Drukuj Powrót do artykułu

Finaliści Konkursu Aktywna Parafia 2023 – Parafia Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem

20 maja 2023 | 13:57 | amk (Parafia Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem) | Słupia Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Paweł Adameczek

Do drugiego etapu konkursu Aktywna Parafia 2023 zakwalifikowało się 8 parafii. Wspólnoty te wyróżniają się na takich polach jak: pomoc bliźniemu w potrzebie, działalność charytatywna, działalność wspólnot, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne, sport, wspólne wyjazdy, edukacja zdrowotna. Finaliści spotkają się 3 czerwca w Warszawie – na festynie zaprezentują siebie i lokalne specjały kulinarne, a następnie zmierzą się w zawodach sprawnościowych.

Wśród finalistów jest m.in. parafia Wszystkich Świętych w Słupi pod Kępnem w diecezji kaliskiej, której przewodzi ks. kan. Jacek Andrzejczak.

Pomoc bliźniemu w potrzebie i działalność charytatywna

Parafia, mimo iż jest niewielka, bardzo aktywnie działa w sektorze pomocy bliźniemu i działalności charytatywnej.

Pomoc kieruje ku osobom osamotnionym, ubogim, starszym, pokrzywdzonym przez los oraz chorym.
W tej dziedzinie dosyć prężnie działa Zespół Charytatywny, w którego kręgu skupiają się osoby z różnych miejscowości należących do naszej parafii, tak więc obszar podstawowej działalności obejmuje swoim zasięgiem 6 miejscowości. Wsparcie obejmuje również osoby spoza parafii – parafianie reagują na telefony i anonimowe wiadomości z informacją o konkretnych osobach, które też takiej pomocy potrzebują.

Wspólnota zorganizowała pomoc w formie paczek żywnościowych, pozyskując środki z Rządowych Rezerw Żywnościowych oraz korzystając z ofiarodawstwa hurtowni i marketów. Swoją cegiełkę w to dzieło w postaci żywności dołożyli okoliczni przedsiębiorcy i ludzie dobrej woli. Pomoc trafiła do ponad 700 beneficjentów, którym zadedykowano to dzieło. W działania zaangażowanych było ponad 66 osób dorosłych oraz 30 młodych wolontariuszy. W rezultacie zrealizowana pomoc zapobiegła niedoborom żywności osób starszych, samotnych oraz potrzebujących z wspólnoty parafialnej oraz z zaprzyjaźnionych parafii diecezji kaliskiej. Wartość przekazanej pomocy szacuje się w granicach 120 tys zł.

Członkowie zobowiązani są do aktualizacji listy osób potrzebujących i objętych opieką.
W związku z chęcią pomagania większej liczbie osób w tym roku został utworzony dodatkowy Młodzieżowy Oddział Wolontariuszy liczący 33 osoby. Ich praca na rzecz drugiej osoby jest w pełni charytatywna – jak często mówią: uśmiech i świadomość przekazanej pomocy jest najlepszą zapłatą za ich pomoc. Dzięki nowo powołanemu oddziałowi praca na rzecz pomocy bliźniemu jest usprawniona.

Oprócz pomocy materialnej podopieczni mają zapewnioną opiekę duchową i mentalną. W każdy pierwszy piątek miesiąca proboszcz odwiedza chorych i starszych udzielając sakramentów świętych, stąd parafia ma dodatkową wiedzę o tym, komu w danej chwili potrzebna jest pomoc. Nie tylko proboszcz, ale i członkowie Zespołu Charytatywnego odwiedzają podopiecznych, również podczas rozprowadzania żywności zawsze znajdują czas na rozmowę i dobre słowo.

Parafia w tym roku włączyła się w akcje na rzecz potrzebujących i chorych dzieci, nie tylko z regionu. Wolontariusze wspomagają zbiórki pieniędzy, jak również zorganizowali kiermasz ciast, które rozprowadzano po niedzielnych Mszach Św.

