Drukuj Powrót do artykułu

Jan Paweł II – wychowawca młodych” – w Polsce obchodzono VIII Dzień Papieski

12 października 2008 | 18:07 | KAI//maz Ⓒ Ⓟ

„Jan Paweł II – wychowawca młodych” – pod takim hasłem obchodzony był 12 października już VIII Dzień Papieski.

W całym kraju już od soboty 11 października, modlono się o rychłą beatyfikację Papieża-Polaka, odbywały się poświęcone mu sympozja, dyskusje, wystawy, koncerty, konkursy i zawody sportowe. We wszystkich parafiach zbierane były ofiary na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku mija 30. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Papież wychowawca młodych

W wielu miastach odbywały się spotkania mające na celu upowszechnienie nauczania Jana Pawła II. Podczas centralnych obchodów Dnia Papieskiego w Warszawie odbyło się sympozjum, którego tematem były słowa z tegorocznego hasła: „Jan Paweł II – wychowawca młodych”. Z wykładem wystąpił kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, odpowiedzialny za organizację pierwszych Światowych Dni Młodzieży. „Widzieliśmy Jana Pawła II jako olbrzyma wiary. Pozostaje on jasnym promieniem światła dla tego nowego tysiąclecia” – mówił kardynał, cytując Benedykta XVI.

Kard. Ryłko podkreślił, że wychowanie stanowi jeden z centralnych problemów współczesności. W wielu przypadkach dzisiejsze pokolenie dorosłych nie jest w stanie wychowywać młodych. Wiąże się to z problemem kultury, w której dogmatem staje się relatywizm. Wychowanie w świecie bez odniesienia do prawdy i fundamentów jest bardzo trudne, zwłaszcza, że wielu dorosłych wyrzeka się swojej misji wychowawczej, chce uciekać od odpowiedzialności. Brak jest autentycznych autorytetów wychowawczych – diagnozował.

Zaznaczył, że Jan Paweł II miał prawdziwy charyzmat bycia z młodymi. Był nie tylko nauczycielem, ale i autentycznym świadkiem. Nie bał się stawiać wysokich wymagań. Był dla młodych przyjacielem, ale wymagającym. A oni go sami szukali i dawali się mu prowadzić. Gdzie tkwił sekret tego sukcesu? Zdaniem kard. Ryłko, przede wszystkim poprzez Jana Pawła II młodzi szukali Chrystusa z Jego odpowiedzią na tajemnicę człowieka.

Punktem wyjścia w podejściu Jana Pawła II do młodych był optymizm i wiara w tkwiący w nich olbrzymi potencjał dobra. „Ufał młodym a oni to czuli” – przekonywał kard. Ryłko.
Jak stwierdził, wychowanie według Jana Pawła II to przede wszystkim obdarzanie człowieczeństwem. I to obdarzanie dwustronne – dojrzałym człowieczeństwem przez rodziców i wychowawców oraz świeżością człowieczeństwa – przez dzieci i młodzież. Fundamentem właściwego wychowania w duchu Jana Pawła są prawdy, że każdy powołany jest do życia w prawdzie i miłości oraz że każdy może urzeczywistnić siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie.

Kardynał zaznaczył też, że szczególnym rysem duszpasterstwa Karola Wojtyły było przygotowywanie młodych do miłości w małżeństwie. – „Widział to jako podstawową troskę duszpasterską, a sam podkreślał, że już jako młody ksiądz nauczył się miłować ludzką miłość” – wspominał kard. Ryłko.

Lider patrzący w przyszłość

Ważnym elementem Dnia Papieskiego jest jego wymiar modlitewny. Tego dnia w całym kraju wierni modlą się podczas mszy świętych o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Podczas Eucharystii w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz mówił, że papież-Polak był liderem, który patrzy w przyszłość. „Prawdziwy lider potrafi taką wizję sformułować, przekazać ją innym i zachęcić ich, by włączyli się w realizację tej wizji” – przekonywał metropolita krakowski. Wspominał, że Jan Paweł II „przemawiał na najwyższych Areopagach współczesnego świata, współczesnej kultury i polityki” i słuchały go głowy państw, pasterze Kościołów lokalnych, kapłani oraz wierni świeccy, dla których był istotnym punktem odniesienia.

Z kolei nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk podczas Eucharystii w Warszawie zachęcał do pogłębionej refleksji nad spuścizną pontyfikatu Karola Wojtyły. Apelował, by Polska, ojczyzna Jana Pawła II, była krajem, w którym można różnić się szlachetnie, ale by w tej różnicy postaw i wypowiadanych myśli nie było nienawiści. Abp Kowalczyk podkreślił, że dziś coraz bardziej uświadamiamy sobie, że pontyfikat Jana Pawła II był szczególnym okresem budowania królestwa Bożego. „Bóg posłużył się jego zaletami umysłu i serca, by dać Kościołowi i światu mądrego nauczyciela, światłego przewodnika, pasterza według serca Bożego” – mówił nuncjusz apostolski. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Papież-Polak budował królestwo Boże poprzez inicjatywy pasterskie dotąd nie praktykowane, jak nowa otwartość na każdego człowieka i jego problemy, porywające spotkania z młodzieżą, czy wreszcie liczne podróże apostolskie.

