Drukuj Powrót do artykułu

Hospicjum, Dom dla ludzi starszych, dwie szkoły katolickie i lokalna telewizja – parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu

13 lutego 2023 | 17:53 | ks. Rafał Kusiak | Tarnobrzeg Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu / KAI

Misja posługi charytatywnej jest priorytetem naszej wspólnoty, ponieważ Kościół jest wspólnotą słowa Bożego i Stołu Pańskiego realizującą na co dzień miłość Pana w służbie ludzi – mówi proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Hospicjum św. Ojca Pio, Dom im. św. Matki Teresy z Kalkuty i Szkoła Katolicka to tylko jedne z niewielu inicjatyw rozwijanych przez księdza Jana Biedronia, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. W finale konkursu Aktywna Parafia 2022 wspólnota z Tarnobrzega zajęła drugie miejsce.

Parafia Inicjatyw

Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu należy do diecezji sandomierskiej. Prawie trzynastotysięczna wspólnota istnieje od 43 lat. Znajduje się na osiedlu wśród socjalistycznych bloków. Twórcą parafii był zmarły w 2016 roku ksiądz prałat Michał Józefczyk. W 1979 roku zbudował on drewnianą kaplicę, a w latach 1981-88 wraz z parafianami wzniósł obecną świątynię.

Poświęcenia kościoła dokonał 26 czerwca 1988 roku biskup Ignacy Tokarczuk, a konsekrował świątynię 23 maja 2004 roku ówczesny ordynariusz diecezji sandomierskiej biskup Andrzej Dzięga.

Przy parafii od momentu jej erygowania powstało wiele różnych inicjatyw. To, co zasługuje na wyróżnienie spośród innych wspólnot w wymiarze ogólnopolskim to dwa budynki hospicyjne, dom opieki osób starszych, schronisko dla bezdomnych, czy choćby Katolicka Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkole św. Józefa i Żłóbek. – Moim zadaniem jako proboszcza jest podtrzymywanie istniejących inicjatyw, a także dalszy ich rozwój i wzbogacenie o nowe przedsięwzięcia – przyznaje ks. Jan Biedroń. – Jestem zbudowany tym co już istnieje. W świątyni i jej otoczeniu zostało wykonanych w przeciągu ostatnich lat wiele prac, które wymagały remontów i modernizacji, związanych z upływem czasu – dodaje.

Kolejne Hospicjum w budowie

Parafia z Tarnobrzega zatrudnia szereg osób, które pracują na co dzień w instytucjach społecznych przynależących do wspólnoty. Istnieje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Hospicjum św. Ojca Pio, który skupia się na opiece zdrowotnej nad cierpiącymi. Zakład mieści się w dwóch budynkach i udziela pomocy około 160 pacjentom. Na jego terenie mieści się oddział ogólny i psychiatryczny. – W trakcie budowy jest kolejne Hospicjum Paliatywne, na które cały czas zbierane są środki finansowe, a hospicjum to będzie w przyszłości gromadziło ludzi, którzy są w ostatniej fazie życia, i pozwoli stworzyć im odpowiednie warunki dając nadzieję na przeżycie w pełni czasu cierpienia, który jeszcze pozostał – podkreśla proboszcz. Ksiądz Jan ma nadzieję, że w najbliższych latach uda się otworzyć nowe miejsce, w którym opiekę otrzymają najbardziej potrzebujący, dotknięci chorobą nowotworową.

– Świat ludzkiego cierpienia, który tworzy własną spoistość, przyzywa bez ustanku inny świat: świat ludzkiej miłości. Tę bezinteresowną miłość, jaka budzi się w ludzkim sercu i uczynkach, człowiek zawdzięcza cierpieniu. Dlatego każde dobro powraca, a w każdym chorym obecny jest Chrystus, który cierpi, który nas wszystkich kocha – wyjaśnia sens budowy Hospicjum.

Dom im. św. Matki Teresy z Kalkuty, który opiekuje się osobami starszymi to kolejna inicjatywa parafii z Tarnobrzega. Przy nim znajduje się schronisko, gdzie udzielana jest pomoc osobom bezdomnym i potrzebującym. W ramach swojej działalności, w ośrodku organizowane są różne warsztaty, terapie, zajęcia rehabilitacyjne i rozwojowe.

