Drukuj Powrót do artykułu

Lednica: „Daj się złowić w sieć miłości”

30 maja 2004 | 12:36 | rl //mr Ⓒ Ⓟ

Ponad 180 tys. osób wzięło udział w ósmym już spotkaniu młodych nad jeziorem Lednica. Tegorocznemu apelowi przy Bramie III Tysiąclecia towarzyszyły słowa „Daj się złowić w sieć miłości”. Jak co roku, specjalne przesłanie skierował Jan Paweł II, który wezwał młodych, by nie bali się powiedzieć Chrystusowi tak!

*Przeżywać wiarę tańcząc*
Już od sobotniego rana na lednickie pola przybywały kolejne grupy młodych pielgrzymów i to nie tylko z Polski ale również z Niemiec, Litwy i Ukrainy. Jak sami mówili, Lednica jest dla nich okazją, by wciąż na nowo zapraszać Chrystusa do swojego życia.
Na kilka minut przez rozpoczęciem lednickiego spotkania o. Góra pytany w rozmowie z KAI o źródło sukcesu spotkań młodych przy Bramie III Tysiąclecia podkreślił, że nie chce i nie może sobie przypisać tego dobra, jakie staje się udziałem młodych, podczas corocznych spotkań. „Lednica to dzieło Ducha Świętego i Matki Bożej oraz wpływ Jana Pawła II a nie moje oddziaływanie” – stwierdził dominikanin.
Zdaniem inicjatora lednickich spotkań, Apel III Tysiąclecia to szansa, aby u źródeł chrześcijaństwa w Polsce, na Lednicy, odrodzić naszą wiarę. „Wiara nie ma nic wspólnego z nudą, dlatego pola lednickie wyzwalają entuzjazm wiary” – powiedział zakonnik.
Tuż po rozpoczęciu Apelu i wprowadzeniu stada owiec, bp Edward Dajczak zwracając się do młodych przypomniał, że spotkanie na Lednicy nie może być tylko zabawą, a pytanie czy się kocha musi młodych dotykać do końca, przez całe życie. „Można przyjechać na Lednicę i pobawić się a nie odkryć Ewangelii – powiedział biskup. – Może macie to doświadczenie, kiedy patrzy się komuś w oczy i pada pytanie: kochasz mnie? Niech te słowa was dotykają do końca” – mówił.
Od pierwszych chwil na placu przed Bramą III Tysiąclecia panowała wyjątkowa atmosfera. Młodzi tańczyli, śpiewali, machali przywiezionymi przez siebie transparentami. Pomimo upału, jaki dawał się we znaki uczestnikom spotkania na lednickich polach nikt nie siedział. Przez większość czasu młodzież uczestniczyła w nabożeństwie na stojąco.

*Daj się złowić miłości*
Jednym ze szczególnym znaków tegorocznej Lednicy była sieć, ponieważ mottem spotkania były słowa zainspirowane Ewangelią według św. Jana „Daj się złowić w sieć miłości”. Jedna z sieci wisiała wysoko nad lednickiem kopcem, zrobiona specjalnie przez rybaków z Jastarni, a druga została przygotowana przez młodzież z przywiezionych ze sobą sznurków. W ciągu kilku minut, tuż po przyobleczeniu się zgromadzonych w białe szaty, powstała ogromna „ludzka sieć”. Podawano ją sobie, by mogła się ostatecznie znaleźć na środku lednickiej „Drogi III Tysiąclecia”, która oddzielała sektory po prawej i lewej stronie zgromadzenia.
W uroczystej procesji, w towarzystwie ułanów, wniesiono Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej oraz relikwie św. Wojciecha, patrona Polski. Młodzieży została również przekazana świeca upamiętniająca 50. rocznicę powstania Apelu Jasnogórskiego oraz papieskie przesłanie i błogosławieństwo udzielone z tej okazji.
O. Jan Góra, inicjator spotkań nad Lednicą, wręczył kilkunastu młodym ludziom „Lednicki talent”, czyli specjalny fundusz stypendialny za dobre wyniki w nauce. Natomiast statuetki „złotych orłów” za wspieranie spotkań lednickich otrzymali Prymasa Polski kard. Józef Glemp oraz nieobecny na Lednicy abp Stanisław Dziwisz.

