Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 323. zebrania Episkopatu Polski

14 czerwca 2003 | 20:33 | /pb //mr Ⓒ Ⓟ

Niepokój z powodu oznak „głębokiego kryzysu, w jakim znajduje się nasze państwo” wyrazili biskupi w komunikacie z 323. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Paradyżu. Publikujemy pełny tekst dokumentu.

1.Obchody jubileuszu tysiąclecia chwalebnej śmierci Polskich Braci Męczenników (Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna) zgromadziły księży biskupów na zebraniu plenarnym w Paradyżu, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dwudniowym obradom przewodniczył Prymas Polski, Ks. Kard. Józef Glemp.
2. Podczas obrad Konferencji Episkopatu omówiono duchowe owoce narodowej pielgrzymki do Rzymu, która stanowiła wyraz naszej wdzięczności Bogu za dwudziestopięciolecie Pontyfikatu Jana Pawła II. Wyrażono również wdzięczność za kanonizację dwojga polskich świętych: biskupa Józefa Sebastiana Pelczara oraz matki Urszuli Ledóchowskiej. Ich umiejętność łączenia miłości Boga z umiłowaniem Ojczyzny, w każdych warunkach, stanowi dla nas lekcję ewangelicznej nadziei i ważne zobowiązanie na przyszłość. Rzymskie spotkanie Polaków z Ojcem Świętym stało się okazją do wspólnej refleksji nad drogą, jaką przebyliśmy przez ostatnie dwadzieścia pięć lat. Był to trudny szlak, na którym czerpaliśmy duchową moc i światło z nauczania następcy św. Piotra. Bez Jego odważnej wizji i zaangażowania nie byłoby zarówno wolnej i suwerennej Polski, jak i poszukującej duchowej jedności Europy. Dziękujemy Ojcu Świętemu za ważki głos w sprawie miejsca Polski na naszym kontynencie. Pozwolił on bowiem wielu osobom przezwyciężyć rozterki sumienia i wypracować wizję chrześcijańskiej jedności w Chrystusie.
3. W wyniku referendum Polacy wzięli na siebie współodpowiedzialność za dalszy proces budowania jedności w Europie, nie tylko w sprawach gospodarczych i politycznych, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym i kulturowym. Nasza obecność w Unii Europejskiej będzie próbą polskiego patriotyzmu oraz sprawdzianem głębi naszej wiary i kultury. Ten proces budowania jedności należy rozpoczynać od własnego, polskiego domu, w którym wiele bolesnych spraw czeka na pilne rozwiązanie. Wynik referendum stawia przed nami nowe wyzwania. Świadomi mocy Ducha Świętego patrzymy z ufnością w przyszłość naszego kontynentu. Polska obecność w jednoczącej się Europie nie jest celem samym w sobie. Ma ona służyć jako środek do celu, którym jest stworzenie najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju każdego człowieka. Wymaga to ze strony Polaków – w kraju i za granicą – solidarnego wysiłku, który umożliwi przeprowadzenie reform służących dobru wspólnemu.
4. Jako pasterze Kościoła przyjmujemy z największym niepokojem oznaki głębokiego kryzysu, w jakim znajduje się nasze państwo. Nie sposób budować Polski sprawiedliwej i bogatej duchowo bez zmiany wielu postaw, które budzą lęki i wywołują kategoryczny sprzeciw w naszym społeczeństwie. Przejawy korupcji, prywaty, kierowania się partyjnym interesem, jak również pogoń za zyskiem za wszelką cenę, winny być zdecydowanie eliminowane z naszego życia społecznego. Dramat wysokiego bezrobocia pogłębia i tak bardzo trudną sytuację najbiedniejszych. Niektórzy nasi rodacy traktują niestety taki stan rzeczy jako zjawisko normalne i troszczą się jedynie o własny zysk, bez jakichkolwiek oporów moralnych. Aby pomóc w procesie wyjścia z tej niezdrowej sytuacji, przekażemy niebawem wiernym list pasterski na temat sumienia i jego funkcji społecznej. Jednocześnie wyrażamy słowa uznania i wdzięczności tym naszym rodakom, które przykładem własnego życia tworzą klimat odpowiedzialności moralnej, a przy tym spieszą z pomocą ludziom ubogim, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i w ten sposób ratują je przed rozpaczą.
5. Podobnie jak wiele innych środowisk, z niepokojem przyjęliśmy informację o tym, że we wprowadzeniu do projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej świadomie pominięto rolę chrześcijaństwa w wielowiekowym procesie budowania Europy. Przeciwstawiając się takiemu stanowisku przywołujemy słowa Ojca Świętego wypowiedziane podczas ostatniej pielgrzymki narodowej: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczanie historii. Jest bowiem historia Europy jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości europejskiej jest zbudowany na chrześcijaństwie”.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że na kształt przyszłego traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej będzie miał wpływ również głos polskich chrześcijan, podkreślający stałą obecność Ewangelii w duchowym rozwoju naszego kontynentu. Nie można przecież budować przyszłości fałszując przy tym historię. Ciągle wierzymy, że prace nad przyszłym traktatem konstytucyjnym Europy uwzględnią oczekiwania i aspiracje tych chrześcijan, którzy kształtowali kulturę europejską i pragną ją nadal kształtować.
6. Rozpoczynają się wakacje – czas odpoczynku, odnowy sił fizycznych i duchowych. Pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność katechetom oraz wszystkim nauczycielom za całoroczny trud pedagogiczny i wychowawczy. Wszystkich wiernych – a zwłaszcza młodzież i dzieci – zachęcamy, by w czasie wakacji troszczyli się także o odnowę duchową. Niech udział w niedzielnej Mszy świętej, codzienna modlitwa oraz dobra lektura pomogą nam nabrać sił do podjęcia wyzwań, jakie stoją przed nami.
7. Tysiąc lat temu ofiarna śmierć zjednoczyła zakonników przybyłych z Italii i naszych rodaków. Razem ze świętym Wojciechem należeli oni do pierwszych świadków wiary w naszej Ojczyźnie. Także i dzisiaj winni oni stanowić wzór całkowitego oddania się dziełu ewangelizacji. Podczas jubileuszowej modlitwy w Międzyrzeczu prosiliśmy Boga, za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski, aby młode pokolenie, doświadczając nowych wyzwań, potrafiło zachować wierność tym ideałom, za które ofiarowali życie Pierwsi Polscy Bracia Męczennicy.
Na wspólną drogę podejmowania nowych zadań z serca błogosławimy.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 323. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Paradyż, dnia 15 czerwca 2003 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 322. zebrania Episkopatu Polski