Pomoc potrzebującym

Misja posługi charytatywnej jest priorytetem parafii. – Chcemy ten wymiar służby osadzać zawsze w odpowiedniej hierarchii, gdzie źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego będzie Eucharystia – podkreśla ksiądz Jan. Przy kościele funkcjonuje punkt pomocy ubogim, rozdawana jest żywność oraz potrzebna odzież. Wolontariusze przyjmują dary przynoszone dla biednych, rozdysponowują je dla najbardziej potrzebujących. Działa systematycznie Bank żywności. Przy Hospicjum jest wypożyczalnia sprzętu medycznego. Od lat prowadzona jest Terapia Zajęciowa dla młodzieży. Aktywna jest również Poradnio-Terapia Caritas, służąca rehabilitacji.

W parafii funkcjonuje poradnia rodzinna oraz Stowarzyszenie Kobiet Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie. Prowadzone jest parafialne dzieło pomocy Ukrainie. W zbiórkę żywności dla Ukrainy zaangażowana była i jest cała wspólnota parafialna. W rozmowie ksiądz proboszcz zaznaczył, że odbył się nawet koncert charytatywny uczniów Szkoły Katolickiej połączony ze zbiórką na pomoc Ukrainie. W okresie przedświątecznym (Boże Narodzenie i Wielkanoc) parafianie przynoszą dary i dzielą się z bliźnimi. Przygotowywane są świąteczne paczki dla ubogich i przekazywane przez wolontariuszy, natomiast dla pensjonariuszy Hospicjum już od sześciu lat Klub Inteligencji Katolickiej przygotowuje upominki, które, jak zaznacza proboszcz, sprawiają im wielką radość.

W służbie ewangelizacji i katechizacji

Swoje dziesięciolecie w tym roku obchodzi Katolicka Telewizja Serbinów, powstała w ramach działalności ewangelizacyjnej parafii. – Wiemy jak ogromną rolę spełniają media w dzisiejszym świecie. Widzimy potrzebę rozbudowy naszej telewizji – podkreśla ksiądz proboszcz. Obecnie emitowane są programy takie jak: Przewodnik Duchowy, transmisje nabożeństw, transmisja z kaplicy Wieczystej Adoracji oraz koncert życzeń. Katolicka Telewizja Serbinów prężnie działała w czasie pandemii, realizowała katechezy dla dzieci, rekolekcje i udzielała duchowego wsparcia przez nadawane okolicznościowe programy – dodaje.

Opiekunami telewizji są ksiądz Maciej Charabin oraz organista parafialny Andrzej Kasperski. Stacja posiada koncesję nadawczą i jej programy emitowane są w telewizji kablowej w obrębie miast Tarnobrzega, Nowej Dęby oraz Skopania. Ma także swój kanał na platformie YouTube z włączoną transmisją.

Szósty rok działa przy parafii Klub Inteligencji Katolickiej. Spośród wielu inicjatyw podjętych przez lata swojej działalności na wyróżnienie zasługują: organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej dla całej Diecezji Sandomierskiej oraz organizacja spotkania z okazji 200.lecia diecezji. – Cele działania Klubu to między innymi upowszechnianie kultury chrześcijańskiej w społeczności lokalnej, podejmowanie działań edukacyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o historii, tradycji i kulturze narodu polskiego, działalność charytatywna, pomoc potrzebującym, inicjatywy na rzecz wspierania rodziny – wylicza prezes Ewa Lipińska-Mikrut, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu.

W każdy ostatni poniedziałek miesiąca, dzięki zaangażowaniu KIK udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna. Wolontariusze ze szkół z okazji świat Bożego Narodzenia odwiedzają chorych w hospicjach śpiewają kolędy, prezentują Jasełka, a z okazji Światowego Dnia Chorego przygotowują kartki lub drobne upominki dla chorych i personelu. Na terenie parafii znajduje się pomnik św. Jana Pawła II, w rocznice papieskie dzieci i młodzież ze szkół noszących imię Jana Pawła II na terenie miasta spotykają się przy pomniku na wspólnej modlitwie, składają kwiaty.