O niezwykłej sile przyciągania młodzieży przez Jana Pawła II, także u schyłku swego życia naznaczonego chorobą, mówił abp Sławoj Leszek Głódź w oliwskiej katedrze. – Jako największy autorytet świata przyciągał całe rzesze młodych ludzi – powiedział metropolita gdański. Dodał, że Papież-Polak stał się drogowskazem i wychowawcą młodzieży, często obojętnej i stojącej daleko od Kościoła.

W Bydgoszczy bp Jan Tyrawa podkreślił, że dzisiaj powinniśmy się modlić nie tyle o beatyfikację Jana Pawła II, ile o to, by przesłanie, które głosił podczas swego długiego pontyfikatu, było nieustannie żywe, inspirowało i było „motorem, który napędza nasze myśli i postawy życiowe”.

Symboliczne miasto Papieża

Wśród inicjatyw upamiętniających Jana Pawła II w Polsce niezwykłe rozmiary osiągnęło mające powstać w Krakowie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, o którym jej projektant, architekt Andrzej Mikulski mówi, że „nie będzie to monumentalne sanktuarium, ale symboliczne miasto, pełne zaułków i uliczek, po których wędrują ludzie i wchodząc do budynków spotykają Papieża-Polaka”. Prace przy Centrum – które umiejscowione jest w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, na terenie po dawnych Zakładach Sodowych Solvay, gdzie podczas okupacji pracował Karol Wojtyła – zainaugurował 11 października kard. Stanisław Dziwisz. Koszt całej inwestycji jest szacowany na 200 mln zł. Centrum ma być gotowe w 2013 roku.

„Niech każdy odnajdzie się w tym Centrum jako w miejscu przyjaznym, bliskim sprawom każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych i politycznych. Niech to Centrum mówi o wielkości i godności człowieka powołanego do świętości” – apelował metropolita krakowski. Jego zdaniem, budowa Centrum winna stać się „sprawą wszystkich synów i córek w naszej Ojczyźnie”. Zaprosił wszystkich rodaków oraz tych, którzy na całym świecie są życzliwi osobie i posłannictwu Jana Pawła II, by wspierali to dzieło i się z nim utożsamiali.

Najważniejszym miejscem Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” będzie świątynia usytuowana na placu Jana Pawła II. Po obu jej stronach wzniesione zostaną: Muzeum Jana Pawła, Instytut jego imienia, centrum konferencyjne i centrum szkolenia wolontariatu.
Centrum ma zostać wybudowane za datki wiernych i służyć ludziom z całego świata, pielgrzymującym do Krakowa w poszukiwaniu śladów polskiego Papieża.

Z kolei 12 października kard. Dziwisz odsłonił i poświęcił pomnik Jana Pawła II na placu przed katedrą na Wawelu. Autorem monumentu jest prof. Gustaw Zemła. W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Lech Kaczyński. Odsłaniając pomnik kard. Dziwisz przypomniał, że kardynał Wojtyła na Wawelu sprawował swoją posługę, której szczególnym punktem odniesienia była katedra. „Sercem pozostał tutaj na zawsze. A sam Wawel w jakimś sensie stanowi serce Krakowa i Polski” – mówił. Metropolita krakowski zauważył także, że Kraków „żyje Janem Pawłem II” oraz że wpisał się on w tożsamość tego miasta. Zdaniem hierarchy pomnik na Wawelu jest wezwaniem do narodowej jedności i solidarności oraz do wspólnej i odpowiedzialnej troski o dobro wspólne.

Nowy pomnik Jana Pawła II został też odsłonięty w Częstochowie. Monument stanął w miejscu, gdzie w 1979 r., podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami Częstochowy. Pomnik autorstwa prof. Jana Kucza nawiązuje do wizji Norwida. Składa się z ogromnego Krzyża dotykającego krótszym ramieniem ziemi, tworzącego rodzaj bramy, pod którą będą mogli przejść wkraczający do miasta pielgrzymi. Jan Paweł II przedstawiony jest jako postać utrudzona, z wysiłkiem podnosząca głowę i wskazująca ten krzyż.

Uhonorowani za kierowanie się jego nauczaniem

W przeddzień Dnia Papieskiego rozdawane są nagrody TOTUS, przyznawane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za promocję myśli Jana Pawła II, dzieła charytatywne i osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Specjalna nagroda im. Biskupa Jana Chrapka przyznawana jest mediom.

