Drukuj Powrót do artykułu

Konsekracja biskupia ks. Krzysztofa Wętkowskiego

22 grudnia 2012 | 14:45 | bgk / br Ⓒ Ⓟ

22 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej odbyły się święcenia biskupie ks. dr. Krzysztofa Wętkowskiego – nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej.

„Przyjmujemy cię z wdzięcznością i modlimy się o potrzebne łaski dla ciebie, abyś powierzone ci obowiązki wypełniał wiernie, gorliwie i święcie” – mówił w homilii prymas Polski abp Józef Kowalczyk, główny szafarz święceń.

Współkonsekratorami nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej byli: nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migiliore oraz arcybiskup senior Henryk Muszyński. Na uroczystość przybyli także, m.in.: wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z Poznania, nuncjusz apostolski w Kongu bp Jan Pawłowski, ordynariusz diecezji witebskiej bp Władysław Blin oraz kilkunastu biskupów ordynariuszy, biskupów pomocniczych i biskupów seniorów z całej Polski. List z pozdrowieniami przysłał także prymas senior kard. Józef Glemp. Obecnych witał sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.

Obrzęd święceń rozpoczął się po Ewangelii, przedstawieniem kandydata, któremu asystowali: ks. Eugeniusz Bednarek, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Orzechowie i ks. kan. Bogdan Czyżewski, profesor UAM i wykładowca Prymasowskiego WSD w Gnieźnie. Następnie abp Celestino Migliore odczytał bullę papieża Benedykta XVI nominującą ks. Wętkowskiego biskupem tytularnym Glavinizzy i jednocześnie biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecni wysłuchali również homilii abp. Józefa Kowalczyka, w której prymas przypomniał istotę biskupiej posługi i zachęcał biskupa-elekta do jej gorliwego wypełniania.

„Dziś, drogi Bracie Krzysztofie, z woli Ojca Świętego Benedykta XVI przyjmujesz wielkie posłannictwo i apostolskie dziedzictwo odpowiedzialności za depozyt wiary, jej ożywianie i umacnianie w naszej Ojczyźnie. W szczególności przyjmujesz to posłanie do rodzimej archidiecezji gnieźnieńskiej, aby jako biskup pomocniczy wspomagać jej pasterza i razem z nim troszczyć się o powierzony mu lud Boży i wielowiekowe patrymonium Świętowojciechowego Kościoła gnieźnieńskiego. Przyjmujemy Cię z wdzięcznością i modlimy się o potrzebne łaski dla Ciebie, abyś powierzone Ci obowiązki wypełniał wiernie, gorliwie i święcie” – mówił prymas.

Podkreślił również, że szczególnym zadaniem biskupa jest głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów świętych, zwłaszcza Eucharystii. Biskup – mówił – ma gromadzić lud Boży wokół Chrystusa, ma jednoczyć wiernych w jedną owczarnię, wskazywać im drogę i otaczać troską pełną miłości i czujności.

„Dziś potrzeba pasterzy, którzy wpatrzeni w twarz Zbawiciela, z wytrwałością, roztropnością i odwagą będą prowadzić ludzi do Boga i bronić Bożych praw w świecie, który coraz częściej te prawa neguje” – dodał.

Prosił również biskupa-elekta, by przyjmując pełnię kapłaństwa w Roku Wiary, ze szczególnym zaangażowaniem starał się przybliżać treści stanowiące istotę tego czasu.

„Biskupie Krzysztofie! Swoją posługę pasterską rozpoczynasz w niełatwym dla Kościoła i Ojczyzny czasie. Nie muszę wymieniać przykładów, bo są one dobrze znane z codziennych doniesień środków masowego przekazu. Dlatego z tym większą gorliwością będziesz musiał nalegać, zgodnie z Twoim biskupim zawołaniem: Trwajcie mocno w wierze! Będziesz wskazywać i zachęcać ludzi do pracy nad sobą, do wyzbywania się egoizmu i pychy” – mówił hierarcha.

Przyznał również, że pycha, wspólnotowa i indywidualna, jest głównym zarzewiem wszelkich nieporozumień i niezgody w Polsce. Grzech ten – dodał – „jest od dawna zakorzeniony w naszym narodzie i nie omija nikogo. Muszą o tym pamiętać wszyscy: duchowni i świeccy, politycy i zwykli obywatele”.

„Dopiero ograniczenie i opanowanie pychy – owego ulubionego grzechu szatana, który prowadzi do zguby – może przyczynić się do budowania dobra wspólnego w duchu sprawiedliwości i miłości. Polacy muszą w tym względzie przeprowadzić głęboki rachunek sumienia i w tym biskupi i kapłani mają im pomagać, a także czynić to wspólnie z nimi” – stwierdził prymas.

Tłumaczył również, że do odnowy struktur życia społecznego i gospodarczego, do przemiany każdego z nas, „konieczna jest odnowa ludzkich sumień i serc. Trudno oczekiwać istotnych przemian, wytykając przywary innym i nie przyznając się do własnych” – mówił, dodając, że Polskę sprawiedliwą, bogatą materialnie i duchowo, budować możemy jedynie w duchu jedności, współpracy i twórczego dialogu, na fundamencie wiary, prawdy i miłości.

