Drukuj Powrót do artykułu

Znamy nazwiska tegorocznych laureatów nagrody „Feniks”

21 kwietnia 2023 | 00:30 | BP XXVIII TWK | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. BP KEP

20 kwietnia w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczęły się XXVIII Targi Wydawców Katolickich. Otwarciu Targów jak co roku towarzyszyło ogłoszenie laureatów nagród „Feniks”, przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich w kilkunastu kategoriach. Gala wręczenia nagród odbędzie się w sobotę 21 kwietnia o godz. 19.30 w katedrze warszawsko-praskiej. Poniżej prezentujemy wyniki 26. edycji nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Otwarciu Targów jak co roku towarzyszyło ogłoszenie laureatów nagród „Feniks”, przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, które jest organizatorem imprezy wystawienniczej. Oficjalne otwarcie targów i ogłoszenie laureatów nagrody nastąpiło w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.

W wyniku analizy głosów oddanych podczas głosowania zdalnego, a także posiedzenia Kapituły Nagrody SWK FENIKS 2023 z dn. 11 kwietnia 2023 roku, dokonano finalnego wyboru publikacji nagrodzonych i wyróżnionych w ramach tegorocznej, jubileuszowej edycji Nagrody.

W porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Wydawnictw Katolickich członkowie Kapituły dokonali również wyboru Laureata Nagrody Głównej FENIKS 2023 oraz Feniksów Specjalnych.

Nagroda Główna Feniks Złoty

Kardynał Gerhard Müller
Nagroda dla Jego Eminencji Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera jest dowodem wielkiego uznania i wdzięczności Stowarzyszenia Wydawców Katolickich dla wielkiego i oryginalnego Teologa, który umiejętnie przedstawia w tych trudnych czasach poważne kwestie dogmatyczne przekazu wiary Kościoła m.in. w światowym bestsellerze „Dogmatyka katolicka”, przełożonym na wiele języków świata. Kardynał Gerhard Ludwig Müller to autentyczny Człowiek wiary, który w ogłoszonym „Manifeście wiary” wyraża swój głośny krzyk w sprawach wiary i nauczania tego, co przeciwstawia się najgorszym oszustwom obecnego czasu, a którym stanowczo sprzeciwia się Katechizm Kościoła Katolickiego.
W obecnych trudnych czasach, zarówno dla Kościoła, jak i naszej Ojczyzny, Kardynał Gerhard Ludwig Müller pozostaje trwałym filarem, niepodważalnym i autentycznym autorytetem, przede wszystkim zaś duchowym przewodnikiem dla potrzebujących wsparcia ludzi Kościoła.

Feniks Specjalny 2023 „Multimedia”

Polskie Radio S.A.
W uznaniu misji, jaką Polskie Radio pełni wobec Narodu Polskiego, pielęgnując jego tradycję chrześcijańską i dziedzictwo katolickie – stojąc na straży wartości narodowych i religijnych. Jest uhonorowaniem ewangelizacyjnego zaangażowania wyrażonego za pośrednictwem stałej aktywności informacyjnej o działalności Stolicy Apostolskiej, transmisji z krajowych
i światowych wydarzeń religijnych, realizacji słuchowisk dokumentalnych oraz reportaży przypominających postacie zasłużone dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Jest docenieniem działalności wydawniczej w obszarze publikacji multimedialnych dokumentujących najważniejsze wydarzenia z rodzimej historii.

Feniks Specjalny 2023 „Medialny”

TVP Polonia
W uznaniu dorobku 30 lat działalności TVP Polonia, w służbie Narodu Polskiego rozsianego po całym świecie. W podziękowaniu za trud ponoszony na rzecz pielęgnowania polskiej tradycji opartej na chrześcijańskich korzeniach i katolickim dziedzictwie. Za konsekwentne trwanie na straży wartości religijnych i narodowych. Za kreowanie i produkcję bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej, która sprawia, że każdy z naszych rodaków, niezależnie od miejsca na świecie, w którym przebywa, może w każdej chwili poczuć
i pielęgnować w sobie ducha polskości

Feniks Specjalny 2023

Ks. prof. dr hab. Edward Staniek
Nagroda stanowi uhonorowanie mistrza słowa pisanego i mówionego. Teolog, a jednocześnie wychowawca kilku pokoleń teologów. Wytrwały organizator życia akademickiego i naukowego. Aktywny duszpasterz, prowadzący rekolekcje parafialne skierowane do odbiorców duchownych, jak i świeckich, w tym środowisk akademickich i inteligenckich. Kreatywny i niestrudzony autor ponad 70 publikacji książkowych, przede wszystkim dedykowanych tematyce ewangelizacyjnej, które trafiły do ogromnej rzeszy czytelników – nie tylko w Polsce, ale także – dzięki tłumaczeniom – w kilku krajach Europy Wschodniej i Środkowej.

