Drukuj Powrót do artykułu

Finaliści Konkursu Aktywna Parafia 2023 – Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi

24 maja 2023 | 16:09 | amk (Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi) | Łódź Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. ks. Damian Czerwiński

Do drugiego etapu konkursu Aktywna Parafia 2023 zakwalifikowało się 8 parafii. Wspólnoty te wyróżniają się na takich polach jak: pomoc bliźniemu w potrzebie, działalność charytatywna, działalność wspólnot, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne, sport, wspólne wyjazdy, edukacja zdrowotna. Finaliści spotkają się 3 czerwca w Warszawie – na festynie zaprezentują siebie i lokalne specjały kulinarne, a następnie zmierzą się w zawodach sprawnościowych.

W gronie finalistów znalazła się parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi.

Pomoc bliźniemu w potrzebie i działalność charytatywna

Parafia znajduje się na granicy dwu dzielnic Łodzi: Śródmieście i Widzew (Stary Widzew). Na tym terenie zdecydowanie przeważa stara zabudowa, z wieloma pustostanami, w większości zamieszkana przez ludzi starszych i samotnych. 35 rodzin na terenie parafii, będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej, jest pod stałą opieką parafii. Stałą formą pomocy dla tych ludzi są paczki żywnościowe (także innych artykułów pierwszej potrzeby), przygotowywane przede wszystkim przed świętami ( i nie tylko) w ramach różnych akcji np. „Tytka charytatywna – wyciągnij dłoń do ubogiego”, „Skarbonka wielkopostna” czy „Drzewko serc”, głównie dla biednych dzieci, wskazanych przez nauczycieli i katechetów. W bieżącym roku zwrócono z datkami 40 skarbonek. Przygotowano 45 paczek, które wypełniono produktami ofiarowanymi przez wiernych i sponsorów oraz zakupionymi za datki wrzucone przez wiernych do puszki przy figurze św. Antoniego.

W miarę możliwości parafia niesie także pomoc chorym i niepełnosprawnym, szczególnie samotnym w wieku 80 i 90 plus. W tym roku np. taką pomoc otrzymała samotna seniorka (90+), dla której, po operacji złamanej kości udowej, potrzebne było specjalistyczne łóżko. Obecnie osobę tę często odwiedzają osoby z koła różańcowego, zapewniając jej także opiekę w drodze do i z kościoła.
Osoby z różnych wspólnot parafialnych odwiedzają seniorów dla zapewnienia łączności z parafią, a na ich prośbę ustalają czas przyjścia Kapłanów z Komunią św., niekoniecznie tylko w pierwsze piątki miesiąca.

Trafioną formą pomocy dla bardzo potrzebujących, w tym bezdomnych, jest społeczna lodówka, usytuowana przy plebanii. Zapotrzebowanie na żywność jest bardzo duże, dlatego wielu parafian dzieli się nią, przynosząc do lodówki, skąd bardzo szybko jest zabierana.

W Wielki Czwartek, zgodnie z kilkuletnią tradycją, parafia zakupuje siedem 5-kilogramowych chlebów. W formie kromek zostają pobłogosławione przez Kapłana na zakończenie Liturgii, by jej uczestnicy mogli zabrać i przekazać jako symbol łączności wspólnoty parafialnej z nieobecnymi w kościele członkami rodziny, sąsiadami i tymi, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do Komunii św..
W Wielką Sobotę z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych Księża święcą pokarmy w wyznaczonych miejscach czterech osiedli, najbardziej oddalonych od kościoła i niemających dobrego z nim połączenia komunikacyjnego.
Dla wszystkich uczestników Rezurekcji, w tym dla osób samotnych, parafia organizuje śniadania wielkanocne (żurek/barszcz, jajko, pieczywo, kiełbaska i – przyniesione przez parafian – ciasto). I tak w poranek wielkanocny, 8 kwietnia 2023 roku, świąteczne śniadanie po Rezurekcji zgromadziło przy wspólnym stole ok. 300 osób.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (16 kwietnia) odbyła się tradycyjnie zabawa po Mszy św. dla dzieci „Poszukiwanie czekoladowych jajeczek i zajączków”.
Podczas parafialnych pikników (np. z okazji odpustu parafialnego, na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, Święta Pszczoły i in.) z poczęstunku na placu przykościelnym chętnie i licznie korzystają także bezdomni. .

