie Komisji Majątkowej, która – paradoksalnie – została powołana dla usprawnienia procesu odzyskiwania zagrabionych dóbr.

Biskup tłumaczył także, że operaty szacunkowe, czyli wyceny, robili rzeczoznawcy z państwowymi licencjami, a nie sama komisja. Wszelkie więc nieprawidłowości, jeśli były, to wokół Komisji Majątkowej, gdyż sama Komisja nie ma możliwości sporządzania operatów.

„Jesteśmy za pełnym przestrzeganiem prawa” – podkreślał sekretarz KEP. „Mamy nadzieję, że członkowie Komisji działali zgodnie z prawem, a jeśli były jakieś nieprawidłowości, to działy się one wokół Komisji. Zarzuty i osądy Komisji przed prawomocnymi wyrokami sądowymi są przedwczesne i niesprawiedliwe” – zaznaczył.

Odpowiadając na pytania z sali biskup przypomniał, że prawo nie przewiduje wznowienia spraw już zakończonych a jedynie odszkodowania.

Przewodniczący KEP, abp Józef Michalik  podkreślał, że Kościół nie ma nic wspólnego z Markiem P. oskarżonym o korupcję. Przekonywał, że nie był on – jak pisze prasa – pełnomocnikiem Kościoła, a jedynie niektórych instytucji kościelnych. Jednak nawet w sprawach, w których był on pełnomocnikiem, wyceny prowadzone były zgodnie z obowiązującym prawem.

„Kościół nie ma interesu, by bronić dróg nieuczciwych, jesteśmy dalecy od tego” – podkreślił abp Michalik, dodając, że jeśli nastąpiły jakieś nadużycia, należy je piętnować.

Przypomniał też, że Komisja Majątkowa miała pracować zaledwie pół roku, a – ze względu na obstrukcję różnych podmiotów państwowych – działa od kilkunastu lat. Jego zdaniem, wielu trudnych sytuacji można by uniknąć, gdyby np. Agencja Nieruchomości Rynku Rolnego przedstawiała grunty na rekompensaty, do czego była zobowiązana przez ustawę, a którego to obowiązku nie wypełniała.

Dystans wobec inicjatywy ogłoszenia Jezusa królem Polski

Biskupi odnieśli się do tej inicjatywy krytycznie, co zawarli w komunikacie podsumowującym obrady. „Trzeba wstrzymać się z tymi inicjatywami i pogłębiać wiarę w Jezusa, którego królestwo «nie jest z tego świata»” – powiedział abp Michalik.

Arcybiskup podkreślał, że biskupi dostrzegają dobrą wolę z jaką zwolennicy intronizacji występują ze swoją inicjatywą. Jednak – jak zaznaczył – wiara katolicka wymaga zgodności z nauczaniem Kościoła i nie można interpretować wiary po swojemu.

Motywem do tej inicjatywy, czego świadomi są biskupi – jest spór o prawo obecności Chrystusa i krzyża w życiu, społecznym, publicznym.

„Trzeba głośno powiedzieć, że interpretacja Chrystusa jako króla Polski nie jest poprawna” – stwierdził abp Michalik, tłumacząc, że trzeba się powstrzymać przed takimi inicjatywami, pogłębiając swoją wiarę w Jezusa. Dodał, że obecność Chrystusa w życiu społecznym i publicznym ma polegać na przenikaniu go wiarą i Ewangelią.

Dokument społeczny

Abp Michalik poinformował, że trwają prace nad dokumentem społecznym Konferencji Episkopatu Polski. Będzie to szeroki dokument, prezentujący stosunek Kościoła w Polsce do aktualnych problemów społecznych. Publikacji tekstu można się spodziewać wiosną przyszłego roku, a na razie trwają nad nim prace o charakterze studyjnym, z uwzględnieniem opinii wielu środowisk.

20-lecie reaktywowania Caritas

Raport z działalności Caritas – która w tym roku obchodzi 20-lecie jej reaktywowania – przedstawił biskupom jej dyrektor ks. Marian Subocz.

Ta największa charytatywna organizacja w Polsce została reaktywowana po 40 latach od zamknięcia jej przez władze komunistyczne w 1950 r. Caritas prowadzi szereg programów pomocowych: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, „Skrzydła” – pomoc dla ubogich uczniów, program dożywiania w szkołach. działają także domy samotnej matki, jadłodajnie i kuchnie dla ubogich, noclegownie.

Organizacja bierze udział w dystrybuowaniu nadwyżek żywności unijnej (PAED), która dociera do 1,7 mln najuboższych Polaków. W tym roku parafie i charytatywne instytucje kościelne otrzymały 42 tys. ton żywności wartej 130 mln zł.