*Nie bójcie się powiedzieć Chrystusowi tak!*
Tuż po godzinie 18.00 rozpoczął się specjalny program telewizyjny nadawany z Lednicy. W czasie jego trwania na telebimie odtworzono przesłanie, jakie do młodych skierował Jan Paweł II. Papież zachęcał młodych, by nie bali się powiedzieć Chrystusowi tak! „Miłość to Boży dar, a zatem patrz w przyszłość i nie bój się powiedzieć Chrystusowi: tak! Choć jest to miłość wymagająca. Nie bój się powiedzieć: tak!. Nie bój się kochać Chrystusa. On pierwszy nas umiłował. Umiłował do końca. Nie bój się powiedzieć Chrystusowi tak” – powiedział Jan Paweł II do zgromadzonej nad jeziorem Lednica młodzieży.
Młodzież papieskiego przesłania wysłuchała w ogromnym skupieniu, a następnie odpowiedziała na nie śpiewem pieśni, którą można uznać za tegoroczny hymn Lednicy: „Tak Panie, ty wiesz, że Cię kocham”. W powietrze wzbiło się natomiast kilka tysięcy białych i żółtych balonów. W kilkanaście minut później nastąpiło kolejne połączenie z Watykanem. Jan Paweł II z placu św. Piotra pozdrowił młodzież i zapewnił o swej pamięci modlitewnej. „Modlę się z wami, drodzy moi Przyjaciele, o dar Ducha Świętego. Niech On, Pocieszyciel, Duch Prawdy napełni Was miłością Chrystusa, któremu zawierzacie Waszą przyszłość” – mówił Ojciec Święty.

*Modlitwa o pojednanie*
Mszę św. w wigilię zesłania Ducha Świętego na polach nad jeziorem Lednica pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa koncelebrowało ponad tysiąc kapłanów. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź podkreślił, że Chrystus jest nadzieją świata, nieprzemijającym znakiem miłości Ojca, obecnym we współczesnym świecie wyrafinowanej technologii, w tym świecie, który przeżywa dramat odrzucenia i zaniku życia duchowego.
Na zakończenie Eucharystii Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz kard. Lubomyr Huzar z Ukrainy odmówili modlitwę o pojednanie. „Dzisiaj, w tym miejscu, w imieniu ukraińskiego grecko-katolickiego Kościoła, przed moim współbratem, a szczególnie przed wami droga młodzieży, chcę zadeklarować, że prosimy o wasze przebaczenie i jesteśmy gotowi przebaczyć wszystko to, czego doświadczyliśmy” – modlił się kard. Huzar. Po modlitwie obaj hierarchowie wypuścili dwa białe gołębie.

*Obfity połów*
„Nabożeństwo obfitego połowu ryb” rozpoczęło się już po zapadnięciu zmroku. Młodzi, zgromadzeni na polach lednickich, otrzymali małe chlebki w kształcie ryby. Przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej ze Szczecina wnieśli w procesji 153 worki chleba. Następnie w blasku rozpalonych ognisk dzielili się nimi, uczestnicząc w agapie – uczcie miłości. Młodzież zapaliła przywiezione ze sobą świece. Lednica, pomimo ciemności zapłonęła światłem. Prawie każdy z ponad 180 tys. uczestników spotkania miał ze sobą świece. Wielkie płonące pochodnie nieśli szczudlarze. A na podwyższeniu na środku drogi tańczył balet Teatru Wielkiego z Warszawy. Młodzi otrzymali również lednickie pierścienie, które pozostaną pamiątką spotkania.
Tematem tegorocznej Lednicy był opisany w 21 rozdziale Ewangelii według św. Jana, obfity połów ryb oraz szczególne pytania, jakie Jezus postawił wówczas Piotrowi. Te pytania, podczas „egzaminu z miłości” zadał młodym Jan Paweł II. Wyemitowano je na Lednicy po raz kolejny, bowiem stanowiły one część papieskiego przesłania do młodych.
W czasie spotkania nad brzegiem jeziora Lednica młodzież przeżywała chwile ogromnej radości, ale i skupienia, choćby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. 3-metrową, ozdobioną bursztynem monstrancję, wykonano w Stoczni Gdańskiej. Niósł ją, z pomocą dwóch diakonów, ks. prałat Henryk Jankowski, proboszcz bazyliki pw. św. Brygidy w Gdańsku. Na środku pola ks. Jankowski pobłogosławił zgromadzonych „na cztery strony świata”. Monstrancja pozostanie na Lednicy jako dar ks. prałata Jankowskiego. K
olejną częścią Apelu III Tysiąclecia było „Nabożeństwo Dobrego Pasterza”. Bp Wojciech Polak na własnych rękach wniósł czarną owieczkę, a następnie pobłogosławił laski pasterskie w kształcie krzyża procesyjnego, będącego repliką krzyża lednickiego. Otrzymali je przybyli na Lednicę księża.
Na tegoroczne spotkanie młodzież przygotowała „Księgę spotkania z Miłością – Chrystusem i bliźnim”. Ma ona być kroniką tegorocznego spotkania. Do 1 maja wybierający się na Lednicę mogli opisać na specjalnych kartach swoje spotkanie z Chrystusem – Miłością. Karty Lednickiej Księgi Spotkania mają wymiary 100cm x 70cm. Oprócz świadectw wiary i miłości do Chrystusa można było także zamieścić zdjęcia nawiązujące swoją tematyką do tych wydarzeń.