Parafia jest organem prowadzącym Katolicką Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Przy szkole działa szkolne koło Caritas, które współpracuje z hospicjami i domami opieki. Organizowane są przez młodzież zbiórki żywności, przedstawienia okolicznościowe, apele świąteczne. – Młodzież w naszej szkole uczy się postawy chrześcijańskiej opartej na miłości do Boga i bliźniego – podkreśla ks. Paweł Piędzio, katecheta w liceum. Poznając Chrystusa i Jego Ewangelię młody człowiek pragnie naśladować swego Zbawiciela wychodząc do najbardziej potrzebujących. W naszych warunkach jest taka możliwość poprzez współdziałanie z instytucjami opiekuńczymi, które należą do parafii – dodaje.

Przy parafii znajduje się także Przedszkole im. św. Józefa i Żłóbek. Funkcjonuje także świetlica środowiskowa, czynna codziennie. Jej zadaniem jest aktywizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży, a w czasie przerw feryjnych i wakacyjnych organizacja wypoczynku w Zakopanem.

Opieka duszpasterska

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest największą wspólnotą w Tarnobrzegu. Pracuje w niej ośmiu kapłanów: obok proboszcza posługę pełni sześciu wikariuszy oraz ksiądz senior. Ksiądz Jan docenia zgranie zespołu kapłańskiego. – Wikariusze wraz z księdzem seniorem współpracują ze mną bardzo ofiarnie, pomagając w realizowaniu zadań związanych z prężnym działaniem parafii. Każdy z księży oprócz katechezy ma swój przydział obowiązków związany z prowadzeniem grup, które istnieją. Ponadto, posługują w Hospicjum, Domu Opieki, Terapii Zajęciowej, Szkołach i Przedszkolach. Odwiedzają chorych i cierpiących w domach. Zespół pracujących Kapłanów jest bardzo zgrany, za co dziękuję Panu Bogu i każdemu z Nich – wyznaje proboszcz.

Pomocą w duszpasterstwie służą instytucje i stowarzyszenia oraz ludzie świeccy zaangażowani w życie wspólnoty. – Podejmują oni działania w ramach Rady Duszpasterskiej, Służby Liturgicznej – wylicza ksiądz Jan. Codziennie Bractwo Wieczystej Adoracji prowadzi modlitwy. W niedziele odbywają się dodatkowe Msze św. dla dzieci i młodzieży. W parafii trwa Wieczysta Adoracja, która wiąże się z dyżurami modlitewnymi parafian, a Kaplica Adoracyjna stanowi serce nie tylko tej parafii ale całego miasta i okolic, osób które się tam modlą i łączą w modlitwie przez Katolicką Telewizję Serbinów – dodaje.

Dla księdza proboszcza ważne jest, aby codziennie w budynkach Hospicjum i Domu Opieki udzielana była Komunia święta, a w niedzielę chorzy mogli uczestniczyć w Eucharystii. Lepszy kontakt z parafianami budowany jest przez wydawanie gazetki parafialnej „Otwarte Serca”. Raz na kwartał odbywają się spotkania dla Posłańców Dobroci, którzy przekazują gazetkę do mieszkań parafian. W pierwsze soboty miesiąca, od maja do października, organizowane są nabożeństwa fatimskie z procesją ulicami miasta. W czasie Wielkiego Postu prowadzone są Drogi Krzyżowe również ulicami miasta. Rozważania przygotowują poszczególne wspólnoty parafialne.

Jednym z ważnych miejsc dla proboszcza parafii jest powstały niedawno Ogród Maryjny. Parafianie przyznają, że jest to „oczko w głowie księdza Jana”. – Nie raz widziałam naszego proboszcza, jak w wolnym czasie przycinał drzewka – przyznaje pani Katarzyna. Jest to dla niego szczególne miejsce, ale także dla parafian, którzy tam się modlą, spotykają i odpoczywają – wyznaje parafianka. W maju odbywają się tam nabożeństwa maryjne.

Bogactwo wspólnot parafialnych

Przy parafii działają 44 wspólnoty. Są to grupy, stowarzyszenia, ruchy, wolontariaty zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i starszych, samotnych, potrzebujących pomocy.