Caritas pomaga powodzianom – w tym roku poszkodowani przez powódź otrzymali już w sumie pomoc o wartości 25 mln złotych. Pomoc otrzymują także ofiary kataklizmów na całym świecie, ostatnio powodzianie w Pakistanie.

Ks. Subocz zapowiedział również, że dzieci z rodzin poszkodowanych podczas wypadku autokarowego pod Berlinem zostaną objęte programem „Skrzydła”.

W całym kraju w szkolnych i parafialnych kołach Caritas pracuje 102 tys. wolontariuszy. Caritas wspiera też działalność internetowego Radia IN, którego program w całości tworzony jest przez niepełnosprawne osoby.

Z okazji 20-lecia Caritas odbędą się sympozja – 8 października w Sali Senatu zostanie przedstawiony raport o ubóstwie w Polsce. Na 2 października zaplanowano Galę Caritas. W listopadzie i grudniu (od 29 XI do 3 XII) w Częstochowie będą miały miejsce rekolekcje Caritas Europa.

Narodowa pielgrzymka studentów do Ziemi Świętej

Jesienią 2012 roku odbędzie się narodowa pielgrzymka akademicka do Ziemi Świętej. Propozycję takiej inicjatywy przedstawił podczas zebrania plenarnego bp Marek Jędraszewski, członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Bp Jędraszewski zrelacjonował biskupom szczegóły pobytu w Ziemi Świętej poznańskich studentów-wolontariuszy z Akademickiego Koła Misjologicznego. Od lipca do sierpnia 15 studentów pomagało w remoncie i opiece nad dziećmi w sierocińcu prowadzonym na Górze Oliwnej przez siostry elżbietanki.

Nawiązując do tej inicjatywy, bp Jędraszewski zaproponował zorganizowanie wielkiej pielgrzymki polskich studentów do Ziemi Świętej – na wzór pierwszej narodowej pielgrzymki francuskiej młodzieży, której w lipcu ub. roku towarzyszyli kard. André Vingt-Trois, 18 biskupów oraz blisko 120 kapłanów.

Pielgrzymka miałaby się odbyć jesienią 2012 r. „Dwa lata to dużo czasu m.in. na zebranie odpowiednich funduszy oraz dlatego, że za rok odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Madrycie i trudno by było przygotowywać podobną inicjatywę w tym samym czasie” – wyjaśnił KAI bp Jędraszewski.

Prace nad nowym tłumaczeniem Mszału

Bp Stefan Cichy, przewodniczący Komisji Liturgicznej KEP przedstawił biskupom postęp prac nad trzecim wydaniem Mszału Rzymskiego. Zaprezentował m. in. nowe tłumaczenie liturgii Wielkiego Tygodnia, gdzie są pewne zmiany w modlitwie eucharystycznej i w wielkopiątkowej modlitwie za Żydów. Tekst tej ostatniej uzyskał już wcześniej zatwierdzenie Konferencji Episkopatu.

Sprawy personalne

Biskupi dokonali uzupełniających wyborów do niektórych gremiów statutowych Konferencji Episkopatu m. n. Komisji Nauki Wiary, której przewodniczy bp Andrzej Czaja. Potwierdzono kolejną kadencję jej członków: bp Wacława Depo, abp Marian Gołębiewskiego, bp Jana Kopieca i abp Józefa Życińskiego. Nowym członkiem został bp Marek Jędraszewski.

Na pięcioletnią kadencje zatwierdzono Radę Programową Radia Maryja w osobach: ks. Prof. Jerzego Troski jako przewidniczącego oraz ks. dr Daniela Brzezińskiego, ks. dr Tomasza Dutkiewicza i ks. dr Krzysztofa Koneckiego.

Duszpasterzem Krajowym Służby Zdrowia został ks. Stanisław Warzeszak, a Koordynatorem Krajowym Grup Modlitwy Ojca Pio, o. Tomasz Duszyc OFMCap.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Episkopat Polski zakończył obrady

18 marca 2004 | 17:34 | aw, awo, pb, bł, im, tk //per Ⓒ Ⓟ

Wyborem nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski zakończyło się dziś w Warszawie dwudniowe, 326. zebranie plenarne KEP. Biskupi dyskutowali m.in. o rodzinie, formacji biskupów, diakonacie stałym i liście nt. chrześcijańskiego oblicza Europy.

*Nowy przewodniczący KEP*

Nowym przewodniczącym Episkopatu został 62-letni metropolita przemyski, dotychczasowy wiceprzewodniczący KEP Józef Michalik, który zastąpił na tej funkcji kard. Józefa Glempa. Wiceprzewodniczącym wybrano 54-letniego abpa Stanisława Gądeckiego, metropolitę poznańskiego.