Wspólnoty parafialne

W parafii działa łącznie 30 wspólnot, niektóre o zasięgu archidiecezjalnym, wśród „najmłodszych” są dwie, które powstały w bieżącym roku.

 • Parafialna Rada Duszpasterska
 • Parafialna Rada Ekonomiczna
 • Wspólnota Caritas
 • Ministranci i Lektorzy
 • Żywa Róża – 6 kół różańcowych
 • Schola parafialna
 • Rycerze Kolumba
 • Lektorzy i Lektorki
 • Krąg Biblijny
 • Grupa Słowo Pana
 • Grupa Synodalna
 • Grupa św. Marty
 • Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.
 • Asysta parafialna
 • Wspólnota Rodzin „Arka”
 • Wspólnota Młodych Małżeństw
 • Wspólnota Domowego Kościoła
 • Wspólnota Augustiańska
 • Duszpasterstwo Głuchych i Niedosłyszących
 • Duszpasterstwo Niepełnosprawni Sprawni
 • Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Intelektualnie – SILOE
 • Duszpasterstwo Pszczelarzy Archidiecezji Łódzkiej (AŁ)
 • Duszpasterstwo Kobiet AŁ
 • Duszpasterstwo Suicydologiczne AŁ
 • Klub Sportowy „Columbus”
 • Wspólnota AA
 • Wspólnota Augustiańska
 • Wspólnota Suicydalna
 • Wolontariat Domowy
 • Świecki Zakon Rycerzy św. Jerzego
 • Margaretki
 • Wspólnota EBER-EZER

W dolnym kościele istnieje biblioteka parafialna.
Kronikę parafii (zapoczątkowaną w 1951 r.) od 11 lat prowadzi członkini Żywej Róży.

Oto informacje o kilku wspólnotach:

Zespół Caritas
To zespół realizujący bardzo zadania w zakresie przede wszystkim pomocy materialnej dla rodzin pozostających w potrzebie. Jest takich rodzin ok. 40. To członkowie parafialnej Caritas zabiegają o środki na wspomniane wsparcie (p. a), przygotowują paczki, zajmują się ich rozdzielaniem, a także dostarczaniem osobom niewychodzącym z domów.

Ministranci i Lektorzy
Ogólna liczba ministrantów: 39
W tym starszych – lektorów: 12
W okresie przygotowawczym: 9
Wśród ministrantów jest 12 lektorów, którzy odbyli szkolenie lektorskie.
Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki wyróżnił 10 ministrantów za wieloletnią posługę przy ołtarzu.

Schola parafialna
Zespół 15-osobowy pod kierunkiem Pani Organistki tworzą osoby w różnym wieku. Śpiewem i grą na różnych instrumentach (trąbka, flety, skrzypce, organy i kocioł) zapewniają oprawę Mszy św. o g.11.30 w każdą niedzielę i święto, a także różnych uroczystości parafialnych. Schola występuje też poza parafią np. 15 stycznia br. podczas spotkania ekumenicznego w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan w zborze Chrześcijan Baptystów, zdobywając wielkie uznanie. Uczestniczyła w warsztatach tematycznych dla zespołów kościelnych. Urządza krótkie koncerty w parafii i systematycznie organizuje spotkania integracyjne razem z ministrantami w parafialnej kawiarence.

Rycerze Kolumba Rada nr 15 279
Zawsze gotowi do pomocy w pracach wymagających męskiej siły fizycznej, jak malowanie, budowa szopki czy konstrukcji Grobu Pańskiego oraz innych dużych dekoracji wnętrza świątyni – ostatnio przed Triduum Paschalnym w kwietniu 2023 r. Jeden z Rycerzy od kilku lat opiekuje się zielenią wokół kościoła, a jeszcze inny odśnieżaniem. To są działania społeczne.

Krąg biblijny
Odbywa spotkania w każdy wtorek, by czytać i rozważać fragmenty Pisma Świętego przewidziane na najbliższą niedzielę czy święto. Niektóre spośród tych osób są lektorami.

