Drukuj Powrót do artykułu

Kościół katolicki w Polsce 2007 – najważniejsze wydarzenia

31 grudnia 2007 | 12:17 | tk / Warszawa//mam Ⓒ Ⓟ

Oto kalendarium najważniejszych wydarzeń Kościoła w Polsce w mijającym roku, opracowane przez KAI:

STYCZEŃ

Warszawa. Arcybiskup Stanisław Wielgus, po oskarżeniach o współpracę z SB, zrezygnował z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Miało to miejsce 7 stycznia podczas sprawowanej w katedrze warszawskiej Mszy św., która miała uświetnić ingres nowego metropolity. Oświadczenie hierarchy wywołało głośne protesty części gromadzonych; wśród tych, którzy decyzje o rezygnacji przyjęli oklaskami był prezydent RP Lech Kaczyński. Prymas Polski skrytykował w homilii „sąd, który odbył się nad abp. Wielgusem”. Kard. Glemp ocenił przy tym, że „trudno jest paść baranki, które czują niechęć”.

Tzw. „sprawa abp. Wielgusa” rozpoczęła się od artykułów „Gazety Polskiej” (grudzień 2007) nt. 20-letnich kontaktów ks. Wielgusa z SB. Po dokonaniu kwerendy w IPN, 4 stycznia Kościelna Komisja Historyczna oświadczyła, że abp Wielgus podjął świadomą i tajną współpracę z organami bezpieczeństwa PRL. 5 stycznia, w dniu kanonicznego objęcia archidiecezji abp Wielgus zapewnił, że nigdy nie zdradził Chrystusa i Jego Kościoła „ani w czynach, ani w słowach, ani w intencjach” oraz, że nigdy nikogo nie skrzywdził. Natomiast kilka godzin później, w odezwie do wiernych wydanej już po kanonicznym objęciu archidiecezji, wyraził skruchę z powodu tego, że skrzywdził Kościół – zarówno wtedy, uwikłał się we współpracę jak i z powodu zaprzeczeniom tej współpracy w ostatnich dniach.

Sprawa abp. Wielgusa była przez wiele dni tematem nr 1 w Polsce, odbiła się też szerokim echem zagranicą. Agencje pisały m.in. o „zakłopotaniu” Watykanu.

Warszawa. Biskupi poddadzą się badaniu dokumentów IPN na swój temat, a w każdej diecezji powstanie komisja historyczna – to konkluzje nadzwyczajnego spotkania Rady Stałej Episkopatu i biskupów diecezjalnych, jakie zwołano 12 stycznia. Ogłoszono też, że Środa Popielcowa AD 2007 będzie dniem modlitw i pokuty za błędy i słabości duchowieństwa. W słowie do wiernych biskupi zwracają uwagę, że jednostronne odczytywanie dokumentów sporządzonych przez wrogów Kościoła może krzywdzić ludzi i „okazać się pogrobowym zwycięstwem nieludzkiego systemu”. Jednocześnie zachęcają by „skonfrontować się z prawdą” i „jeśli potrzeba – odpowiednio uznać i wyznać winy”.

Warszawa. Episkopat opowiedział się za wprowadzeniem do Konstytucji RP zapisu chroniącego życie człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Oświadczenie podpisane przez przewodniczącego Rady ds. Rodziny wydano 12 stycznia w związku z zapowiadanym wznowieniem debaty parlamentarnej na temat ochrony życia.

Warszawa. Ponad 6,6 mln zł zebrano podczas zbiórki w VI Dniu Papieskim, 16 października 2006 r. – ogłosiła Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która w ten sposób gromadzi fundusze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Dzięki temu mogła objąć pomocą kolejne 150 osób, w sumie 1750 uczniów i studentów.

Gdańsk. Pod hasłem „Tylko Bóg może nas wybawić”, pochodzącym z przemówienia Benedykta XVI w obozie w Auschwitz w maju 2006 r., obchodzono 17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce X Dzień Judaizmu. Hasło pochodzi z Miejscem uroczystości centralnych było Trójmiasto. Odbyły się tu liczne imprezy przybliżające judaistyczną tradycję i kulturę, przedstawiciele obydwu religii spotykali się na dyskusjach i wspólnej modlitwie.

Warszawa. O. Tadeusz Bartoś, 40-letni dominikanin, duszpasterz i popularny publicysta, postanowił opuścić zakon i porzucić stan kapłański. „Z punktu widzenia współczesnej wiedzy o człowieku, obecna struktura życia w Kościele i jej organizacja jest szkodliwa i dosyć destrukcyjna” – powiedział KAI 40-letni dominikanin pytany o powody tej decyzji.

Kraj. Pod hasłem „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7, 37) w dniach 18-25 stycznia obchodzono w Polsce i na świecie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W wielu polskich świątyniach odbyły się nabożeństwa ekumeniczne, kazania głosili gościnnie przedstawiciele innych wyznań. Tylko w Warszawie odbyły się 22 takie nabożeństwa w świątyniach dziewięciu Kościołów. Zorganizowano szereg wykładów, spotkań, inicjatyw kulturalnych.

Warszawa. Pod hasłem „Abraham – Ojcem wiary” 26 stycznia obchodzono VII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli obydwu religii podkreślano, że nigdy nie nastąpi konflikt pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami, o ile tylko każdy będzie przestrzegał prawdziwych zasad własnej wiary.

Kraków. Książkę kard. Stanisława Dziwsza pt. „Świadectwo” zaprezentowano 27 stycznia. Książka inspirowana pytaniami Gianfranco Svidercoschiego jest, jak mówi włoski watykanista, „świadectwem dawanym sercem i uczuciem” przez osobę, która 40 lat była najbliżej Jana Pawła II. Publikacja, która stała się w Polsce absolutnym bestsellerem (ok. 850 tys. sprzedanych egzemplarzy) doczeka się także ekranizacji w formie fabularyzowanego dokumentu realizowanego jako międzynarodowa koprodukcja.

LUTY

Kraj. W Środę Popielcową (21 lutego), obchodzono „dzień pokuty i modlitwy całego duchowieństwa polskiego”, ustanowiony na nadzwyczajnym, styczniowym spotkaniu biskupów. Podczas liturgii w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki modlił się: „Przepraszamy Cię, Panie, że w chwilach próby, jakiej poddawani byliśmy przez dziesiątki powojennych lat, nie wszystkim starczyło męstwa i wierności, że jedni ulegali zastraszeniu, a inni dali się skusić korzyściom materialnym”. Podczas Mszy św. na Wawelu kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że „Kościół w Polsce i społeczeństwo w naszym kraju potrzebuje pilnie przebaczenia i pojednania”.

Warszawa. Znany misjonarz o. Marian Żelazek został uznany przez polski senat za „godny naśladowania wzór Polaka przełamującego bariery między ludźmi”. Uchwałę podjęto 22 lutego. O. Żelazek, przez ponad 50 lat pracujący wśród trędowatych w Indiach, kilkakrotny kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla,. Zmarł 30 kwietnia 2006 r. w wieku 88 lat.

Kraków. Zaprezentowano książkę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Księża wobec bezpieki” (28 lutego). Autor podkreślał, że nie jest to publikacja o agentach w sutannach ale o tym, co działo się z Kościołem w czasach komunizmu. Zdaniem księdza Kościół ma kłopot z badaniem i ujawnianiem prawdy o przeszłości. Głównym powodem jest fakt, że nie dokonano rozliczenia sprawców inwigilacji Kościoła; drugim jest lekceważenie akt IPN trzecim zaś i najtrudniejszym jest to, że niektórzy TW zrobili karierę w Kościele. Ks. Isakowicz-Zaleski ujawnił, że w poprzednim miesiącu poinformował przewodniczącego Episkopatu o sześciu biskupach zarejestrowanych w aktach SB jako TW.

MARZEC

Warszawa. Bp Kazimierz Nycz, 57-letni ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski, mianowany został mianowany 3 marca przez papieża arcybiskupem metropolitą warszawskim. W chwili nominacji był też przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego i członkiem Rady Stałej KEP.

Poznań. Ks. prof. Tomasz Węcławski, 55-letni teolog i publicysta, kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował 9 marca o decyzji wystąpienia z kapłaństwa. W latach 1989-1996 był rektorem poznańskiego seminarium duchownego, w latach 1997-2002 – członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Ks. Węcławski zaznaczył, że nie zamierza na nikogo wpływać poprzez swoją decyzję. „To nie są sprawy, w których można decydować – w jakimkolwiek kierunku: a więc o trwaniu w dotychczasowym lub też o istotnej życiowej zmianie – opierając się na decyzjach czy autorytecie kogoś innego” – podkreśla ks. Węcławski.

Opole. Przewodniczący papieskiej Rady ds. Popierania jedności Chrześcijan, kard. Wsalter Kasper i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gerd Poettering odebrali 10 marca doktoraty honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Tytuły przyznano za inicjatywy sprzyjające budowaniu duchowej tożsamości Europy na fundamentach chrześcijańskich.

Warszawa. Jednoznaczne poparcie dla działań na rzecz konstytucyjnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci wyraził Episkopat. W komunikacie z zebrania plenarnego (13-14 marca w Warszawie) wyrażają wdzięczność tym, którzy modlą się i podejmują starania w tej dziedzinie.

W przyjętym podczas spotkania stanowisku ws. Traktatu Konstytucyjnego UE, biskupi wyrażają aprobatę wobec zapisów o poszanowaniu prawnym Kościołów i dialogu z nimi ale też „dostrzegają dwa zasadnicze braki” dokumentu: brak odwołania do Boga oraz wzmianki o niezbywalnej roli chrześcijaństwa w historii Europy. Episkopat podkreśla, że odwołanie do Boga jest „przypomnieniem, że ani człowiekowi, ani demokratycznej większości nie przysługuje absolutna władza nad jakimkolwiek innym człowiekiem” zaś rola chrześcijaństwa w dziejach Europy jest „niezaprzeczalnym faktem historycznym i kulturowym, odnoszącym się także do współczesności”.

Biskupi postanowili powołać Zespół ds. oceny etyczno-prawnej, do zbadania udostępnionych Kościołowi dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dotyczące żyjących biskupów polskich (skład komisji zatwierdzono na zebraniu plenarnym w czerwcu).

Warszawa. Rada ds. Rodziny KEP zaapelowała do parlamentarzystów o zagwarantowanie konstytucyjnej obrony życia ludzkiego. „W tej najwyższej wagi sprawie dla Ojczyzny, narodu i Kościoła, wszystkich zachęcamy i wzywamy do modlitwy” – głosi wydane 20 marca oświadczenie popisane przez przewodniczącego Rady bp. Kazimierza Górnego.

