Drukuj Powrót do artykułu

Kalisz: Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

07 maja 2016 | 17:21 | ek Ⓒ Ⓟ

Pod hasłem „Święty Józef: wiara i miłosierdzie” odbyło się 47. Sympozjum Józefologiczne, w którym wzięli udział prelegenci z wielu miast Polski. Wykłady poprzedziła Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice, sprawowana przez biskupa Edwarda Janiaka.

Witając uczestników kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że św. Józef, patron na nasze czasy, ma coraz więcej czcicieli. Dodał, że do św. Józefa co roku przybywa ponad 20. ogólnopolskich pielgrzymek, a wśród nich przybył też 1 maja 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda. Kustosz wspomniał, że św. Józefa po wojnie rozsławili księża dachauowczycy. Podkreślił, że 19 lat temu u stóp św. Józefa modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II, który złożył w kaplicy kwiaty i ucałował ołtarz, a także zawierzył św. Józefowi wszystkie rodziny i obronę poczętego życia w Polsce.

W homilii ks. dr Sławomir Kęszka podkreślił, że Kalisz jest nierozerwalnie związany z postacią patrona Kościoła. Dodał, że w tym roku przypada 250. rocznica wyznaczenia przez prymasa Władysława Łubieńskiego specjalnej komisji w celu zbadania wiarygodności cudów udzielanych ludziom za wstawiennictwem św. Józefa. Przypomniał, że w latach 60. XX wieku bp Jan Zaręba z Włocławka erygował Polskie Studium Józefologiczne z siedzibą przy kolegiacie kaliskiej.

Zaznaczył, że św. Józef jest jedną z najbardziej fascynujących postaci biblijnych. – Ten skromny i zwykły człowiek z Palestyny, dzisiaj wielki w Królestwie Bożym, ukazuje się nam jako bliski i godny zaufania przewodnik w modlitwie i wierze – powiedział.

Ukazywał postawę Józefa wobec ludzi, z którym zetknął się osobiście, bądź też takich, przez których był zagrożony i prześladowany. – Jego spokój, milczenie, gdy zatrzaskiwano przed nim drzwi, świadczą o przebaczającej miłości miłosiernej wobec bliźnich – zauważył ks. Kęszka.

Wskazywał, że św. Józef, patron Kościoła Powszechnego, własnym życiem dał wzór pięknej, ale i ofiarnej miłości, która ma swój początek w Bogu.

Po komunii św. biskup kaliski Edward Janiak odmówił modlitwę powierzającą obrady Sympozjum św. Józefowi.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Sympozjum otworzył wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. Zaznaczył, że tegoroczne sympozjum powiązane jest z obchodami Roku Miłosierdzia i jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. – Św. Józef był pielgrzymem wiary i utrzymywał tę wiarę bezpośrednio z Ojcem. Być przyjacielem św. Józefa to być w tym miejscu, gdzie rodzą się dzieci do wiary – powiedział ks. prał. Andrzej Latoń.

Pierwszy wykład wygłosił ks. dr hab. Robert Skrzypczak z Warszawy, który ukazywał św. Józefa jako wzór chrześcijanina po Soborze Watykańskim II. W swoim wystąpieniu odwoływał się do adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris Custos” poświęconej św. Józefowi. Podkreślał, że Jan Paweł II wskazując na św. Józefa prosił, aby współcześni chrześcijanie nie utracili duchowości. Dodał, że katolik powinien odczytywać swoją tożsamość w oparciu o głęboką relację z Bogiem.

Z kolei Robert Zgorzelak ukazywał św. Józefa w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego. Zaznaczył, że na św. Józefa trzeba patrzeć jako na wzór dobroci i miłości ojcowskiej. Dodał, że święty zrobił wielką karierę po Soborze Watykańskim II, po czym jego imię zostało włączone do kanonu Mszy św. Prelegent stwierdził, że kard. Wyszyński szedł drogą św. Józefa będąc m.in. wielkim obrońcą życia.

