Drukuj Powrót do artykułu

Górnicy na Jasnej Górze

21 listopada 2016 | 13:27 | mir / mz Ⓒ Ⓟ

Uczestnicy 26. Pielgrzymki Górników modlili się w niedzielę na Jasnej Górze w intencji polskiego górnictwa, o bezpieczeństwo w kopalniach oraz o roztropność dla rządzących. Uczestniczyło w niej 5 tys. przedstawicieli różnych branż górnictwa i ich rodzin. – Wasza praca jest niezmiernie potrzebna krajowi – powiedział w homilii bp Andrzej Siemieniewski.

Nawiązując do obchodzonej w niedzielę w Kościele uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata i przyjmowania przez katolików Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, bp Siemieniewski podkreślił, że jest to czas, by w nowy sposób, z nową mocą i z nowym zapałem wyznawać odwieczne panowanie i królowanie Jezusa Chrystusa. Jest to potrzebne zarówno w indywidualnym wymiarze „w sercach poszczególnych wierzących”, w całym narodzie, w całym państwie i w poszczególnych wspólnotach – przekonywał biskup.

Nie możemy nie zauważyć – podkreślił bp Siemieniewski – że to zapraszanie Chrystusa, aby swobodnie i z mocą królował zbiega się z zakończeniem Roku Miłosierdzia i wyjaśniał: „Miłosierdzie Boże, które jest miłosierdziem czynnym nie jest miłosierdziem bezładnym i bezradnym, jest miłosierdziem czynnym, które zmienia. Zmienia ludzkie serca, zmienia ludzkie relacje, zmienia sytuacje życiowe i zmienia także relacje społeczne, zmienia także relacje narodów”.

Zdaniem wrocławskiego biskupa pomocniczego właśnie moment przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana zbiegający się z kresem Roku Miłosierdzia to „stosowna chwila, by prosić Chrystusa, by zaczął z nową mocą królować, by Jego miłosierdzie, które ma moc postawić nasze stopy na skale, zaczęło także działać w skali społecznej i w skali narodowej”.

Zwracając się do górników bp Siemieniewski zachęcał, by królowanie Chrystusa „zabrzmiało także swoim właściwym odcieniem we wspólnocie górniczej”. Zdaniem biskupa powinno ono przejawiać się także we wzajemnym odnoszeniu się do siebie w górniczym środowisku, a także w tym, jak my jako naród, jako Polska, jako kraj traktujemy górników oraz we wdzięczności za ich trud niebezpiecznej pracy.

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek powiedział, że „niskie ceny węgla, mały popyt to główne bolączki polskiego górnictwa, aczkolwiek teraz to się trochę zmienia”. Zauważył, że w ciągu minionych 26 lat obecności górników na Jasnej Górze, wiele w tej branży zmieniło się na dobre, a są to zmiany widoczne na wielu płaszczyznach, jedną z nich na pewno jest większe bezpieczeństwo – zmniejsza się ilość wypadków.

Szef związkowców dodał, że bardzo wysoko mamy postawione ratownictwo górnicze, a jedna z naszych drużyn ratowniczych – z kopalni „Bobrek” – zdobyła mistrzostwo świata. Za to też trzeba szczególnie podziękować, bo ratownictwo to jest szczególny zawód; kiedy wszyscy uciekają, to my ratownicy wchodzimy i to jest piękne, że nie dbając nawet o własne zdrowie i życie ratujemy innych –zauważył Grajcarek.

Tradycyjnie górnicza pielgrzymka rozpoczęła się nieopodal Jasnej Góry, przy kościele pw. św. Barbary, patronki górników. Następnie górnicy w galowych strojach, z pocztami sztandarowymi wyruszyli na Jasną Górę. Przy pomniku Prymasa Tysiąclecia delegacje górników złożyły kwiaty. Kolejnym punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich. W południe w kaplicy Matki Bożej uczestniczyli w Eucharystii.

Pielgrzymka zgromadziła górników ale też pracowników elektrowni i elektrociepłowni. Przybyły rodziny górnicze, emeryci i renciści.

Organizatorem spotkania był Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Pielgrzymka odbyła się tradycyjnie na kilka dni przed przypadającą 4 grudnia tzw. „Barbórką”, czyli świętem górniczym wypadającym we wspomnienie patronki przemysłu wydobywczego – św. Barbary.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Górnicy na Jasnej Górze

26 listopada 2012 | 12:59 | it / br Ⓒ Ⓟ

Tradycyjnie przed „Barbórką” na Jasnej Górze odbyła się doroczna pielgrzymka górników. Ponad 3 tys. osób, reprezentujących różne kopalnie w kraju, modliło się o pomyślność polskiego górnictwa, bezpieczeństwo pracy oraz za tych, którzy odeszli na „wieczną szychtę”.

Podczas Mszy św. celebrowanej w Kaplicy Matki Bożej bp Jan Kopiec z Gliwic wzywał, by mimo trudności zewnętrznych, każdy z nas szukał siły wewnętrznej, która pozwoli być człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym i bardzo odpowiedzialnym za siebie i innych.