Feniks Specjalny 2023

Leszek Sosnowski, założyciel Wydawnictwa Biały Kruk
Za wytrwałe promowanie polskiej myśli patriotycznej o dużym znaczeniu dla Kościoła i Polski. W uznaniu konsekwentnej pracy twórczej i zawodowej w zgodzie z założeniami chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej. Laureat jest wybitnym twórcą słowa, fotografem wrażliwym na estetyczny wymiar otaczającej nas rzeczywistości, kreatywnym inicjatorem przedsięwzięć medialnych i artystycznych, szczodrym mecenasem polskich intelektualistów, a jednocześnie obywatelem niezwykle wyczulonym na sprawy społeczne i otwartym na bliźniego.

Feniks Specjalny 2023

Małgorzata Żaryn
Nagroda za zainicjowanie Marszu Papieskiego w 18. Rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Jej oddolna inicjatywa, jako osoby świeckiej spotkała się odpowiedzią tysięcy Polaków w Warszawie i w wielu miastach w Polsce i zagranicą. Była odpowiedzią i sprzeciwem wobec kampanii oszczerstw, ośmieszania i nienawiści, skierowanej przeciwko św. Janowi Pawłowi II. Tym samym Małgorzata Żaryn stała się liderką katolickiej opinii publicznej, głosem katolickiej większości zaszczuwanej w swojej ojczyźnie. Sprawiła, że Katolicy w Polsce mogli się znowu policzyć, wyjść z cienia. Bardziej niż ktokolwiek inny – nie wyłączając hierarchii Kościoła w Polsce, przyczyniła się do zatrzymania oszczerczej kampanii i obrony dobrego imienia Papieża-Polaka. Jej inicjatywa jest doskonałym przykładem synodalnego przebudzenia laikatu, które oby objęło jak najszersze kręgi naszego społeczeństwa.

Feniks Specjalny 2023

Barbara Konarska
W podziękowaniu za zainicjowanie ogólnopolskiego marszu papieskiego w obronie dobrego imienia Jana Pawła II – inicjatywy zrodzonej ze szczerego odruchu serca, która skupiła rzesze Polaków, odpowiadając na potrzeby milionów Rodaków pragnących zjednoczyć się w imię prawdy i miłości bliźniego, by ponownie rozpalić pragnienie powrotu przez narodową wspólnotę do wartości będących przedmiotem nauczania Świętego Papieża Polaka.

Feniks Specjalny „Poetycki”

Robert Gawłowski
W uznaniu zasług za twórczość będącą metafizyczną wędrówką po czasie i przestrzeni. Za tworzenie prawdziwej wspólnoty duchowej, łączącej różne religie i kultury. Za poezję, która w subtelny sposób naznacza granicę między sacrum i profanum, ukazując człowieka, którego w myśl za Eliadem, można by nazwać homo religiosus.
Twórczość ta, ukazująca ponadczasowe archetypy, będące swego rodzaju kontaktem „ja” z szeroko rozumianym Kosmosem, Jednością, zachęca czytelnika do dialogu w wymiarze egzystencjalnym i prowadzi do spotkania w Słowie.

Feniks Specjalny 2023

Dr Alfreda Walkowska, założycielka Polskiego Centrum św. Hildegardy
W uznaniu ponoszonego przez ponad ćwierć wieku trudu na rzecz popularyzacji w naszym kraju i za granicą kultu i wiedzy o św. Hildegardzie z Bingen, propagowania stylu życia opartego na świadomości ekologicznej. Za aktywną, konsekwentną i skuteczną działalność edukacyjną, wydawniczą i rekolekcyjną, która znajduje praktyczne zastosowanie w przywracaniu harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych, autentycznych metod średniowiecznej wizjonerki.

Nagrody i Wyróżnienia Feniks 2023 wg kategorii

Nagroda Literacka

„Ave”, Jerzy Binkowski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Przykład literatury religijnej nasyconej chrześcijańską duchowością. Tom poetycki ukształtowany zgodnie ze strukturą Mszy św., gdzie każdy z wierszy jest osobistą modlitwą, nie tylko autora, ale też czytelnika.

„Nie pocieszaj się, tylko płacz”, ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, Państwowy Instytut Wydawniczy
Poetycki opis współczesnego świata, skłaniający do zamyślenia i refleksji zbiór poezji, która oddziałuje na czytelnika spokojem, delikatnością i mądrością.