Wspólnoty parafialne

W parafii działają następujące wspólnoty:

 • Lektorzy – grupa istnieje od 1988 r. i dzieli się na trzy podgrupy: lektorów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych. Wspólnota ta działa w systemie naprzemiennym, pełniąc posługę zarówno podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych jak i w dni powszednie.
 • Wspólnota Żywego Różańca składa się z 30 Róż zarówno kobiet, mężczyzn, jak i panien. Każda Róża ma swego Patrona. Modlitewne spotkania członków RŻR odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca. Podczas spotkań Róże wspólną modlitwą otaczają parafię, świat, jak i poszczególne osoby.
  W czasie 40-godzinnego nabożeństwa, które w naszej parafii miało miejsce od 30 marca do 1 kwietnia Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadziły poszczególne Róże na czele z zelatorami.
 • Bractwo Przemienienia Pańskiego – istnieje od 300 lat, liczy około 500 osób. Posiada cechmistrza parafialnego i cechmistrzów w poszczególnych miejscowościach.
  Założenie bractwa związane było z niesieniem światła dla Kościoła i po dzień dzisiejszy członkowie odpowiedzialni są za światło naszego parafialnego Kościoła, co widać szczególnie podczas procesji eucharystycznych oraz w czasie pogrzebów, kiedy to rozświetlana jest ostatnia droga zmarłego. Wówczas bractwo w sposób szczególny modli się za zmarłego członka.
  W każdą trzecią niedzielę miesiąca członkowie Bractwa spotykają się na modlitwie w różnych intencjach. Ponadto co kwartał odprawiana jest msza w intencji żywych i zmarłych członków BPP z uroczystym wprowadzeniem sztandaru wspólnoty.
 • Ministranci – wspólnota obecnie liczy 26 osób. Zaliczają się do niej zarówno chłopcy jaki i dziewczęta. Swoją posługę pełnią wzorowo. Mają cykliczne spotkania formacyjne.
  W czasie ferii zimowych Wspólnota Ministrantów i Młodych Lektorów odbyła swoje rekolekcje połączone z nauką jazdy na nartach u Ojców Saletynów w Zakopanem.
 • Wspólnota Św. Charbela to grupa młodych parafian licząca 10 osób prowadząca comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu (pierwsze poniedziałki miesiąca), podczas której po Mszy świętej za wstawiennictwem Św. Charbela wraz z innymi wiernymi wypraszają szczególnie potrzebne łaski zdrowia dla duszy i ciała.

Inicjatywy ewangelizacyjne

6 stycznia, jak co roku zorganizowano Orszak Trzech Króli. W parafii Wszystkich Świętych w Słupi zawsze połączony jest on z rozstrzygnięciem konkursu adwentowo-bożonarodzeniowego, w którym główną nagrodą jest wypoczynek letni bądź zimowy. Konkurs ten jest cykliczny i biorą w nim udział całe rodziny – pokolenia łączą się we wspólnej pracy.

Podczas mszy świętej dla dzieci która celebrowana jest w niedzielę o godz. 11:00 ksiądz proboszcz wraz z młodzieżą i szafarzem tworzą scenki nawiązujące do niedzielnej ewangelii, aby w ten sposób dzieci jeszcze głębiej mogły zrozumieć trudne Słowo Boże. Bardzo często do udziału w scenkach zapraszani są rodzice, a nawet dziadkowie.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w parafialnej świątyni celebrowana jest Msza święta za wstawiennictwem Św. Charbela, po której następuje namaszczenie olejami św. z Libanu. Młodzieżowa Grupa Adoracyjna wraz z grupą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą wstawienniczą do Św. Charbela z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała.

Tradycyjnie od 5. niedzieli Wielkiego Postu prowadzone były również rekolekcje. W Wielkim Poście organizowane są biblijne czwartki dla dzieci. Zaproszeni księża czytają i wyjaśniają fragmenty Pisma Św., a także chwalą Pana śpiewem i tańcem. W poście prowadzone są również  nauki przedmałżeńskie.

Pod koniec Wielkiego Postu tradycyjnie zorganizowana została droga krzyżowa ulicami miejscowości, która mimo niesprzyjającej pogody zgromadziła wielu parafian i gości.