– Nie wyznaczam żadnego programu, bo stworzy go historia, czas i ludzie – te słowa kard. Stefana Wyszyńskiego przywołał nowy przewodniczący KEP zaraz po wyborze. W swej pierwszej wypowiedzi dla prasy metropolita przemyski zaprosił do współpracy wierzących i niewierzących do „pochylenia się nad człowiekiem żyjącym na tej ziemi”.

Wybór przyjął z radością dotychczasowy przewodniczący KEP, kard. Józef Glemp. Prymas Polski dodał, że abp Michalik na pewno podoła tej funkcji, a on sam „czuje się wolniejszy”.

Nowy wiceprzewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podziękował kard. Glempowi za „długoletnią posługę”, podkreślając jego „wybitną skromność” i szczerość, które charakteryzują jego „wyjątkową sylwetkę”, widząc w nich zarówno cechę natury, jak i wyrobienia charakteru. Wyjaśnił, że jego dotychczasowe doświadczenia nie są wielkie, a związane są głównie z pracami watykańskiej i polskiej komisji ds. dialogu z judaizmem i innymi religiami.

Uczestniczący w spotkaniu z prasą sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) ks. prał. Noel Treanor zapowiedział, że od 1 maja Konferencja Episkopatu Polski będzie pełnoprawnym członkiem COMECE.

*Zielone światło dla diakonatu stałego*

Biskup Andrzej Suski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, zaprezentował dokument określający zasady wprowadzenia w naszym kraju diakonatu stałego. Nie należy jednak spodziewać się, że w najbliższym czasie żonaci mężczyźni będą rozdawać Komunię św., głosić homilię czy udzielać sakramentu chrztu – co m.in. należy do zadań diakona stałego. Zgodnie z dokumentem, aby pierwsi kandydaci przyjęli świecenia diakonatu muszą najpierw odbyć co najmniej trzyletnią formację, a ponadto spełnić szereg wymogów, m.in. mieć wykształcenie teologiczne. Doprecyzowania wymaga jeszcze program formacji.

Choć w Polsce nie ma kryzysu powołań kapłańskich i generalne księża są w stanie podołać wszystkim obwiązkom w parafii, jednak wielu proboszczów chętnie przyjęłoby diakonów. Dotyczy to zwłaszcza małych ośrodków, gdzie jest tylko proboszcz, bowiem wierni nie są w stanie utrzymać jeszcze wikarego. Bp Suski zwraca uwagę, że biskup musi przygotować diecezję do wprowadzenia diakonatu stałego od strony katechetycznej, wytłumaczyć wiernym na czym ta posługa polega.

Ks. Grzegorz Mioduchowski, który obecnie tworzy parafię w małej podwarszawskiej wsi koło Kobyłki uważa, że diakon nie zostałby zaakceptowany w środowisku wiejskim. – Na wsi, gdzie ludzie są przywiązani do tradycji, diakon stały miałby duże problemy z akceptacją wiernych, na pewno łatwiej byłoby mu w dużym mieście – tłumaczy. Bp Suski zauważa, że z uwagi na kilkuletni proces formacji, pierwszych święceń diakonów stałych można się spodziewać najwcześniej późną wiosną 2007 r.

*Od września katechezy nt. życia w rodzinie*

Biskupi postanowili, że od września br. w parafiach zostaną wprowadzone katechezy dla młodzieży licealnej, przygotowujące do życia w rodzinie. Tę poszerzoną wersję kursów przedmałżeńskich będą prowadzić katecheci i duszpasterze, ale także zwykłe małżeństwa, mieszkające na terenia parafii.

Program katechez został już zatwierdzony, materiały, przygotowane przez Radę ds. Rodziny i Komisję Wychowania otrzymają wszystkie diecezje. Przewodniczący Komisji Wychowania Episkopatu Polski bp Kazimierz Nycz powiedział KAI, że będzie to uzupełnienie katechezy na poziomie pogimnazjalnym. Projektodawcy pragną, aby katechezy były równocześnie poszerzonym przygotowaniem młodych ludzi do małżeństwa.

– Obecnie młodzież lubi widzieć korzyści, jakie płyną z jej wyborów, a nowy typ katechez będzie dawać o wiele szersze przygotowanie, niż dotychczasowe kursy przedmałżeńskie – powiedział bp Nycz. Komisja Wychowania uściśliła też, że te katechezy będą realizowane w małych grupach przez trzy kategorie prowadzących – księży, katechetów oraz osoby posiadające misję do prowadzenia zajęć w duszpasterstwie rodzin. 25 proc. z nich będą małżeństwami z parafii, które omawiałyby z młodzieżą takie tematy jak wychowanie, kontakty z ludźmi, codzienne życie małżeńskie i związane z nim problemy.

