Drukuj Powrót do artykułu

Ks. prof. Józef Krukowski obchodzi 50-lecie pracy naukowej

27 stycznia 2015 | 15:43 | lk, kul.pl Ⓒ Ⓟ

Ks. prof. Józef Krukowski, wybitny ekspert prawa konkordatowego i wyznaniowego, wieloletni wykładowca KUL i UKSW oraz innych uczelni w kraju i zagranicą, obchodzi 50-lecie pracy naukowej. Z tej okazji na KUL odbyła się we wtorek międzynarodowa konferencja na temat stosunków między państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi.

Konferencja gromadzi specjalistów prawa wyznaniowego i stosunków państwo-Kościół z Polski i Europy. Wśród prezentowanych podczas sesji tematów jest m.in. problematyka nabywania przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego i spór o klauzulę sumienia w Polsce. Eksperci z innych krajów przedstawili m.in. kwestię funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej, czy edukacji religijnej w szkołach publicznych w Finlandii. Jednym z tematów była także regulacja nauki religii katolickiej w konkordatach z państwami postkomunistycznymi.

Organizatorem konferencji był Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Laudację na cześć ks. prof. Józefa Krukowskiego wygłosił dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL ks. prof. Piotr Stanisz. Zaprezentowano także księgę pt. "Reddite Ergo Quae Sunt Caesaris Caesari Et Quae Sunt Dei Deo" [Oddajcie więc Cezarowi, co należy do Cezara, a Bogu, co należy do Boga] dedykowaną ks. prof. Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej.

Ks. prof. Józef Krukowski urodził się 4 stycznia 1936 r. we wsi Sułowiec k. Zamościa. W 1953 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie. Jednocześnie odbył studia na Wydziale Teologii KUL i uzyskał w 1959 r. tytuł magistra teologii. Po przyjęciu święceń pracował w duszpasterstwie w charakterze wikariusza w parafii Niedrzwica Kościelna i Szczebrzeszyn.

W 1961 r. został przez biskupa lubelskiego Piotra Kałwę skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, które ukończył w 1964 r., uzyskując stopień magistra i licencjata prawa kanonicznego. Następnie został zatrudniony jako asystent na tymże Wydziale. W 1968 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; w 1973 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego; w 1974 r. został mianowany docentem; w 1978 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1985 r. profesora zwyczajnego. Jednocześnie w latach 1964-1972 sprawował urząd notariusza i następnie do 2002 r. sędziego Sądu Metropolitalnego w Lublinie.

W latach 1978-1987 był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego KUL. W tym czasie pokonał różnego rodzaju trudności formalne (uzyskanie zgody władz państwowych na szczeblu centralnym) i personalne (pozyskanie nowych pracowników naukowych ideologicznie niezależnych od PZPR), doprowadzając do reaktywacji w 1981 r. Sekcji Prawa. W związku z czym w 1984 r. Wydział przyjął nową nazwę – Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych.

Ks. prof. Krukowski działalność dydaktyczną (wykłady i seminaria) prowadzi na kilku uczelniach: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (od 1964 r.), Akademii Teologii Katolickiej (1993-1999) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 1999 r.). Ponadto w latach 1993-2003 prowadził wykłady na Uniwersytecie w Preszowie na Słowacji. W charakterze „visiting professor" gościnnie wykładał na kilku uniwersytetach amerykańskich i kanadyjskich. W 2003 r. wykładał także gościnnie w Akademii Teologicznej w Iwano-Frankowsku na Ukrainie.

Dzięki swym publikacjom dotyczącym relacji Kościół-państwo prof. Krukowski zdobył wysoki autorytet w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielu międzynarodowych i krajowych kongresach i konferencjach naukowych, podczas których wygłaszał referaty i przewodniczył sesjom w kilkunastu krajach na całym świecie.

W latach 1975-81 był członkiem Komisji Prawnej Episkopatu Polski przygotowującej projekt Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską, W latach 1993-1997 pełnił funkcję przedstawiciela Episkopatu Polski w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego oraz eksperta sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską. W latach 1998-2001 był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Z inicjatywy ks. prof. Krukowskiego powstał Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL (1990), którego jest przewodniczącym. Jest założycielem i przewodniczącym komitetu redakcyjnego czasopisma naukowego „Roczniki Nauk Prawnych" wydawanego przez Towarzystwo Naukowe KUL (od 1990 r.), a od 2001 r. przewodniczącym Rady Naukowej tegoż periodyku. Był założycielem i redaktorem serii wydawniczej „Kościół i prawo” (1981-2000). Był również redaktorem działu prawniczego w „Encyklopedii Katolickiej" KUL (od 1995 r.) oraz redaktorem działu prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w Redakcji „Wielkiej Encyklopedii Prawa" w Warszawie (od 2003 r.).

W latach 1980-1984 ks. prof. Krukowski był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; w latach 1990-1993 był członkiem Centralnego Komitetu ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze Rady Ministrów w Warszawie; od 2003 r. jest członkiem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie i zastępcą przewodniczącego komisji prawniczej tego oddziału. Od 2002 r. ks. prof. Krukowski jest współprzewodniczącym polsko-niemieckiej organizacji „Stiftung Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in EU" z siedzibą w Trewirze, którą założył wraz z dr. Ottonem Theisenem (RFN) oraz współpracuje z instytucjami naukowymi w różnych krajach.

Ponadto ks. prof. Krukowski jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (od 1989 r.), założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (od 2004 roku).

Należy do znamienitych stowarzyszeń i organizacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym m.in. międzynarodowego stowarzyszenia Kanonistów Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo z siedzibą w Rzymie. Jest członkiem następujących stowarzyszeń krajowych: Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

Na seminariach naukowych ks. prof. Krukowski wypromował 203 magistrów i rekordową liczbę 46 doktorów nauk prawnych reprezentujących narodowość polską, niemiecką, ukraińską i słowacką. Żaden inny profesor KUL i UKSW nie wypromował tylu doktorów.

Publikacje ks. prof. Krukowskiego w dziedzinie prawa kanonicznego zapewniły mu wysoki autorytet nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. W szczególności świadczy o tym fakt powołania go w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II w skład międzynarodowego zespołu konsultorów Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych w Watykanie. Funkcję tę pełni nieprzerwanie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.