Drukuj Powrót do artykułu

Kościół w Polsce w 2001 r. – cz. III

31 grudnia 2001 | 16:03 | Opracowała: Anna Wojtas //ad Ⓒ Ⓟ

Co przyniósł rok 2001 Kościołowi w Polsce? Prezentujemy kalendarium ważniejszych wydarzeń wszystkich miesięcy.

*Część trzecia (wrzesień – grudzień)*

*Wrzesień*

*1*. Blisko 50 tys. dzieci rozpoczęło naukę w 400 szkołach katolickich w Polsce. To niecały jeden procent ogólnej liczby uczniów kształcących się w Polsce w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W ciągu ostatniego roku powstało w Polsce prawie 100 nowych szkół katolickich. Wśród szkół katolickich najwięcej jest liceów – 134, dalej plasują się gimnazja – 104, szkoły podstawowe – 71. Pozostałe szkoły katolickie stanowią szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne i pomaturalne.

*1. Gdańsk* – Do pojednania i miłosierdzia wzywał w rocznicę wybuchu II wojny światowej metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski. Wraz z kapłanami z Niemiec koncelebrował on Mszę św. na Cmentarzu Bohaterów Narodowych na Westerplatte. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele niemieckiej organizacji Misja Pojednania im. Martina Menzla.

*2. Jasna Góra* – Podczas ogólnopolskich dożynek Prymas Polski wezwał rolników by za panujący na wsi kryzys przestali winić tylko innych, ale umieli także dostrzec własne zaniedbania. Ubolewał zarazem, że zebrane przez chłopów z wielkim trudem płody rolne nie mogą być sprzedane. W uroczystościach wzięło udział 50 tys. mieszkańców wsi.

*2. Kraków* – W archidiecezji krakowskiej rozpoczął się Tydzień Modlitw o Świętość Rodzin. W kościołach odprawiono specjalne nabożeństwa, a w niedzielę 9 września kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło udział w pielgrzymce rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej.

*3. Warszawa* – Franciszkanin o. Jacek Suhak został wybrany prezesem zarządu Telewizji Familijnej S.A. Decyzję taką podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zastąpił on na tym stanowisku dotychczasowego prezesa Waldemara Gaspera. Do tej pory o. Suhak był członkiem zarządu spółki Telewizja Familijna S.A. W zakonie oo. franciszkanów konwentualnych, do których należy Telewizja Niepokalanów II, jest on asystentem prowincjalnym ds. mediów.

*3. Andrzejewo* – Podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego, gimnazjum w Andrzejewie w diecezji łomżyńskiej otrzymało imię Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski kard. Józef Glemp, odprawił dla uczniów tej szkoły uroczystą Mszę św. i zachęcał młodzież intensywnej nauki.

*4-5. Siedlce* – Dlaczego współczesny mężczyzna chce zostać księdzem? Jakimi motywami kieruje się dążąc do kapłaństwa? Nad kondycją kandydatów do kapłaństwa zastanawiało się ponad 80 rektorów z całej Polski wraz z gośćmi z USA, Francji, Czech, Słowacji, Ukrainy. Uczestniczyli oni w obradach Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych.

*5. Poznań* – Premier Jerzy Buzek podziękował polskim księżom za pomoc, jakiej udzielali w stanie wojennym represjonowanym robotnikom. Swoje podziękowanie premier nadesłał na ręce krajowego duszpasterza ludzi pracy abp. Tadeusza Gocłowskiego z okazji odbywającego się w Poznaniu dwudniowego spotkania księży odpowiedzialnych w swoich diecezjach za duszpasterstwo ludzi pracy.

*6. Warszawa* – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zaapelowała do wiernych o głosowanie w wyborach parlamentarnych tylko na kandydatów, którzy gwarantują ochronę praw dzieci poczętych.

*8. Jasna Góra* – Malarz Jerzy Duda Gracz ofiarował jako wotum klasztorowi oo. paulinów osiemnaście obrazów tworzących „Golgotę Jasnogórską”. Dzieło poświęcił na Jasnej Górze nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk.

*8. Piekary* – W Piekarach pod Krakowem otwarto Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Radosna Nowina 2000”. Ośrodek dla młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi powstał jako wotum na Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa. Gospodarzami „Radosnej Nowiny” są księża misjonarze i Fundacja im. ks. Siemaszki. Centrum zainaugurowało działalność w 350-lecie istnienia Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

*8. Wrocław* – Uroczysta Msza św. we wrocławskiej katedrze była kulminacyjnym punktem diecezjalnych uroczystości z okazji setnej rocznicy pracy salwatorianów w Polsce. Dolny Śląsk należy do najważniejszych miejsc pracy salwatorianów w Polsce. Zakonnicy opiekują się jednym z najstarszych sanktuariów na tych ziemiach – bazyliką św. Jadwigi.

*9. Warszawa* – Ewangeliczna wrażliwość na potrzebujących to do dziś aktualny testament św. Wincentego a Paulo i program księży misjonarzy – mówił abp Tadeusz Gocłowski podczas Mszy św. rozpoczynającej obchody 350-lecia działalności zgromadzenia księży misjonarzy w Polsce.

*11. Warszawa* – Brak słów, aby wyrazić potępienie dla tego barbarzyństwa, to atak zła na dobro! 11 września 2001 to tragiczne memento dla świata – tymi słowami Prymas Polski skomentował w rozmowie z KAI atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. Kard. Józef Glemp podkreślił również, że atak na USA to walka cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. – To memento dla Polaków, abyśmy wybrali życie – apelował.

*12. Gniezno* – Abp Henryk Muszyński podczas Mszy św. rozpoczynającej 39. Sympozjum Biblistów Polskich modlił się w intencji ofiar zamachu terrorystycznego w Stanach Zjednoczonych. Wezwał do duchowej solidarności z ludźmi pokrzywdzonymi w tej tragedii. W sympozjum w Gnieźnie wzięło udział 110 biblistów ze wszystkich polskich ośrodków akademickich.

*13. Warszawa* – Przychodzimy aby osuszać łzy Ameryki i świata – mówił bp Sławoj Leszek Głódź podczas Mszy św. w intencji ofiar ataków terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Na modlitwie w katedrze polowej, szczególnie chronionej z tej okazji, spotkali się prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, pracownicy ambasady amerykańskiej i attachés wojskowi kilkunastu krajów.