Wyróżnienie
Krzysztof Rudowski, „Apokryf według Ewangelii Świętego Mateusza w przekładzie Księdza Wujka”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Liryczne wiersze wielowątkowego poematu opartego na refleksjach dotyczących poszczególnych rozdziałów Ewangelii Mateusza. Przemyślenia i komentarze odautorskie są tu zaszczepione na oryginalnych wydarzeniach ewangelicznych.

Nauki Kościelne

Nagrody
„Doświadczenie a teologia. Studium przemian i rozwoju scientia fidei Josepha Ratzingera na podstawie Opera omnia”, o. dr Tomasz Samulnik OP, Wydawnictwo KUL
Próba ujęcia głównych tez teologii i nauczania Josepha Ratzingera. Autorowi udaje się oddać relację między biografią a działalnością intelektualną, naukową i piśmienniczą swojego bohatera.

„Doctor Pacis. Teologia pokoju świętego Augustyna”, ks. Stanisław Budzik, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” i Wydawnictwo KUL
Wciąż aktualny traktat o świętości pokoju, szkodliwości wojny i szlachetności czynnej obrony przed napaścią ze strony zła. Percepcję dzieła ułatwia przyjazny współczesnemu czytelnikowi styl, wzbogacony o harmonijnie zbilansowane poetyckie środki przekazu.

Wyróżnienia
„Księga Gomory”, św. Piotr Damiani Doktor Kościoła, Wydawnictwo AA
Edycja dzieła sprzed tysiąca lat, aktualnego w obecnych czasach intelektualnej i literackiej walki o oczyszczenie Kościoła, który choć sam święty, składa się z grzesznych ludzi.

„Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II”, prof. Gavin D’Costa, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew
Publikacja istotna i potrzebna z punktu widzenia współczesnych relacji katolicko-żydowskich. Wskazując na nieustanną potrzebę prowadzenia dialogu między oboma wyznaniami i kulturami, stanowi ważną pomoc w poznaniu tradycji judaizmu, z którego wyrasta chrześcijaństwo.

„Źródła muzułmańskie o Jezusie. Ewangelia Barnaby, At-Tabari, Żywot Jezusa, Słowa (logia) Jezusa u pisarzy muzułmańskich”, oprac. ks. prof. Marek Starowieyski, dr Łukasz Piątak, Wydawnictwo WAM
Publikacja istotna i potrzebna z punktu widzenia współczesnych relacji katolicko-żydowskich. Wskazując na nieustanną potrzebę prowadzenia dialogu między oboma wyznaniami i kulturami, stanowi ważną pomoc w poznaniu tradycji judaizmu, z którego wyrasta chrześcijaństwo.

Eseistyka

Nagroda
„Milczenie katedry. Felietony i portrety”, Jan Maciejewski, Teologia Polityczna
Przykład felietonistyki będącej zbiorem tekstów sprowokowanych wątpliwością dotyczącą czasu symbolicznego przełomu kulturalnego, jakim dla autora stał się pożar paryskiej katedry Notre Dame.

Wyróżnienia
„Bankructwo polskiej inteligencji”, prof. Aleksander Nalaskowski, Wydawnictwo Biały Kruk
Opis meandrów intelektualnej miałkości części współczesnej krajowej inteligencji, pokazujący jej oderwanie do chrześcijańskich tradycji i wartości oraz utratę moralnego kręgosłupa. Wezwanie do podjęcia dzieła „reprodukcji młodej polskiej inteligencji” poprzez niezbędną reformę edukacji na poziomie akademickim.

„Konopnicka – raz jeszcze”, praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej, Narodowe Centrum Kultury
Prezentacja sylwetki jednej z najwybitniejszych pisarek w historii rodzimej literatury pozwala na nowo odkryć postać Marii Konopnickiej, podkreślając ponadczasowość motywów i wątków w jej twórczości poetyckiej i prozatorskiej, w tym świadomego i zaangażowanego patriotyzmu.

„Pandemia grzechu, czyli śmierć nauczycielką życia”, Janusz Szewczak, Wydawnictwo Biały Kruk
Swoiste memento mori autora konfrontującego rozmyślania nad kondycją współczesnego człowieka i cywilizacji zachodniej z rzeczywistością świata czasu pandemii Covid-19. Studium społecznej wszechobecności grzechu, dla którego alternatywą jest powrót wartości opartych na prawdach wiary i religii.

Historia – Niepodległa

Nagroda
„W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku”, dr Magdalena Woźniewska-Działak, Wydawnictwo Naukowe UKSW
Studium XIX-wiecznych idei narodu w polskiej myśli historycznej i antropologicznej oraz procesu unarodowienia polskiej kultury w okresie zaborów. Głos we współczesnej dyskusji o instytucji narodu, ojczyzny, państwa oraz patriotyzmu.

„Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia”, t. 1-2, red. dr hab. Krzysztof Kawęcki, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego i Wydawnictwo Neriton
Próba przybliżenia czytelnikowi historii ruchu narodowego w XIX i XX wieku. Pomoc w odkłamywaniu dyskursu historycznego, zdominowanego przez naleciałości propagandy postkomunistycznej i współczesnej lewicowej narracji medialnej.

Wyróżnienia
„Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Magdalena Pyter, Instytut De Republica
Hołd złożony postaci, która odegrała nietuzinkową rolę w dziele odradzania się Rzeczypospolitej po okresie zaborów, będący biografią wyróżniającą się warsztatową rzetelnością, prezentująca jednego z protoplastów i głównych fundatorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

„Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego”, ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz SDB, Wydawnictwo IPN
Pierwsza pełna biografia abpa Antoniego Baraniaka, przedstawiająca życie poświęcone Bogu i bliźnim, niezłomność ducha i serca, wyprowadzanych wprost z salezjańskiej misji umiłowania i krzewienia wiary i prawd Ewangelii.

Historia

Nagroda
„Kościół i Naród. Lata trwogi, lata nadziei”, prof. Jan Żaryn, Wydawnictwo Biały Kruk
Wezwanie do uznania i podtrzymywania nierozerwalnych więzi Kościoła z polskim narodem. Autor, stając w prawdzie i zdecydowanie odsuwając w cień opacznie rozumianą poprawność polityczną dowodzi, że to właśnie w czasach, gdy więzi te były najmocniejsze, Polska przeżywała najlepsze okresy w dziejach.

„III Rzesza niemiecka. Nowoczesność i nienawiść”, prof. Grzegorz Kucharczyk, Wydawnictwo Biały Kruk
Odważne ukazywanie prawdy historycznej poprzez analizę źródeł nazizmu, pokazujące niemieckie opętanie wizją nowoczesności, które stanowiło intelektualny fundament zbrodniczej ideologii, jakiej wcielenie w życie pochłonęło miliony ofiar.

Wyróżnienia
„Prymas Wyszyński w realiach PRL”, dr hab. Rafał Łatka, Instytut De Republica
Publikacja wypełniająca lukę badawczą i poznawczą podejścia Prymasa Tysiąclecia do Polski „ludowej” oraz jego analizę. Ukazuje błogosławionego Stefana Wyszyńskiego jako niesłabnące źródło inspiracji, bogactwa myśli społecznej, etyczny i moralny drogowskaz.

„Zbrodnia bez kary. Śledztwo dziennikarzy Deutsche Welle, Wirtualnej Polski i Interii ujawnia powojenne kariery zbrodniarzy hitlerowskich”, praca zbiorowa, Wydawnictwo M
Źródło wiedzy historycznej na temat powojennych losów i karier nieukaranych nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Opis spotkań prześladowców z ofiarami, w których żywa pozostała pamięć o doznanych krzywdach i cierpieniu. Memento dla kolejnych pokoleń.

„Dekrety reformatorskie z wizytacji kanonicznych przeprowadzonych przez Biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza”, oprac. ks. dr Paweł Lewandowski, Wydawnictwo KUL
Źródło do poznania nieznanej szerzej części historii diecezji tarnowskiej, będące potwierdzeniem statusu biskupa Jerzego Ablewicza jako duszpasterza niezłomnego mającego wpływ na jakość duchowej formacji kilku pokoleń kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

„Nasze Dziedzictwo. Zawołania, herby, pastorały i odznaczenia biskupów polowych 1919-2022”, ks. płk SG dr Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS
Opowieść dotycząca tajników codziennej posługi i ceremoniału polskich kapelanów wojskowych. Źródło informacji w zakresie tematyki nieznanej szerokiej publiczności czytelniczej.

„Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II”, dr Milena Kindziuk, Wydawnictwo WAM
Publikacja o charakterze metodycznym i poradnikowym, nastawiona na wspieranie integralnego rozwoju dziecka i kształtowanie osobowości młodego człowieka. Towarzyszące multimedialne materiały ćwiczeniowe są wartościową alternatywą wobec dostępnych
w mediach treści edukacyjnych i wychowawczych.

Duchowość

Nagroda
„Ból i cierpienie człowieka w pięciu wielkich religiach świata. Wprowadzenie”, ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, Wydawnictwo Bernardinum i Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie
Próba opisania jednego z najważniejszych zjawisk społecznych i kulturowych, poszukiwania i udzielenia odpowiedzi na pytania o znaczenie bólu i cierpienia w największych religiach świata, ze wskazaniem wspólnego dla wszystkich motywu istnienia życia po śmierci.