W kolejnym wykładzie o. Krzysztof Gzella wskazywał na miłość oblubieńczą jako źródło wiary. Podkreślał, że między Maryją i Józefem istniała czysta miłość oblubieńcza, która miała źródło w samym Bogu. Przekonywał, że chrystianizacja świata zaczęła się od miłości oblubieńczej Józefa i Maryi. Odwołując się do chrztu Polski stwierdził, że u początków chrześcijaństwa stał sakrament chrztu i sakrament małżeństwa.
Paweł Wnuk z Warszawy w swoim wystąpieniu zaznaczył, że miłość małżonków Maryi i Józefa była napełniona miłosierdziem. Ukazywał też św. Józefa realizującego się w dziełach miłosierdzia.

Z kolei ks. Andrzej Klimek, redaktor naczelny dwutygodnika „Opiekun” mówił o fenomenie pobożności świętojózefowej w sanktuariach Ameryki. Zaprezentował historię cudownych schodów św. Józefa w Santa Fe. Opowiedział też o oratorium – sanktuarium w Montrealu wystawionym przez br. Andre Bessetta na cześć św. Józefa. Trzecia historia dotyczyła autentycznego kultu św. Józefa wśród mieszkańców Ciudad Guzman.
Obrady zakończył wykład nt. „Przeczyste Serce św. Józefa – podstawowe idee kultu” ks. dr. Jarosława Powąski, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Prelegent przekonywał, że kult serca św. Józefa jest ważny, ponieważ mówi o doniosłej roli serca człowieka. Podkreślał, że serce św. Józefa było ściśle powiązane z sercem Jezusa i Maryi.

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, bp senior Stanisław Napierała, bp senior Teofil Wilski, ks. prał. Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego, ks. Wojciech Hanc z Włocławka, honorowy prezes Polskiego Studium Józefologicznego, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Kalisz: Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

10 maja 2015 | 11:31 | ek Ⓒ Ⓟ

Znakomici prelegenci z Polski i z zagranicy wzięli udział w 46. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu, które odbywało się pod hasłem: „Święty Józef – Patron Życia Konsekrowanego i Rodziny”. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

Witając uczestników kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że rocznie do kaliskiego sanktuarium św. Józefa przybywa ok. 250 tys. pielgrzymów z całej Polski, a także zagranicy. Dodał, że wzrasta kult św. Józefa i wspomniał, że papieże Benedykt XVI i Franciszek ofiarowali św. Józefowi pierścienie.

W homilii biskup kaliski wskazywał, że św. Józef to postać tajemnicza. – W Piśmie Świętym nie mamy zapisanego ani jednego Jego słowa. Na podstawie opisów w Ewangelii możemy rozpoznać niektóre stany Jego duszy i przeżycia. Widzimy Go tam jako człowieka zalęknionego w obliczu tajemnicy. Wielu rzeczy nie rozumie, jednak jest zapatrzony w Boga tak, jak Ten nasz kaliski w cudownym wizerunku w sanktuarium. Poprzez niego zaczynamy uczyć się owocnego słuchania Stwórcy. Nasz patron uczy nas, że nie trzeba wcale rozumieć do końca Bożych planów. Uczy, że przede wszystkim należy troszczyć się o to, by być odpowiedzialnym w swoim działaniu – mówił bp Janiak.

Przypomniał, że w 1847 r. papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Katolickiego. – Do Niego zawsze możemy wstawiać się o pomoc i opiekę. O zachowanie od złych mocy, od pokus, od zła. Jemu możemy powierzyć nasze rodziny, które dziś bardziej niż kiedykolwiek takiej opieki potrzebują. Rodziny, w których nie zawsze dzieje się dobrze – powiedział celebrans.