KWIECIEŃ

Warszawa. Abp Kazimierz Nycz objął 1 kwietnia rządy w metropolii warszawskiej. W uroczystej Mszy św. Uczestniczył marszałek sejmu, prezydent i premier. Nowy arcybiskup Warszawy jako swoje priorytety wymienił: dobrą współpracę z kapłanami, otwarcie na świeckich oraz katechezę dzieci i młodzieży. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że nie da się zaszufladkować politycznie, zaś najważniejsze będą dla niego sprawy duchowe.

Kraj. W liście do Kapłanów na Wielki Czwartek (5 kwietnia) biskupi zwracają uwagę na napięcia rodzące się na kanwie „lustracji” Kościoła pomiędzy pokoleniami kapłanów. „Zdarza się, że młodzi księża nie zawsze mają świadomość, w jak dramatycznych warunkach przyszło ich poprzednikom działać i dokonywać moralnych wyborów”.

Biskupi piszą też o „bolesnej ranie” jaką dla Kościoła stanowią „odejścia z kapłaństwa sprawiające wrażenie braku poczucia odpowiedzialności za zdradę Chrystusa i za spowodowane zgorszenie”. Dodają, iż „szczególnie przykre są wypadki, kiedy porzucają kapłaństwo księża znani z obecności w mediach, nagłaśniając i usprawiedliwiając swój wybór oskarżeniami i zarzutami stawianymi władzy duchownej i współbraciom”.

Warszawa. Sejm nie zmienił konstytucji i nie uchwalił prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosowania, które odbyły się 13 kwietnia doprowadziły do rezygnacji marszałka Sejmu, Marka Jurka.
„Niestety, bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia” – czytamy w wydanym w dniu głosowania oświadczeniu Prezydium Episkopatu.

Warszawa. Szymon Hołownia, 30-letni publicysta tygodnika „Newsweek Polska” został laureatem nagrody dziennikarskiej im. Bp. Jana Chrapka „Ślad”. Wręczenie nagrody (statuetka autorstwa prof. Gustawa Zemły i 10 tys.) odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich w obecności abp. Kazimierza Nycza.

Łomianki k. Warszawy. 29 kwietnia zmarł abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów na Rodziną ATK w Łomiankach, w latach 1979-1992 arcybiskup szczecińsko-kamieński. Jako alumn był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty medyczne. Gorliwy rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Miał 91 lat, został pochowany został 7 maja w Łomiankach w obecności 3 tys. wiernych, członków rządu i parlamentarzystów

Gniezno. Kilka tysięcy wiernych i kilkudziesięciu hierarchów z Polski i zagranicy uczestniczyło w uroczystościach odpustowych ku czci św. Wojciecha. Uroczystości (28-29 kwietnia) zbiegły się z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego

Kraków. Koncern ITI zakupił 49 proc. udziałów w „Tygodniku Powszechnym”. ITI jest m.in. właścicielem Grupy TVN i portalu Onet.pl. „Chcemy zachować niezależność i autonomię redakcyjną” – zadeklarował redaktor naczelny tygodnika ks. Adam Boniecki dodając, że przygotowywany przez ITI kanał religia.tv zamierza wykorzystywać potencjał pisma. Szef pisma powiedział też, że ITI chce docelowo kupić 100 proc. Udziałów i „kładzie duży nacisk na obsadzanie stanowisk redakcyjnych”.

Warszawa. Z okazji 60. rocznicy akcji „Wisła” prezydenci Polski i Ukrainy modlili się 27 kwietnia w intencji obydwu narodów podczas ekumenicznego nabożeństwa w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Modlitwie, w której uczestniczyli m.in. kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Przemyśl. Z udziałem grekokatolików z Polski i Ukrainy odbyły się 29 kwietnia główne obchody 60. rocznicy akcji „Wisła”. Uroczystościom w greckokatolickim soborze archikatedralnym św. Jana Chrzciciela przewodniczył kard. Lubomyr Huzar. Podkreślił on, że ufność i wiara w Boga nigdy nie zawodzi, nawet w najtrudniejszych momentach historycznych.

MAJ

Warszawa. Bp Piotr Libera, 56-letni sekretarz generalny KEP i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej został mianowany 2 maja przez papieża biskupem płockim.

Warszawa. O. Jacek Salij OP, znany teolog, duszpasterz i pisarz został 3 maja odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Warszawa. Pod hasłem „Rodzina wiosną dla Europy i świata” w dniach 11-13 maja obradował czwarty Światowy Kongres Rodzin. „Zdrowa rodzina niesie Europie i światu wiosnę cywilizacji miłości i życia w miejsce ” – głosi posłanie kongresu, w którym uczestniczyło ponad 3 tys. delegatów z ponad 60 krajów wszystkich kontynentów. W obradach, które odbywały się w Sali Kongresowej uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń rodzinnych, posłowie do parlamentu Europejskiego, duchowni różnych wyznań i religii. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów i dyskusji, podczas których mówiono o istocie małżeństwa, rodziny, wychowania a także porównywano systemy opieki nad rodziną stosowane w różnych krajach. Mówiono także o zagrożeniach przed jakimi staje rodzina we współczesnym świecie, m.in. o atakach na małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, o fali rozwodów, dylematach bioetycznych czy przyczynach bezdzietności.

Warszawa. Abp Józef Życiński odebrał 15 maja nagrodę Człowieka Roku „Gazety Wyborczej”. Szef dziennika Adam Michnik powiedział podczas uroczystości w siedzibie redakcji, że metropolita lubelski zawsze ostrzegał przed „Moralnością troglodytów”, zaś prof. Barbara Skarga, mówiąc o laureacie podkreśliła, iż nieprawdą jest, że rozum i wiara są w konflikcie, bo wystarcza, aby obydwie zwróciły się ku człowiekowi.

Warszawa. Związek „Trzy Plus” powołany przez rodziny posiadające co najmniej troje dzieci zainaugurował 15 maja swoją działalność. Praca na rzecz polityki prorodzinnej oraz walka z dyskryminacją rodzin wielodzietnych – to główne cele Związku, którego przewodniczącą została Joanna Krupska. Podkreśla ona, że choć Polska przeżywa głęboki kryzys demograficzny, to praktycznie w naszym kraju nie prowadzi się niemal żadnej polityki na rzecz rodziny.

Warszawa. O jedność budowaną na prawdzie zaapelował 16 maja abp Kazimierz Nycz w homilii podczas stołecznych uroczystości w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w 350. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W ostatnim okresie życia pracował jako misjonarz na Polesiu, gdzie zginął męczeńską śmiercią po okrutnych torturach z rąk jednego z kozackich zagonów, 16 maja 1657 roku. Święty czczony jest jako patron Polski i metropolii warszawskiej.

Wadowice. Około 5 tys. uczniów z ponad 130 szkół noszących imię Jana Pawła II uczestniczyło 18 maja w obchodach 87. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Głównym punktem uroczystości byłą Msza św. odprawiona na wadowickim rynku – Placu Jana Pawła II. W Polsce jest około 600 szkół noszących imię Jana Pawła II. Placówki noszące imię papieża zobowiązane są do prowadzenia działalności charytatywnej, organizują też ogólnopolskie konkursy – przede wszystkim wiedzy o życiu i nauce Jana Pawła II.

Warszawa. Ponad 3,5 tys. osób, głównie rodzin z dziećmi wzięło udział 20 maja w drugim Marszu dla Życia i Rodziny. Uczestnicy z kraju i zagranicy manifestowali przywiązanie do wartości chrześcijańskich oraz szacunek dla życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Pod sejmem skandowano hasło „Wybierzcie zycie” oraz „Niskie podatki dla ojca i matki”.

Zakopane. 25 maja w wieku 61 lat zmarł Mirosław Drozdek, budowniczy i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, pierwszy kapelan zakopiańskiej „Solidarności”, jedna z najbardziej znanych postaci na Podhalu. W lutym 2006 został oskarżony przez „Tygodnik Podhalański” o współpracę z SB, czemu kategorycznie zaprzeczał. Zmarł po długotrwałej chorobie nowotworowej.

Piotrków Trybunalski. Matka Boża Trybunalska jest od 26 maja oficjalnie patronką polskich parlamentarzystów. Dekret Stolicy Apostolskiej w tej sprawie odczytał na uroczystej Mszy św. W Piotrkowie Trybunalskim nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

Piekary Śląskie. Ponad 100 tys. mężczyzn przybyło 27 maja w jubileuszowej, 60. pielgrzymce do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. „Tam, gdzie wytrwale głosi się Ewangelię, jest o wiele mniej niesprawiedliwości” – mówił w homilii metropolita katowicki abp Damian Zimoń. Wyraził też zaniepokojenie rozbiciem małżeństw i kryzysem rodziny: „Model rodziny chrześcijańskiej ściera się z konsumpcyjnym stylem życia, z tak zwaną 'kulturą singli’, z propagandą homoseksualną. (…) Rodzina musi pozostać rodziną. Nie można iść w poprzek praw natury” – mówił hierarcha. Opowiedział się też jednoznacznie za reformą podatków, by rodzina wielodzietna miała lepsze warunki materialne. Prawdziwe nawrócenie człowieka zawsze przynosi dobre owoce w życiu społecznym i politycznym. Wie o tym coraz więcej pracodawców, pracobiorców na naszej ziemi”- mówił w homilii metropolita katowicki abp Damian Zimoń”.

Płock. Bp Piotr Libera odbył 31 maja ingres do katedry płockiej. W homilii zapewnił, że przybywa by głosić Dobrą Nowinę. W jej centrum jest prawda o Bogu, który jest miłością miłosierną, to znaczy taką, która przebacza i bardziej chce leczyć, podnosić niż rozliczać, i gotowa jest wychodzić na poszukiwanie owiec zagubionych. Przestrzegł też ludzi Kościoła przed pychą, triumfalizmem i chęcią rządzenia oraz zaznaczał, że Kościół powinien podążać za potrzebującym człowiekiem.

CZERWIEC

Pola Lednickie k. Gniezna. Blisko 100 tys. młodzieży z całej Polski osób uczestniczyło w XI Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych nad jeziorem Lednickim. Hasłem spotkania, które odbyło się w dniach 2-3 czerwca były słowa „Poślij mnie”. Także i tym razem „na lednucy” której pomysłodawca jest o. Jan Góra OP oprócz wspólnej modlitwy i przejścia przez symboliczną Bramę Rybę, nie zabrakło żywiołowcych tańców i śpiewów. Swoje przesłanie skierował do młodych m.in. prezydent Lech Kaczyński.