02 maja 2003 | 13:33 | bł //mr Ⓒ Ⓟ

Integracja europejska, encyklika o Eucharystii, pokój na świecie, edukacja, wychowanie, bezrobotni – to tylko niektóre tematy 322. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Publikujemy komunikat z trzydniowego spotkania biskupów.

*Komunikat z 322. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski*
1. W dniach od 30 kwietnia do 2 maja br. odbyło się w Warszawie 322. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Uczestniczył w nim Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz kilkunastu biskupów, przedstawicieli Episkopatów Europy Zachodniej i Środkowo – Wschodniej (Białoruś, Chorwacja, Holandia, Francja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry i Włochy). Przedłożyli oni relację o życiu i działalności Kościołów lokalnych w swoich krajach.
2. Biskupi podjęli wiele problemów związanych zarówno z misją Kościoła powszechnego jak i Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie. Rozważali znaczenie encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharistia vivit – Kościół żyje dzięki Eucharystii. Zachęcili duchowieństwo, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych świeckich do zapoznania się z tym ważnym dokumentem oraz do rozwijania kultu Eucharystii – tak w życiu poszczególnych wiernych jak i w życiu parafialnym. W 40. rocznicę encykliki społecznej błogosławionego Jana XXIII Pacem in terris, w kontekście konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, biskupi podjęli refleksję nad pokojem, który jest przede wszystkim darem Boga, rodzi się w sercu człowieka, opiera się na prawdzie i sprawiedliwości, ożywiany jest miłością i urzeczywistniany w klimacie wolności. Pasterze Kościoła zwrócili się z gorącym apelem do wiernych o modlitwę w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie oraz o materialne wsparcie dla ludzi dotkniętych bolesnymi doświadczeniami wojny. Ten wielkoduszny dar dla ofiar wojny w Iraku zostanie przekazany na ręce Ojca Świętego, podczas narodowej pielgrzymki do Rzymu.
3. Misja Kościoła wyraża się również w edukacji i wychowaniu katolickim, w trosce o bezrobotnych, w duszpasterstwie służby zdrowia, w odpowiedzialności i udziale wiernych świeckich w życiu Kościoła. Biskupi wyrazili głęboką wdzięczność Ojcu Świętemu za słowa wypowiedziane do uczestników Pierwszej Pielgrzymki Akcji Katolickiej do Rzymu. Jan Paweł II nazwał Akcję Katolicką „wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego” i zachęcił do dalszego odnawiania siebie, własnego środowiska, wspólnoty wierzących a w końcu całego świata „w oparciu o miłość i moc Chrystusa”. Biskupi zachęcają wiernych, by włączali się w działalność tej apostolskiej organizacji świeckich, jak też innych stowarzyszeń, ruchów i grup kościelnych. Wierni świeccy, na mocy chrztu i bierzmowania, mają prawo i obowiązek „nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga” ( Jan Paweł II, Do Akcji Katolickiej w Rzymie ).
4. Jednym z istotnych tematów obrad była aktualna problematyka europejska, szczególnie projekt Środkowo – Europejskiego Dnia Katolików, obchodzonego pod hasłem „Chrystus – nadzieja Europy”. Obejmuje on osiem krajów: Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Treść tego Dnia wyraża się w całorocznej modlitwie, pielgrzymowaniu do znanych Sanktuariów europejskich oraz w refleksji nad miejscem i zadaniami chrześcijan w procesie integracji europejskiej. Obchody Środkowo – Europejskiego Dnia Katolików rozpoczynają się 1 czerwca br. W ramach problematyki europejskiej biskupi zapoznali się również z przebiegiem i pokłosiem sympozjum zorganizowanym w Gnieźnie przez Forum Świętego Wojciecha dla ruchów, stowarzyszeń i środowisk katolickich, zwanym IV Zjazdem Gnieźnieńskim.