*14. Kraków* – Punktualnie o 20.00 w „oknie papieskim” Pałacu Arcybiskupów Krakowskich zapłonęła świeca – znak solidarności z cierpiącym narodem Ameryki. Świecę zapalili wspólnie kard. Franciszek Macharski i Siria Lopez, konsul generalny USA w Krakowie.

*16. Jasna Góra* – Ponad 10 tys. osób z całego kraju zgromadziła na Jasnej Górze 19. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Mszę św. na jasnogórskim szczycie sprawował bp Piotr Jarecki. Nawiązując w homilii do zbliżających się wyborów, zwrócił uwagę, że wiara i kontakt z Bogiem przygotowują do życia i dają siłę do jego kształtowania, a poprzez wybory człowiek wyraża swoje przekonania.

*17. Warszawa* – Kościół katolicki w Niemczech przekazał Kościołowi w Polsce 3 tys. 361 ksiąg kościelnych. Porozumienie w tej sprawie podpisali w Warszawie przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich, kard. Karl Lehmann oraz Episkopatu Polski, kard. Józef Glemp, a także sekretarze generalni Episkopatu Niemiec – ks. Hans Langendörfer SI oraz Polski – bp Piotr Libera. Przewodniczący Episkopatów Niemiec i Polski podpisali też „Wskazania dla duszpasterstwa polskojęzycznego w Niemczech”.

*18. Warszawa* – Członkowie Wspólnoty „Chleb Życia” otworzyli w Warszawie stały kiermasz na rzecz ludzi bezdomnych i ubogich. Inicjatywa została przygotowana przez ludzi bezdomnych, którzy korzystają z pomocy Wspólnoty i sami chcą pomagać potrzebującym.

*18-21 Lublin* – II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej odbył się w KUL. Tematem obrad najznamienitszych teologów z całej Europy i USA było „Chrześcijaństwo jutra”.

*19-20. Radom* – W radomskim seminarium duchownym odbyło się dwudniowe ogólnopolskie spotkanie poświęcone permanentnej formacji katechetów. Ponad 95 proc. uczniów uczęszcza na katechezę w Polsce, najwięcej w przedszkolach – 97,6 proc., najmniej w technikach i szkołach zawodowych -92.2 proc. Obecnie w całej Polsce pracuje 36 381 katechetów, w tym: 12 798 księży diecezjalnych, 12 67 księży zakonnych, 3 250 sióstr zakonnych i 19 066 świeckich.

*20. Warszawa* – Ponad 500 tys. zł zebrano w tym roku na środki transportu dla misjonarzy w ramach Akcji św. Krzysztof. Polscy misjonarze otrzymali już 22 samochody, 2 motocykle i 10 rowerów – poinformował ks. Marian Midura z Komisji Episkopatu ds. Misji.

*20. Łódź* – Kilka tysięcy młodych ludzi przeszło w milczeniu ulicami Łodzi. W ten sposób zaprotestowali przeciwko terroryzmowi, przemocy i narkomanii. W łódzkiej katedrze abp Władysław Ziółek przewodniczył Mszy św. w intencji ofiar zamachów.

*21. Kielce* – Procesja Drogi Krzyżowej w solidarności z mieszkańcami Nowego Jorku przeszła ulicami Kielc. Ok. 200 osób z Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego modliło się za ocalałych i zmarłych podczas ataku terrorystycznego. Na XVII-wiecznej, niemal czterokilometrowej trasie odmawiano pomiędzy stacjami różaniec. Przy każdej kapliczce Drogi Krzyżowej zapalano znicz.

*22. Warszawa* – O to, by nie było III wojny światowej modlił się Prymas Polski wraz z młodzieżą na Polach Wilanowskich, dokąd razem przybyli w trzeciej pielgrzymce rowerowej. Biskupi przyjechali na Pola Wilanowskie na rowerach. Kard. Glemp w czarno-niebieskim dresie wyruszył z tłumem młodych spod wilanowskiego kościoła św. Anny, bp Piotr Jarecki w czerwonym dresie przyjechał aż spod archikatedry św. Jana.

*22. Jasna Góra* – Jubileusz 75-lecia istnienia obchodził katolicki tygodnik „Niedziela”. Z tej okazji pracownicy i czytelnicy tego pisma pielgrzymowali Jasną Górę. Podczas pielgrzymki wręczono 100 nagród i medali „Mater Verbi” dla parafii oraz osób współpracujących z tygodnikiem i zaangażowanych w promocję czytelnictwa prasy katolickiej.

*23. Warszawa* – Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Libera komentując wyniki wyborów parlamentarnych powiedział, że ma nadzieję, iż wśród zwycięzców nie zabraknie ludzi sumienia. Dodał, że ma nadzieję, iż nowa ekipa będzie służyć wszystkim Polakom i wzniesie się ponad partyjne interesy. Jednocześnie podkreślił, że jako obywatel i człowiek Kościoła respektuje wyniki wyborów.

*24. Warszawa* – Prymas Polski kard. Józef Glemp obchodził 20-lecie ingresu do katedry św. Jana Chrzciciela. Mszę św. dziękczynną za 20 lat koncelebrowało ponad 50 kapłanów. Według bp Mariana Dusia że posługa kard. Glempa przebiega „w cieniu krzyża”. Od 20 lat stoi on na czele Konferencji Episkopatu Polski, jest Prymasem Polski, kustoszem relikwii św. Wojciecha i arcybiskupem-metropolitą warszawskim.

*25. Warszawa* – Przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego bp Stanisław Gądecki wezwał do podjęcia apelu Jana Pawła II z Kazachstanu o pokój na świecie. Rada obradowała w Warszawie. Przygotowuje ona dokument na temat dialogu jako zadania na nowy wiek.

*25. Legnica* – I Katolickie Sympozjum Wirtualne zorganizowała diecezja legnicka, która jako jedna z pierwszych – przed 5 laty założyła w internecie własną stronę www. W wirtualnej dyskusji panelowej – w czterech pokojach tematycznych – rozmawiali ze sobą twórcy i redaktorzy diecezjalnych serwisów internetowych utworzonych m.in. przez kurie i inne instytucje kościelne.