Kraj. Rozliczenia przeszłości, strajki i etyka seksualna – to główne wątki, jakie podejmowali polscy biskupi podczas uroczystości Bożego Ciała, 7 czerwca. Hierarchowie krytykowali też rządzących za brak poparcia dla konstytucyjnej ochrony życia oraz media, którym zarzucili agresję wobec Kościoła przy podejmowaniu tematu lustracji.

Lublin. Kard. Poupard, przewodniczący Papieskich Rad – Kultury oraz Dialogu Międzyreligijnego, otrzymał 4 czerwca doktorat honoris causa KUL. Tytuł nadano za ogromny wkład hierarchy „w inspirowanie dialogu Kościoła ze środowiskami akademickimi”.

Lublin. Przeciwko politycznym wypowiedziom duchownych podczas uroczystości Bożego Ciała opowiedział się nuncjusz apostolski w Polsce. Nabożeństwa liturgiczne to nie wiece – powiedział 9 czerwca abp Józef Kowalczyk stacji TVN24. „Życzę, żeby w Polsce nabożeństwa liturgiczne nie były wiecami, tylko żeby były usposabianiem ludzi do bycia bardziej człowiekiem, bardziej katolikiem” – powiedział nuncjusz w krótkiej wypowiedzi telewizyjnej. Podobne słowa zawarł w homilii, sprawowanej tego samego dnia w lubelskiej dzielnicy Czuby, w 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II, który wyświęcił wtedy 50 kapłanów. „Nam dziś w Polsce potrzeba kapłanów, nie polityków, a jeśli polityków, to polityków słowa Bożego, Ewangelistów, nie ekonomistów, których w Polsce mamy wystarczającą ilość, byle dobrze sprawowali swoje urzędy” – powiedział abp Kowalczyk.

Kamień Śląski. Bp Stanisław Budzik został 16 czerwca wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. 55-letni biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej zastąpił na tym stanowisku biskupa Piotra Liberę, który po objęciu diecezji płockiej złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas urzędu. Wyboru dokonano podczas 340. Zebrania Plenarnego Episkopatu.

Podczas tego samego zebranie biskupi powołali specjalny Zespół ds. oceny etyczno-prawnej materiałów dotyczących biskupów a przechowywanych w IPN. W skład zespołu weszli: etyk i były rektor KUL, ksiądz profesor Andrzej Szostek, a także trzej prawnicy – mecenas Maciej Bednarkiewicz oraz księża profesorowie – Tomasz Rozkrut z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Krzysztof Warchałowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas swojego pierwszego spotkania zespołu, na przewodniczącego wybrano ks. prof. Szostka.

Gniezno. Ogłoszeniem „Ekumenicznego przesłania do Europejczyków” 17 czerwca zakończył się VII Zjazd Gnieźnieński. Uczestnicy trzydniowego zgromadzenia zaapelowali, aby chrześcijańskie dziedzictwo Europy znalazło wyraz w najważniejszych dokumentach regulujących działanie struktur kontynentu. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Człowiek drogą Europy. Jak czynić nasz świat bardziej ludzkim?”. W Zjeździe, które zgromadziło ok. 800 gości z kilkunastu krajów Wschodu i Zachodu Europy uczestniczyli chrześcijanie różnych wyznań, przedstawiciele ruchów religijnych, delegaci innych religii oraz politycy.

Gośćmi Zjazdu byli m.in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, prezydent Lech Kaczyński i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering.
Szczególnym wydarzeniem było nabożeństwo Droga Światła ze Zmartwychwstałym, w którym ulicami Gniezna przeszli przedstawiciele 11 Kościołów.

Koszalin-Kołobrzeg. Bp Edward Dajczak, 58-letni biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został mianowany 23 czerwca biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Zastąpił abp. Kazimierza Nycza, po jego nominacji na arcybiskupa warszawskiego. Ingres do katedry w Koszalinie odbył 11 sierpnia.

Warszawa. Kościelna Komisja Historyczna (KKH) ogłosiła 27 czerwca zakończenie kwerendy akt SB nt. żyjących kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Poinformowano, że w materiałach SB udostępnionych Komisji przez IPN znalazły się informacje o kilkunastu spośród biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, którzy zostali zarejestrowani przez organy bezpieczeństwa PRL jako tajni współpracownicy lub kontakty operacyjne lub informacyjne a jeden jako agent wywiadu PRL. Szczegółowe sprawozdania Komisja przekazała prezydium KEP oraz osobom, których dotyczą. Poinformowała też, że całość prac KKH zamierza zakończyć jesienią 2007.

LIPIEC

Kraków. Komisja Teologiczno-Duszpasterska „Pamięć i Troska” opublikowała 4 lipca dokument „Prawda i odpowiedzialność”. Zawiera on „elementarne zasady dotyczące przekazywania i odbioru informacji o współpracy niektórych osób ze służbami reżimu komunistycznego w okresie PRL”. Dokument podpisany przez przewodniczącego Komisji bp. Jana Szkodonia kończy się słowami: „Każdy z nas stanie kiedyś na sądzie Bożym. Każdy z nas zostanie rozliczony ze słów i czynów, również z sądów, które wydał o bliźnich. Pamiętajmy, że będziemy przede wszystkim sądzeni z miłości”.

Jasna Góra. Ok. 150 tys. wiernych uczestniczyło 8 lipca w Mszy św. wieńczącej XV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Przybyli przedstawiciele rządu z premierem Jarosławem Kaczyńskim i trzema wicepremierami, ministrowie, parlamentarzyści. Liturgii koncelebrowanej przez ośmiu biskupów przewodniczył biskup sandomierski Andrzej Dzięga, który wśród bolesnych problemów współczesnej Polski wymienił w homilii m.in. sprawę abp Wielgusa i strajk służby zdrowia. Po Mszy J. Kaczyński zapewnił zgromadzonych, że jego rząd w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku Polski solidarnej. „Dzięki takim ja wy, Polska trwa i będzie trwała, wbrew wszystkiemu!” – wołał premier.

Warszawa. Minister edukacji narodowej Roman Giertych podpisał 13 lipca rozporządzenie mówiące o tym, że stopnie z religii, etyki lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych będą wliczane do średniej ocen. Rozporządzenie weszło w życie od nowego roku szkolnego – 1 września 2007.

Warszawa. Ponad 3 tys. uczestników, w tym 900 z zagranicy, uczestniczyło zakończonej 15 lipca XIX Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Impreza organizowana przez zakon pijarów Parafiada jest miejscem zawierania przyjaźni i integracji młodzieży różnych kultur, języków, a nawet wyznań. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży opiera się na starogreckiej triadzie: stadion-świątynia-teatr.

SIERPIEŃ

Kostrzyń n. Odrą. Uroczystą Mszą św. w kościele NMP Matki Kościoła zakończył się Przystanek Jezus, który – z inicjatywy ordynariusza diecezji bp. Edwarda Dajczaka – od 1999 r. towarzyszy festiwalowi rockowemu Przystanek Woodstock. Gościem Przystanku był abp Józef Życiński, który w homilii zachęcił młodych, by w świat zdominowany przez technikę i slogany reklamowe wnosili „piękno łaski Chrystusa”.

Jasna Góra. Poważna dyskusja nt. Radia Maryja, prezentacja wyników pracy Kościelnej Komisji Historycznej oraz związany z kryzysem politycznym apel o wzajemną miłość, kulturę i dialog – to najważniejsze wątki zakończonego 25 sierpnia spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu i biskupów diecezjalnych. „Przypominamy, że język polityka a zwłaszcza chrześcijanina i kapłana nie może być językiem nienawiści i agresji” – napisali biskupi.

Jasna Góra. Z dramatycznym przemówieniem nt. Radia Maryja wystąpił kard. Stanisław Dziwisz na spotkaniu Rady Stałej KEP i biskupów diecezjalnych. Metropolita krakowski powiedział, że w imię odpowiedzialności przed Bogiem, papieżem i Kościołem nadszedł czas zająć jasne stanowisko wobec Radia Maryja. „Jesteśmy na progu niebezpieczeństwa kryzysu – ktoś inny przejmuje decydowanie o kierunku duszpasterstwa w Polsce” – mówił hierarcha. Kard. Dziwisz jako za „bezwzględnie konieczne” uznał ustanowienie nowego zarządu RM i Telewizji Trwam, by mogły one służyć Kościołowi w Polsce w jedności z biskupami i Benedyktem XVI, „spadkobiercą ducha Jana Pawła II”. Tekst wystąpienia opublikował „Tygodnik Powszechny” i kilka dzienników, co – jak oświadczył sekretarz KEP – dokonało się „z naruszeniem dyskrecji należnej obradom Episkopatu”.

WRZESIEŃ

Instytucję utworzyły wspólnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze Gdańska i województwa pomorskiego, a także Fundacja Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność”. Celem ESC będzie m.in. upamiętnienie przesłania i dziedzictwa kulturowego i narodowego „Solidarności”, jej znaczenia jako ruchu obywatelskiego, zwłaszcza wśród młodych pokoleń Polaków.

Licheń. Z udziałem ok. 100 tys. wiernych, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego 16 września odbyła się beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Uroczystości przewodniczył watykański Sekretarz Stanu, kardynał Tarcisio Bertone, który koncelebrował Mszę św. wraz ze 120 kardynałami, arcybiskupami i biskupami z kraju i zagranicy.

Kraj. Biskupi zachęcili wiernych aby deklarowali wolę przekazania po śmierci swoich narządów do przeszczepienia. W odczytywanym 23 września słowie pt. „Nadprzyrodzony krwiobieg miłości”, hierarchowie zwracają się również do rodziny osób tragicznie zmarłych, by w swoim bólu i smutku nie zapominały, że organy wewnętrzne pobrane od ich bliskich mogą uratować życie chorym czekającym na transplantację.

Nysa. Z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych odbyły się 30 września beatyfikacja Matki Marii Luizy Merkert (1817-1872), wielkiej społeczniczki i współzałożycielki zakonu elżbietanek. Mszę św. w kościele św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, w którym Matka Merkert została ochrzczona i przyjęła I Komunię oraz gdzie znajduje się jej grób, odprawił w imieniu Papieża prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Jose Saraiva Martins.