W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się prof. Andrzej Szczeklik, wybitny lekarz, naukowiec i eseista. Profesor otrzymał nagrodę TOTUS w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” za świadectwo głębokiego humanizmu, inspirowane nauczaniem Jana Pawła II, przekazywane w życiu i twórczości.

W kategorii „Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza” za wytrwałą i skuteczną pracę dla obrony godności człowieka uhonorowano s. Annę Barchan. Zakonnica jest streetwalkerką – wychodzi na ulice, by oferować prostytutkom pomoc i szansę na inne życie. Zajmuje się też ofiarami przemocy i handlu ludźmi w założonym przez siebie w Katowicach Stowarzyszeniu Sióstr Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. W imieniu nieobecnej zakonnicy nagrodę odebrała jej przełożona, s. Róża Moeler.

Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie Piotr Dardziński został tegorocznym laureatem nagrody TOTUS w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”. Wyróżniono go za znakomite osiągnięcia w kierowaniu pracą Centrum w Warszawie.

Specjalną nagrodę im. Biskupa Jana Chrapka przyznawaną mediom otrzymał zespół Redakcji Programów Katolickich TVP. W imieniu redakcji nagrodę przyjął jej kierownik ks. Andrzej Majewski SJ, który dziękował m.in. stoczniowcom gdańskim, którzy już w 1980 r. domagali się, by media publiczne przekazywały także treści religijne.

W czasie uroczystej gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie, zostały także wręczone indeksy na studia dziennikarskie i prawnicze. Na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim będą studiować tegoroczni maturzyści – laureaci konkursu na eseje o wolontariacie i bezinteresowności oraz nt. konstytucyjnego prawa do nauki.

„To było niemożliwe”

…taki tytuł nosi wystawa zorganizowana w specjalnym namiocie przed kościołem akademickim św. Anny w Warszawie. Wśród ekspozycji są reprodukcje pierwszych stron gazet i komunikaty serwisów informacyjnych przypominające reakcje świata na wiadomość o wyborze Karola Wojtyły na papieża. Obecny na otwarciu wystawy metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz powiedział, że także jemu wybór papieża spoza Włoch wydawał się niemożliwy. „Też nie byłem optymistą w roku 1978. Byłem księdzem, znałem kard. Wojtyłę, bo byłem w diecezji krakowskiej przez niego wychowanym, wyświęconym. Ale nie przychodziło mi na myśl, że jest możliwe po 400 latach, żeby nie-Włoch był papieżem, a zwłaszcza, żeby tym papieżem był kandydat z Polski” – mówił.

Organizatorzy wystawy – czyli Centrum Myśli Jana Pawła II – starali się przypomnieć atmosferę towarzyszącą wyborowi Jana Pawła II. Zaimprowizowano pokoik z klasztoru s. urszulanek, w którym Karol Wojtyła spędził ostatnią noc przed konklawe, Kaplicę Sykstyńską, z portretami wszystkich kardynałów biorących udział w pamiętnym konklawe. Przypomniano także sam moment ogłoszenia światu „Habemus Papam” i film z pierwszym przemówieniem Jana Pawła II.

Zbiórka na żywy pomnik

Dzień Papieski tradycyjnie już jest też czasem zbiórki na rzecz stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, ubogiej młodzieży. Młodzież ta nazywana jest „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. „Są to młodzi ludzie, którzy chcą prowadzić nowy styl życia. Być uczciwym, nie kłamać, nie zazdrościć, umieć żyć w przyjaźni” – mówił Prymas Polski kard. Józef Glemp w telewizyjnym orędziu na Dzień Papieski. Apelował, by zgodnie z wezwaniem Jana Pawła II „zmieniać oblicze tej ziemi, zmienić oblicze na dobre, na lepsze jeszcze. A do tego trzeba wysiłku, trzeba uporu, trzeba odwagi”.

W tym roku przed kościołami w całym kraju kwestowało ok. 100 tys. wolontariuszy. Obecnie Fundacja pomaga ponad 2 tys. młodych z 39 diecezji. W roku ubiegłym dzięki zbiórce w Dzień Papieski udało się zebrać aż 6,4 mln zł. Pieniądze zbierane były również za pośrednictwem sms-ów oraz specjalnego numeru dla telefonów stacjonarnych.

Założenia programu stypendialnego są proste. Pomoc finansowa udzielana jest szczególnie uzdolnionej a jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Młodzi objęci są wsparciem przez wiele lat – od gimnazjum aż do zakończenia studiów.

Pieniądze to jednak nie wszystko. Już od pierwszego roku działania programu stypendialnego, czyli od roku 2000, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” stawia także na formację duchową swoich podopiecznych. Organizowane są dla nich spotkania, wykłady, młodzi angażują się w prace swoich parafii, szkół czy miejscowości, z których pochodzą. Od sześciu lat Fundacja organizuje dla nich również letnie obozy formacyjne.

Wyniki tegorocznej zbiórki znane będą prawdopodobnie na początku stycznia przyszłego roku.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.