*26. Warszawa* – Pierwszy w Polsce ekumeniczny przekład Nowego Testamentu i Księgi Psalmów zaprezentowano w Wyższym Warszawsko-Praskim Seminarium Duchownym w Warszawie. – To wielkie wydarzenie ekumeniczne – zgodnie potwierdzali uczestnicy uroczystości. W pracach przy tłumaczeniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

*27. Lublin* – Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy, otrzymał medal Lumen Mundi od lubelskiego metropolity abp. Józefa Życińskiego. Laureat wygłosił wykład w lubelskim seminarium duchownym, wcześniej spotkał się z Senatem KUL.

*28. Kraków* – W wieku 85 lat zmarł ks. Andrzej Bardecki, długoletni asystent „Tygodnika Powszechnego”. Duchowny brał czynny udział we wszystkich ważnych wydarzeniach, w które zaangażowane było krakowskie czasopismo, a jego artykuły i komentarze, zwłaszcza nt. Soboru Watykańskiego II, należą do klasyki polskiej publicystyki religijnej.

*29. Warszawa* – Prymas Polski Józef Glemp poświęcił pomnik Juliusza Słowackiego na placu Bankowym w Warszawie. Monument odsłonił prezydent Aleksander Kwaśniewski.

*29. Częstochowa* – Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie obchodziło 50-lecie swego powstania. Z tej okazji uroczystej Mszy św. w częstochowskiej katedrze przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

*30. Lublin* – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr Andrzej Szostek MIC został jednym z pięciu nowych członków Papieskiej Akademii Życia.

*30. Kraków* – Niemal 200 dzieł sztuki licytowano w czasie aukcji charytatywnej w Pałacu Sztuki w Krakowie. Dochód z licytacji przeznaczony był na utrzymanie krakowskiego Hospicjum św. Łazarza. Na apel krakowskiego hospicjum odpowiedziało prawie 200 artystów z całej Polski. Swoje dzieła ofiarowali zarówno twórcy uznani, jak i debiutanci

*Październik*

*2. Katowice* – Ruszył nowy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Kształcą się na nim wspólnie klerycy i świeccy studenci. Wśród kadry wykładowców znaleźli się m.in. dwaj profesorowie z Niemiec: ks. prof. Lothar Roos z Bonn i ks. prof. Lothar Ullrich z Erfurtu.

*3. Włocławek* – Po raz pierwszy włocławscy alumni są studentami otwartego w tym roku Wydziału Teologicznego na toruńskim Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Włocławskie seminarium duchowne, którego rektorem jest ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, rozpoczęło rok akademicki już po raz 432. W tym roku we włocławskim seminarium studiowało 117 alumnów, z czego na pierwszym roku – 25.

*3-4. Warszawa* – Analiza sytuacji społecznej w Polsce, świat po zamachu terrorystycznym na USA oraz znaczenie pielgrzymki Jana Pawła II do Kazachstanu i Armenii to główne tematy obrad biskupów zgromadzonych na 314. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi potępili ataki terrorystyczne na USA. Odnosząc się do zwycięstwa lewicy w wyborach parlamentarnych podkreślali, że trzeba razem pracować dla dobra wspólnego. Przyjęli również długo oczekiwany list o bezrobociu. W specjalnym komunikacie wezwali do obchodzenia Dnia Papieskiego. Ocenili również stan katechezy w Polsce i zapoznali się z przygotowaniami do XVII Światowego Dnia Młodzieży w Toronto. Wysłuchali relacji z prac Komisji Konferencji Episkopatów Europy (ComECE), która zaprosiła Episkopat Polski do dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej, a także zapoznali się z funkcjonowaniem Instytutu Dzieł Religijnych – Banku Watykańskiego. Wysłuchali także informacji o pracy Zespołu Pomocy Kościelnej Katolikom na Wschodzie. Zapoznali się z watykańską instrukcją na temat modlitwy o uzdrowieniu przez Boga oraz dokumentem Kongregacji Doktryny Wiary na temat nieważności chrztu u mormonów.

*5. Kraków-Łagiewniki* – Kilka tysięcy osób przybyło do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach na uroczystości św. Faustyny Kowalskiej. Centralnym obchodom święta przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Podczas transmitowanej przez TV Kraków Mszy św. metropolita krakowski ogłosił odpust zupełny dla tych, którzy nie mogli w niej uczestniczyć osobiście, ale odmówili w tym czasie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

*7. Warszawa* – W Kościele katolickim rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia. Z tej okazji biskupi wydali specjalny list pasterski o wolontariacie. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 3 mln wolontariuszy.

*8. Warszawa* – Oby to była wojna sprawiedliwa, oby nie ucierpieli w niej niewinni ludzie – powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp komentując dla KAI atak USA na bazy terrorystyczne w Afganistanie. Wezwał do modlitwy o pokój i dodał, że sam nieustannie modli się w tej intencji.

*8. Warszawa* – Ponad 12 tys. studentów zainaugurowało uroczyście rok akademicki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W uroczystościach wziął udział Prymas Polski Józef Glemp, który przewodniczył Mszy św. Senat uczelni uhonorował go tytułem doktora honoris causa świętej teologii.

*9. Warszawa* – Zmarł ks. Tadeusz Uszyński – organizator akademickich pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Wieloletni duszpasterz studentów i rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie miał 72 lata. Od 46 lat był księdzem, a w ostatnich latach proboszczem parafii św. Andrzeja w Warszawie.

*10. Warszawa* – W jaki sposób realizować wskazania Jana Pawła II z listu apostolskiego „Novo millennio ineunte” zastanawiały się w Warszawie wyższe przełożone 108 żeńskich zgromadzeń zakonnych działających w Polsce. Na jesiennej konferencji w Warszawie siostry mówiły m.in. o tym, co dla ich wspólnot oznacza wezwanie Ojca Świętego „wypłyń na głębię” a także o kondycji życia zakonnego w Polsce.