PAŹDZIERNIK

Warszawa. 8 października zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski – znany w Polsce i za granicą z niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Był kapelanem Rodzin Katyńskich. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar reżimu sowieckiego. Zmarł w wieku 89 lat, spoczął w krypcie zasłużonych Polaków pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Kazimierz Dolny. Zgromadzenie sióstr betanek odzyskało dom zakonny w Kazimierzu Dolnym. Komornicy w asyście policji wyeksmitowali 10 października ponad 60 osób – b. betanek, które zerwały łączność z Kościołem oraz byłego franciszkanina – bezprawnie pozostających w budynku. Egzekucja komornicza przebiegała bardzo sprawnie i bez niespodziewanych wydarzeń. Kobiety nie skorzystały z oferty Kościoła, by zamieszkać tymczasowo w przygotowanych ośrodkach. Ich miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Warszawa. Kościelna Komisja Historyczna (KKH) poinformowała 11 października o zakończeniu swoich. Powołana w październiku 2006 r. Komisja podkreśla w komunikacie, że „nie pełniła funkcji sądu i nie wydawała orzeczeń stwierdzających rzeczywistą świadomą i tajną współpracę z organami bezpieczeństwa PRL”. , oraz że w swoich sprawozdaniach „odnoszących się do poszczególnych osób, starała się jedynie rzetelnie przedstawić aktualny stan zasobów archiwalnych z uwzględnieniem czasu, w którym zostały one udostępnione przez IPN”. KKH poinformowała, że sprawozdanie końcowe obejmuje syntetyczne przedstawienie założeń ideologii marksistowskiej wobec religii, zarys stosunków państwo – Kościół w Polsce Ludowej, opis represji organów bezpieczeństwa PRL wobec duchownych a także podsumowanie wyników badań materiałów archiwalnych IPN na temat żyjących biskupów Polski.

Kraj. Biskupi zaapelowali do wiernych o powszechny udział w zaplanowanych na 21 października wyborach do parlamentu. W odczytywanym 14 października słowie pt. „Odpowiedzialność za dobro wspólne” przypominają, że „Kościół nie ma żadnej politycznej reprezentacji, a co za tym idzie partii politycznej, która miałaby prawo przemawiać w imieniu Kościoła lub powoływać się na jego poparcie”. Dodają jednocześnie, że programy niektórych ugrupowań politycznych są „bliższe chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa”, inne zaś – „odległe od nauczania Kościoła lub wręcz z nim sprzeczne”.

Warszawa. Na Zamku Królewskim 13 października po raz ósmy wręczono nagrody TOTUS przyznawane z okazji Dnia Papieskiego przez należącą do Episkopatu Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegorocznymi laureatami zostali: Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, prof. Andrzej Zoll, publicysta Grzegorz Polak i portal internetowy Opoka. Nagrody Totus to statuetki autorstwa Wincentego Kućmy i 50 tys. zł

Kraj. Msze w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II, dyskusje o jego pontyfikacie, koncerty, wystawy i biegi uliczne – w ten sposób 14 października uczczono VII Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. 100 tys. wolontariuszy przeprowadziło zbiórkę na rzecz stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, ubogiej młodzieży. W homiliach duchowni apelowali o ofiarność na rzecz stypendystów, których nazywali „żywym pomnikiem Jana Pawła II”.

Rzym. 16 października zmarł najstarszy polski biskup 93-letni bp Ignacy Jeż, który przebywał w Rzymie w związku z obchodami 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Następnego dnia papież Benedykt XVI ogłaszając nazwiska nowych kardynałów ujawnił, że jednym z nich miał być także polski bp Jeż. W pogrzebie b. więźnia Dachau, wielkiego orędownika pojednania polsko-niemieckiego i pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej uczestniczyło kilkudziesięciu polskich biskupów. Bp Jeż spoczął 23 października w krypcie konkatedry w Kołobrzegu.

Kraków. Prace z Chin, Polski i Danii zostały nagrodzone 16 października w międzynarodowym konkursie architektonicznym na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Żadna z nagrodzonych prac nie została jednak rekomendowana do realizacji. Do konkursu zgłoszono 32 prace. Zapowiedziano dalsze rozmowy z autorami nagrodzonych prac.

LISTOPAD

Gdańsk. Etosowi Polaków poświęcony był zakończony 11 listopada Gdański Areopag 2007. – ogólnopolskie forum dyskusyjne już od siedmiu lat gromadzące duchownych, intelektualistów i ludzi kultury. Publicznym debatom towarzyszyły warsztaty dla młodzieży, promocje książek oraz słuchowiska, wystawy, projekcje filmowe i festyny żebracze. Gośćmi tegorocznego Areopagu byli m.in. Danuta Huebner, abp Kazimierz Nycz, prof. Leszek Balcerowicz, Jurek Owsiak, Daniel Olbrychski.

Jasna Góra. W komunikacie z 342. zebrania plenarnego (22 listopada) biskupi zajęli stanowisko wobec projektu Traktatu Reformującego UE i Karty Praw Podstawowych (przed ich podpisaniem 13 grudnia w Lizbonie). Biskupi wyrazili uznanie dla zawartej w Traktacie deklaracji o uznaniu tożsamości i statusu ale i ubolewanie, że w preambule zabrakło odniesienia o Boga. „Zastrzeżenia a nawet sprzeciw” biskupów budzi zapis Karty o ograniczeniu zakazu klonowania ludzkiego jedynie do klonowania reprodukcyjnego, bez wzmianki o reprodukcyjnym. Biskupi z zadowoleniem przyjęli fakt, że rządy UE zaakceptowały stanowisko Polski gwarantujące niezależność prawodawstwa polskiego w sprawach moralnych.

W komunikacie z obrad poinformowano o zakończeniu przez Kościelną Komisję Historyczną i Zespół ds. oceny etyczno prawnej materiałów IPN dotyczących kapłanów będących obecnie biskupami. Komunikat mówi, że zdaniem Zespołu „oskarżanie wymienianych w aktach SB biskupów o świadomą i dobrowolną współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL jest merytorycznie bezpodstawne, gdyż pozbawione dowodów” (jak powiedział KAI sekretarz Episkopatu chodzi tu o „kilkanaście” nazwisk).

Przyznano natomiast, że niektóre materiały i wypowiedzi zainteresowanych biskupów zdają się świadczyć, że niektóre ich kontakty ze służbami PRL można by uznać za nieroztropne, ale w ówczesnej sytuacji często były nieuniknione a odbywały się za wiedza władz kościelnych.

Rada Stała KEP zapowiedziała publikację „istotnych wyników” badań Komisji i Zespołu – z uwagi na ich wielkie znaczenie historyczne oraz przydatność dla innych grup społecznych, które, w ślad za Kościołem, podjęły by próbę „zmierzenia się z przeszłością”.

Warszawa. Ks. Jan Dziasek, 69-letni proboszcz krakowskiej parafii św. Jadwigi Królowej został 22 listopada laureatem czwartej edycji Konkursu Proboszcz Roku, organizowanego przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP. Pytany o „receptę” na dobrego proboszcza, ks. Dziasek wymienia: miłość, cierpliwość, otwartość i poczucie służby.

Warszawa. Abp Kazimierz Nycz zapowiedział 26 listopada w specjalnym komunikacie, że na polach wilanowskich wraz wznoszona tu Świątynia Opatrzności będzie częścią Centrum Opatrzności Bożej. „Sytuacja dojrzała do tego, by w Warszawie powstało narodowe centrum jednoczące wszystkich Polaków” – podkreślił abp Nycz dodając, że poza miejscem kultu religijnego ma to być „centrum kultury i życia społecznego Polaków”. Zapowiedziano, że szczegóły budowy Centrum zostaną zaprezentowane w nowym roku.

GRUDZIEŃ

Warszawa. 8 grudnia zmarł ks. prałat Wacław Karłowicz – ostatni z żyjących dotąd kapelanów Powstania Warszawskiego. 15 września br. obchodził 100-lecie urodzin. Był współpracownikiem Kurii Polowej AK. W jego mieszkaniu działał punkt kontaktowy dla kurierów podziemnych podróżujących z Warszawy do Londynu. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem batalionu „Gustaw-Antoni”, współorganizował największy szpital powstańczy na Starym Mieście przy ul. Długiej. 29 maja 2007 r. otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Spoczął na cmentarzu w Marysinie.

Warszawa. Rada Episkopatu Polski ds. Rodziny wystosowała 18 grudnia list do polskich parlamentarzystów, w którym przypomina nauczanie Kościoła i Jana Pawła II „o niegodziwości i niedopuszczalności metody „. Dokument sygnowany przez przewodniczącego tej Rady bp. Kazimierza Górnego i o. Andrzeja Rębacza, krajowego dyrektora duszpasterstwa określa metodę zapłodnienia in vitro jako rodzaj „wyrafinowanej aborcji”, gdyż przy każdej próbie w tej metodzie giną liczne embriony. Zwraca uwagę, że „każde dziecko ma prawo zrodzić się z miłosnego aktu małżeńskiego jego rodziców”.

Przypomina także, że „dziecko nie jest rzeczą i nawet przyszli rodzice nie mogą powiedzieć, że mają do niego prawo, zwłaszcza, że to jest zawsze okupione śmiercią jego braci i sióstr”. Autorzy listu wyrażają nadzieję, że dla parlamentarzystów „sprawy rodziny i obrony życia każdego dziecka od momentu poczęcia są sprawami najwyższej wagi”. Sekretarz Episkopatu bp Stanisław Budzik nie wykluczył, że kwestia refundowania metody in vitro z budżetu państwa będzie jednym z tematów rozmów w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Premier Donald Tusk w wypowiedzi dla KAI zapowiedział, że prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku mianuje rządowych członków Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu R. P.

Kraj. Pokojowe zniesienie granic to wielka szansa na zbliżenie ludzi i stworzenie między nimi autentycznej duchowej wspólnoty. To również szansa i wyzwanie duszpasterskie dla Kościoła – tak abp Henryk Muszyński skomentował fakt przystąpienia Polski do układu Schengen. Metropolita gnieźnieński podkreśla, że jest to szczególny moment dla ludzi jego pokolenia, które doświadczyło tragedii wojny i znoszenia granic przemocą.

„Granice znoszone w sposób pokojowy przez demokratycznie wybrane rządy, za wspólnym porozumieniem, to bez wątpienia znak wzajemnego zbliżenia się ludzi. Można tylko sobie życzyć, żeby ten fakt stał się także okazją do zniesienia granic, uprzedzeń, barier i murów, które istnieją w ludzkich sercach i ludzkich umysłach” – stwierdził abp Muszyński.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Kościół katolicki w Polsce 2007 – najważniejsze wydarzenia

25 grudnia 2007 | 12:17 | tk//mam Ⓒ Ⓟ

Oto kalendarium najważniejszych wydarzeń Kościoła w Polsce w mijającycm roku, opracowane przez KAI:

STYCZEŃ

Warszawa. Arcybiskup Stanisław Wielgus, po oskarżeniach o współpracę z SB, zrezygnował z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Miało to miejsce 7 stycznia podczas sprawowanej w katedrze warszawskiej Mszy św., która miała uświetnić ingres nowego metropolity. Oświadczenie hierarchy wywołało głośne protesty części gromadzonych; wśród tych, którzy decyzje o rezygnacji przyjęli oklaskami był prezydent RP Lech Kaczyński. Prymas Polski skrytykował w homilii „sąd, który odbył się nad abp. Wielgusem”. Kard. Glemp ocenił przy tym, że „trudno jest paść baranki, które czują niechęć”.

