Drukuj Powrót do artykułu

Finaliści Konkursu Aktywna Parafia 2023 – Parafia św. Huberta w Zalesiu Górnym

22 maja 2023 | 15:32 | amk (Parafia św. Huberta w Zalesiu Górnym) | Zalesie Górne Ⓒ Ⓟ

Sample

Do drugiego etapu konkursu Aktywna Parafia 2023 zakwalifikowało się 8 parafii. Wspólnoty te wyróżniają się na takich polach jak: pomoc bliźniemu w potrzebie, działalność charytatywna, działalność wspólnot, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne, sport, wspólne wyjazdy, edukacja zdrowotna. Finaliści spotkają się 3 czerwca w Warszawie – na festynie zaprezentują siebie i lokalne specjały kulinarne, a następnie zmierzą się w zawodach sprawnościowych.

Poniżej prezentujemy kolejnych finalistów – parafię św. Huberta w Zalesiu Górnym.

Pomoc bliźniemu w potrzebie i działalność charytatywna

W parafii działa Zespół, którego celem jest:

 • rozpoznawanie potrzeb, i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i tym, które mają trudności)
 • podjęcie współpracy z osobami lub z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym.

Liczba beneficjentów, którym dedykowane jest dzieło/działanie: W roku 2022 pomocą objętych zostało 59 rodzin, wsparcie trafiło też do rodzin z Ukrainy. Mimo epidemii koronawirusa Zespół działał – wspierał i pomagał osobom w izolacji i kwarantannie. Rodziny otrzymują pomoc doraźną na zakup węgla, drewna, leków, żywności, środków czystości, materiałów budowlanych, opłacenie rachunków za prąd, gaz.

Organizowana jest pomoc w formie świątecznych paczek dla osób i rodzin potrzebujących. Dla osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, zapomnianych, bezdomnych – członkowie zespołu osobiście przygotowują i rozwożą paczki żywnościowe – w każdym roku dla ok. 35 rodzin z okazji Świąt Wielkanocnych i na Święta Bożego Narodzenia. Organizowane są spotkania z seniorami. Odbywały się bale karnawałowe i spotkania przy kawie i herbacie z okazji Dnia Seniora. Parafianie biorą udział w ogólnopolskich akcjach Caritas – Pomoc dla Ukrainy, pomoc dla Syrii, Libanu, sprzedaży świec świątecznych, zbiórce pomocy dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych.

Napaść Rosji na Ukrainę w 2022 roku spowodowała, że niezbędne było wsparcie dla uchodźców. Podjęto współpracę z Zespołem Pomocy Ukrainie, w roku 2022 zbierano datki na rzecz Ukrainy, które w części zostały bezpośrednio przekazane uchodźcom i w części przekazane do Caritas Archidiecezji Warszawskiej. We współpracy z Archipelagiem Życzliwości ubogiej pani została wybudowana łazienka, której w ogóle nie miała. Ponadto wszyscy kandydaci do bierzmowania posługują jako wolontariusze w jadłodajni dla bezdomnych prowadzonych przez ojców kapucynów na ul. Miodowej w Warszawie. Natomiast młodzież pomaga osobom starszym z DPSu prowadzonym w parafii przez siostry sercanki.

W działania Zespołu obecnie zaangażowanych jest 8 osób. W roku 2022 wydatkowano na wskazane dzieła 82 496 zł.

Działalność grupy jest potrzebna i akceptowana przez parafian – stąd liczne datki. Potrzebujący pomocy, zwłaszcza ci starsi, samotni oczekują na spotkanie. Podziękowania i informacje o działalności grupy zamieszczane są w miejscowej gazetce „Przystanek Zalesie”. Nadwyżki ze zgromadzonych darów na pomoc uchodźcom z Ukrainy zostały przekazane dla osób potrzebujących w parafii.