Wyróżnienia
„Przez zasłonę ciała. Symbolika ciała Jezusa w obrazie Bożego Miłosierdzia i w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej”, dr Izabela Rutkowska, Teologia polityczna
Nowatorskie spojrzenie na obraz Bożego Miłosierdzia, poprzez które Autorka ukazuje klucz do symboli utrwalonych w tym dziele oraz w „Dzienniczku” św. Faustyny Kowalskiej, dla lepszego poznania istoty miłosierdzia.

„Boży Wojownik. Opowieść o św. Andrzeju Boboli”, Joanna Operacz, Włodzimierz Operacz, Wydawnictwo Esprit
Obraz człowieka z krwi i kości, niepozbawionego wad, którego życie i czyny napędzała głęboka i żarliwa wiara w Boga. Wzorzec duchowości bez hagiograficznego zacięcia, do którego coraz chętniej odwołują się współcześni chrześcijanie wielu wyznań.

„Mistrzowie drugiego planu. O postaciach biblijnych w rozmowach Małgorzaty Bilskiej”, abp Grzegorz Ryś i Małgorzata Bilska, Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.
Przedstawiając postaci z Pisma Świętego od mniej znanej strony, dzięki połączeniu tych biblijnych bohaterów znanych z niedzielnych homilii czy katechez oraz motywów i zjawisk ze współczesności autorzy dowodzą, że Biblia jest wiecznie aktualna.

Świadectwo

Nagroda
„Diabeł w Mieście Aniołów”, Jesse Romero, Wydawnictwo AA
Współczesne świadectwo walki z Szatanem i przejawami jego działalności w świecie. Opisy prawdziwych wydarzeń dowodzą, że prawdziwa i silna wiara potrafi nie tylko demaskować diabelskie kłamstwa i intrygi, ale także skutecznie je zwalczać.

Wyróżnienia
„Wojna. Reportaż z Ukrainy”, red. Jakub Maciejewski, Wydawnictwo Biały Kruk
Dowód reporterskiego i pisarskiego kunsztu autora. Obraz wojny naznaczony ludzkim cierpieniem i śmiercią, ale też poczuciem obowiązku, bohaterstwem, żarliwą modlitwą i niezachwianą wiarą, że ponoszone nawet największe ofiary mają sens.

„Mężczyźni mojego życia. O miłości, miłosierdziu i dobrym pomaganiu”, s. Michaela Rak, Małgorzata Terlikowska, Wydawnictwo Esprit
Obraz kobiecości i człowieczeństwa zbudowanych na głębokiej wierze i oddaniu bliźniemu, skoncentrowanej na matczynej trosce, miłości do drugiego człowieka, niestrudzonej posłudze i gotowości do pomocy każdemu potrzebującemu, niezależnie od jego sytuacji.

Edytorstwo

Nagroda
„Splendor i wiedza. Biblioteka królewska Stanisława Augusta. Katalog wystawy”, red. Alina Dzięcioł, Tomasz Jakubowski, Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
Cenne przedsięwzięcie w historii polskiej kultury i muzealnictwa o najwyższym poziomie edytorskim. Pamiątka Rzeczypospolitej sprzed rozbiorów, ukazująca gust i zamiłowania intelektualne króla Stanisława Augusta.

Wyróżnienie
„Wielka apteka świętej Hildegardy”, Gottfried Hertzka, Wighrad Strehlow, Wydawnictwo AA
Połączenie zalet publikacji o charakterze artystycznym i poradnikowym. Skarbnica praktycznej wiedzy leczniczej, czerpiącej z tradycji klasztornych, przydatna w domowej bibliotece i apteczce.

„Tempus non edax rerum. Inicjatywy i fundacje artystyczne księdza kanonika Michała Krassowskiego (ok.1680-1768)”, dr hab. Irena Rolska, Wydawnictwo KUL
Urzekająca artystycznym wyrazem opowieść o dokonaniach na polu mecenatu na rzecz regionalnych ośrodków klasztornych i kościelnych na ziemiach polskich przełomu XVI i XVII wieku. Niezwykle cenne źródło do poznania ważnych epizodów historii sztuki sakralnej w naszym kraju.

„Adolf Hyła. Malarz Bożego Miłosierdzia. Życie i twórczość (1897-1965)”, ks. dr Piotr Szweda MS, Instytut Studiów Franciszkańskich
Swoista kronika kultu Bożego Miłosierdzia i analiza malarska twórczości Adolfa Hyły, rozpoznawalnego na całym świecie twórcy obrazów Jezusa Miłosiernego, to biografia artysty pełna szczegółów z jego życia i dorobku artystycznego.