Tzw. „sprawa abp. Wielgusa” rozpoczęła się od artykułów „Gazety Polskiej” (grudzień 2007) nt. 20-letnich kontaktów ks. Wielgusa z SB. Po dokonaniu kwerendy w IPN, 4 stycznia Kościelna Komisja Historyczna oświadczyła, że abp Wielgus podjął świadomą i tajną współpracę z organami bezpieczeństwa PRL. 5 stycznia, w dniu kanonicznego objęcia archidiecezji abp Wielgus zapewnił, że nigdy nie zdradził Chrystusa i Jego Kościoła „ani w czynach, ani w słowach, ani w intencjach” oraz, że nigdy nikogo nie skrzywdził. Natomiast kilka godzin później, w odezwie do wiernych wydanej już po kanonicznym objęciu archidiecezji, wyraził skruchę z powodu tego, że skrzywdził Kościół – zarówno wtedy, uwikłał się we współpracę jak i z powodu zaprzeczeniom tej współpracy w ostatnich dniach.
Sprawa abp. Wielgusa była przez wiele dni tematem nr 1 w Polsce, odbiła się też szerokim echem zagranicą. Agencje pisały m.in. o „zakłopotaniu” Watykanu.

Warszawa. Biskupi poddadzą się badaniu dokumentów IPN na swój temat, a w każdej diecezji powstanie komisja historyczna – to konkluzje nadzwyczajnego spotkania Rady Stałej Episkopatu i biskupów diecezjalnych, jakie zwołano 12 stycznia. Ogłoszono też, że Środa Popielcowa AD 2007 będzie dniem modlitw i pokuty za błędy i słabości duchowieństwa. W słowie do wiernych biskupi zwracają uwagę, że jednostronne odczytywanie dokumentów sporządzonych przez wrogów Kościoła może krzywdzić ludzi i „okazać się pogrobowym zwycięstwem nieludzkiego systemu”. Jednocześnie zachęcają by „skonfrontować się z prawdą” i „jeśli potrzeba – odpowiednio uznać i wyznać winy”.

Warszawa. Episkopat opowiedział się za wprowadzeniem do Konstytucji RP zapisu chroniącego życie człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Oświadczenie podpisane przez przewodniczącego Rady ds. Rodziny wydano 12 stycznia w związku z zapowiadanym wznowieniem debaty parlamentarnej na temat ochrony życia.

Warszawa. Ponad 6,6 mln zł zebrano podczas zbiórki w VI Dniu Papieskim, 16 października 2006 r. – ogłosiła Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która w ten sposób gromadzi fundusze na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Dzięki temu mogła objąć pomocą kolejne 150 osób, w sumie 1750 uczniów i studentów.

Gdańsk. Pod hasłem „Tylko Bóg może nas wybawić”, pochodzącym z przemówienia Benedykta XVI w obozie w Auschwitz w maju 2006 r., obchodzono 17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce X Dzień Judaizmu. Hasło pochodzi z Miejscem uroczystości centralnych było Trójmiasto. Odbyły się tu liczne imprezy przybliżające judaistyczną tradycję i kulturę, przedstawiciele obydwu religii spotykali się na dyskusjach i wspólnej modlitwie.

Warszawa. O. Tadeusz Bartoś, 40-letni dominikanin, duszpasterz i popularny publicysta, postanowił opuścić zakon i porzucić stan kapłański. „Z punktu widzenia współczesnej wiedzy o człowieku, obecna struktura życia w Kościele i jej organizacja jest szkodliwa i dosyć destrukcyjna” – powiedział KAI 40-letni dominikanin pytany o powody tej decyzji.

Kraj. Pod hasłem „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7, 37) w dniach 18-25 stycznia obchodzono w Polsce i na świecie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W wielu polskich świątyniach odbyły się nabożeństwa ekumeniczne, kazania głosili gościnnie przedstawiciele innych wyznań. Tylko w Warszawie odbyły się 22 takie nabożeństwa w świątyniach dziewięciu Kościołów. Zorganizowano szereg wykładów, spotkań, inicjatyw kulturalnych.

Warszawa. Pod hasłem „Abraham – Ojcem wiary” 26 stycznia obchodzono VII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli obydwu religii podkreślano, że nigdy nie nastąpi konflikt pomiędzy muzułmanami i chrześcijanami, o ile tylko każdy będzie przestrzegał prawdziwych zasad własnej wiary.
Kraków. Książkę kard. Stanisława Dziwsza pt. „Świadectwo” zaprezentowano 27 stycznia. Książka inspirowana pytaniami Gianfranco Svidercoschiego jest, jak mówi włoski watykanista, „świadectwem dawanym sercem i uczuciem” przez osobę, która 40 lat była najbliżej Jana Pawła II. Publikacja, która stała się w Polsce absolutnym bestsellerem (ok. 850 tys. sprzedanych egzemplarzy) doczeka się także ekranizacji w formie fabularyzowanego dokumentu realizowanego jako międzynarodowa koprodukcja.

LUTY

Kraj. W Środę Popielcową (21 lutego), obchodzono „dzień pokuty i modlitwy całego duchowieństwa polskiego”, ustanowiony na nadzwyczajnym, styczniowym spotkaniu biskupów. Podczas liturgii w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki modlił się: „Przepraszamy Cię, Panie, że w chwilach próby, jakiej poddawani byliśmy przez dziesiątki powojennych lat, nie wszystkim starczyło męstwa i wierności, że jedni ulegali zastraszeniu, a inni dali się skusić korzyściom materialnym”. Podczas Mszy św. na Wawelu kard. Stanisław Dziwisz powiedział, że „Kościół w Polsce i społeczeństwo w naszym kraju potrzebuje pilnie przebaczenia i pojednania”.

Warszawa. Znany misjonarz o. Marian Żelazek został uznany przez polski senat za „godny naśladowania wzór Polaka przełamującego bariery między ludźmi”. Uchwałę podjęto 22 lutego. O. Żelazek, przez ponad 50 lat pracujący wśród trędowatych w Indiach, kilkakrotny kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla,. Zmarł 30 kwietnia 2006 r. w wieku 88 lat.

Kraków. Zaprezentowano książkę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego „Księża wobec bezpieki” (28 lutego). Autor podkreślał, że nie jest to publikacja o agentach w sutannach ale o tym, co działo się z Kościołem w czasach komunizmu. Zdaniem księdza Kościół ma kłopot z badaniem i ujawnianiem prawdy o przeszłości. Głównym powodem jest fakt, że nie dokonano rozliczenia sprawców inwigilacji Kościoła; drugim jest lekceważenie akt IPN trzecim zaś i najtrudniejszym jest to, że niektórzy TW zrobili karierę w Kościele. Ks. Isakowicz-Zaleski ujawnił, że w poprzednim miesiącu poinformował przewodniczącego Episkopatu o sześciu biskupach zarejestrowanych w aktach SB jako TW.

MARZEC

Warszawa. Bp Kazimierz Nycz, 57-letni ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski, mianowany został mianowany 3 marca przez papieża arcybiskupem metropolitą warszawskim. W chwili nominacji był też przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego i członkiem Rady Stałej KEP.

Poznań. Ks. prof. Tomasz Węcławski, 55-letni teolog i publicysta, kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poinformował 9 marca o decyzji wystąpienia z kapłaństwa. W latach 1989-1996 był rektorem poznańskiego seminarium duchownego, w latach 1997-2002 – członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Ks. Węcławski zaznaczył, że nie zamierza na nikogo wpływać poprzez swoją decyzję. „To nie są sprawy, w których można decydować – w jakimkolwiek kierunku: a więc o trwaniu w dotychczasowym lub też o istotnej życiowej zmianie – opierając się na decyzjach czy autorytecie kogoś innego” – podkreśla ks. Węcławski.

Opole. Przewodniczący papieskiej Rady ds. Popierania jedności Chrześcijan, kard. Wsalter Kasper i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gerd Poettering odebrali 10 marca doktoraty honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Tytuły przyznano za inicjatywy sprzyjające budowaniu duchowej tożsamości Europy na fundamentach chrześcijańskich.
Warszawa. Jednoznaczne poparcie dla działań na rzecz konstytucyjnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci wyraził Episkopat. W komunikacie z zebrania plenarnego (13-14 marca w Warszawie) wyrażają wdzięczność tym, którzy modlą się i podejmują starania w tej dziedzinie.

W przyjętym podczas spotkania stanowisku ws. Traktatu Konstytucyjnego UE, biskupi wyrażają aprobatę wobec zapisów o poszanowaniu prawnym Kościołów i dialogu z nimi ale też „dostrzegają dwa zasadnicze braki” dokumentu: brak odwołania do Boga oraz wzmianki o niezbywalnej roli chrześcijaństwa w historii Europy. Episkopat podkreśla, że odwołanie do Boga jest „przypomnieniem, że ani człowiekowi, ani demokratycznej większości nie przysługuje absolutna władza nad jakimkolwiek innym człowiekiem” zaś rola chrześcijaństwa w dziejach Europy jest „niezaprzeczalnym faktem historycznym i kulturowym, odnoszącym się także do współczesności”.

Biskupi postanowili powołać Zespół ds. oceny etyczno-prawnej, do zbadania udostępnionych Kościołowi dokumentów komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dotyczące żyjących biskupów polskich (skład komisji zatwierdzono na zebraniu plenarnym w czerwcu).

Warszawa. Rada ds. Rodziny KEP zaapelowała do parlamentarzystów o zagwarantowanie konstytucyjnej obrony życia ludzkiego. „W tej najwyższej wagi sprawie dla Ojczyzny, narodu i Kościoła, wszystkich zachęcamy i wzywamy do modlitwy” – głosi wydane 20 marca oświadczenie popisane przez przewodniczącego Rady bp. Kazimierza Górnego.