Grupa św. Marty
Od czasu covidu parafia nie ma kościelnego w wymiarze pełnoetatowym. Dla zorganizowania prac porządkowych ks. Damian Czerwiński zorganizował stały 10-osobowy zespół, nazwany Grupą św. Marty, który regularnie sprząta świątynie na obu poziomach: dolnym i górnym. Do pracy włączają się sporadycznie inne osoby.

Grupa Słowo Pana
Podobnie jak Krąg Biblijny zajmuje się rozważaniem fragmentów Pisma Świętego, a także zapewnia oprawę wokalno-muzyczną (gitara) Mszy św. pierwszopiątkowej o g. 18.00., a w każdy piątek po Mszy św. odbywa spotkanie formacyjne.

Lektorki i Lektorzy
Obok Lektorów-Ministrantów powstała grupa lektorska, głównie spośród członków Żywej Róży, która po warsztatach pod kierunkiem aktorki w kwietniu 2023 r. angażuje się do czytania tekstów biblijnych podczas Mszy św. głównie w dni powszednie.

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii
Arcybiskup Archidiecezji Łódzkiej udzielił czterem mężczyznom pozwolenia na udzielanie Komunii św. w sytuacji, gdy w kościele jest duża liczba wiernych, w razie potrzeby zanoszą Komunię św. chorym w ich domach. Dwóch z nich – znających język migowy – posługuje w duszpasterstwie niesłyszących.

Żywa Róża
Tworzy ją sześć kół różańcowych (120 osób). Szóste koło różańcowe powstało na początku br. roku z postanowieniem modlitwy za swoje dzieci i młodzież oraz z rodzin całej parafii. Członkowie Żywej Róży angażują się niemal we wszystkie prace dla parafii. Są widoczni podczas procesji, organizowania i odbywania adoracji, w dyżurach przy szopce w oktawie Bożego Narodzenia, w opiece nad chorymi, wspomagają swoją pracą inne grupy. Grono kilku pań troszczy się o ukwiecenie otoczenia dwu figur Matki Bożej na terenie przykościelnym, inna grupa podobną troską otacza zabytkowy krzyż, usytuowany na wschodniej granicy parafii. Koła Różańcowe organizują comiesięczne spotkania formacyjne po nabożeństwie Pierwszej Soboty Miesiąca.

Duszpasterstwo Głuchych i Niedosłyszących
Wpisane do KRS od 2014 r. Celem jest wszechstronna pomoc i ochrona osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dobra najmłodszych i najbardziej bezbronnych członków tej grupy. Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, załatwianie różnych spraw i potrzeb życiowych, m.in. wyjazdy wakacyjne dzieci, paczki żywnościowe, np. już w br. z okazji Wielkanocy obdarowano paczkami 600 dzieci.

Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Łódzkiej
Gromadzi kobiety na Eucharystii w kościele w każdy trzeci wtorek miesiąca o g. 18.00. Ostatni cykl spotkań nosi tytuł „Spotkania ze Świętymi” (przed relikwiami wystawionymi w kościele). Przed Mszą św. konferencja na temat Świętego, a na zakończenie – błogosławieństwo relikwiami i możliwość indywidualnej modlitwy oraz nabycia książek i innych pamiątek. Ostatnie spotkanie było wspólną modlitwą za wstawiennictwem św. Peregryna – patrona chorych onkologicznie.

Wspólnota Rodzin „Arka”
Grupa 20 małżeństw, które rozważają Słowo Boże i dokumenty Kościoła. Programem grupy jest realizacja przykazania miłości w rodzinach i starania o międzypokoleniowy przekaz wiary. Grupa włącza się w prace organizacyjne takich wydarzeń jak pikniki, loterie, rozprowadzanie opłatków, świec Caritasu, palemek i in. w parafialnym kiosku.

Wspólnota Młodych Małżeństw
Jedna z młodszych grup w parafii. Skupia 30 par małżeńskich, które spotykają się systematycznie w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 10.00 w dolnym kościele na Mszy św. Przychodzą ze swoimi małymi dziećmi, a w drugiej części spotkania przechodzą na wspólną agapę do parafialnej kawiarenki, by przy okazji dzielić się własnymi doświadczeniami, radościami i troskami.