*11. Warszawa* – Odpoczynek niedzielny to nie tylko nakaz religijny, ale podstawowe prawo człowieka – przypominają biskupi polscy w specjalnym liście, który skierowali do prezydenta z prośbą, żeby nie wetował ustawy zakazującej handlu w niedzielę. List podpisał w imieniu Episkopatu Prymas Polski kard. Józef Glemp. Pomimo prośby Episkopatu Polski prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował nowelizację Kodeksu Pracy, która wprowadzała zakaz pracy w niedzielę placówek handlowych zatrudniających więcej niż pięciu pracowników. Swą decyzję argumentował rosnącym bezrobociem i spadającym tempem rozwoju gospodarczego.

*11. Poznań* – Od modlitwy z poznaniakami w kościele oo.dominikanów członkowie Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich rozpoczęli swoją tygodniową podróż po Polsce. Wspólnoty Jerozolimskie tworzą mnisi i mniszki, którzy od ponad 25 lat starają się ewangelizować mieszkańców wielkich miast Zachodniej Europy.

*12. Warszawa* – Caritas Polska rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc uchodźcom z Afganistanu. Zebrane środki finansowe przekaże Caritas Internationalis w Watykanie.

*13. Warszawa* – Prorok, uniwersalny autorytet, człowiek bez lęku, największy rewolucjonista XX wieku – takich określeń używali uczestnicy sesji „Jan Paweł II – pontyfikat przełomów”, która odbyła się w Warszawie, w przeddzień „Dnia Papieskiego”. Gościem specjalnym obrad był prof. George Weigel, autor fundamentalnego studium poświęconego Papieżowi „Świadek nadziei”, który stał się bestselerem na rynku księgarskim. Sesję zorganizowały Katolicka Agencja Informacyjna oraz Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

*13. Warszawa* – W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie rozdano „Katolickie Noble” – nagrody TOTUS. W kategorii „promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, nagrodę TOTUS 2001 otrzymali ex equo: dr inż. Stanisław Jabłonka z Wrocławia, ojciec niepełnosprawnego umysłowo chłopca, zaangażowany w prace fundacji ośrodków pomocy i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych oraz Centrum Młodzieży „U Siemachy” z Krakowa, które doceniono za niesienie pomocy duchowej i materialnej młodzieży żyjącej w trudnych warunkach społecznych.
Kapituła konkursu przyznała również dwie równorzędne nagrody w kategorii „osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. Otrzymali je najbardziej znany ksiądz poeta – Jan Twardowski, za całokształt osiągnięć twórczych, a szczególnie za wielką syntezę kultury i mistyki w czasach, gdy ta więź jest świadomie zrywana; oraz wybitna aktorka Maja Komorowska, również za całokształt osiągnięć twórczych, a także za niepospolitość i autentyzm swojej sztuki aktorskiej.
W tym roku po raz pierwszy nagrodę TOTUS przyznano w kategorii „propagowanie nauczania Jana Pawła II”. Lauretaem nagrody w tej kategorii został konkurs „Pro Publico Bono”.

*14. Warszawa* – Dzielmy się miłością – pod takich hasłem obchodzony był w całej Polsce Dzień Papieski. Poprzez sesje naukowe, spotkania, modlitwę i imprezy kulturalne Polacy starali się uczcić 23. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II „Chcemy w ten sposób upamiętnić na całe stulecia dzieło i myśl wielkiego Polaka – powiedział Prymas Polski kard. Józef Glemp. W całym kraju harcerze i działacze Akcji Katolickiej zbierali na ulicach i przed kościołami do puszek pieniądze na stypendia dla utalentowanych dzieci z najuboższych rodzin przyznawane przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Jan Paweł II osobiście wyraził wdzięczność za ustanowienie przez Episkopat Polski Dnia Papieskiego w naszym kraju. W rozważaniach towarzyszących południowej modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra w Watykanie podziękował rodakom za ten wyraz duchowego wsparcia jego posługi i życzył, aby ustanowiona przez biskupów polskich Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przynosiła jak najwięcej owoców.
Dzień Papieski rozpoczął się poranną Mszą św. w stołecznym kościele św. Krzyża. Uroczystej liturgii z udziałem Premiera RP Jerzego Buzka, parlamentarzystów, żołnierzy i harcerzy oraz rzesz warszawiaków przewodniczył biskup polowy Sławoj Leszek Głódź. Finałowym wydarzeniem Dnia Papieskiego był koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie. To gigantyczne przedsięwzięcie multimedialne zgromadziło ponad 130 artystów na jednej scenie. Pierwszy w historii Dzień Papieski zakończył w stolicy apel Warszawy na placu Zamkowym. Tłumy warszawiaków z zapalonymi świecami wysłuchały przemówienia Jana Pawła II ze spotkania przy kościele św. Anny w czerwcu 1979 roku oraz specjalnego przesłania Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Na koniec zebrani wspólnie odmówili Apel Jasnogórski.

*17. Warszawa* – Premier Jerzy Buzek złożył ostatnią w tej kadencji wizytę Prymasowi Polski kard. Józefowi Glempowi. Spotkanie miało charakter prywatny.

*18. Siekluki* – Biskup radomski Jan Chrapek zginął w wypadku samochodowym. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 17.15. Miał 53 lata. Był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, jednym z najpopularniejszych polskich biskupów, szczególnie dobrze znanym w środowisku dziennikarskim, z którym od lat blisko współpracował. Odpowiadał z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europejskich (CCEE) za media w Europie Środkowo-Wschodniej. Był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. W czasie ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II był wiceprzewodniczącym Komitetu Episkopatu ds. wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Polsce w 1999 r., był również organizatorem wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Polsce w 1997 r.

*19. Warszawa* – W 17. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki tłumy warszawiaków w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu uczestniczyły we Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji kapelana „Solidarności”. Uroczystej liturgii przewodniczył pomocniczy biskup archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki.

*20. Kraków* – Mszą św. odprawioną w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie rozpoczął się 605. rok akademicki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Na PAT studiuje ok. 2000 osób.

*21. Warszawa* – Już po raz 75. z inicjatywy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary obchodzono w całym Kościele Niedzielę misyjną. Z danych Komisji Misyjnej Episkopatu Polski wynika, że obecnie w 76 krajach świata pracuje 1947 polskich misjonarek i misjonarzy.

*21. Lublin* – Wykład nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka zainaugurował nowy rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce otrzymał od uczelni tytuł doktora honoris causa. W KUL kształci się ponad 18 tys. studentów.