*Wzmocnienie pracy na rzecz rodzin*

Na konieczność wzmocnienia duszpasterstwa rodzin zwrócił uwagę przewodniczący Rady ds. Rodziny bp Stanisław Stefanek. Wskazywał na tendencje obecnej koalicji rządowej do osłabienia rodziny przez prawne zrównanie związków homoseksualnych z małżeństwami i próby liberalizacji ustawy aborcyjnej.

Biskup postulował utworzenie Centrum Informacji, zgodnie z „Wyzwaniami” – najnowszym dokumentem Stolicy Apostolskiej, który postuluje stworzenie dla całej Europy czegoś w rodzaju „Obserwatorium” zbierającego informacje o sytuacji małżeństw i rodzin.

Zdaniem bp Stefanka konieczne jest także przedłużenie katechizacji przedmałżeńskiej do roku. W związku z tym podjęto też decyzję o wprowadzeniu rocznej katechezy przedmałżeńskiej dla młodzieży ponadgimnazjalnej, prowadzonej w parafiach. Parafialna katecheza przedmałżeńska powinna mieć, zdaniem bp Stefanka, nie charakter wykładu, a zajęć w grupach, zaś ich animatorami powinny być przede wszystkim małżeństwa, które swym życiem świadczą o prawdziwości głoszonych zasad.

*Formacja biskupów*

O konieczności stałej formacji biskupów, prowadzeniu dialogu ekumenicznego i obowiązku czuwania nad mediami katolickimi w diecezji mówił sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Piotr Libera, zapoznając hierarchów z nowym, opracowanym w Watykanie „Dyrektorium dla Biskupów”. Jednym z podstawowych wątków tego dokumentu jest potrzeba stałej formacji biskupa.

Dokument zwraca też uwagę na znaczenie dialogu z innymi Kościołami i judaizmem. – Odczytuję to osobiście tak, że jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości, czy jest pora na prowadzenie takiego dialogu, czy zastanawiałby się, „co powiedzą ludzie, księża, moi diecezjanie” – nie powinien się wahać – podkreślił bp Libera dodając, że ma to być dialog ekumeniczny i międzyreligijny powinien być pogłębiony, nie unikający trudnych spraw.

Inne problemy, omawianie przez bp Liberę w czasie posiedzenia Episkopatu to prawa i obowiązki biskupa – emeryta. – W Polsce jest już ponad 20 biskupów – emerytów, jest to już spora grupa, a „Dyrektorium” wyjaśnia, jaką rolę powinni pełnić w diecezji, którą zarządzali przez lata.

Bp Libera poruszył również temat wizyt _ad limina Apostolorum_ – wizycie, jaką raz na pięć lat Episkopat danego kraju składa Stolicy Apostolskiej. Na przełomie roku 2004/2005 zbliża się termin wizyty biskupów polskich – „Dyrektorium” mówi wyraźnie czym są takie wizyty i jak się do nich przygotować – stwierdził bp Libera.

Opublikowany 9 marca br. dokument został przygotowany po włosku i obecnie jest tłumaczony na inne języki narodowe.

*List o chrześcijańskim obliczu Europy – 14 kwietnia*

Biskupi dyskutowali nad projektami dwóch dokumentów dotyczących Europy. Ostatecznie zadecydowali, że zarówno list pasterski Episkopatu Polski nt. chrześcijańskiego oblicza Europy oraz Apel biskupów polskich do odpowiedzialnych za przyszłość Europy zostaną ogłoszone 14 kwietnia. Oba teksty zostaną przedstawione na konferencji prasowej z udziałem metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego, metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego oraz sekretarza generalnego KEP bp. Piotra Libery. Konferencja odbędzie się 14 kwietnia o godz. 12. w gmachu Sekretariatu KEP w Warszawie.

*Pierwszy miesięcznik dla ministrantów*

Biskupi zapoznali się także z „zerowym” numerem ogólnopolskiego pisma dla ministrantów pt. „KnC” – „Króluj nam Chryste”. Delegat KEP ds. duszpasterstwa ministrantów poinformował, że nowe pismo będzie służyło integracji środowiska ministrantów, których jest w Polsce ok. 350-400 tysięcy. W „KnC” znajdą się nie tylko artykuły formacyjne, ale także materiały o sporcie, filmie, muzyce, komputerach i różnego typu hobby. W następnych numerach „KnC” znajdą się także działy dla dziewcząt – ministrantek.

Wydawcą pisma jest Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu. Tam też mieści się redakcja pisma. Redaktorem naczelnym jest ks. Waldemar Hanas.

Po zakończeniu obrad, które toczyły się w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie, biskupi udali się na uroczystą Mszę św. w katedrze św. Jana z okazji 25-lecia sakry biskupiej kard. Józefa Glempa.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.