Na koniec, zwracając się do biskupa-elekta, przypomniał, że podejmuje wielką odpowiedzialność za Kościół, w szczególności za archidiecezję gnieźnieńską, która od tysiąca z górą lat strzeże i odpowiedzialnie pomnaża bogactwo wiary. „Życzymy Ci, aby ta posługa była jak najbardziej owocna, aby przyniosła pożytek Kościołowi gnieźnieńskiemu i Kościołowi, który jest w Polsce” – mówił na koniec abp Kowalczyk.

Po homilii nastąpił dalszy ciąg obrzędu święceń. Po przyrzeczeniu złożonym przez ks. Wętkowskiego oraz odśpiewaniu przez wiernych Litanii do Wszystkich Świętych, podczas której biskup-elekt leżał na posadzce katedry, miał miejsce najważniejszy moment konsekracji – nałożenie rąk przez biskupów konsekratorów i modlitwa konsekracyjna. Nowy biskup został namaszczony krzyżmem świętym oraz otrzymał księgę Ewangelii. Następnie prymas nałożył mu pierścień, mitrę i wręczył pastorał – znak urzędu pasterskiego posługiwania.

W uroczystości, prócz duchownych z archidiecezji gnieźnieńskiej, uczestniczyli także koledzy kursowi bp. Wętkowskiego, wspólnota gnieźnieńskiego seminarium duchownego oraz osoby życia konsekrowanego. Obecni byli także przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, gnieźnieńscy parlamentarzyści, władze uczelni wyższych, a także przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń kościelnych m.in. Towarzystwa św. Wojciecha. Szczególnie miejsce wśród gości zajmowali rodzice i brat, a także najbliżsi bp. Krzysztofa Wętkowskiego.

Na koniec Eucharystii słowo do nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej skierował abp Stanisław Gądecki. „W jaki sposób możesz drogi biskupie Krzysztofie nie zagubić się pośród mnóstwa różnorodnych zajęć i obowiązków. Wewnętrzną jedność twoim pracom może nadać tylko miłość pasterska – skutek trwania w Chrystusie” – mówił. Życzył również, aby nowy biskup „kierowany miłością pasterską na długie lata pozostał myślą czysty, działalnością znakomity, dyskretny w milczeniu, pożyteczny w słowie, współczuciem każdemu bardzo bliski i przede wszystkim oddany rozmyślaniu”.

Bp Krzysztof Wętkowski w swoim słowie wyraził uwielbienie dla Boga za dar życia i powołania kapłańskiego oraz synowskie oddanie wobec Ojca Świętego i podziękował konsekratorom, współkonsekratorom i wszystkim obecnym biskupom. Dziękował również kapłanom, współpracownikom i uczestnikom liturgii. „Raz jeszcze wszystko, co przede mną w pełni zawierzam dobremu Bogu za wstawiennictwem św. Wojciech” – mówił na koniec bp Wętkowski.

Ks. Krzysztof Wętkowski został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej 24 listopada br. O decyzji papieża Benedykta XVI poinformował prymas Polski abp Józef Kowalczyk, podczas spotkania rejonowego kapłanów odbywającego się tego dnia w gnieźnieńskim PWSD. Dziękując za zaufanie nowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej przyznał, że biskupią posługę zawierza św. Wojciechowi – patronowi Gniezna i Polski.

Do postaci św. Wojciecha nawiązuje także herb bp. Wętkowskiego. Ciemnoniebieska tarcza z trzema srebrnymi liliami stanowi herb Kapituły Prymasowskiej, do której należy nowy biskup. Skrzyżowany złoty pastorał i wiosło, jako atrybuty św. Wojciecha, nawiązują do chrztu i święceń trzech stopni, których udzielono ks. Wętkowskiemu w bazylice prymasowskiej. Poza herbem, do misji męczennika, który przyniósł na polską ziemię wiarę chrześcijańską i przesłanie trwania w niej, nawiązuje również dewiza: „Trwajcie mocno w wierze”, zaczerpnięta z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Ks. Krzysztof Wętkowski urodził się 12 sierpnia 1963 roku w Gnieźnie. Po ukończeniu miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia i formację kapłańską w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (obecnie katedra bydgoska). Wypełniał także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy. W 1989 roku został skierowany przez prymasa Józefa Glempa na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1995 otrzymał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Po powrocie do Gniezna abp Henryk Muszyński mianował go rzecznikiem prasowym oraz referentem ds. środków społecznego przekazu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Pełnił również posługę ojca duchownego Prymasowskiego Instytutu Teologicznego w Gnieźnie. W 1995 roku abp Henryk Muszyński powierzył mu obowiązki kanclerza Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. W 2004 roku otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej. Gdy przyjmował nominację w gronie tym było ośmiu jego profesorów z czasów seminaryjnych oraz proboszcz rodzinnej parafii.

49-letni ks. Krzysztof Wętkowski jest cenionym kanonistą, wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez blisko 10 lat współpracował z tygodnikiem „Przewodnik Katolicki” jako stały publicysta. We wrześniu 2012 roku decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.