Edytorstwo – Album

Nagroda
„Lwów i ziemia lwowska” tom 1 i 2, Mirek Osip-Pokrywka, Wydawnictwo Jedność
Dzieło z rozmachem prezentujące skarby kultury i przyrody Lwowa i okolic – miejsc od stuleci bliskich kolejnym pokoleniom Polaków. Jego publikacja w szczególnym czasie dla Ukrainy i Polski uruchamia w czytelniku nowe doznania i refleksje.

Wyróżnienia
„Ukradzione dzieciństwo/Stolen Childhood”, dr Tomasz Łabuszewski, Wydawnictwo IPN
Hołd pamięci polskich dzieci – ofiar II wojny światowej. Ważne wspomnienie o horrorze, jakiego doświadczyli najmłodsi mieszkańcy naszego kraju, będący najbardziej bezbronnymi ofiarami tej wojny.

„Artystyczne zbiory Strzałeckich”, prof. Andrzej Strzałecki, Wydawnictwo Naukowe UKSW
Publikacja dedykowana jednej z ważniejszych XIX-wiecznych prywatnych kolekcji sztuki polskiej. Opowieść o pięknie i sztuce otwartych na mecenat artystów oraz o głębokim patriotyzmie wyrażanym w popularyzacji dorobku rodzimych autorów.

Książka dla dzieci

Nagroda
„Biblia młodego detektywa”, Francois Campagnac, Christophe Raimbault, Fabienne Py-Renaudie, Edycja Świętego Pawła
Atrakcyjne wizualnie i treściowo spotkanie z tajemnicami Biblii pomaga zaspokoić naturalną dziecięcą ciekawość i pragnienie poznawania świata Pisma Świętego oraz poszukiwania Boga.

Wyróżnienia
„Adwentownik – przewodnik na Adwent dla dzieci i rodziców”, Elżbieta Woźniak-Łojczuk, Limtech Emil Łojczuk
Propozycja dla całej rodziny, rozwijająca wiedzę religijną najmłodszych i pomagająca im cieszyć się okresem Adwentu. Dar serca dla każdego, kto pragnie głębiej przeżywać okres oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

„Słowo na nowo. Biblia opowiedziana wierszem”, Marcin Brykczyński, Marcin Piwowarski (ilustracje), Wydawnictwo Jedność
Wierszowana Biblia dla najmłodszych czytelników. Wprowadzenie w świat Słowa i spotkania z religią. Połączenie wartościowych treści, pięknej polszczyzny i barwnych ilustracji przyjaznych dziecięcemu czytelnikowi.

Książka dla młodzieży

Nagroda
„Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979”, prof. Wojciech Roszkowski, Wydawnictwo Biały Kruk
Podręcznik będący intelektualnym przewodnikiem w poznawaniu procesów cywilizacyjnych kształtujących współczesny świat. Drogowskaz na szlaku formacji nowoczesnego obywatela w oparciu o wartości, których źródła znajdują się w chrześcijańskich korzeniach cywilizacji europejskiej.

Wyróżnienia
„Poślub mnie nad rzeką”, Weronika Pawlak, Wydawnictwo Esprit
Literacka podróż przez życie wypełnione poszukiwaniem i rozwojem własnej duchowości, mimo problemów codzienności. Dowód na to, że wiara to dobry temat powieści dla młodzieży i wyczekiwane zwieńczenie powieściowej trylogii.

Autor zagraniczny

Nagrody nie przyznano

Wyróżnienia
„Niezbędnik biblijny”, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza VOCATIO
Swoisty towarzysz codziennej lektury Pisma Świętego. Dzięki bogatej treści i wykorzystanym materiałom informacyjnym stanowi przykład pomocy w osobistym i wspólnotowym odkrywaniu świata Biblii.

„Nie-zerwana nić. Odkrywanie mądrości tradycji w czasach chaosu”, Sohrab Ahmari, Wydawnictwo Esprit
Emocjonalnie doświadczający czytelnika dowód na to, że wiara może stanowić fundament kultury Zachodu. Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na egzystencjalne pytania, które codziennie stawia sobie wielu z nas.

„Wiarygodność cudu. Rozważania na temat zasadności wiary w cuda”, prof. Robert A. Larmer, Fundacja Prodoteo
Oparty na filozoficznych i teologicznych argumentach wywód na temat zasadności wiary w cuda, analiza fenomenu i dowód na to, że cud nie przeczy prawom natury, a stanowi przejaw szczególnego działania Boga.

