Inauguracja roku dziękczynienia za bł. Stefana Frelichowskiego – patrona polskiego harcerstwa

Bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. duszpasterstwa harcerzy przewodniczył w katedrze polowej Mszy św., podczas której druhny i druhowie dziękowali za ustanowienie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa. Podpisany został specjalny akt dziękczynienia oraz odczytany dekret bp. Lechowicza ogłaszający Rok Dziękczynienia za ustanowienie dh. Wicka, Patronem Harcerstwa Polskiego.