W ramach problematyki europejskiej szczególną uwagę biskupi poświęcili zbliżającemu się referendum akcesyjnemu Polski do Unii Europejskiej, które będzie miało miejsce 7 i 8 czerwca 2003 r. Temu tematowi poświęcili osobne słowo pasterskie.
5. W obecnym roku przeżywamy również niezwykły Jubileusz 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, naszego Rodaka na Stolicy Piotrowej. To szczególne wyróżnienie naszego Narodu w osobie Ojca Świętego z rodu Polaków, które jest dla nas wielkim zobowiązaniem, biskupi polscy upamiętnili już w Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która od kilku lat pomaga młodym ludziom, pochodzącym z biednych rodzin, aby mogli zdobyć wykształcenie i właściwie przygotować się do dojrzałego życia. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi zapoznali się z działalnością Fundacji oraz odnowili jej władze. Za 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II Kościół w Polsce pragnie w szczególny sposób dziękować podczas Pielgrzymki Jubileuszowej do Rzymu, w dniach 18 i 19 maja br. W czasie pobytu w Rzymie radośnie przeżyjemy kanonizację błogosławionego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionej Siostry Urszuli Ledóchowskiej. Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich wiernych o wspólnotę modlitwy z pielgrzymami w Rzymie.
6. Sprawy europejskie są nie tylko przedmiotem obrad ale także żywej modlitwy. Biskupi zawierzyli proces integracji europejskiej Bożej Opatrzności podczas modlitwy w parafii błogosławionego Władysława z Gielniowa na warszawskim Ursynowie oraz na Polach Wilanowskich – miejscu wznoszenia Świątyni Świętej Opatrzności Bożej – wotum polskiego Narodu. Podczas modlitwy za Europę, przez wstawiennictwo Maryi i Świętych, ukazali niezbywalny wkład chrześcijaństwa, szczególnie w osobach i dziełach najwspanialszych synów i córek Kościoła – świętych i błogosławionych – w ukształtowanie kultury i tożsamości Europy. Wyrazili również pragnienie, by Świątynia Świętej Opatrzności Bożej stała się także znakiem i symbolem budowania jedności kontynentu Europejskiego w oparciu o sprawdzone i trwałe wartości wypływające z wiary chrześcijańskiej. W tym duchu, niedzielę 1 czerwca br., biskupi zaproponowali jako dzień modlitwy i ogólnopolskiej zbiórki na cel Narodowego Wotum, jakim jest Świątynia Opatrzności.
7. Z okazji uroczystości świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona ładu moralnego w naszej Ojczyźnie, biskupi wyrazili wdzięczność za 750 lat, które upłynęły od jego kanonizacji. Świadectwo jego życia nabiera szczególnej wymowy w kontekście budowania społeczeństwa demokratycznego w naszym kraju. Głównym uroczystościom jubileuszowym będzie przewodniczył Legat Papieski, Kardynał Józef Ratzinger. Po zakończeniu Konferencji, biskupi udali się na Jasną Górę, by uczestniczyć w uroczystości Matki Bożej, Królowej Polski. Uroczystym aktem dokonali zawierzenia całego naszego Narodu swojej Matce i Królowej. Na owocne przeżywanie Okresu Wielkanocnego, czasu radości, nadziei i mocy, płynących ze Zmartwychwstania Chrystusa, od tronu Królowej Polski, biskupi udzielili wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zebrani na 322. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa – Jasna Góra, 2 – 3 maja 2003 r.
Komunikat należy odczytać w niedzielę 11 maja 2003 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 321. zebrania Episkopatu Polski