*22. Radom* – Dla bp Chrapka drogą był człowiek ubogi, bp Jan dawał nadzieję tym, którzy ją tracili – powiedział biskup sosnowiecki Adam Śmigielski w homilii podczas Mszy św. pogrzebowej tragicznie zmarłego bp Jana Chrapka. W uroczystościach na placu przed katedrą uczestniczyło ok. 50 tys. osób, wśród nich mama bp Chrapka i jego rodzeństwo.

*23. Warszawa* – Sejm przez aklamację przyjął uchwałę w rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencji, zebrany na swym pierwszym posiedzeniu oddaje hołd pamięci Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego kapłana, obrońcy życia nienarodzonych, patrioty i kapelana Solidarności, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL przed 17 laty” – rozpoczyna się uchwała autorstwa 18 posłów z Ligi Polskich Rodzin podpisana m. in. przez Antoniego Macierewicza, Gabriela Janowskiego, Macieja i Romana Giertychów i Zygmunta Wrzodaka.

*29. Warszawa* – Ks. Paweł Wojtas został powołany przez Konferencję Episkopatu Polski na funkcję krajowego duszpasterza więziennictwa. Zastąpił on wieloletniego kapelana ks. Jana Sikorskiego. Ks. Wojtas ma 37 lat, dotychczas pełnił funkcję kapelana w areszcie śledczym w Grójcu i w Warszawie-Białołęce.

*30. Warszawa* – Wezwanie do ogólnonarodowej debaty nad bezrobociem i stworzenie nowej kultury pracy to dwa najważniejsze zadania, które postawił sobie Episkopat Polski przygotowując najnowszy list: „W trosce o nową kulturę życia i pracy” – mówił bp Piotr Jarecki podczas konferencji prasowej poświeconej temu dokumentowi. Bezrobocie w Polsce to „wielce nabrzmiały, bolesny moralnie, materialnie i społecznie” problem. Bez pracy pozostaje ponad 16 proc. rodaków, czyli prawie 3 mln osób. A ponieważ konsekwencji bezrobocia doświadczają także rodziny bezrobotnych, należy liczyć, że ten problem dotyka bezpośrednio lub pośrednio niemal jednaj trzeciej społeczeństwa. „Czyż nie jest to dramat społeczny?” – piszą biskupi w liście, który ukazał się w 110. rocznicę wydania przez papieża Leona XIII pierwszej encykliki społecznej „Rerum novarum”. Biskupi podają szereg konkretnych propozycji zaradzenia bezrobociu, ale przede wszystkim – apelują o przyjęcie nowej wizji rozwoju. Apelują by „poszukiwać twórczej syntezy między wymogami ekonomii i prymatem osoby ludzkiej, z jej niezbywalną godnością”.

*30. Warszawa* – Spółka Producencka Plus będzie nadal istniała, zostanie jednak zreorganizowana – zdecydowali jej akcjonariusze na spotkaniu z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski. Obecni na spotkaniu przedstawiciele wchodzących w skład spółki rozgłośni diecezjalnych jednomyślnie głosowali przeciwko zaproponowanemu przez obecny zarząd wnioskowi o ogłoszenie upadłości spółki.

*Listopad*

*1. Warszawa* – Jak co roku Kościół katolicki obchodził uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia przypominał wiernym o ich powołaniu do świętości. W całej Polsce odbyły się procesje żałobne na cmentarzach. W tym roku do modlitwy za zmarłych włączono ofiary ataków terrorystycznych w USA. Prymas Polski poprowadził procesję na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie a jego biskup pomocniczy Marian Duś przewodniczył głównym uroczystościom na Powązkach. W Krakowie – po najstarszej nekropolii miasta – Cmentarzu Rakowickim – procesję poprowadził kard. Franciszek Macharski. Wyraził on przekonanie, że wiara w Zmartwychwstałego obroni ludzkość przed szaleństwem i nienawiścią.

*2. Kraków* – Zmarł nestor krakowskich kapłanów ks. prof. Bolesław Przybyszewski. Wybitny historyk Kościoła, członek Polskiej Akademii Teologicznej miał 93 lata. Dziełem życia ks. prof. Przybyszewskiego pozostaje monumentalna edycja źródłowa „Wypisy do dziejów Wawelu” wraz z wydawnictwem „Cracovia artificum. Supplementa”

*3. Katowice* – Problemy pracy i bezrobocia są najpilniejszym zadaniem dla Akcji Katolickiej – uważa metropolita górnośląski abp Damian Zimoń. Wziął on udział w spotkaniu, podczas którego ukonstytuował się nowy zarząd Akcji Katolickiej archidiecezji katowickiej. Na jego czele stanął Jerzy Karmański.

*5. Zielona Góra* – Trzy niezależne dotychczas rozgłośnie działające na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: Radio Gorzów Plus, Radio Plus Zielona Góra i Radio Plus Głogów rozpoczęły nadawanie wspólnego programu.

*6. Warszawa* -Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała Telewizji Puls dwie częstotliwości w Częstochowie i Bielsku Białej. Były to dwie spośród trzech częstotliwości zwolnionych przez Canal Plus. Trzecią, w Lublinie, otrzymała TV4.

*6. Jasna Góra* – Paulini z Jasnej Góry zaprotestowali przeciwko „profanacji wizerunku Chrystusa i Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, jakiej dopuścili się organizatorzy brukselskiej wystawy „Irreligia””. W oświadczeniu jakie wydali krytycznie odnoszą się również do londyńskiego pokazu mody Arkadiusza Weremczuka, który wykorzystał w swoich projektach symbole religijne. – To karygodne naruszenie i złamanie prawa oraz zasad moralnych – stwierdzają zakonnicy.

*8. Gdańsk* – Setki średniowiecznych naczyń zachowanych w bardzo dobrym stanie oraz osiem szkieletów znalezionych w krypcie kościoła to rezultat prac archeologicznych prowadzonych w otoczeniu bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku. Na specjalnej konferencji u gdańskich dominikanów naukowcy zakończyli sezon prac archeologicznych na terenie przyszłego Dominikańskiego Centrum św. Jacka w Gdańsku.