KWIECIEŃ

Warszawa. Abp Kazimierz Nycz objął 1 kwietnia rządy w metropolii warszawskiej. W uroczystej Mszy św. Uczestniczył marszałek sejmu, prezydent i premier. Nowy arcybiskup Warszawy jako swoje priorytety wymienił: dobrą współpracę z kapłanami, otwarcie na świeckich oraz katechezę dzieci i młodzieży. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że nie da się zaszufladkować politycznie, zaś najważniejsze będą dla niego sprawy duchowe.
Kraj. W liście do Kapłanów na Wielki Czwartek (5 kwietnia) biskupi zwracają uwagę na napięcia rodzące się na kanwie „lustracji” Kościoła pomiędzy pokoleniami kapłanów. „Zdarza się, że młodzi księża nie zawsze mają świadomość, w jak dramatycznych warunkach przyszło ich poprzednikom działać i dokonywać moralnych wyborów”.
Biskupi piszą też o „bolesnej ranie” jaką dla Kościoła stanowią „odejścia z kapłaństwa sprawiające wrażenie braku poczucia odpowiedzialności za zdradę Chrystusa i za spowodowane zgorszenie”. Dodają, iż „szczególnie przykre są wypadki, kiedy porzucają kapłaństwo księża znani z obecności w mediach, nagłaśniając i usprawiedliwiając swój wybór oskarżeniami i zarzutami stawianymi władzy duchownej i współbraciom”.

Warszawa. Sejm nie zmienił konstytucji i nie uchwalił prawnej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosowania, które odbyły się 13 kwietnia doprowadziły do rezygnacji marszałka Sejmu, Marka Jurka.
„Niestety, bezwzględna arytmetyka parlamentarna wzięła górę nad elementarnym prawem każdego człowieka do życia” – czytamy w wydanym w dniu głosowania oświadczeniu Prezydium Episkopatu.

Warszawa. Szymon Hołownia, 30-letni publicysta tygodnika „Newsweek Polska” został laureatem nagrody dziennikarskiej im. Bp. Jana Chrapka „Ślad”. Wręczenie nagrody (statuetka autorstwa prof. Gustawa Zemły i 10 tys.) odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich w obecności abp. Kazimierza Nycza.

Łomianki k. Warszawy. 29 kwietnia zmarł abp Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów na Rodziną ATK w Łomiankach, w latach 1979-1992 arcybiskup szczecińsko-kamieński. Jako alumn był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, gdzie przeprowadzano na nim eksperymenty medyczne. Gorliwy rzecznik pojednania polsko-niemieckiego. Miał 91 lat, został pochowany został 7 maja w Łomiankach w obecności 3 tys. wiernych, członków rządu i parlamentarzystów

Gniezno. Kilka tysięcy wiernych i kilkudziesięciu hierarchów z Polski i zagranicy uczestniczyło w uroczystościach odpustowych ku czci św. Wojciecha. Uroczystości (28-29 kwietnia) zbiegły się z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego.

Kraków. Koncern ITI zakupił 49 proc. udziałów w „Tygodniku Powszechnym”. ITI jest m.in. właścicielem Grupy TVN i portalu Onet.pl. „Chcemy zachować niezależność i autonomię redakcyjną” – zadeklarował redaktor naczelny tygodnika ks. Adam Boniecki dodając, że przygotowywany przez ITI kanał religia.tv zamierza wykorzystywać potencjał pisma. Szef pisma powiedział też, że ITI chce docelowo kupić 100 proc. Udziałów i „kładzie duży nacisk na obsadzanie stanowisk redakcyjnych”.

Warszawa. Z okazji 60. rocznicy akcji „Wisła” prezydenci Polski i Ukrainy modlili się 27 kwietnia w intencji obydwu narodów podczas ekumenicznego nabożeństwa w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Modlitwie, w której uczestniczyli m.in. kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Przemyśl. Z udziałem grekokatolików z Polski i Ukrainy odbyły się 29 kwietnia główne obchody 60. rocznicy akcji „Wisła”. Uroczystościom w greckokatolickim soborze archikatedralnym św. Jana Chrzciciela przewodniczył kard. Lubomyr Huzar. Podkreślił on, że ufność i wiara w Boga nigdy nie zawodzi, nawet w najtrudniejszych momentach historycznych.

MAJ

Warszawa. Bp Piotr Libera, 56-letni sekretarz generalny KEP i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej został mianowany 2 maja przez papieża biskupem płockim.
Warszawa. O. Jacek Salij OP, znany teolog, duszpasterz i pisarz został 3 maja odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Warszawa. Pod hasłem „Rodzina wiosną dla Europy i świata” w dniach 11-13 maja obradował czwarty Światowy Kongres Rodzin. „Zdrowa rodzina niesie Europie i światu wiosnę cywilizacji miłości i życia w miejsce ” – głosi posłanie kongresu, w którym uczestniczyło ponad 3 tys. delegatów z ponad 60 krajów wszystkich kontynentów. W obradach, które odbywały się w Sali Kongresowej uczestniczyli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń rodzinnych, posłowie do parlamentu Europejskiego, duchowni różnych wyznań i religii. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów i dyskusji, podczas których mówiono o istocie małżeństwa, rodziny, wychowania a także porównywano systemy opieki nad rodziną stosowane w różnych krajach. Mówiono także o zagrożeniach przed jakimi staje rodzina we współczesnym świecie, m.in. o atakach na małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, o fali rozwodów, dylematach bioetycznych czy przyczynach bezdzietności.

Warszawa. Abp Józef Życiński odebrał 15 maja nagrodę Człowieka Roku „Gazety Wyborczej”. Szef dziennika Adam Michnik powiedział podczas uroczystości w siedzibie redakcji, że metropolita lubelski zawsze ostrzegał przed „Moralnością troglodytów”, zaś prof. Barbara Skarga, mówiąc o laureacie podkreśliła, iż nieprawdą jest, że rozum i wiara są w konflikcie, bo wystarcza, aby obydwie zwróciły się ku człowiekowi.

Warszawa. Związek „Trzy Plus” powołany przez rodziny posiadające co najmniej troje dzieci zainaugurował 15 maja swoją działalność. Praca na rzecz polityki prorodzinnej oraz walka z dyskryminacją rodzin wielodzietnych – to główne cele Związku, którego przewodniczącą została Joanna Krupska. Podkreśla ona, że choć Polska przeżywa głęboki kryzys demograficzny, to praktycznie w naszym kraju nie prowadzi się niemal żadnej polityki na rzecz rodziny.

Warszawa. O jedność budowaną na prawdzie zaapelował 16 maja abp Kazimierz Nycz w homilii podczas stołecznych uroczystości w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w 350. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W ostatnim okresie życia pracował jako misjonarz na Polesiu, gdzie zginął męczeńską śmiercią po okrutnych torturach z rąk jednego z kozackich zagonów, 16 maja 1657 roku. Święty czczony jest jako patron Polski i metropolii warszawskiej.

Wadowice. Około 5 tys. uczniów z ponad 130 szkół noszących imię Jana Pawła II uczestniczyło 18 maja w obchodach 87. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Głównym punktem uroczystości byłą Msza św. odprawiona na wadowickim rynku – Placu Jana Pawła II. W Polsce jest około 600 szkół noszących imię Jana Pawła II. Placówki noszące imię papieża zobowiązane są do prowadzenia działalności charytatywnej, organizują też ogólnopolskie konkursy – przede wszystkim wiedzy o życiu i nauce Jana Pawła II.

Warszawa. Ponad 3,5 tys. osób, głównie rodzin z dziećmi wzięło udział 20 maja w drugim Marszu dla Życia i Rodziny. Uczestnicy z kraju i zagranicy manifestowali przywiązanie do wartości chrześcijańskich oraz szacunek dla życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Pod sejmem skandowano hasło „Wybierzcie zycie” oraz „Niskie podatki dla ojca i matki”.

Zakopane. 25 maja w wieku 61 lat zmarł Mirosław Drozdek, budowniczy i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, pierwszy kapelan zakopiańskiej „Solidarności”, jedna z najbardziej znanych postaci na Podhalu. W lutym 2006 został oskarżony przez „Tygodnik Podhalański” o współpracę z SB, czemu kategorycznie zaprzeczał. Zmarł po długotrwałej chorobie nowotworowej.

Piotrków Trybunalski. Matka Boża Trybunalska jest od 26 maja oficjalnie patronką polskich parlamentarzystów. Dekret Stolicy Apostolskiej w tej sprawie odczytał na uroczystej Mszy św. W Piotrkowie Trybunalskim nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

Piekary Śląskie. Ponad 100 tys. mężczyzn przybyło 27 maja w jubileuszowej, 60. pielgrzymce do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. „Tam, gdzie wytrwale głosi się Ewangelię, jest o wiele mniej niesprawiedliwości” – mówił w homilii metropolita katowicki abp Damian Zimoń. Wyraził też zaniepokojenie rozbiciem małżeństw i kryzysem rodziny: „Model rodziny chrześcijańskiej ściera się z konsumpcyjnym stylem życia, z tak zwaną 'kulturą singli’, z propagandą homoseksualną. (…) Rodzina musi pozostać rodziną. Nie można iść w poprzek praw natury” – mówił hierarcha. Opowiedział się też jednoznacznie za reformą podatków, by rodzina wielodzietna miała lepsze warunki materialne. Prawdziwe nawrócenie człowieka zawsze przynosi dobre owoce w życiu społecznym i politycznym. Wie o tym coraz więcej pracodawców, pracobiorców na naszej ziemi”- mówił w homilii metropolita katowicki abp Damian Zimoń”.

Płock. Bp Piotr Libera odbył 31 maja ingres do katedry płockiej. W homilii zapewnił, że przybywa by głosić Dobrą Nowinę. W jej centrum jest prawda o Bogu, który jest miłością miłosierną, to znaczy taką, która przebacza i bardziej chce leczyć, podnosić niż rozliczać, i gotowa jest wychodzić na poszukiwanie owiec zagubionych. Przestrzegł też ludzi Kościoła przed pychą, triumfalizmem i chęcią rządzenia oraz zaznaczał, że Kościół powinien podążać za potrzebującym człowiekiem.

CZERWIEC

Pola Lednickie k. Gniezna. Blisko 100 tys. młodzieży z całej Polski osób uczestniczyło w XI Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych nad jeziorem Lednickim. Hasłem spotkania, które odbyło się w dniach 2-3 czerwca były słowa „Poślij mnie”. Także i tym razem „na lednucy” której pomysłodawca jest o. Jan Góra OP oprócz wspólnej modlitwy i przejścia przez symboliczną Bramę Rybę, nie zabrakło żywiołowcych tańców i śpiewów. Swoje przesłanie skierował do młodych m.in. prezydent Lech Kaczyński.