Klub sportowy „Columbus”
Skupia mężczyzn, którzy realizując hasło „W zdrowym ciele – zdrowy duch” w każdy wtorek i czwartek ok. 19.30 spotykają się w sali dolnego kościoła na rozgrywkach tenisa stołowego. Biorą udział w rozgrywkach ligowych, zdobywając puchary. 9 maja br. rozegrali mecz ligowy z drużyną z Łyszkowic.

Do młodszych grup należą: Duszpasterstwo Suicydologiczne oraz Grupa EBEN-EZER, które wypracowują model swojej pracy pod kierunkiem Kapłanów- Opiekunów.

Duszpasterstwo Siucydologiczne
Niesie pomoc osobom po próbach samobójczych, z myślami samobójczymi i rodzinami tych osób, a więc – przede wszystkim pomoc duchową i psychologiczną.

Wspólnota EBEN-EZER
Ekumeniczna wspólnota założona przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, znajdującym się na terenie parafii. Członkami wspólnoty są katolicy i ewangelicy-augsburscy. Celem grupy jest modlitwa codzienna wg praktyk swojego Kościoła za dzieci, młodzież i pracowników Ośrodka. W tej samej intencji wspólnota spotyka się w kościele parafialnym na ekumenicznych nieszporach, a po nich uczestniczy w spotkaniu integracyjno-formacyjnym.

Inicjatywy ewangelizacyjne

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia br.) parafialny Marsz Trzech Króli, miał charakter swoistych jasełek z pokłonem żywej rodzinie w szopce; w rolę Świętej Rodziny z Nazaretu wcieliło się małżeństwo ze swoim synkiem, inne niż podczas Pasterki. Po marszu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy strój króla i królowej. Głównymi nagrodami były 3 puchary, a słodycze dla wszystkich uczestników.

Podobny konkurs na najpiękniejszą palmę odbył się w Palmową Niedzielę (2 kwietnia br.) Te konkursy to wieloletnia tradycja parafialna.

W okresie Wielkiego Postu (również w tym roku) odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Starego Widzewa czyli po terenie tej i sąsiedniej parafii salezjańskiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Początek i zakończenie Drogi Krzyżowej odbywają się naprzemiennie w obu parafiach; w tym roku 10 marca rozpoczęła się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Pozostałe inicjatywy opisano wyżej.

Życie liturgiczne

W parafii nie ma chóru. Jego rolę spełnia schola (opisana wyżej), która organizuje minikoncerty dla parafian, a także wspólne śpiewanie np. kolęd czy pieśni piosenek patriotycznych z okazji 3 Maja czy 11 listopada. Warto wspomnieć o nabożeństwie pierwszopiątkowym każdego miesiąca (od wielu lat) o godz. 18.00, którego pierwszą część stanowi Msza św. w indywidualnych intencjach za dzieci, młodzież i rodziny, zgłoszonych wcześniej na kartkach i odczytanych na wstępie po pieśni na wejście. Po Mszy św. odbywa się nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które kończy się indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem poszczególnych osób i rodzin z dziećmi.

Pierwsze soboty miesiąca to zwykle nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Serc NMP, poprzedzone Mszą św. w intencji członków żyjących Żywej Róży i ich rodzin; po nabożeństwie spotkanie formacyjne i agapa. W kwietniu i maju połączone z przyjęciem nowego VI koła różańcowego.

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia br. podczas każdej Mszy św. miało miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich wobec Kapłanów, przy specjalnej stule na długości głównej nawy kościoła. Pamiątką wydarzenia były obrazki.

W okresie oktawy Świąt Wielkanocy dwukrotnie odbyła się Droga Światła z rozważaniami 14 stacji spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.

Na zakończenie Roku Św. Józefa przygotowano i poświęcono Kaplicę Całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu pod wezwaniem Świętego i z jego obrazem, odnowionym z tej okazji po latach. Kaplica jest często odwiedzanym przez przechodniów miejscem indywidualnej Adoracji codziennie w godz. 7.00 – 19.00.

