KUL: konferencja o błogosławionym bp. Władysławie Goralu

O pracy duszpasterskiej i naukowej oraz o męczeńskiej śmierci bł. Władysława Gorala rozmawiano dzisiaj podczas konferencji zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W sympozjum wzięli udział historycy, duszpasterze oraz krewni lubelskiego biskupa pomocniczego i więźnia Sachsenhausen. Okazją do spotkania jest 120. rocznica urodzin i 80. rocznica święceń błogosławionego.