Ze specjalnym apelem kaznodzieja zwrócił się do rządzących „aby ci, którzy mają prawo decydowania, którzy są do tego, by organizować pracę, by się czuli sługami wszystkich i by korzystali ze swoich umiejętności możliwości dla sprawiedliwego obdarowywania tych, którzy się przyczyniają do naszej wzajemnej pomyślności”.

Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa NSZZ Solidarność podkreślił, że choć dziś sytuacja w górnictwie nie jest najgorsza to jednak wielką obawę budzi przyszłość. "Do Polski importujemy już prawie czternaście milionów ton węgla, utraciliśmy już rynki pracy w Polsce i zagranicą a to są konkretne miejsca pracy i to nie tylko górników, bo liczy się, tak jak w całej Europie, że za każde utracone miejsce pracy w przemyśle, to są cztery miejsca pracy w usługach" – powiedział Grajcarek.

Górnicy podkreślają, że wielką potrzebą jest dziś wzrost bezpieczeństwa pracy pod ziemią i w innych kopalniach, bo zbyt wiele osób ginie w wypadkach, których można by uniknąć.

– W mojej kompanii węglowej pracuje ponad 60 tys. górników. Robimy co możemy ze swojego ludzkiego poziomu, żeby zapewnić im bezpieczną pracę, natomiast w walce z naturą nie zawsze człowiek zwycięży, a bez pomocy Boskiej na pewno nie. Dlatego jest to tradycją, że jeśli tylko mogę, to uczestniczę razem z moimi górnikami w takiej pielgrzymce, raz do roku przed Barbórką – powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes Kompanii Węglowej w Katowicach.

Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność powiedział, że jeśli chodzi o produkcję węgla, to jest ona dobra, gorsza jest natomiast sprzedaż. – Utraciliśmy rynki zbytu w Unii Europejskiej. Unia 170 mln ton węgla importuje, to nas bardzo martwi – twierdzi Grajcarek.

XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Górników przebiegała z udziałem ponad 3 tys. osób. Obecni byli górnicy nie tylko węgla kamiennego, ale także brunatnego, rud cynku i ołowiu, siarki oraz ropy naftowej. Przybyły rodziny górnicze, emeryci i renciści.

Spotkanie rozpoczęło się nieopodal Jasnej Góry, przy kościele pw. św. Barbary, patronki górników. Tam zebraną brać górniczą powitał o. Ryszard Bortkiewicz, proboszcz paulińskiej parafii pw. św. Barbary. Następnie pielgrzymi wyruszyli do jasnogórskiego sanktuarium. Przy pomniku Prymasa Tysiąclecia delegacje górników złożyły kwiaty. Kolejnym punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach jasnogórskich.

Pielgrzymkę zakończył akt zawierzenia Matce Bożej i złożenie kwiatów pod tablicą „Solidarności”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Górnicy na Jasnej Górze

20 listopada 2005 | 16:13 | it //mr Ⓒ Ⓟ

Ponad 4 tys. górników przybyło na Jasną Górę w XV ogólnopolskiej pielgrzymce. Główną intencją jubileuszowego spotkania było dziękczynienie za poprawę sytuacji w polskim górnictwie, zwłaszcza za zatrzymanie zwolnień w kopalniach i rozwój istniejących zakładów.

Już tradycyjnie pracownicy różnych kopalń węgla, rud i soli oraz energetycy, ubrani w galowe stroje, przemaszerowali przy wtórze dętych orkiestr z paulińskiego kościoła św. Barbary na Jasną Górę.
Mszy św. przewodniczył bp Jan Wątroba, który apelował do górników, by za radą Jana Pawła II modlili się o nową wyobraźnię miłosierdzia.
– To dzięki tej wyobraźni dostrzeżemy coraz to nowe obszary biedy i nowych potrzebujących, obok bezdomnych, bezrobotnych, głodnych, obok niezaradnych, chciejmy zauważyć np. ciężko chorych, których może uratować jedynie przeszczep – powiedział w homilii biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.
Kazimierz Grajcarek przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, podkreślił, że tegoroczne pielgrzymowanie było przede wszystkim dziękczynieniem za to, że „w górnictwie zaczęło się dobrze dziać, że poprawia się bezpieczeństwo pracy, że zatrzymał się proces zwolnień, a nawet przyjmuje się nowych ludzi do pracy”.
Przewodniczący stwierdził, że wielką nadzieją są nowe szkoły, w których kształci się nie tylko górników, ale techników czy inżynierów górniczych. Zwrócił uwagę, że nad kopalniami nie ciąży już groźba prywatyzacji i sytuacja stabilizuje się, co sprawia, że tegoroczna „barbórka”, także ta jasnogórska jest okazją do radości i dziękczynienia Bogu przez Maryję. Jak stwierdził Grajcarek, górnicy wierzą, że wiele udało im się wyprosić właśnie na Jasnej Górze na ogólnopolskich pielgrzymkach.
Po raz pierwszy w pielgrzymce uczestniczyły wszystkie górnicze centrale związkowe, dotąd reprezentowana była jedynie Solidarność.
W całym kraju w górnictwie, w różnych branżach: węgla kamiennego, brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli i kopalin (piasku, żwiru) pracuje około 350 tys. osób.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.