*Wybrać Chrystusa*
Wreszcie przyszedł moment, by dokonać wyboru Chrystusa. W procesji wniesiono Ikonę Chrystusa Przemienionego, dar kapituły nowosądeckiej. „Pragniemy wybrać Chrystusa, jako wartość podstawową i jedyną. Robimy to już nie po raz pierwszy, bo staramy się to robić codziennie pamiętając o słowach poety: «uczyniwszy wybór na wieki w każdej chwili wybierać muszę». W tej chwili wybiera z nami Chrystusa cała Polska” – mówił o. Góra.
Modlitwę aktu poprowadził abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński. „Dzisiaj, we wspólnocie z braćmi i siostrami, za apostołem Piotrem powtarzam: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, A myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś Chrystus, Boga Syn – Zbawiciel!»”
Apel młodych na polach nad jeziorem Lednica zakończył się tradycyjnym przejściem przez Bramę. Młodzież trwała jednak na modlitwie do wczesnych godzin porannych. Kolejne spotkanie poświęcone będzie postawie Marii Magdaleny – poinformował na zakończenie dominikanin o. Jan Góra, inicjator i pomysłodawca spotkań nad jeziorem Lednica.
Nad bezpieczeństwem osób biorących udział w nabożeństwie czuwała policja, straż pożarna, harcerze oraz służby medyczne – w sumie około 4 tys. osób. Zorganizowany został również szpital polowy z dyżurującymi tam studentami z poznańskiej i lubelskiej Akademii Medycznej. Przygotowania trwały od kilku miesięcy.

*Lednica dla seniorów*
4 września odbędzie się również specjalne nabożeństwo dla starszych, którzy nie wytrzymują całonocnego czuwania. Z myślą o nich przygotowano „Lednicę Seniora”. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 12.00 a zakończy około 18.00. Zostanie zakończone ogniskiem „Boskiego Miłosierdzia”, w którym spalone zostaną wszystkie zranienia i grzechy, aby odrodzić się do życia w nadziei.
Pierwszy Akademicki Apel III Tysiąclecia odbył się w czasie pielgrzymki Papieża do Polski w 1997 roku. Spotkanie poświęcone było Trójcy Przenajświętszej. Rok później zebrani nad jeziorem odwoływali się do symboli zapachu, soli i światła. W roku 1999 apelowi lednickimu towarzyszyła symbolika ziemi, ziarna i roślin, pierścień oraz chleb. Podczas Lednicy w roku 2000 odbyło się nabożeństwo Przymierza i Wcielenia oraz Odkupienia. Ręcznie przepisana Biblia to lednicki dar z roku 2001. W 2002 roku nabożeństwo było opowieścią o pierwszym cudzie, jakiego dokonał Jezus podczas godów weselnych w Kanie Galilejskiej. Wreszcie przypowieści o talentach, pannach mądrych i głupich oraz opis Sądu Ostatecznego były mottem ubiegłorocznego spotkania.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.