Podkreślił, że w XX wieku, ze względu na trwający od prawie czterech wieków kult św. Józefa w Kaliszu ustanowione zostało sanktuarium, a kolegiata podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej. Dodał też, że na obrazie kaliskim znajdują się słowa, które św. Józef polecił umieścić na nim, w chwili ukazania się Stobieni, fundatorowi obrazu: „Idźcie do Józefa”.

Nawiązał do obchodzonej niedawno 70. rocznicy wyzwolenia księży z obozu koncentracyjnego w Dachau. – W latach II wojny światowej tymi, którzy wiernie wypełnili do końca posługę wobec Boga i bliźnich byli księża – więźniowie obozów koncentracyjnych i innych miejsc kaźni. Dawali oni bohaterskie świadectwo zakorzenienia w swoim powołaniu kapłańskim. Potrafili też, mając ukształtowaną świadomość przynależności narodowej, w momencie ciężkiej dla nich próby opowiedzieć się za Polską jako jej synowie – zaznaczył ordynariusz kaliski.

Przypomniał, że kapłani w Dachau po odprawieniu nowenny do św. Józefa zawierzyli Mu swoje życie i dzięki temu za Jego przyczyną zostali cudownie ocaleni. – Wypełniając przyrzeczenie obozowe złożone św. Józefowi przyjeżdżali na pielgrzymki do Kalisza. W ramach utworzonego Komitetu Księży – Byłych Więźniów Obozu Dachau inicjowali modlitwę i podtrzymywanie pamięci o tych kapłanach, którzy zostali zamordowani w obozie, ale także szerzyli kult św. Józefa we wszystkich miejscach, gdzie zostali posłani – zauważył kaznodzieja.

Przytoczył też fragment modlitwy księży z Dachau odmawianej w Kaliszu za ojczyznę i rodziny. – Dziś są to słowa nadal bardzo aktualne. Dziś, tak samo jak zawsze, potrzebne jest Józefowe zapatrzenie w Boga, jego gotowość do czynienia trudnej woli Bożej i jego zaufanie Bogu. Księża, byli więźniowie obozów pozostawili nam modlitwę, która w tym szukaniu pomocy św. Józefa z obrazu Świętej Rodziny Kaliskiej może wspomagać i umacniać – przekonywał bp Janiak.

Po komunii św. biskup kaliski odmówił modlitwę powierzającą obrady Sympozjum św. Józefowi.

Na wykłady zaproszono uczestników do Centrum Józefologicznego w Kaliszu. Sympozjum otworzył wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. dr Andrzej Latoń, prezes Polskiego Studium Józefologicznego. We wprowadzeniu zaznaczył, że tegoroczne sympozjum powiązane jest ze wspomnieniem księży przebywających w obozie w Dachau. Nawiązał też do adhortacji św. Jana Pawła II „Redemptoris Custos” poświęconej św. Józefowi. – Niech przez to sympozjum zostanie umocnione życie konsekrowane i życie rodzin dla Europy i dla ewangelizacji świata – powiedział ks. Latoń.

Pierwszy wykład wygłosił o. prof. Józef Augustyn, który podkreślił, że św. Józef jest wzorem duchowego rozeznania, wewnętrznego zmagania i dobrych wyborów. Wskazywał na św. Józefa jako człowieka przesiąkniętego modlitwą. Zaznaczył, że podejmowaniu każdej decyzji powinna towarzyszyć modlitwa. – Trzeba pokazać św. Józefa jako mężczyznę, który zmagał się z przeciwnościami losu. W pobożności św. Józefa ukazywana jest przejrzystość jego serca, dzięki której mógł odczytywać każdy znak dany mu od Pana – mówił prelegent.

Wykład nieobecnego o. prof. Tarcisio Stramare z Włoch nt. „Święty Józef i Życie Konsekrowane” odczytał ks. dr Piotr Górski. W swoim referacie o. Stramare tłumaczył na czym polega zbieżność między św. Józefem a tożsamością osoby konsekrowanej.

