Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 329. zebrania plenarnego Episkopatu

14 marca 2007 | 15:17 | /tk Ⓒ Ⓟ

Publikujemy Komunikat z zakończonego w środę w Warszawie 329. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

*KOMUNIKAT Z 339. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI*
W dniach 13-14 marca 2007 r. odbyło się w Warszawie 339. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik, a w ich części uczestniczył Nuncjusz Apostolski, abp Józef Kowalczyk. Zgodnie z długą tradycją w zebraniu wzięli udział biskupi, którzy reprezentowali następujące kraje: Białoruś, Chorwację, Czechy, Hiszpanię, Francję, Kazachstan, Litwę, Mołdawię, Niemcy, Rosję, Słowację, Ukrainę, Węgry i Włochy.

1. Biskupi z wdzięcznością przyjęli ogłoszoną przez Papieża Benedykta XVI posynodalną adhortację apostolską Sacramentum Caritatis wyrażając nadzieję, że dokument ten ożywi w nas wszystkich miłość do Eucharystii. Już w pierwszych zdaniach adhortacji pisze Ojciec Święty: Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym przedziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla, by „życie swoje oddać za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

2. Biskupi przypomnieli 15. rocznicę ogłoszenia bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Tym aktem Ojciec Święty ustanowił w 1992 roku nową strukturę administracyjną Kościoła w Polsce. Z perspektywy czasu, dostrzegając wielkie dobro tej decyzji, Konferencja Episkopatu z wdzięcznością wspomina to dzieło jako dziedzictwo Papieża Polaka.

3. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji rychłego wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II, zwłaszcza w kontekście kończących się prac związanych z procesem beatyfikacyjnym oraz zbliżającą się 2. rocznicą śmierci Papieża Polaka. Zebranie Plenarne z radością przyjęło wiadomość o zapowiedzianej na 3 czerwca kanonizacji bł. Szymona z Lipnicy, która będzie miała miejsce w Watykanie i beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, wyznaczonej przez papieża Benedykta XVI na 16 września br. w Licheniu.

4. Konferencja Episkopatu Polski wyraża wdzięczność wszystkim, którzy z wielką konsekwencją modlą się i podejmują starania o skuteczną prawną ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Biskupi jednoznacznie popierają działania mające na celu konstytucyjne zagwarantowanie tej ochrony. Godność i nienaruszalność życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci wynika z prawa naturalnego, co było zawsze przedmiotem nauczania Kościoła i o czym wielokrotnie przypominał Sługa Boży Jan Paweł II. Ważnych spraw moralnych dotyczących nienaruszalności życia ludzkiego nie wolno rozstrzygać na drodze referendum. O takie rozumienie tej fundamentalnej kwestii biskupi zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli: do katolików, wszystkich chrześcijan i wyznawców innych religii, a także do niewierzących. Episkopat Polski jest świadom potrzeby szerokiej edukacji dotyczącej poszanowania życia na każdym jego etapie. Przy tej okazji biskupi przypominają, że Kościół w Polsce pomaga matkom i dzieciom przez m.in. prowadzenie Domów Samotnej Matki i Ośrodków Opiekuńczo-Adopcyjnych.

5. Biskupi wraz z gośćmi przybyłymi z zagranicy zaznajomili się z opiniami na temat aktualnego stanu prac nad Traktatem Konstytucyjnym Unii Europejskiej i zaangażowaniem poszczególnych episkopatów, które solidarnie zabiegają o obecność chrześcijańskich wartości w życiu ich społeczeństw. Skierowali apel do władz polskich, by w negocjacjach postulowali uwzględnienie w Traktacie Konstytucyjnym odwołania do Boga i do chrześcijańskich korzeni Europy.

6. Członkowie Konferencji Episkopatu Polski wysłuchali relacji dotyczących wyników prac Kościelnej Komisji Historycznej. W tym kontekście biskupi stwierdzili, że oceny postaw duchownych z okresu zmagań z totalitarnym systemem komunistycznym dokonywać winny jedynie komisje powołane przez Konferencję Episkopatu lub przez biskupa diecezjalnego. Kierują się one metodologią wypracowaną przez Memoriał biskupów.

7. Biorąc pod uwagę bliskość Wielkiego Czwartku, związanego z ustanowieniem Eucharystii i sakramentalnego kapłaństwa, biskupi skierowali list do kapłanów, by nie lękali się pełnić swej trudnej misji w duchu słów apelu Ojca Świętego Benedykta XVI, wypowiedzianych w archikatedrze warszawskiej: Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa, czy polityki. Oczekuje się od niego, by był ekspertem w dziedzinie życia duchowego (26 maja 2006).