Kraj. Rozliczenia przeszłości, strajki i etyka seksualna – to główne wątki, jakie podejmowali polscy biskupi podczas uroczystości Bożego Ciała, 7 czerwca. Hierarchowie krytykowali też rządzących za brak poparcia dla konstytucyjnej ochrony życia oraz media, którym zarzucili agresję wobec Kościoła przy podejmowaniu tematu lustracji.

Lublin. Kard. Poupard, przewodniczący Papieskich Rad – Kultury oraz Dialogu Międzyreligijnego, otrzymał 4 czerwca doktorat honoris causa KUL. Tytuł nadano za ogromny wkład hierarchy „w inspirowanie dialogu Kościoła ze środowiskami akademickimi”.

Lublin. Przeciwko politycznym wypowiedziom duchownych podczas uroczystości Bożego Ciała opowiedział się nuncjusz apostolski w Polsce. Nabożeństwa liturgiczne to nie wiece – powiedział 9 czerwca abp Józef Kowalczyk stacji TVN24. „Życzę, żeby w Polsce nabożeństwa liturgiczne nie były wiecami, tylko żeby były usposabianiem ludzi do bycia bardziej człowiekiem, bardziej katolikiem” – powiedział nuncjusz w krótkiej wypowiedzi telewizyjnej. Podobne słowa zawarł w homilii, sprawowanej tego samego dnia w lubelskiej dzielnicy Czuby, w 20. rocznicę pobytu Jana Pawła II, który wyświęcił wtedy 50 kapłanów. „Nam dziś w Polsce potrzeba kapłanów, nie polityków, a jeśli polityków, to polityków słowa Bożego, Ewangelistów, nie ekonomistów, których w Polsce mamy wystarczającą ilość, byle dobrze sprawowali swoje urzędy” – powiedział abp Kowalczyk.

Kamień Śląski. Bp Stanisław Budzik został 16 czerwca wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. 55-letni biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej zastąpił na tym stanowisku biskupa Piotra Liberę, który po objęciu diecezji płockiej złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas urzędu. Wyboru dokonano podczas 340. Zebrania Plenarnego Episkopatu.

Podczas tego samego zebranie biskupi powołali specjalny Zespół ds. oceny etyczno-prawnej materiałów dotyczących biskupów a przechowywanych w IPN. W skład zespołu weszli: etyk i były rektor KUL, ksiądz profesor Andrzej Szostek, a także trzej prawnicy – mecenas Maciej Bednarkiewicz oraz księża profesorowie – Tomasz Rozkrut z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Krzysztof Warchałowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas swojego pierwszego spotkania zespołu, na przewodniczącego wybrano ks. prof. Szostka.

Gniezno. Ogłoszeniem „Ekumenicznego przesłania do Europejczyków” 17 czerwca zakończył się VII Zjazd Gnieźnieński. Uczestnicy trzydniowego zgromadzenia zaapelowali, aby chrześcijańskie dziedzictwo Europy znalazło wyraz w najważniejszych dokumentach regulujących działanie struktur kontynentu. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Człowiek drogą Europy. Jak czynić nasz świat bardziej ludzkim?”. W Zjeździe, które zgromadziło ok. 800 gości z kilkunastu krajów Wschodu i Zachodu Europy uczestniczyli chrześcijanie różnych wyznań, przedstawiciele ruchów religijnych, delegaci innych religii oraz politycy.
Gośćmi Zjazdu byli m.in. sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, prezydent Lech Kaczyński i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering.
Szczególnym wydarzeniem było nabożeństwo Droga Światła ze Zmartwychwstałym, w którym ulicami Gniezna przeszli przedstawiciele 11 Kościołów.

Koszalin-Kołobrzeg. Bp Edward Dajczak, 58-letni biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został mianowany 23 czerwca biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Zastąpił abp. Kazimierza Nycza, po jego nominacji na arcybiskupa warszawskiego. Ingres do katedry w Koszalinie odbył 11 sierpnia.

Warszawa. Kościelna Komisja Historyczna (KKH) ogłosiła 27 czerwca zakończenie kwerendy akt SB nt. żyjących kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Poinformowano, że w materiałach SB udostępnionych Komisji przez IPN znalazły się informacje o kilkunastu spośród biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, którzy zostali zarejestrowani przez organy bezpieczeństwa PRL jako tajni współpracownicy lub kontakty operacyjne lub informacyjne a jeden jako agent wywiadu PRL. Szczegółowe sprawozdania Komisja przekazała prezydium KEP oraz osobom, których dotyczą. Poinformowała też, że całość prac KKH zamierza zakończyć jesienią 2007.

LIPIEC

Kraków. Komisja Teologiczno-Duszpasterska „Pamięć i Troska” opublikowała 4 lipca dokument „Prawda i odpowiedzialność”. Zawiera on „elementarne zasady dotyczące przekazywania i odbioru informacji o współpracy niektórych osób ze służbami reżimu komunistycznego w okresie PRL”. Dokument podpisany przez przewodniczącego Komisji bp. Jana Szkodonia kończy się słowami: „Każdy z nas stanie kiedyś na sądzie Bożym. Każdy z nas zostanie rozliczony ze słów i czynów, również z sądów, które wydał o bliźnich. Pamiętajmy, że będziemy przede wszystkim sądzeni z miłości”.

Jasna Góra. Ok. 150 tys. wiernych uczestniczyło 8 lipca w Mszy św. wieńczącej XV Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Przybyli przedstawiciele rządu z premierem Jarosławem Kaczyńskim i trzema wicepremierami, ministrowie, parlamentarzyści. Liturgii koncelebrowanej przez ośmiu biskupów przewodniczył biskup sandomierski Andrzej Dzięga, który wśród bolesnych problemów współczesnej Polski wymienił w homilii m.in. sprawę abp Wielgusa i strajk służby zdrowia. Po Mszy J. Kaczyński zapewnił zgromadzonych, że jego rząd w dalszym ciągu będzie zmierzał w kierunku Polski solidarnej. „Dzięki takim ja wy, Polska trwa i będzie trwała, wbrew wszystkiemu!” – wołał premier.

Warszawa. Minister edukacji narodowej Roman Giertych podpisał 13 lipca rozporządzenie mówiące o tym, że stopnie z religii, etyki lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych będą wliczane do średniej ocen. Rozporządzenie weszło w życie od nowego roku szkolnego – 1 września 2007.

Warszawa. Ponad 3 tys. uczestników, w tym 900 z zagranicy, uczestniczyło zakończonej 15 lipca XIX Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży. Impreza organizowana przez zakon pijarów Parafiada jest miejscem zawierania przyjaźni i integracji młodzieży różnych kultur, języków, a nawet wyznań. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży opiera się na starogreckiej triadzie: stadion-świątynia-teatr.

SIERPIEŃ

Kostrzyń n. Odrą. Uroczystą Mszą św. w kościele NMP Matki Kościoła zakończył się Przystanek Jezus, który – z inicjatywy ordynariusza diecezji bp. Edwarda Dajczaka – od 1999 r. towarzyszy festiwalowi rockowemu Przystanek Woodstock. Gościem Przystanku był abp Józef Życiński, który w homilii zachęcił młodych, by w świat zdominowany przez technikę i slogany reklamowe wnosili „piękno łaski Chrystusa”.

Jasna Góra. Poważna dyskusja nt. Radia Maryja, prezentacja wyników pracy Kościelnej Komisji Historycznej oraz związany z kryzysem politycznym apel o wzajemną miłość, kulturę i dialog – to najważniejsze wątki zakończonego 25 sierpnia spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu i biskupów diecezjalnych. „Przypominamy, że język polityka a zwłaszcza chrześcijanina i kapłana nie może być językiem nienawiści i agresji” – napisali biskupi.

Jasna Góra. Z dramatycznym przemówieniem nt. Radia Maryja wystąpił kard. Stanisław Dziwisz na spotkaniu Rady Stałej KEP i biskupów diecezjalnych. Metropolita krakowski powiedział, że w imię odpowiedzialności przed Bogiem, papieżem i Kościołem nadszedł czas zająć jasne stanowisko wobec Radia Maryja. „Jesteśmy na progu niebezpieczeństwa kryzysu – ktoś inny przejmuje decydowanie o kierunku duszpasterstwa w Polsce” – mówił hierarcha. Kard. Dziwisz jako za „bezwzględnie konieczne” uznał ustanowienie nowego zarządu RM i Telewizji Trwam, by mogły one służyć Kościołowi w Polsce w jedności z biskupami i Benedyktem XVI, „spadkobiercą ducha Jana Pawła II”. Tekst wystąpienia opublikował „Tygodnik Powszechny” i kilka dzienników, co – jak oświadczył sekretarz KEP – dokonało się „z naruszeniem dyskrecji należnej obradom Episkopatu”.

WRZESIEŃ

Instytucję utworzyły wspólnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze Gdańska i województwa pomorskiego, a także Fundacja Centrum Solidarności oraz NSZZ „Solidarność”. Celem ESC będzie m.in. upamiętnienie przesłania i dziedzictwa kulturowego i narodowego „Solidarności”, jej znaczenia jako ruchu obywatelskiego, zwłaszcza wśród młodych pokoleń Polaków.

Licheń. Z udziałem ok. 100 tys. wiernych, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego 16 września odbyła się beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701) założyciela Zgromadzenia Księży Marianów. Uroczystości przewodniczył watykański Sekretarz Stanu, kardynał Tarcisio Bertone, który koncelebrował Mszę św. wraz ze 120 kardynałami, arcybiskupami i biskupami z kraju i zagranicy.

Kraj. Biskupi zachęcili wiernych aby deklarowali wolę przekazania po śmierci swoich narządów do przeszczepienia. W odczytywanym 23 września słowie pt. „Nadprzyrodzony krwiobieg miłości”, hierarchowie zwracają się również do rodziny osób tragicznie zmarłych, by w swoim bólu i smutku nie zapominały, że organy wewnętrzne pobrane od ich bliskich mogą uratować życie chorym czekającym na transplantację.

Nysa. Z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych odbyły się 30 września beatyfikacja Matki Marii Luizy Merkert (1817-1872), wielkiej społeczniczki i współzałożycielki zakonu elżbietanek. Mszę św. w kościele św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, w którym Matka Merkert została ochrzczona i przyjęła I Komunię oraz gdzie znajduje się jej grób, odprawił w imieniu Papieża prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Jose Saraiva Martins.