*9-10. Warszawa* – O podstawach duchowości maryjnej, jej znaczeniu i polskim wyrazie mówiono podczas XXVI Dni Duchowości w KUL. W tym roku dni przebiegały pod hasłem „Signum magnum. Duchowość maryjna” i po raz pierwszy miały formę dwudniowego ogólnopolskiego sympozjum.

*10. Warszawa* – Nad zadaniami organizacji pozarządowych w rozwoju samorządności lokalnej zastanawiali się liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce. W Warszawie odbyło się zebranie plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Gościem specjalnym posiedzenia był prof. Jerzy Adam Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

*10. Kraków* – Ojcowie kameduli z eremu na Srebrnej Górze w Krakowie obchodzili jubileusz tysiąclecia przybycia do Polski pierwszych braci św. Romualda. Zamkniętym uroczystościom w klasztorze na Bielanach przewodniczył kard. Franciszek Macharski.

*12. Suwałki* – Parafialna Podstawowa Szkoła Romska w Suwałkach otrzymała nagrodę Pro Publico Bono. Przyznano ją za działalność na rzecz zbliżenia między narodami i grupami etnicznymi. Jedyną tego typu placówkę w Polsce założył 9 lat temu ks. Jerzy Zawadzki, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach.

*15. Jasna Góra* – XII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich rozpoczęło się na Jasnej Górze. Do Częstochowy przyjechali dyrektorzy szkół katolickich z całego kraju, nauczyciele, przedstawiciele różnych placówek oświatowych oraz zaproszeni goście m.in. z Departamentu Kształcenia i Wychowania MENiS. Hasłem trzydniowego spotkania były słowa: „Soli Deo – aktualność programu wychowawczego Ślubów Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia”.

*16-18. Konstancin-Jeziorna* – Potrzebne są nowa formacja duszpasterzy i świeckich wychowawców i nowe metody ewangelizacji – do takiego wniosku doszli uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Skautingu europejskiego (ICCS). „Czy harcerz polski jest potrzebny kościołowi tylko na Wielkanoc, 3 Maja, 1 Listopada, a przez resztę dni w roku jakby go nie było? Młodzi są normalni, chcą nawiązać dialog z duchownymi” – powiedział KAI Jan Orgelbrand, przewodniczący Komisji Katolickiej Kwatery Głównej ZHP.

*17. Kraków* – Krakowskie Wyższe Seminarium Duchowne obchodziło 400-lecie istnienia. Uroczystościom w katedrze na Wawelu przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Uczestniczyło w nich kilkuset księży, alumni i siostry zakonne. Z okazji jubileuszu Jan Paweł II napisał list do przełożonych i kleryków seminarium. Ojciec św. ofiarował także kielich, którego używał przy odprawianiu Eucharystii św. Jan Vianney, jedyny kanonizowany proboszcz.

*18. Wrocław* – Po angielsku, włosku, rosyjsku, a nawet w narzeczu afrykańskim modlili się uczestnicy Mszy św. z okazji Dnia Migranta odprawionej w katedrze wrocławskiej. Eucharystii sprawowanej w intencji uchodźców na całym świecie przewodniczył bp Edward Janiak, delegat Episkopatu Polski ds. Imigracji. Przybyło na nią kilkudziesięciu obcokrajowców – studentów, uchodźców i emigrantów.

*19. Niepokalanów* – 92 delegatów Rycerstwa Niepokalanej z całej Polski spotkało się w Niepokalanowie na wyborach do Zarządu Narodowego stowarzyszenia. Prezesem został ponownie franciszkanin o. Stanisław Piętka z Niepokalanowa.

*21. Toruń* – O etycznych granicach inżynierii genetycznej mówił w Toruniu prof. Aleksander Koj z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W mieście tym odbyło się interdyscyplinarne sympozjum pt. „Chaos i logos. Dialog nauki z religią w perspektywie XXI wieku”. Jego współorganizatorami był Uniwersytet Mikołaja Kopernika, duszpasterstwo akademickie jezuitów i Klub Inteligencji Katolickiej.

*22. Kraków* – W klasztorze redemptorystów w Krakowie odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Języka Religijnego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Komisja będzie podejmować badania długofalowe związane z jakąś dziedziną języka religijnego i utrzymywać w tym zakresie kontakty z innymi Kościołami chrześcijańskimi.

*22. Warszawa* – Prowadzony przez jezuitów Katolicki Ośrodek Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie zainagurował specjalne seminarium poświęcone Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Na pierwszym spotkaniu o. Andrzej Koprowski SJ omówił poszczególne etapy powstawania dokumentu. Dyskutanci poddali obecny projekt Karty głębokiej krytyce.

*23. Toruń* – Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oficjalnie zainaugurował działalność najmłodszy w Polsce Wydział Teologiczny. Na tę uroczystość przybył z Watykanu prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski. W pierwszym roku istnienia – na studia przyjęto 141 studentów.

*23. Jasna Góra* – O uzależnieniu młodych od narkotyków, alkoholu, internetu i pracy rozmawiali duszpasterze młodzieży uzależnionej na dwudniowym sympozjum na Jasnej Górze. Organizatorem dziewiątego już spotkania jest biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz, dyrektor ośrodka rehabilitacyjnego dla narkomanów „Betania” w Mstowie.

*23-25. Poznań* – I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej odbył się w Poznaniu. W ciągu trzech dni – ponad tysiąc delegatów z całej Polski zastanawiało się nad rolą świeckich w Kościele i głównymi wyzwaniami stojącymi dziś przed Akcją Katolicką. Gościem specjalnym uczestników kongresu był bp Stanisław Ryłko, sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich. W homilii podczas Mszy w poznańskiej farze powiedział, że Kościołowi potrzeba świeckich apostołów, którzy odpowiedzieliby na powołanie do wiernej służby Bogu. Przypomniał słowa Ojca Świętego skierowane do polskich biskupów, które wypowiedział w 1993 roku, że bez Akcji Katolickiej infrastruktura zrzeszeń katolickich byłaby niepełna.

*23-25. Łódź* – Ponad 1,5 tys. osób z kraju i z zagranicy uczestniczyło w VI Forum Charyzmatycznym w Łodzi. Gościem specjalnym tegorocznego jubileuszowego spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym był o. Robert DeGrandis z Waszyngtonu.