Uprawianie sportu

Częściowo wspomniano o tym w punkcie poświęconym wspólnotom. Parafia jest otwarta na tego typu inicjatywy, dlatego udostępnia sale dolnego kościoła organizacjom, które organizują piesze rajdy turystyczne dla łódzkich dzieci i młodzieży z możliwością uczestnictwa młodych parafian – np. Pieszy Rajd Bożonarodzeniowy czy Powitanie Wiosny zw. Rajdem Topienia Marzanny (18 marca br.). Rajdy te mają metę w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a w salach dolnego kościoła odbywa się ich zakończenie z wręczeniem dyplomów i pamiątkowych znaczków, oczywiście przy gorącej herbacie. W parafii działa sekcja tenisa stołowego, odbywają się treningi i mecze 2 razy w tygodniu. Co roku odbywa się mecz o puchar parafii Świętych Piotra i Pawła.

Wspólne wyjazdy

Wspólne wyjazdy są organizowane w ramach pracy duszpasterstw. I tak, ks. proboszcz, Wiesław Kamiński, corocznie organizuje pielgrzymki na Jasną Górę dla Duszpasterstwa Głuchych i Duszpasterstwa Pszczelarzy (również w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki tego środowiska). Ks. Damian Czerwiński był na pielgrzymce z młodzieżą Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Intelektualnie –SILOE, a ministrantów i scholę zawiózł autokarem od ośrodka wypoczynkowego DOBRONIARKA, w którym uczestnicy mogli m.in. odbyć spacer z egzotycznymi zwierzętami.

Każdego roku (do czasu pandemii) były organizowane kolonie dla dzieci z rodzin w trudnych warunkach materialnych. Parafia dofinansowywała te wyjazdy częściowo z datków na ten cel, składanych przez parafian do puszek. Były to najczęściej wyjazdy w góry i nad morze (np. do Jarosławca) pod opieką Księdza – organizatora i zaufanych dorosłych wolontariuszy spośród parafian.

Ważnymi wydarzeniami były wyjazdy dzieci z cyklu „Zaprzyjaźnij się z przyrodą”, organizowane przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim. Dzięki tym wyjazdom dzieci mogły poznać prace w środowisku wiejskim np. „Od kłębka do swetra” (owce, strzyżenie runa owczego, robienie na drutach, spilśnianie wełny – warsztaty z udziałem dzieci); „ W pszczelej pasiece” (tam przewodnikiem i źródłem wiadomości był ksiądz proboszcz – pszczelarz); „W gościnie u garncarza” – z próbą wykonywania drobnych naczyń z gliny na kole garncarskim. Wszystkie te spotkania kończyły się wspólnym posiłkiem na otwartej przestrzeni; dzieci były podejmowane przez miejscowe wiejskie gospodynie. Wiele tych form przerwała pandemia covid, a ponadto mogą się one odbywać w ciągu roku od wiosny do późnej jesieni.

Edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia

Edukacja zdrowotna jest wpisana w działalność takich grup, jak Wspólnota Suicydonalna – pierwsza w naszej diecezji (profilaktyka psychologiczna kontaktu z młodzieżą z myślami samobójczymi oraz tymi którzy utracili swoich bliskich na skutek samobójstwa), Wspólnota Augustiańska (pomaga uzależnionym od seksu, pornografii i hazardu), Poradnia Rodzinna (rozmowy z małżonkami, pomoc w przezwyciężaniu kryzysów, planowanie rodziny) czy Grupa AA (pomoc uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom).

Tradycyjnie o zdrowiu, a w szczególności o roli miodu w żywieniu i leczeniu, parafianie chętnie gromadzą się na wykładach z zakresu apiterapii, prowadzonych przez naukowców z Lublina w ramach programu „Święta Pszczoły” i Duszpasterstwa Pszczelarzy. Podejmowana jest także integracja w ramach różnorakich działań miedzy osobami niepełnosprawnymi i całą wspólnotą parafii.

***

Organizatorem Konkursu Aktywna Parafia 2023 jest Katolicka Agencja Informacyjna, a współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2023 jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.

Patronami medialnymi wydarzenia są TVP1 i eKAI.pl.

Więcej informacji na ekai.pl/aktywnaparafia

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.