Spośród grup dziecięcych i młodzieżowych, najliczniejsze są Liturgiczna Służba Ołtarza, Służba Maryjna, Ruch Światło-Życie, Koło Misyjne, Szkolne Koło Caritas. Finalizowane są prace remontowe salki dla ministrantów i lektorów. – Dzięki determinacji księdza proboszcza powstaje duża i piękna sala dla naszej Liturgicznej Służby Ołtarza – relacjonuje ks. Rafał Kusiak, który jest opiekunem grupy. Ta salka będzie miejscem, gdzie chłopcy mogą przyjść w ciągu dnia, kiedy będą tylko chcieli. Jest ich prawie czterdziestu. Zależy mi na tym, aby czuli się tak przy kościele, jak gdyby to był ich drugi dom. Chciałbym, aby mieli miejsce do spotkań, rozmów, wspólnych zabaw. Przygotowuję im nawet specjalny kącik z konsolą do gier, aby co jakiś czas organizować im zawody, w których będą ze sobą rywalizować. Niech czują się tu swobodnie. Zasługują na to przez posługę, jaką pełnią dla wspólnoty parafialnej – opowiada ksiądz Rafał.

Najliczniejszą grupą modlitewną w parafii jest Żywy Różaniec. Po zeszłorocznych nabożeństwach różańcowych powstała nawet Dziecięca Róża Różańcowa błogosławionego Carlo Acutisa. Dzieci modlą się wraz z rodzicami za siebie nawzajem oraz za rodziny z róży. Także część dzieci postanowiła dokonać Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i korzystając ze specjalnej aplikacji na telefonie obserwują etap rozwoju dziecka i polecają je Bogu odmawiając codziennie dziesiątek różańca.

Na terenie budynku parafialnego mieści się sala teatralna. W ostatnim czasie przeszła gruntowny remont. Została wymieniona posadzka, oświetlenie, nagłośnienie, odświeżono kolor ścian. W czasie Wielkiego Postu ksiądz Paweł Piędzio wraz z grupą teatralną przygotowuje Misterium Męki Pańskiej. – Po raz dziewiąty w swoim kapłaństwie, a drugi rok w obecnej parafii przygotowuję to ważne dla mnie wydarzenie – opowiada ksiądz Paweł. Rekwizyty, które zostaną wykorzystane do poszczególnych scen sprowadzałem na miarę swoich możliwości z zagranicy. Co roku dochodził nowy element. A to zakupiłem raz strój żołnierza rzymskiego, innym razem strój kogoś z tłumu – dodaje. Misterium Męki Pańskiej z poprzedniego roku zarejestrowane zostało przez Katolicką Telewizję Serbinów i można obejrzeć ją na platformie YouTube.

Liczne wspólnoty parafialne, jak Bractwo św. Józefa, Legion Maryi, Wspólnota Krwi Chrystusa, Wspólnota Faustinum, Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Koło Przyjaciół Radio Maryja i Telewizji Trwam systematycznie angażują się w życie sakramentalne, przygotowując oprawę liturgiczną podczas nabożeństw i Eucharystii.

Aktywna parafia

Podczas tegorocznych ferii zimowych zostały zorganizowane dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży do Zakopanego. Pierwszy z nich był dla ministrantów i dziewczynek ze scholii. Był to wyjazd na sportowo. Dzieci uczyły się jeździć na nartach i korzystały z wypoczynku na termach. Drugi wyjazd, w drugim tygodniu ferii był organizowany przez świetlicę środowiskową dla wszystkich dzieci z całego miasta Tarnobrzega.

Planowany jest w maju wypoczynek dla rodziców dzieci zaangażowanych w różne wspólnoty przy parafii. – Służyć ma to większej integracji pomiędzy duszpasterzami a rodzicami oraz pomiędzy samymi rodzicami – przyznaje ksiądz Rafał, organizator wyjazdu. Ksiądz ma możliwość poznania rodziców, a ojciec i matka dziecka, które aktywnie włącza się w duszpasterstwo parafialne, poznaje samego księdza. Pomaga to we wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu sobie – dodaje.