*24. Pelplin* – Jubileusz 350-lecia istnienia i pracy Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie rozpoczął się uroczystą Mszą św. dziękczynną w bazylice katedralnej w Pelplinie pod przewodnictwem kard. Zenona Grocholewskiego, prefekta watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego.

*26-29. Jasna Góra* – Biskupi polscy odbyli rekolekcje. Nauki dla biskupów głosił w tym roku wieloletni generał zakonu paulinów o. dr Józef Płatek.

*26. Kalwaria Zebrzydowska* – Kilkudziesięciu księży i tłumy wiernych uczestniczyły w uroczystej inauguracji obchodów 400-lecia istnienia klasztoru oo. bernardynów i sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mszy św. w bazylice Matki Bożej Anielskiej przewodniczył kard. Franciszek Macharski.

*29. Lublin* – Wzajemne udostępnienie archiwów i prowadzenie działań edukacyjnych zadeklarowały Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Umowę podpisali w Lublinie prezes IPN prof. Leon Kieres i rektor KUL prof. Andrzej Szostek MIC. Prof. Kieres oczekuje od KUL „pomocy specjalistów” przy pracy nad dokumentami na temat represji wobec Kościoła w czasach istnienia państwa totalitarnego.

*29. Warszawa* – Ruszyła siódma edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które trwać będzie przez cały Adwent. Od ubiegłego roku Dzieło ma charakter ekumeniczny. Biorą w nim udział trzy siostrzane organizacje charytatywne: rzymskokatolicka Caritas Polska, ewangelicko-augsburska Diakonia i Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos. Patronat nad Dziełem objął I Program TVP, wspiera go większość polskich mediów.

*29-30 Jasna Góra* – Odbyło się 315. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Bp Sławoj Leszek Głódź został przewodniczącym Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu w miejsce zmarłego tragicznie bp Jana Chrapka. Abp Henryk Muszyński zapowiedział, że biskupi wydadzą specjalny list na temat integracji z Unią Europejską. Być może zostanie on ogłoszony podczas następnego zebrania plenarnego KEP w marcu 2002 r. Prymas Polski powołał już teraz specjalną roboczą komisję ds. integracji europejskiej, złożoną z trzech jezuitów. Ponadto biskupi zaakceptowali plan restrukturyzacji Radia Plus i udzielili pełnomocnictwa kard. Franciszkowi Macharskiemu do podpisania umów z inwestorami strategicznymi.

*30. Warszawa* – O represjach państwa komunistycznego wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce od 1945 r. po lata 60. mówiono podczas sympozjum w warszawskim klasztorze sióstr wizytek.

*Grudzień*

*1. Warszawa* – Uroczyste zakończenie Roku Prymasa Tysiąclecia odbyło się w Warszawie. Krzyż na Giewoncie i ołtarz w Gdańsku, sesje, konkursy, albumy, książki, medale i znaczki, nowe pomniki i tablice pamiątkowe – to rozmaite sposoby, w jaki liczne środowiska kościelne i zawodowe obchodziły Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

*1. Gdańsk* – Gaudium Vitae – ruch działający na rzecz obrony poczętego życia i pomocy samotnej matce – świętował 20-lecie istnienia. Uratowali życie ok. 100 dzieciom, 12 tys. razy udzielili pomocy potrzebującej matce, dziecku lub całej rodzinie, spotykają się z młodzieżą, rozmawiając o świadomym macierzyństwie i ojcostwie.

*3. Lublin* – Do uchronienia Kościoła od wpływu ideologii partyjnych i odrzucenia propozycji New Age nawołuje metropolita lubelski abp Józef Życiński w liście z okazji 200-lecia diecezji.

3. Warszawa – Polski Internet wzbogacił się o nowy magazyn informacyjny, poświęcony całkowicie tematyce religijnej. W warszawskim budynku Episkopatu Polski zainaugurował działalność serwis e.kai.pl, przygotowywany przez Katolicką Agencję Informacyjną.

*4. Warszawa* – Biskupi polscy wezwali wiernych, aby podjęli apel Jana Pawła II i 14 grudnia modlili się i pościli w intencji pokoju i sprawiedliwości na świecie. W specjalnym wezwaniu Konferencja Episkopatu Polski zachęca, aby w tym dniu we wszystkich świątyniach o godz. 21.00 uderzyć w dzwony.

*5. Warszawa* – Przed 50 laty biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji w katedrze św. Floriana na Pradze będzie sprawowano uroczystą liturgię. Bp Romaniuk jest jednym z najwybitniejszych polskich biblistów a jego zasługi w szerzeniu znajomości Pisma świętego są nieocenione – uważa sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

*6. Warszawa* – Sposoby przezwyciężania bezrobocia proponowane przez Episkopat Polski i Biznes Center Club są zbieżne – uważa Marek Goliszewski, prezes BCC. W Warszawie członkowie BCC spotkali się z bp. Piotrem Jareckim, by rozmawiać o opublikowanym 30 października liście Episkopatu Polski „W trosce o nową kulturę życia i pracy”.

*7. Toruń* – Radio Maryja obchodziło 10-lecie istnienia. – Radio Maryja to wielka ambona, rodzina, wieczernik i codzienna szkoła modlitwy – powiedział bp Andrzej Suski na jubileuszowej Mszy św. w Toruniu. Eucharystia rozpoczęła dwudniowe obchody 10-lecia działalności rozgłośni. Biskup podziękował wszystkim pracownikom i twórcom Radia Maryja za codzienną modlitwę i Mszę św., szczególnie zaś Madzi, inicjatorce podwórkowych kółek różańcowych. „Nie możesz chodzić, abyśmy my mogli być lepsi” – powiedział.

*7. Nowy Sącz* – Księża i siostry zakonne z całej Polski zakończyli podyplomowe studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Biznesu w Nowy Sączu. W uroczystości rozdania dyplomów i certyfikatów uczestniczyło blisko 160 osób. Były to pierwsze takie studia dla duchowieństwa w Polsce.

*8. Warszawa* – Przeciwko klonowaniu, aborcji, eutanazji i pornografii opowiedzieli się uczestnicy Walnego Zjazdu Federacji Ruchów Obrony Życia w Warszawie. Sprzeciwili się również rządowym projektom skrócenia urlopów macierzyńskich i likwidacji zasiłków dla kobiet ciężarnych. – Waszym zadaniem jest obrona i promocja życia ludzkiego – powiedział do uczestników Zjazdu biskup Piotr Jarecki.