12 marca 2003 | 18:48 | //mr Ⓒ Ⓟ

Publikujemy komunikat z obradującego w Warszawie w dniach 11 i 12 marca 321. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

1. Na początku Wielkiego Postu, gdy Ojciec Święty razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami odprawia rekolekcje, a cały Kościół trwa na modlitwie rozważając Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, Episkopat Polski, włączając się w tę modlitwę, podjął refleksję nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i rodziny ludzkiej. Nawiązując do przeżywanego Roku Różańca oraz do próśb Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupi polscy modlą się w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Bliskim i Środkowym Wschodzie. O taką modlitwę proszą wszystkich wiernych w Polsce.

2. Podczas dwudniowych obrad wiele miejsca poświęcono trosce o ubogich. Przemiany zapoczątkowane przełomem 1989 roku, oprócz pozytywnych rezultatów, niosą ze sobą niestety także negatywne skutki. Poszerza się margines biedy, tragicznie wzrasta bezrobocie, narasta poczucie bezsilności i braku perspektyw w środowiskach wiejskich. Państwo powinno stworzyć odpowiednie warunki dla skutecznej ochrony i sprawiedliwego rozwoju polskiego rolnictwa i zabezpieczać je przed nieuczciwą konkurencją.

3. Wspomniane obszary biedy stawiają również przed nami wszystkimi konkretne zadania. Żaden chrześcijanin nie może przechodzić obojętnie obok człowieka będącego w potrzebie, gdyż zobowiązuje go do takiej postawy sam Chrystus. Wszak On powiedział: „…co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Biskupi polscy z uznaniem i wdzięcznością odnoszą się do wszystkich inicjatyw podejmowanych przez Caritas Polską, Caritas diecezjalne i różnego rodzaju grupy charytatywne. Dziękują wiernym za szczodrość w niesieniu pomocy ludziom biednym i dotkniętym różnego rodzaju klęskami żywiołowymi. Wyrażają radość, że Kościół w Polsce stać już dzisiaj na niesienie pomocy nie tylko u nas, ale także za granicą. Świadczy to o wprowadzaniu w czyn zasady solidarności i opcji preferencyjnej na rzecz ubogich, czyli szczególnej troski o najuboższych. Powinniśmy nadal iść tą drogą.

4. Biskupi z troską i bólem ustosunkowali się do wytworzonego w Polsce, szczególnie w ostatnim czasie, klimatu życia publicznego. Z mocą podkreślamy, że demokracja, w której nagminnie lekceważone są podstawowe wartości i łamane zasady, nie służy człowiekowi i narodowi. Wiernym przypominamy, że z katolicką moralnością nie można pogodzić żadnej formy korupcji. Wszyscy zaś sprawujący jakąkolwiek władzę, na czele z najwyższymi władzami państwowymi, niech pamiętają, że pierwszym i najważniejszym kryterium prawomocności władzy jest nie tylko demokratyczny wybór, ale także stała i autentyczna troska o dobro wspólne. Przekształcanie Państwa w oligarchiczną grę interesów grup jawnych i tajnych, formalnych i nieformalnych, jest podważeniem praworządności władzy. Cierpi na tym człowiek, cierpi naród. Polska na nowo powinna stać się Państwem prawa.