W kolejnym wykładzie o. Dominique Joseph z Francji wskazywał na relację Józefa i Jezusa jako ojca i syna według Biblii. Prelegent zaproponował krótką podróż po biblijnych opisach w celu ponownego odkrycia pewnych tekstów, które mogą pomóc w zrozumieniu tego, jakim ojcem jest dla Jezusa św. Józef i w jaki sposób ta relacja wypełnia Pismo Święte. Teolog oparł się na fragmentach Starego i Nowego Testamentu. – Odczytywanie tekstów biblijnych poucza nas, że św. Józef nie ma w sobie nic z milczącego człowieka, jak to sobie zbyt często wyobrażamy, ale wręcz przeciwnie jest przykładnym ojcem, zdolnym do udzielania odpowiedzi swojemu synowi i do bycia za niego odpowiedzialnym. Jeśli w życiu św. Józefa mamy do czynienia z jakimś usunięciem się na bok, to jest to postawa sługi bezużytecznego, który wypełniwszy swą misję przygotowania Baranka Bożego, pozwala Mu na zajęcie miejsca, które jest mu należne. Słowa wypowiadane przez św. Józefa otworzyły drogę zbawienia – podkreślał o. Joseph.

S. Faustyna z Francji podzieliła się doświadczeniem obecności św. Józefa w życiu konsekrowanym. Zaznaczyła, że św. Józef stał się dla niej przewodnikiem duchowym. – Im dłużej jestem we wspólnocie, tym więcej odkrywam elementów życia wewnętrznego, gdzie św. Józef jest modelem – powiedziała s. Faustyna. Dodała, że w św. Józefie upatruje mistrza swojego życia wewnętrznego.

Z kolei Rafał Porzeziński mówił o działaniu św. Józefa w jego rodzinie. Zachęcał młodych ludzi, aby modlili się do tego patrona o dobrą żonę i dobrego męża. Pokazał, jak św. Józef pomógł jemu i żonie Agnieszce w adopcji dzieci, a potem w sposób cudowny uzdrowił jedną z adoptowanych córek.

Obrady zakończył wykład ks. dr. Sławomira Kęszki o obchodach 70. rocznicy wyzwolenia kapłanów Dachau za przyczyną św. Józefa Kaliskiego.

W sympozjum uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskup senior Stanisław Napierała, biskup senior Teofil Wilski, ks. Wojciech Hanc z Włocławka, honorowy prezes Polskiego Studium Józefologicznego, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego. Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II. Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi józefologicznymi ośrodkami świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem. Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Kalisz: Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

10 maja 2014 | 19:27 | ek Ⓒ Ⓟ

Prelegenci z Polski i z zagranicy wzięli udział w 45. Sympozjum Józefologicznym w Kaliszu, które odbywało się pod hasłem: „Święty Józef – Opiekun Zbawiciela”. Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa w kaliskiej bazylice sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Edwarda Janiaka. Kustosz bazyliki ks. prał. Jacek Plota wskazał, że rocznie do św. Józefa przybywa ok. 250 tys. pielgrzymów z Polski i zagranicy.

W homilii biskup kaliski zaznaczył, że w obecnych czasach w całym Kościele obserwuje się dużo większą cześć dla św. Józefa. Przypomniał, że papież Fanciszek 19 marca 2014 r. przekazał pierścień św. Józefowi Kaliskiemu jako wotum wdzięczności z prośbą o modlitwę.

Zachęcał zgromadzonych do rozsławiania św. Józefa. – Chcemy być narzędziem w ręku Pana Boga, aby szerzyć kult św. Józefa tak, jak czynili kapłani, którzy zostali cudownie uratowani z obozów koncentracyjnych – mówił bp Janiak.

Podczas sympozjum, które odbyło się w kaliskim Centrum Józefologicznym ks. dr Andrzej Latoń podkreślił, że chrześcijanie są zaproszeni, aby na wzór św. Józefa być sługami zbawienia. "Ale nie na sposób ludzki, logiki tego świata, lecz cichy, cierpliwy, z całkowitym poświęceniem jak św. Józef służyć Kościołowi" – powiedział prezes Polskiego Studium Józefologicznego.