8. Biskupi dziękują za zaangażowanie w pomoc misjonarzom i misjonarkom oraz za zebrane podczas II Niedzieli Wielkiego Postu środki finansowe na rzecz dzieł misyjnych.
Zachęcając do uczestnictwa w wielkopostnych rekolekcjach, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, których 300-rocznica powstania przypada właśnie w tym roku, biskupi błogosławią wszystkim na radosne przeżywanie Świąt Paschalnych.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 339. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2007 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Komunikat z 324. Zebrania Plenarnego Episkopatu

22 października 2003 | 19:40 | //mr Ⓒ Ⓟ

Publikujemy komunikat z zakończonego w Warszawie zebrania plenarnego KEP.

W dniach 21-22 października 2003 r. odbyło się w Warszawie 324. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Uczestniczył w nim także Nuncjusz Apostolski w Polsce.
1. Zebranie biskupów zbiegło się czasowo z obchodami jubileuszu pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji w Bazylice Krzyża Świętego w Warszawie biskupi pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego uczestniczyli w uroczystej liturgii dziękczynnej za 25 lat posługi Ojca Świętego w Kościele Powszechnym. Wcześniej wzięli udział w Nadzwyczajnym Koncercie Oratoryjnym ku czci Jana Pawła II oraz w otwarciu wystawy poświęconej życiu i działalności Ojca Świętego.
W tym szczególnym momencie biskupi polscy kierują ku Następcy św. Piotra serdeczne myśli i uczucia pełne miłości dziękując za stałą troskę o Kościół w Polsce, a zwłaszcza za pielgrzymki do Ojczyzny i wszystkie przesłania do narodu polskiego. Jednocześnie biskupi nadal proszą wiernych o modlitwę w intencji Jana Pawła II.
2. Obchody jubileuszu pontyfikatu stały się również szczególną sposobnością do dziękczynienia całego Kościoła w Polsce. III Dzień Papieski, obchodzony w niedzielę 12 października 2003, zjednoczył raz jeszcze Polaków na modlitwie i rozważaniu nauczania papieskiego. Publiczna zbiórka pieniędzy na stypendia dla niezamożnej młodzieży przyczynia się do budowania żywego pomnika Ojcu Świętemu poprzez pomoc w edukacji młodych ludzi z polskich wsi i małych miast. Biskupi wyrażają wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w obchody Dnia Papieskiego.
3. Episkopat z radością przyjął nową adhortację apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II „Pastores gregis”, która jest owocem X Zwyczajnego Synodu Biskupów. Adhortacja „O biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata” ukazuje całokształt posługi biskupiej we współczesnym kontekście nadwątlonych nadziei. Radością też napawa wyniesienie do godności kardynalskiej ks. prof. Stanisława Nagy’ego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
4. Biskupi wydali specjalne Oświadczenie, w którym przypominają, „że wiara chrześcijańska nadała duchowe istotne znamię cywilizacji europejskiej i nadal dla milionów ludzi jest także dziś żywą rzeczywistością współkształtującą tożsamość europejską”. Podejmując głos Ojca Świętego, biskupi polscy kolejny raz zwracają uwagę na potrzebę odwołania się do tradycji chrześcijańskiej w przyszłym Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej.
5. Biskupi przyjęli ze zdumieniem i ubolewaniem zapowiedzi zmian prawnych niosących dodatkowe zagrożenia dla życia poczętego. Jako pasterze Kościoła podkreślają, że propozycje te są niemożliwe do pogodzenia z chrześcijańską wizją człowieka i nie mogą być popierane przez żadnego z katolików. Ponadto apelują do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do stowarzyszeń i ruchów katolickich o podjęcie działań, które wyrażą szacunek dla nienaruszalnej godności życia oraz będą chronić rodzinę i małżeństwo pojmowane jako związek mężczyzny i kobiety. W tej sprawie zostało wydane osobne oświadczenie biskupów.
6. Wśród omawianych zagadnień duszpasterskich biskupi ponownie zwrócili uwagę na problemy związane z narastającym bezrobociem, a także przejawami wyzysku ludzi pracy. Wyrazem solidarności z bezrobotnymi będzie dzień modlitwy w ich intencji, wyznaczony na 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie św. Barbary.
7. Biskupi pozytywnie ocenili wypracowany projekt umowy z Warszawską Prowincją Zgromadzenia Redemptorystów w sprawie Radia Maryja.
Ponadto zebranie plenarne przyjęło dokument „Wskazania dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych w środkach społecznego przekazu”.
Na zakończenie Roku Różańca Świętego, biskupi zawierzają Maryi, Królowej Różańca Świętego swoją posługę, pracę Kościoła w Polsce i cały naród.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zebrani na 324. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 22 października 2003 r.
Komunikat do odczytania w niedzielę 26 października 2003 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.