5. Polska zbliża się do ważnego momentu, jakim będzie referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. Już przed rokiem biskupi polscy pisali w swym liście do wiernych: „Podejmujemy wielowiekową tradycję Kościoła, który w przełomowych momentach historii Narodu, kierowany światłem Ewangelii, starał się kształtować umysły i sumienia wiernych oraz wszystkich ludzie dobrej woli, aby dokonywali właściwych wyborów służących dobru i jedności narodów” ( 21 marca, 2002 r.). Biskupi zgromadzeni na Zebraniu Plenarnym zapoznali się z aktualnym stanem przygotowań do integracji i przeprowadzili dyskusję. Episkopat Polski wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu za Jego nieustanną troskę o zjednoczenie Wschodu i Zachodu Europy. Popiera także wysiłki Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) oraz Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) dotyczące wolności religijnej, tożsamości Kościołów i wspólnot religijnych. Biskupi stwierdzają, że społeczeństwo polskie musi wyrobić sobie właściwą opinię ta temat wejścia Polski w struktury jednoczącej się Europy. Chodzi bowiem o bardzo ważne wydarzenie dla naszej Ojczyzny. Tu chodzi o współpracę 25 państw naszego kontynentu. Tu chodzi również o przyszłość młodego pokolenia. Tu chodzi wreszcie o doświadczenia historyczne Polski, która od ponad tysiąca lat współtworzy dzieje, kulturę i ducha Europy. Każdy jednak Polak musi w tej kwestii wypracować własny, dojrzały pogląd i podjąć osobistą decyzję. Apelujemy do władz i do wszystkich osób odpowiedzialnych za przepływ informacji o pełne ukazywanie wszystkich argumentów, pozytywnych i negatywnych, związanych z akcesją. Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, nr 39, dotyczącą moralności publicznej, dołączoną do Traktatu akcesyjnego, Episkopat Polski rozumie jako wolę ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony małżeństwa rozumianego jako trwały związek mężczyzny i kobiety oraz wolę ochrony rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. Zawierzając sprawę integracji Polski z Unią Europejską Bożej Opatrzności, Konferencja Episkopatu Polski kontynuuje refleksję nad tym ważnym tematem.

6. Zebranie Plenarne zapoznało się ze stanem przygotowań Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Rzymu, która będzie narodowym dziękczynieniem za 25 lat posługi Jana Pawła II – naszego Rodaka – na Stolicy Piotrowej. W niedzielę, 18 maja br., pielgrzymi wezmą udział w kanonizacji dwojga Polaków: błogosławionego Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. Serdecznie zachęcamy Rodaków, by jak najliczniej wzięli udział w tej ogólnonarodowej modlitwie.

7. Przeżywamy Wielki Post, okres nawracania serc i umysłów, odnowy życia duchowego i moralnego, czas przygotowania na Święta Wielkanocy – Święta zwycięstwa życia nad śmiercią, łaski nad słabością, cnoty nad grzechem. Zwycięstwa tego dokonał nasz Zbawiciel, Bóg – Człowiek, Jezus Chrystus. Dobrze przeżyty Wielki Post powinien przybliżyć każdego wiernego do Chrystusa, jeszcze bardziej go w Niego wszczepić. Temu właśnie mają służyć wszystkie praktyki pokutne: modlitwa, post, jałmużna. Temu mają służyć rekolekcje, misje i dni skupienia organizowane w parafiach. Temu wreszcie ma służyć dobrze przygotowany i przeżyty sakrament pokuty i pojednania. Jest to najlepsza droga naprawy człowieka i naprawy społeczeństwa. Szczerze skorzystajmy z tej szansy.

Na wielkopostny trud nawrócenia i radosne przeżycie Świąt Wielkanocnych udzielamy wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Zebrani na 321. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2003 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.