*8. Warszawa* – Prymas Polski kard. Józef Glemp odznaczył 12 laureatów orderem „Ecclesiae Populoque servitium praestanti – Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i Narodu”. Wśród nagrodzonych był m.in. znany fotoreporter Ryszard Rzepecki, ks. Jan Kasinkiewicz, proboszcz polskiej parafii na Litwie i Jan Wiśniewski – właściciel rodzinnej Drukarni „Grafomat”.

*8. Kraków* – Mszą św. odprawioną w kościele św. Marka w Krakowie profesorowie i studenci Papieskiej Akademii Teologicznej uczcili 20-lecie istnienia uczelni. W uroczystościach uczestniczyli Wielki Kanclerz PAT kard. Franciszek Macharski, były rektor PAT kard. Marian Jaworski oraz sprawujący tę funkcję obecnie bp Tadeusz Pieronek. 8 grudnia 1981 roku Jan Paweł II ogłosił dokument „Beata Hedvigis”, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii Kościoła.

*9. Warszawa* – W całej Polsce Kościół katolicki obchodził „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie”. We wszystkich świątyniach przeprowadzona specjalną zbiórkę pieniężną. Rano, w warszawskim kościele św. Krzyża, centralnej liturgii przewodniczył bp Edward Janiak z Wrocławia i ks. Józef Kubicki, dyrektor Zespołu Pomocy Katolikom na Wschodzie, działającego przy sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Tego dnia wierni modlitli się w w intencji Kościoła katolickiego na Wschodzie i reewangelizacji krajów b. ZSRR.

*10. Warszawa* – Prof. Jerzy Duda Gracz, Wojciech Kilar i Grzegorz Polak to niektórzy z 14 laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. św. brata Alberta. Wręczono ją już po raz dwudziesty szósty w Warszawie. Fundatorami nagrody od początku jej istnienia jest Unia Chrześcijańsko-Społeczna i Ars Christiana.Wśród nagrodzonych znaleźli się kapłani, muzycy, malarze, publicyści i osoby świeckie, które na co dzień zajmują się działalnością charytatywną.

*13. Jasna Góra* – W 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na Jasnej Górze modlili się uczestnicy Pielgrzymki Więzionych, Internowanych i Represjonowanych Działaczy „Solidarności”. Do jasnogórskiego klasztoru przyjechało ok. 60 byłych internowanych i represjonowanych działaczy „Solidarności”. Dziękowali Maryi za opiekę nad związkiem i prosili o nadzieję oraz siłę na przyszłość.

*13-20. Tarnów* – Filmy pt. „Prymas. Trzy lata z tysiąca”, „Śmierć jak kromka chleba” oraz „Prosta historia” to tylko niektóre obrazy, jakie zostały zaprezentowane na II Festiwalu Filmowym „Vitae Valor” („Wartość Życia”) w Tarnowie. W czasie imprezy Stanisław Różewicz otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć twórczych, a Marek Piwowski za osiągnięcia w dziedzinie filmu krótkometrażowego. Organizatorem festiwalu było Oratorium im. św. Filipa Neri w Tarnowie.

*14. Warszawa* – Świeccy i duchowni, zakonnicy i rodziny w całej Polsce modlili się i pościli w intencji pokoju na świecie. W ten sposób odpowiedzieli na apel Jana Pawła II o modlitwę, post i jałmużnę w intencji pokoju na świecie. O godz. 21. we wszystkich kościołach zabrzmiały dzwony a wierni zjednoczyli się na modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

*16. Katowice* – W Katowicach odbyły się obchody 20. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”. Bp Wiktor Skworc podczas Mszy sprawowanej z tej okazji ostro skrytykował orzeczenie sądu uniewinniające odpowiedzialnych za tragedię. Powiedział m.in. „To co działo się w katowickim sądzie wokół tragedii z 16 grudnia 1981 r., obnażyło impotencję państwa, które aspiruje do miana państwa prawa”. Obecny biskup tarnowski był w czasie stanu wojennego bliskim współpracownikiem ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza, brał też udział w pracach Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym.

*16. Łysa Polana* -Betlejemskie Światło Pokoju już po raz jedenasty dotarło do Polski. Harcerze z ZHP odebrali je z rąk skautów słowackich w czasie Mszy św. w domu szkoleniowo-wypoczynkowym „Głodówka” w Zakopanem. Piętnastu skautów słowackich przywitali na Łysej Polanie harcerze z Krakowa, Łodzi, Białegostoku i Blochowa.

*17. Gdynia* – Główne uroczystości upamiętniające Grudzień 1970 r. odbyły się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni – w świątyni, w której pracował śp. ks. Hilary Jastak, legendarny kapłan „Solidarności”. Współczesna Polska jest wolna i suwerenna dzięki krwi robotników, którzy zginęli na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. – podkreślił metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski.

*18. Przemyśl* – Statuetką „Bliźniemu swemu” Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta uhonorowało abp Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego. W ten sposób doceniło jego zasługi w niesieniu pomocy ludziom bezdomnym. Abp Michalik jest jedną z pierwszych w Polsce osób, które otrzymały to wyróżnienie.

*25*. – Pokoju, szczególnie w codziennym życiu oraz otwarcia na Boga a także na potrzeby ludzi – życzyli Polakom biskupi podczas tegorocznych Pasterek. Przestrzegali też przed wybieraniem świata pozornych wartości i życiem jakby Boga nie było. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia biskupi odwiedzali więźniów i chorych, w dzień Wigilii dzielili się opłatkiem z bezdomnymi i ubogimi. Prymas Polski zaapelował, by w Boże Narodzenie otworzyć serca na Boga i na potrzeby innych ludzi. Prosił zebranych, by w święta Bożego Narodzenia dawali innym nadzieję.

*30. Warszawa* – Biskupi polscy wyrażają zaniepokojenie propagowanymi współcześnie obyczajami, które ubliżają godności kobiety, sprowadzając jej rolę do tej, która świadczy usługi. W Liście Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny biskupi przypominają nauczanie Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego na temat rodziny i w perspektywie tego nauczania wskazują na aktualne zjawiska zagrażające rodzinie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.