W tym roku utworzono Parafialną Grupę Ewangelizacji Teatralnej, w której szeregi włączyło się 40 parafian – aktorów amatorów. Zadebiutowali w Niedzielę Palmową widowiskiem, a raczej przeżyciem [bo takie jest ich postanowienie, aby widz przeżywał sceny biblijne, które prezentują, a nie był tylko biernym widzem] pt.: „Kielich Goryczy”. Po widowisku wielu widzów z głębokim poruszeniem i ze łzami w oczach opuściło świątynię, w której we wszystkich zakątkach prezentowane było misterium. To, co przygotowali rozniosło się sporym echem i stało swoistymi rekolekcjami zarówno dla widzów, jak i samych aktorów. Twórcom zależało, aby w ten sposób przygotować się do owocnego przeżycia najważniejszych Świąt w roku.

Życie liturgiczne

Życie liturgiczne wspólnoty tworzą ludzie o wielkich sercach, mocno zaangażowani w pracę na rzecz parafii. Na pierwszym miejscu proboszcz, ks. Jacek , który dobrze pełni swą posługę pasterską. To właśnie on napędza i motywuje wszystkie grupy i wspólnoty działające przy parafii. Wciąż ma ciekawe i zaskakujące pomysły, a wszystko po to, aby nikt w Kościele nie czuł się niepotrzebny czy zagubiony. Proboszcz może liczyć na wsparcie Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, który nie tylko posługuje podczas liturgii, ale również podejmuje szereg działań ewangelizacyjnych oraz dba o wystrój naszej świątyni. Istotną rolę pełnią również panowie kościelni, na których pomoc można zawsze liczyć, bo są mocno zaangażowani w życie liturgiczne.

W parafii od 1988 r. istnieje grupa lektorów seniorów, lektorów młodzieżowych i dziecięcych. Lektorzy ubogacają liturgię nie tylko w niedziele, święta i uroczystości, ale również w dni powszednie. Ponadto angażują się w inne działania na rzecz parafii. Prowadzą nabożeństwa drogi krzyżowej i nabożeństwa różańcowe.

Parafia cieszy się dużą grupą ministrantów (26), którą tworzą nie tylko chłopcy, ale również dziewczęta. Swoją posługę pełnią nie tylko przy sprawowaniu Mszy Św., czasami zmieniają się w aktorów przy scenkach ewangelizacyjnych, budowniczych dekoracji, ostatnio pomagali nawet w drobnych pracach przy budowie kaplicy przedpogrzebowej z zapleczem sanitarnym. Reprezentują oni także parafię na turniejach sportowych.

Osobami mocno zaangażowanymi w życie parafii są organiści, którzy z wielką troska ubogacają nie tylko niedzielne i świąteczne, ale również sprawowane w dni powszednie msze święte. Swoim śpiewem dbają o piękno liturgii. Z inicjatywy pana organisty Tomasza zorganizowano niedawno Wielkanocny Koncert Organowy, który wzbudził wiele emocji i stał się niesamowitą ucztą dla uszu parafian.

Bardzo solidnie działa schola parafialna „Taki duży, taki mały”, której „głową” jest pani Justyna, a którą współtworzą dzieci w różnym wieku od przedszkolaków po licealistów. Grupa liczy 15 członków. Schola swym śpiewem służy podczas Mszy Św. dla dzieci o godz. 11:00 oraz przygotowuje tańce uwielbienia i występy na różne okazje.

W parafii funkcjonuje też zespół młodzieżowy „z Bogiem”, który oprócz ubogacenia liturgii śpiewem angażuje się w przygotowanie inscenizacji i dekoracji świątyni.

Uprawianie sportu

Parafia Wszystkich Świętych jest aktywna sportowo.

Biblijny bal karnawałowy czy też Wszystkich Świętych to idealny pretekst, aby prócz dobrej zabawy zasiewać w najmłodszych parafianach sportowego i aktywnego ducha. Podczas balu zabawy i konkurencje dobierane są tak, aby zawierały w sobie jak najwięcej części sportowych, rozwijały koordynację ruchową i sensoryczną, a także integrowały grupę.

Podczas tegorocznych ferii zimowych zorganizowano zimowe rekolekcje sportowe. Adresowane były one dla dzieci i młodzieży działających w parafii. Młodzież wypoczywała w Zakopanem – to właśnie w Saletyńskim domu rekolekcyjnym „Maleńka” odbyły się tegoroczne rekolekcje i dni skupienia. Podczas wypoczynku niektórzy próbowali swoich sił w jeździe na nartach, inni zaś podnosili swe umiejętności w tej dziedzinie. Każdy dzień wypełniony był modlitwą i aktywnością sportową na świeżym powietrzu.