Sandra De Arriba Cantero z Centrum Józefologicznego w Hiszpanii ukazywała jak w kolejnych wiekach przedstawiano św. Józefa w obrazach. W sztuce bizantyjskiej św. Józef był na drugim planie ukazywany jako smutny i zamyślony, natomiast w sztuce gotyckiej przedstawiano go jako bardzo aktywnego. Pierwszy obraz, na którym św. Józef trzyma na ręce Dzieciątko Jezus pochodzi z XV w. Cantero podkreślała, że św. Józef reprezentuje najgłębszy sens ideału ojcostwa, który jest bardzo ważny dla współczesnych mężczyzn.

Prof. Jan Grosfeld z UKSW w Warszawie wskazywał na ogrom poświęcenia św. Józefa, który zrezygnował ze swoich przyzwyczajeń i przeżywania biologicznego ojcostwa. Św. Józef potrafił słuchać Boga i wypełniać Jego wolę, dziś natomiast jest wzorem dla współczesnego człowieka, któremu potrzebna jest formacja duchowa polegająca na słuchaniu Słowa.

Ks. prof. Krzysztof Konecki wskazywał na obecność św. Józefa w liturgii, natomiast ks. Ryszard Dyc wygłosił wykład pt. „Święty Józef: Robotnik w Winnicy Pańskiej na przykładzie pism św. Edyty Stein”. Obrady zakończył wykład ks. dr. Piotra Górskiego o tajemnicy ojcostwa św. Józefa w świetle adhortacji „Redemptoris Custos” Jana Pawła II.

W sympozjum uczestniczyli także bp senior Teofil Wilski, liczni kapłani, siostry zakonne z różnych zgromadzeń, przedstawiciele Akcji Katolickiej, studenci teologii i osoby zainteresowane osobą św. Józefa.

Kalisz ze względu na znajdujący się tam cudowny obraz Świętej Rodziny stał się miejscem szczególnej czci oddawanej św. Józefowi. Biskupi włocławscy jako opiekunowie sanktuarium kaliskiego w latach 1818-1992 byli też gorliwymi propagatorami kultu św. Józefa, dlatego nie przypadkiem Kalisz stał się miejscem założonego 24 września 1969 r. Polskiego Studium Józefologicznego.

Zamysł założenia studium powziął wielki eklezjolog i mariolog bp Antoni Pawłowski. Program pracy studium zaaprobował w 1970 r. prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszym prezesem był dogmatyk o. dr Albert Urbański z Krakowa. Kolejni prezesi to: ks. dr Stanisław Rumiński, ks. Wojciech Hanc, ks. dr Krzysztof Konecki, ks. dr Władysław Czamara. Od 2001 r. pracami studium kieruje ks. dr Andrzej Latoń, wikariusz generalny diecezji kaliskiej.

Jednym z zadań Polskiego Studium Józefologicznego jest propagowanie dorobku myśli józefologicznej na forum międzynarodowym. Józefologowie polscy brali udział we wszystkich dotychczasowych sympozjach narodowych, zwanych często kongresami, które zaczęto organizować po Soborze Watykańskim II.

Sympozja krajowe odbywają od ponad 30 lat w Kaliszu. Wygłoszono tu w sumie ponad 250 referatów. Dorobek polskiej józefologii można dostrzec w wielu naukowych i popularnych publikacjach. Polskie Studium Józefologiczne współpracuje ze wszystkimi takimi ośrodkami na świecie świata, m.in. Północno-Amerykańskim Stowarzyszeniem Józefologicznym, Stowarzyszeniem Ibero-Amerykańskim w Hiszpanii, Centrum Meksykańskim, Niemieckim Centrum Studiów nad św. Józefem.

Na przełomie września i października 2009 r. w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Kongres Józefologiczny i zostało oddane do użytku Centrum Józefologiczne.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.