Wspólnoty parafialne

 • Żywy Różaniec (140 osób) – 6 róż kobiecych i 1 męska
 • Odnowa w Duchu Świętym Talitha Kum (80 stałych członków i ok. 25 dochodzących). Informacje: talithakum.pl
 • Wspólnota Przymierza – Święta Rodzina. Wspólnota ma charakter ewangelizacyjno-modlitewny. Szczególnym charyzmatem jest służba małżeństwom poprzez organizowanie kursów i rekolekcji. W ciągu roku wspólnota prowadzi cyklicznie około 22 kursów/rekolekcji. Informacje: swietarodzina.org
 • Grupa Totus Tuus (14 braci)
 • Mężczyźni św. Józefa (30 członków i 15 sympatyków)
 • Grupa młodzieżowa Zostaw Ślad (36 osób i 5 sympatyków). Przedział wiekowy 13-24 lata. Informacje: https://www.facebook.com/zostawslad
 • Grupa AA (20-25 osób)
 • Grupa ewangelizacyjna młodych (30 osób w wieku 14-24 lata): prowadzi kursy ewangelizacyjne dla młodych i rekolekcje szkolne.
 • Rada parafialna
 • Caritas (zespół koordynacyjny liczy 8 osób)
 • Grupa Formacyjna Małżeństw (30 par małżeńskich). Zespół 6 małżeństw prowadzi spotkania otwarte dla małżeństw
 • Ruch Światło-Życie (73 dzieci i młodzieży w 12 grupach formacyjnych oraz cztery kręgi małżeńskie). Informacje: https://www.facebook.com/OazaZalesieGorne
 • Grupa przygotowująca do bierzmowania (7 par małżeńskich)
 • Szafarze eucharystii (12 mężczyzn)
 • Grupa uwielbienia tańcem (dwie animatorki i 15 dzieci)
 • Bielanki (10 dziewczynek)
 • Schola dziecięca (18 osób): posługa na mszy z udziałem dzieci
 • Schola młodzieżowa (14 osób): posługa na mszy z udziałem młodzieży i prowadzenie wieczorów uwielbienia
 • Chór parafialny (16 osób): posługa na sumie
 • Służba Liturgiczna (12 kandydatów, 31 ministrantów, 7 lektorów)
 • W szkole Maryi (44 nauczycieli i pracowników oraz 154 uczniów). Szkolna modlitwa różańcowa. Parafia powołała ogólnopolską iniciatywę tej modlitwy, w której obecni uczestniczy 15 szkół (901 osób). Informacje: wszkolemaryi.pl

Inicjatywy ewangelizacyjne

Działalność grupy ewangelizacyjnej młodych

W ciągu roku szkolnego grupa prowadzi „Kurs Filip” dla kandydatów do bierzmowania oraz dla młodych, który jest organizowany przez Wspólnotę Świętej Rodziny. Ważnym elementem posługi Grupy Ewangelizacyjnej jest pomoc w rekolekcjach szkolnych. Młodzież w czasie rekolekcji głosi kerygmat, dzieli się świadectwem swojego życia, prowadzi warsztaty z tańca uwielbienia, a także wspomaga koordynatorów w kwestiach technicznych np. przygotowując materiały wykorzystywane podczas nabożeństw. Dodatkowo, członkowie głoszą świadectwa na różnych wydarzeniach tj.: wieczory uwielbienia, spotkania dla bierzmowanych, także dla kandydatów w innych parafiach.

Działalność grup młodzieży (Zostaw Ślad, Oaza, Schola młodzieżowa)

W ciągu roku odbywają się wieczory uwielbienia: Diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży, Adorację Krzyża, Wielkanocny Wieczór Uwielbienia. Grupy rozprowadzają gazetę ewangelizacyjną „Dobre Nowiny”.

Działalność ewangelizacyjna Wspólnoty Świętej Rodziny

Wspólnota prowadzi:

 • kursy dla małżeństw
  • Kurs Filip dla małżeństw (2 razy w roku)
  • Kurs o dialogu (2 razy w roku)
  • Gdybyśmy zaczynali od nowa
  • Kurs Tobiasz i Sara (2 razy w roku)
  • Kurs o szczęściu małżeńskim
  • Kurs o wychowaniu dzieci
 • dla wszystkich
  • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej
  • Kurs Filip dla młodych (we współpracy z grupą ewangelizacyjną młodych)
  • W szkole Maryi
  • Weekend z Duchem Świętym
 • Kursy przedmałżeńskie (5 razy w roku)
 • Formacja Odnowy w Duchu Świętym
  • Seminarium Posługi Modlitwą Wstawienniczą
  • Młodzieżowa Szkoła Animatora
 • Rekolekcje wakacyjne
  • REO
  • Rekolekcje o radości w Duchu Świętym
 • Szpitalik małżeński.