Przy parafii działa grupa Aktywny Senior. Podczas rajdów rowerowych jej członkowie promują aktywność sportową w wieku senioralnym. Swymi rajdami zarażają całe pokolenia, a nie tylko swoich rówieśników.

Grupa Strażacka z Proboszczem na czele prowadzi swoje Wieczory z siatkówką – to właśnie podczas ich cotygodniowych spotkań w sali sportowej odbywają się rozgrywki w tej dyscyplinie.

Przy parafii działa również Ministrancka Grupa Sportowa. Zgromadzeni w jej szeregach młodzi ministranci reprezentują parafię w rozgrywkach piłki nożnej. W cotygodniowe treningi włączają się nierzadko ich rodzice i opiekunowie, aby jak to mówią: „nie zapomnieć o ruchu w wirze codziennych obowiązków”.

Wspólne wyjazdy

Parafianom ze Słupi niskie temperatury niestraszne. Choć pogoda tej wiosny nie rozpieszczała, to Grupa Aktywny Senior z księdzem proboszczem w tym roku zorganizowała już 5 rajdów, podczas których udawali się do poszczególnych miejscowości parafii. Rajdy nierzadko kończyły się ćwiczeniami na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu zewnętrznych urządzeń sportowych. Ponadto zorganizowane zostały trzy wyjazdy do pobliskich sanktuariów Maryjnych.

Wedle parafialnej tradycji i w tym roku odbywają się rowerowe wyjazdy na nabożeństwa majowe do poszczególnych miejscowości parafii.

Dzieci i młodzież w czasie ferii zimowych spędzały czas w Zakopanem, gdzie przeżywali dni skupienia, a jednocześnie rozwijały swoją sprawność sportową.

Edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia

Parafia we współpracy z Fundacją Zielona Dobroczynność organizuje dla swoich parafian i nie tylko warsztaty kulinarne, dietetyczne i sprawnościowe.

Podczas balu karnawałowego przekąski dla naszych najmniejszych parafian przygotowywane są zgodnie z nakazami racjonalnego żywienia w oparciu o normy żywieniowe.

Grupa Taneczno – Ruchowa „Dziewczynki Fatimskiej Pani” zaraża parafian swymi aranżacjami tanecznymi, a przede wszystkim ruchowymi, przygotowując tańce uwielbienia.

Dzięki warsztatom przeprowadzonym przez dietetyka Fundacji, prezentowane są dania wpisujące się w dietę aktywnych seniorów oraz dzieci w wieku szkolnym.

Wszystkie wyjazdy związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży oparte są na aktywności fizycznej. Zimą młodzi ludzie realizują kurs nauki na nartach, a latem uczą się pływać, korzystają z kajaków oraz zdobywają inne sprawności.

Parafia współpracuje również z miejscowymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizowane są prelekcje i szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Grupa seniorów działająca przy parafii wzięła udział w tworzeniu filmu mającego charakter dydaktyczny. Tematyka filmu związana była z udzielaniem pierwszej pomocy i odpowiednim reagowaniem na różne zagrożenia w życiu codziennym.

Podczas realizowanego projektu teren między parkingami kościelnymi przeobrażony zostanie w dodatkowe miejsce z zewnętrznym sprzętem koordynacyjno-ruchowym z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wszystko tworzone jest w myśl parafialnego motta: „W zdrowym ciele zdrowy i Boży duch”.

Parafia dba o zdrowie również poprzez zamieszczanie prozdrowotnych informacji na stronie parafialnej, w gablotach znajdujących się przy kościele i przy cmentarzu. Umieszczone są tam również informacje, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

***

Organizatorem Konkursu Aktywna Parafia 2023 jest Katolicka Agencja Informacyjna, a współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2023 jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – Oddział Centralny PGNiG w Warszawie.

Patronami medialnymi wydarzenia są TVP1 i eKAI.pl.

Więcej informacji na ekai.pl/aktywnaparafia

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.