Przy parafii funkcjonuje klub biegacza, który co roku organizuje w okresie letnim pielgrzymkę biegową na Jasną Górę. Także do Tronu Jasnogórskiej Pani, każdego roku wyrusza rowerowa pielgrzymka.

Aktywizacja parafii, a szczególnie młodego pokolenia dokonuje się poprzez organizowanie licznych konkursów. W każdą niedzielę dzieci losują specjalny plecak wypełniony różnymi materiałami ewangelizacyjnymi i słodyczami. Przez tydzień wraz z rodzicami korzystają z zawartości plecaka. Są tam książeczki religijne, filmy dla rodziny, gry. Dziecko może zjeść słodycze, które znajdują się w plecaku, ale jednocześnie przygotowuje słodkości dla kolejnej osoby.

W miesiącu różańcowym, w październiku, ponad sześćdziesiąt własnoręcznie wykonanych różańców wzięło udział w konkursie na Różaniec Roku 2022. W listopadzie dzieci przebierały się za świętych i uczestniczyły w Pochodzie Wszystkich Świętych. W czasie adwentu odbył się konkurs na najpiękniejszą szopkę i lampion. Dzieci przygotowywały kartki świąteczne dla papieża Franciszka, które zostały wysłane do Watykanu. – Jego Świętobliwość przekazuje słowa wdzięczności za synowską, modlitewną bliskość, okazaną Mu z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – można przeczytać w listownej odpowiedzi z Sekretariatu Stanu z Watykanu.

Nowy Obraz Parafii

Wspólnota parafialna należy do duszpasterskiego programu odnowy i ewangelizacji życia Kościoła „Nowy Obraz Parafii”. Jak sam przyznaje ksiądz proboszcz, ważne jest, aby być blisko wiernych, otwartym na ich potrzeby. – Duszpasterstwo należy oprzeć na dialogu, tak, aby każdy mógł znaleźć w tej wspólnocie swoje miejsce – wyjaśnia ksiądz Jan. Tak jak w każdej wspólnocie, także w parafii zdarzają się problemy. Problemy jednak są po to, aby je rozwiązywać. Chodzi o to, by podpowiadane rozwiązania były dalekosiężne, a nie krótkowzroczne. Trzeba zawsze widzieć co się dzieje, należycie ocenić i podjąć trafne działanie – dodaje.

Skuteczna działalność charytatywna i ewangelizacyjna dostrzegana jest w wymiarze diecezjalnym. – Do parafii w ostatnich trzech latach trafiły 3 nagrody Dobrego Drzewa ustanowione przez Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza: w kategorii działalności charytatywnej otrzymało Hospicjum św. Ojca Pio (2019 r.), w kategorii ewangelizacji otrzymała grupa księży i świeckich, która przygotowywała katechezy multimedialne w czasie pandemii (2020 r.), a także w kategorii ewangelizacji otrzymała Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej pani Ewa Lipińska – Mikrut (2021 r.) – wylicza proboszcz.

Jak zaznacza ksiądz Jan, funkcjonowanie parafii w społeczności lokalnej powinno obejmować współpracę kapłanów i świeckich z uwzględnieniem specyfiki parafii. Zarówno świeccy jak i kapłani mogą służyć parafii przez zaangażowanie się w różnorakie przedsięwzięcia, zadania, grupy. Z takiej postawy wyrasta piękna modlitewna żywa wspólnota, z której wypływa działanie. Trzeba dziś unikać klerykalizmu, otwierać się na głos osób świeckim i pamiętać, że za Kościół jesteśmy wszyscy odpowiedzialni – bo Kościół to wszyscy ochrzczeni. I wszyscy mamy wydawać Dobre Owoce w pełnej współpracy z Panem Bogiem i z sobą.

***

Konkurs Aktywna Parafia 2022 organizuje Katolicka Agencja Informacyjna wraz z Fundacją na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bp. Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Konkurs wspierają Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Aries Power Equipment Sp. z o.o. Patronami medialnymi wydarzenia są TVP1 i eKAI.pl.

Więcej informacji o Konkursie Aktywna Parafia 2022 na stronie ekai.pl/aktywnaparafia

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.