Działalność ewangelizacyjna Talitha Kum

W życie Parafii wspólnota włącza się przez służbę młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania (7 par małżeństw – animatorzy), pomoc w kursach w Domu Rekolekcyjnym (głoszenie oraz praca w kuchni), przygotowywanie i prowadzenie Wieczorów Uwielbienia dla parafian (raz w miesiącu), pracę w kiosku ewangelizacyjnym (w każdą niedzielę) oraz służbę na Mszy św. o uzdrowienie za przyczyną św. Huberta (prowadzenie modlitwy, oprawa muzyczna, modlitwa wstawiennicza). Ponadto członkowie wspólnoty przygotowują i prowadzą rekolekcje w Parafii (raz w roku) np. REO (w ostatniej edycji – jesień 2022, wzięło w nim udział około 200 osób, w tym z ekipą prowadzącą), służą małżeństwom (diakonia małżeńska- spotkania raz w miesiącu) i rodzicom dzieci pierwszokomunijnych.

Parafia zainicjowała ogólnopolski projekt ewangelizacji szkół (uczestniczy 901 osób): wszkolemaryi.pl

Parafia prowadzi także działalność ewangelizacyjną przez stronę internetową: parafia-zalesie.pl oraz przez parafialne portale: facebook i instagram. Ponadto wiele mszy i nabożeństw oraz wykłady z bioetyki są transmitowane online. W kościele w ramach niedzielnych ogłoszeń jest ich wizualizacja w postacji multimedialnej na rzutniku.

Życie liturgiczne

Formacja liturgiczna

Szafarze roznoszą Komunię świętą w niedzielę do zgłaszających chęć parafian, dwa razy w roku mają parafialne spotkania liturgiczne. Formacja liturgiczna odbywa się niezależnie dla grupy kandydatów na ministrantów, którzy mają roczny kurs. Istnieją dwie grupy formacyjne ministrantów (od III do VI klasy oraz od VII do I klasy szkoły średniej). Osobne spotkania formacyjne mają również lektorzy, bielanki. Śpiew liturgiczny w parafii animują w niedziele trzy zespoły: schola dziecięca (msza o 11.00), chór (msza o 12.30), schola młodzieżowa (msza o 18.00). Grupa dzieci modlitwy uwielbienia tańcem posługuje przy mszach z udziałem dzieci, np. roratach.

Adoracja

Codziennie w parafii jest adoracja Najświętszego Sakramentu, pół godziny przed mszą świętą wieczorną. Natomiast w każdy piątek trwa od mszy porannej do mszy wieczornej. Dodatkowo w każdy wtorek adoracja jest po mszy wieczornej do 20.00.

Zaangażowanie świeckich w liturgię

Zwyczajem jest to, że parafianie wpisują się do zeszytu w zakrystii, zgłaszając chęć czynnego włączenia się w liturgię Słowa oraz do odczytania modlitwy wiernych, posługując na mszach w każdym dniu w tygodniu, rano i wieczorem, natomiast gdy organista ma dzień wolny, to sami prowadzą śpiewy. Ponadto w niedzielę na każdej mszy osoby, które zamówiły intencję, niosą dary do ołtarza.

Kult świętych

W parafii św. Huberta znajdują się relikwie 140 świętych i błogosławionych, które mają swoje miejsce w gablotach wewnątrz kościoła. Co miesiąc w wyznaczoną niedzielę są uroczyście wprowadzane nowe relikwie, np. 14 maja będą wprowadzone relikwie św. Franiszka i św. Klary. Przy takich okazjach zapraszamy przedstawicieli zakonów, aby opowiedzieli o życiu i charyzmacie świętych patronów. We wszystkie wspomnienia liturgiczne relikwie są wyjmowane do kultu publicznego. W kazaniach księża często nawiązują do przykładu ich życia. W kościele regularnie organizowane są nabożeństwa za wstawiennictwem świętych (np. co tydzień do Św. Huberta – patrona parafii, co miesiąc do św. Jana Pawła II, do św. Rity).

Wieczory uwielbienia

Młodzież z parafii organizuje tematyczne wieczory uwielbienia, wraz z bogatą aranżacją muzyczną i oświetleniową, np. Światowy Dzień Młodzieży w Diecezjach, Adoracja Krzyża w Wielkim Poście, Wielkanocny Wieczór Uwielbienia.