Tłumacz

Nagroda
„Homer. Iliada”, przekład i oprac. prof. dr hab. Robert R. Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL
Ważny wkład we współczesną kulturę słowa w Polsce. Wzorcowy przykład połączenia kunsztu translatorskiego i literackiego. Klasyk światowej literatury podana pięknym, prostym językiem, uwzględniającym potrzeby czytelnika rodem z XXI wieku.

Wyróżnienia
„Targum Jonatana. Tom 1. Prorocy wcześniejsi”, przekład i opracowanie dr hab. Anna Kuśmirek, ks. prof. dr hab. Marek Parchem, Wydawnictwo Naukowe UKSW
Przykład kunsztu translatorskiego, dbałości o szczegóły i kanoniczną czystość prezentowanych treści, z szacunkiem dla piśmienniczej i religijnej tradycji judaistycznej. Cenne merytoryczne narzędzie dla badaczy tematyki biblijnej.

„Erazm z Rotterdamu. Diatryba albo rozprawa o wolnej woli”. Przekład, wstęp i oprac. krytyczne Krzysztof Jacek Bekieszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Publikacja naukowa stanowiąca narzędzie porównawcze do poznania istoty XVI-wiecznego sporu między zasadami wiary katolickiej a świeżo powstałą myślą luterańską. Przykład kompetencji językowych, teologicznych i filozoficznych autora przekładu.

Seria wydawnicza / Dzieła zebrane

Nagroda
„Myśl o Kulturze”, Narodowe Centrum Kultury
Skarbnica światowej humanistyki, swoisty przewodnik po możliwych kierunkach percepcji i interpretacji, które ukształtowały współczesną kulturę Zachodu. Lekcja wiedzy i mądrości dla polskiego czytelnika.

„Biblia Ojców”, red. Ks. prof. Antoni Paciorek, Edycja Świętego Pawła
Odpowiedź na potrzeby każdego człowieka wierzącego, który zanurzony w wyzwaniach współczesnego świata pragnie zgłębiać Pismo Święte w oparciu o mądrość i duchowe przewodnictwo Ojców Kościoła.

Wyróżnienia
„Film z klapsem: Film jako emanacja piękna” (2022), „Metoda i praktyka badań medioznawczych” (2022), praca zbiorowa pod red. G, Łęcicki, P. Drzewiecki, M. Butkiewicz, P. Płatek, D. Jaszewska, Wydawnictwo Naukowe UKSW
Prezentacja istoty współczesnego przekazu audiowizualnego, będąca owocem zawodowej i życiowej pasji autorów, dla ułatwienia odbiorcy interpretacji i rozumienia dzieł filmowych i seriali telewizyjnych, które towarzyszą mu na co dzień.

„Sakramenty święte. Liturgia i teologia sakramentów (7 tomów): Sakrament bierzmowania, Eucharystia w parafii, Sakrament święceń: święcenia prezbiterów, Sakrament święceń: święcenia biskupa, Sakramenty uzdrowienia, Sakrament małżeństwa, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła”, autor: ks. prof. Czesław Krakowiak, Towarzystwo Naukowe KUL
Vademecum wiedzy na temat sakramentów świętych, istotne dla potrzeb duszpasterzy i katechetów, pomocne dla wiernych w formowaniu i rozwijaniu ich wiary.

Publicystyka religijna

Nagrody nie przyznano

Wyróżnienia
„Pokora. Historia życia Jana Pawła I”, ks. Jacek Skrobisz, Wydawnictwo Esprit
Analiza jednej z największych zagadek papiestwa. Prezentacja sylwetki kapłana, biskupa, papieża, który pojęcia takie jak radość wiary, rodzina czy duchowość uczynił motywami przewodnimi swojej posługi.

Multimedia

Nagroda
„Nędzarz i Madame (album z filmem, muzyką i książeczką, DVD)”, reż. Witold Ludwig, Fundacja Lux Veritatis i Telewizja Polska S.A.
Opowieść o „drodze do świętości” artysty malarza Adama Chmielowskiego. Filmowy obraz zachwyca narracją oddającą skrajne stany emocjonalne bohatera, którego przemiana intelektualna, egzystencjalna i duchowa znajduje finał w postaci błogosławionej posługi brata Alberta.

„Biało-Czerwona Podziemna 1939-1963 (2 CD); Kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku” (5 CD), Agencja Muzyczna Polskiego Radia
Dźwiękowe świadectwo czasu wielkiego patriotycznego uniesienia, wojny, walki, terroru i cierpienia w imię największych wartości, inspirowane hasłem „Polska żyje!”. Pamiątki warte uczczenia i naśladowania postawy opartej na bezgranicznej miłości Ojczyzny
i niezłomności ducha.