PAŹDZIERNIK
Warszawa. 8 października zmarł ks. prałat Zdzisław Peszkowski – znany w Polsce i za granicą z niezłomnej walki o pamięć pomordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Był kapelanem Rodzin Katyńskich. Dzięki jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscu pochówku polskich ofiar reżimu sowieckiego. Zmarł w wieku 89 lat, spoczął w krypcie zasłużonych Polaków pod Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Kazimierz Dolny. Zgromadzenie sióstr betanek odzyskało dom zakonny w Kazimierzu Dolnym. Komornicy w asyście policji wyeksmitowali 10 października ponad 60 osób – b. betanek, które zerwały łączność z Kościołem oraz byłego franciszkanina – bezprawnie pozostających w budynku. Egzekucja komornicza przebiegała bardzo sprawnie i bez niespodziewanych wydarzeń. Kobiety nie skorzystały z oferty Kościoła, by zamieszkać tymczasowo w przygotowanych ośrodkach. Ich miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Warszawa. Kościelna Komisja Historyczna (KKH) poinformowała 11 października o zakończeniu swoich. Powołana w październiku 2006 r. Komisja podkreśla w komunikacie, że „nie pełniła funkcji sądu i nie wydawała orzeczeń stwierdzających rzeczywistą świadomą i tajną współpracę z organami bezpieczeństwa PRL”. , oraz że w swoich sprawozdaniach „odnoszących się do poszczególnych osób, starała się jedynie rzetelnie przedstawić aktualny stan zasobów archiwalnych z uwzględnieniem czasu, w którym zostały one udostępnione przez IPN”. KKH poinformowała, że sprawozdanie końcowe obejmuje syntetyczne przedstawienie założeń ideologii marksistowskiej wobec religii, zarys stosunków państwo – Kościół w Polsce Ludowej, opis represji organów bezpieczeństwa PRL wobec duchownych a także podsumowanie wyników badań materiałów archiwalnych IPN na temat żyjących biskupów Polski.

Kraj. Biskupi zaapelowali do wiernych o powszechny udział w zaplanowanych na 21 października wyborach do parlamentu. W odczytywanym 14 października słowie pt. „Odpowiedzialność za dobro wspólne” przypominają, że „Kościół nie ma żadnej politycznej reprezentacji, a co za tym idzie partii politycznej, która miałaby prawo przemawiać w imieniu Kościoła lub powoływać się na jego poparcie”. Dodają jednocześnie, że programy niektórych ugrupowań politycznych są „bliższe chrześcijańskiej wizji człowieka i społeczeństwa”, inne zaś – „odległe od nauczania Kościoła lub wręcz z nim sprzeczne”.

Warszawa. Na Zamku Królewskim 13 października po raz ósmy wręczono nagrody TOTUS przyznawane z okazji Dnia Papieskiego przez należącą do Episkopatu Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegorocznymi laureatami zostali: Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, prof. Andrzej Zoll, publicysta Grzegorz Polak i portal internetowy Opoka. Nagrody Totus to statuetki autorstwa Wincentego Kućmy i 50 tys. zł.

Kraj. Msze w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II, dyskusje o jego pontyfikacie, koncerty, wystawy i biegi uliczne – w ten sposób 14 października uczczono VII Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. 100 tys. wolontariuszy przeprowadziło zbiórkę na rzecz stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, ubogiej młodzieży. W homiliach duchowni apelowali o ofiarność na rzecz stypendystów, których nazywali „żywym pomnikiem Jana Pawła II”.

Rzym. 16 października zmarł najstarszy polski biskup 93-letni bp Ignacy Jeż, który przebywał w Rzymie w związku z obchodami 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża. Następnego dnia papież Benedykt XVI ogłaszając nazwiska nowych kardynałów ujawnił, że jednym z nich miał być także polski bp Jeż. W pogrzebie b. więźnia Dachau, wielkiego orędownika pojednania polsko-niemieckiego i pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej uczestniczyło kilkudziesięciu polskich biskupów. Bp Jeż spoczął 23 października w krypcie konkatedry w Kołobrzegu.

Kraków. Prace z Chin, Polski i Danii zostały nagrodzone 16 października w międzynarodowym konkursie architektonicznym na budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie. Żadna z nagrodzonych prac nie została jednak rekomendowana do realizacji. Do konkursu zgłoszono 32 prace. Zapowiedziano dalsze rozmowy z autorami nagrodzonych prac.

LISTOPAD

Gdańsk. Etosowi Polaków poświęcony był zakończony 11 listopada Gdański Areopag 2007. – ogólnopolskie forum dyskusyjne już od siedmiu lat gromadzące duchownych, intelektualistów i ludzi kultury. Publicznym debatom towarzyszyły warsztaty dla młodzieży, promocje książek oraz słuchowiska, wystawy, projekcje filmowe i festyny żebracze. Gośćmi tegorocznego Areopagu byli m.in. Danuta Huebner, abp Kazimierz Nycz, prof. Leszek Balcerowicz, Jurek Owsiak, Daniel Olbrychski.

Jasna Góra. W komunikacie z 342. zebrania plenarnego (22 listopada) biskupi zajęli stanowisko wobec projektu Traktatu Reformującego UE i Karty Praw Podstawowych (przed ich podpisaniem 13 grudnia w Lizbonie). Biskupi wyrazili uznanie dla zawartej w Traktacie deklaracji o uznaniu tożsamości i statusu ale i ubolewanie, że w preambule zabrakło odniesienia o Boga. „Zastrzeżenia a nawet sprzeciw” biskupów budzi zapis Karty o ograniczeniu zakazu klonowania ludzkiego jedynie do klonowania reprodukcyjnego, bez wzmianki o reprodukcyjnym. Biskupi z zadowoleniem przyjęli fakt, że rządy UE zaakceptowały stanowisko Polski gwarantujące niezależność prawodawstwa polskiego w sprawach moralnych.

W komunikacie z obrad poinformowano o zakończeniu przez Kościelną Komisję Historyczną i Zespół ds. oceny etyczno prawnej materiałów IPN dotyczących kapłanów będących obecnie biskupami. Komunikat mówi, że zdaniem Zespołu „oskarżanie wymienianych w aktach SB biskupów o świadomą i dobrowolną współpracę ze służbą bezpieczeństwa PRL jest merytorycznie bezpodstawne, gdyż pozbawione dowodów” (jak powiedział KAI sekretarz Episkopatu chodzi tu o „kilkanaście” nazwisk).

Przyznano natomiast, że niektóre materiały i wypowiedzi zainteresowanych biskupów zdają się świadczyć, że niektóre ich kontakty ze służbami PRL można by uznać za nieroztropne, ale w ówczesnej sytuacji często były nieuniknione a odbywały się za wiedza władz kościelnych.
Rada Stała KEP zapowiedziała publikację „istotnych wyników” badań Komisji i Zespołu – z uwagi na ich wielkie znaczenie historyczne oraz przydatność dla innych grup społecznych, które, w ślad za Kościołem, podjęły by próbę „zmierzenia się z przeszłością”.

Warszawa. Ks. Jan Dziasek, 69-letni proboszcz krakowskiej parafii św. Jadwigi Królowej został 22 listopada laureatem czwartej edycji Konkursu Proboszcz Roku, organizowanego przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP. Pytany o „receptę” na dobrego proboszcza, ks. Dziasek wymienia: miłość, cierpliwość, otwartość i poczucie służby.

Warszawa. Abp Kazimierz Nycz zapowiedział 26 listopada w specjalnym komunikacie, że na polach wilanowskich wraz wznoszona tu Świątynia Opatrzności będzie częścią Centrum Opatrzności Bożej. „Sytuacja dojrzała do tego, by w Warszawie powstało narodowe centrum jednoczące wszystkich Polaków” – podkreślił abp Nycz dodając, że poza miejscem kultu religijnego ma to być „centrum kultury i życia społecznego Polaków”. Zapowiedziano, że szczegóły budowy Centrum zostaną zaprezentowane w nowym roku.

GRUDZIEŃ

Warszawa. 8 grudnia zmarł ks. prałat Wacław Karłowicz – ostatni z żyjących dotąd kapelanów Powstania Warszawskiego. 15 września br. obchodził 100-lecie urodzin. Był współpracownikiem Kurii Polowej AK. W jego mieszkaniu działał punkt kontaktowy dla kurierów podziemnych podróżujących z Warszawy do Londynu. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem batalionu „Gustaw-Antoni”, współorganizował największy szpital powstańczy na Starym Mieście przy ul. Długiej. 29 maja 2007 r. otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Spoczął na cmentarzu w Marysinie.

Warszawa. Rada Episkopatu Polski ds. Rodziny wystosowała 18 grudnia list do polskich parlamentarzystów, w którym przypomina nauczanie Kościoła i Jana Pawła II „o niegodziwości i niedopuszczalności metody „. Dokument sygnowany przez przewodniczącego tej Rady bp. Kazimierza Górnego i o. Andrzeja Rębacza, krajowego dyrektora duszpasterstwa określa metodę zapłodnienia in vitro jako rodzaj „wyrafinowanej aborcji”, gdyż przy każdej próbie w tej metodzie giną liczne embriony. Zwraca uwagę, że „każde dziecko ma prawo zrodzić się z miłosnego aktu małżeńskiego jego rodziców”.
Przypomina także, że „dziecko nie jest rzeczą i nawet przyszli rodzice nie mogą powiedzieć, że mają do niego prawo, zwłaszcza, że to jest zawsze okupione śmiercią jego braci i sióstr”. Autorzy listu wyrażają nadzieję, że dla parlamentarzystów „sprawy rodziny i obrony życia każdego dziecka od momentu poczęcia są sprawami najwyższej wagi”. Sekretarz Episkopatu bp Stanisław Budzik nie wykluczył, że kwestia refundowania metody in vitro z budżetu państwa będzie jednym z tematów rozmów w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Premier Donald Tusk w wypowiedzi dla KAI zapowiedział, że prawdopodobnie jeszcze przed końcem roku mianuje rządowych członków Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu R. P.

Kraj. Pokojowe zniesienie granic to wielka szansa na zbliżenie ludzi i stworzenie między nimi autentycznej duchowej wspólnoty. To również szansa i wyzwanie duszpasterskie dla Kościoła – tak abp Henryk Muszyński skomentował fakt przystąpienia Polski do układu Schengen. Metropolita gnieźnieński podkreśla, że jest to szczególny moment dla ludzi jego pokolenia, które doświadczyło tragedii wojny i znoszenia granic przemocą.
„Granice znoszone w sposób pokojowy przez demokratycznie wybrane rządy, za wspólnym porozumieniem, to bez wątpienia znak wzajemnego zbliżenia się ludzi. Można tylko sobie życzyć, żeby ten fakt stał się także okazją do zniesienia granic, uprzedzeń, barier i murów, które istnieją w ludzkich sercach i ludzkich umysłach” – stwierdził abp Muszyński.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.