Uprawianie sportu

Dekanalne rozgrywki piłkarskie

Służba liturgiczna regularnie uczestniczy w dekanalnej lidze ministrantów (runda jesienna i wiosenna), gdzie często zdobywa punktowane miejsca w różnych kategoriach wiekowych. Ministranci na boisku gminnym, na terenie parafii ćwiczą przed tymi rozgrywkami. Dekanalne rozgrywki w rundzie wiosennej odbyły się 13 maja 2023.

Parafiada

W czasie ostatniej XXV Jubileuszowej Parafiady Archidieczezji Warszawskiej (28 maja 2022) , parafia św. Huberta zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej i otrzymała puchar kard. Kazimierza Nycza. Ponadto na tej parafiadzie parafia zajęła I miejsce w przeciąganiu liny, II miejsce w skakance, dwa III miejsca w dwóch różnych wiekowo rozgrywkach ligi ministranckiej na poziomie diecezjalnym. Na parafiadę pojechały z parafii 63 osoby, od szkoły podstawowej przez szkołę średnią, studentów i dorosłych. Obecnie trwają zapisy przed najbliższą parafiadą, która odbędzie się 17 czerwca 2023. Zespół katechetyczny zachęca uczniów w szkole do udziału w tym wydarzeniu. Takie wydarzenia są okazją do zaproszenia nowych osób do parafialnych wspólnot formacyjnych.

Młodzieżowe Wspólnoty

W sezonie letnim młodzież spotyka się grze w siatkówkę oraz organizuje wycieczki rowerowe po okolicy.

Wspólne wyjazdy

 • Parafia ma zgłoszone dwie niezależne grupy wybierające się na Światowe Dni Młodzieży w Portugalii:
  • grupa jadąca autokarem (41 osób z parafii św. Huberta, 15 osób z dwóch innych parafii). Program obejmuje nawiedzenie następujących miejsc: Świebodzin (Polska), Sanktuarium Matki Ubogich w Banneux (Belgia), Saint Hubert (Belgia), Lisieux (Bazylika Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Karmel w Lisieux, Francja), Mont Saint Michel (Francja), Saint-Laurent-sur-Sèvre (Bazylika Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort), Park Puy du Fou (Francja), Zwiedzanie muzuem Wandei (Historial de la Vendée, Francja), Lourdes (Francja), Pobyt na plaży nad Zatoką Baskijską (Hiszpania), Ávila (klasztor św. Teresy od Jezusa
   klasztor św. Jana od Krzyża, katedra, Hiszpania), Lizbona, Fatima. W drodze powrotnej: Paryż (Francja)
  • grupa lecąca samolotem (9 osób): Amsterdam, Dni w Diecezjach na Maderze, Lizbona, Fatima
 • Oaza Modlitwy: 21-23 kwietnia 2023: Dobry Zakątek w Konstancinie Jeziorna, 46 osób
 • Wyjazd kandydatów do bierzmowania na spektakl do Romy: 22 kwietnia 2023, 30 osób
 • Pielgrzymka Hanna, Kodeń, Kostomłoty: 28-29 kwietnia 2023, autokarowa, 46 osób.
 • We współpracy z Fundacją św. Jana Jerozolimskiego został zorganizowany wyjazd dla 5 osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji: 3-9 maja 2023, 5 osób niepełnosprawnych + wolontariusze
 • Wyjazd grupy ewangelizacyjnej do Pragi (Republika Czeska): 1-2 maja 2023, 29 osób
 • Planowany jest wyjazd na Lednicę: 3-4 czerwca 2023 (zapisy trwają)
 • Planowany jest wyjazd na Parafiadę na Stadionie Znicz w Pruszkowie: 17 czerwca 2023 (zapisy trwają)
 • Planowany jest wyjazd dla ministrantów, bielanek, scholi do klasztoru w Biskupowie: 26-29 czerwca 2023 (zapisy trwają). Plan zwiedzania: Panorama Racławicka i ZOO (Wrocław), Wejście na Biskupią Kopę, Bazylikę Św. Jakuba i Św. Agnieszki w Nysie, Jaskinię Na Špičaku (Czechy), Prudnik, Pałac w Mosznie, Sanktuarium św. Jacka Odrowąża, Jura Park Krasiejów, Jasną Górę. (zapisy trwają)
 • Wyjazd na rekolekcje w Mikaszówce: turnus pierwszy (27 VI – 7 VII. 2023), turnus drugi (10-20 VII. 2023). Na oba turnusy zapisało się 16 osób.
 • Planowany jest wyjazd na beatyfikację rodziny Ulmów: 9-10 września 2023, dwa autokary (100 osób, jeden dla młodzieży, drugi dla dorosłych) (zapisy trwają)

Edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia

Przy Parafii św. Huberta w Zalesiu Górnym mogą otrzymać pomoc i wsparcie małżeństwa i rodziny – działają tu:

 • „Szpitalik Małżeński” powstał w 2014 roku. Jego celem jest stworzenie dla małżeństw w kryzysie bezpiecznej przestrzeni, aby w ciągu kilku dni pobytu, spokojnie rozwiązać problemy i uleczyć rany związku. Praca w Szpitaliku odbywa się z odpowiednimi pomocami (głównie nagraniami i filmami). Przyjeżdżający otrzymują pomoc kapłana, pary małżeńskiej, możliwość korzystania z kaplicy oraz czas wspólnych posiłków. Szpitalik wspierany jest przez jedno z małżeństw wspólnoty „Święta Rodzina”, które podjęło służbę zamieszkując w domu parafialnym. Organizuje ono pobyt małżeństw, prowadzi rozmowy wstępne z małżonkami przed przyjazdem, jak również towarzyszy im w czasie pobytu. Od początku działalności w Szpitaliku przebywały 42 małżeństwa. Informacje i zapisy: https://swietarodzina.org/n1/index.php/szpitalik
 • „Poradnia Małżeńska” powstała jesienią 2017 roku. Doradztwo małżeństwom prowadzi małżeństwo z 28–letnim stażem, które ukończyło Studium Animatorów Małżeństw w Parafii na PWTW. Do poradni zgłaszają się zarówno młode małżeństwa, które w duchu wzajemnej miłości chcą przezwyciężyć pierwsze małżeńskie kryzysy, jak i małżeństwa z długim stażem, czasem na krawędzi rozwodu. Szczere rozmowy pozwalają na wstępną diagnozę problemów i przeprowadzenie warsztatów w ramach samej Poradni (np. warsztaty dialogu małżeńskiego, warsztaty rozpoznawania i nazywania uczuć, „języki miłości”) lub skierowania do poradni specjalistycznych (np. poradni uzależnień czy terapii psychologicznej). Do marca 2023 roku do Poradni zgłosiło się prawie 40 małżeństw.
 • „Warsztaty Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności” działają także od 2017 roku. Prowadzi jest małżeństwo z 24–letnim stażem, które ukończyło kurs „Liga Małżeństwo Małżeństwu” i należy do struktur Doradców Rodzinnych w Archidiecezji Warszawskiej. Spotkania przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i dla małżeństw. Mogą stanowić część kursu przedmałżeńskiego lub być wsparciem dla małżeństw szukających fachowego doradztwa w tym zakresie. Roczne sprawozdania z tej działalności składane są do Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.
 • „Grupa formacyjna małżeństw” Spotkania rozpoczęły się w październiku 2020 r. Odbywają się w rocznych cyklach, raz w miesiącu w soboty i trwają ok. 3godz. Za program odpowiedzialne jest małżeństwo, które ukończyło studia podyplomowe na kierunku Studia nad rodziną. Każde spotkanie składa się z dwóch części: wykładu popartego świadectwami i czasu na dialog małżeński. Tegoroczny cykl zakończy się w czerwcu wspólnym wyjazdem weekendowym. Na każde spotkanie przychodzi ok. 30 par małżeńskich. Przykładowe tematy: Porozumiewanie się w małżeństwie i trudności z tym związane; W jaki sposób mężowie troszczą się o swoje żony, jak zony kochają mężów; Czułość i seks w małżeństwie chrześcijańskim.

***

Organizatorem Konkursu Aktywna Parafia 2023 jest Katolicka Agencja Informacyjna, a współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2023 jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.

Patronami medialnymi wydarzenia są TVP1 i eKAI.pl.

Więcej informacji na ekai.pl/aktywnaparafia

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.