Wyróżnienie
„Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego. Podstawy teoretyczne i materiały metodyczne i materiały uzupełniające” ww. publikację: „Opowiadania wg notatek bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz „Gry i zabawy wg notatek bł. Edmunda Bojanowskiego”, pod red. s. dr hab. Marii Opieli SBDNP, Wydawnictwo Werset
Publikacja o charakterze metodycznym i poradnikowym, nastawiona na wspieranie integralnego rozwoju dziecka i kształtowanie osobowości młodego człowieka. Towarzyszące multimedialne materiały ćwiczeniowe są wartościową alternatywą wobec dostępnych
w mediach treści edukacyjnych i wychowawczych.

„Szósty zmysł. Gdyby cały świat stał się na moment szpitalem” – audiobook, ks. prof. Jan Kazimierz Przybyłowski, PICK a VOICE/ Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie
Nasycony głębokim namysłem i wyczuciem ludzkich potrzeb przewodnik duchowy po drogach samotności, przemijania czy cierpienia, w postaci harmonijnego spaceru myśli, ku odczuciu wdzięczności.

Muzyka chrześcijańska – klasyczna

Nagroda
„Kompozycje sakralne”. Utwory kompozytorów pijarskich tom 1, „Arie i hymny kościelne”. Utwory kompozytorów pijarskich tom 2, oprac. Ks. Dariusz Smolarek SAC, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia
Wkład do badań muzykologicznych z zakresu twórczości sakralnej. Ważny element ochrony historii i dorobku artystycznego i duchowego zakonu pijarów.

Wyróżnienia
„Kolędy – harmonizacje organowe”, dr Paweł Piotrowski, Wydawnictwo Petrus
Oryginalne podejście do znanych kolęd i pastorałek, stworzone przez harmonizacje poruszające najczulsze nuty zakorzenione w umysłach i duszach, uświetniające rodzinny czas świąt Bożego Narodzenia.

„Musica caelestis”. Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyr. Pawła Łukaszewskiego, Opus Series/ Requiem Records
Spotkanie z kanonem śpiewów sakralnych w wykonaniu jednego z czołowych rodzimych chórów katedralnych. Album zachwyca bogactwem artystycznym, skłania do refleksji i stanowi swoiste wyznanie wiary.

Muzyka chrześcijańska – współczesna

Nagroda
Nagrody nie przyznano

Wyróżnienia
„Do głębi”, Marcin Wargocki, Edycja Świętego Pawła
Muzyczna podróż przez krainę łagodności, której rytm wyznaczają melodyjne dźwięki i głębokie teksty. Muzyka serca i duszy Autora, która współbrzmi z jego wyczuciem wiary i Boga.

„Genesis”, Tomasz Goska, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS
Dzieło będące muzyczną opowieścią o pochodzeniu wszechświata, tchnie oryginalnością i pełnią duchowego wyrazu, roztaczając przed słuchaczem obrazy „malowane dźwiękiem”.

Kościół wobec współczesności

Nagroda
„Zmierzch uniwersalności. Postmodernistyczny Zachód i jego oponenci, globalny konflikt paradygmatów”, Chantal Delsol, Instytut Wydawniczy PAX
Ważny i potrzebny głos w aktualnej debacie na temat kryzysu i konfrontacji kultur zachodnich. Trudna i trafna analiza miejsca i roli chrześcijaństwa w ramach toczącego się dialogu na temat globalnego porządku.

Wyróżnienia
„Kruchy porządek. Jak znaleźć oparcie i nadzieję”, George Weigel, Wydawnictwo PROMIC
Politologiczna opowieść o wątkach z teologii i filozofii, przedstawiająca złożoność dzisiejszego świata. Pokazując relacje między dobrem i złem pomaga zrozumieć rzeczywistości wokół nas.

„Pytanie glinianego garnka. Kazania krótkie o wojnie i pokoju”, ks. prof. Michał Heller, Copernicus Center Press
Słowa o pokoju w czasie wojny: zbiór kazań, w których nie brak trudnych pytań i szczerych odpowiedzi. Rozważania na temat kondycji człowieka we współczesnym świecie i nauki, jaką dla przyszłości świata może nieść wojna w Ukrainie.

„Świat według Hollywood. Jak mądrze oglądać filmy”, Brian Godawa, Fundacja Prodoteo
Memento dla miłośników kina, praktyczny poradnik, jak nie dać się zwieść filmowym trikom wykorzystywanym przez twórców do upowszechniania ich światopoglądu, ale czerpiąc radość z kinowych obrazów, pozostać wiernym wyznawanym wartościom.

Nagrody „dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.