Drukuj Powrót do artykułu

Licheń: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2015 | 16:54 | ra Ⓒ Ⓟ

W przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znaną także jako święto Zaśnięcia Matki Bożej, niemal 5 tysięcy wiernych modliło się w licheńskiej bazylice podczas głównej sumy odpustowej o godz. 12.00. Centralnej Eucharystii przewodniczył Bronisław Dembowski, biskup senior diecezji włocławskiej.

Uroczystości ku czci Matki Bożej Wniebowziętej w Licheniu rozpoczęły się 14 sierpnia pierwszymi nieszporami przy ołtarzu koronacyjnym w starej części Sanktuarium. Nabożeństwu połączonemu z Mszą św. i procesją eucharystyczną wokół placu koronacyjnego i kościoła parafialnego przewodniczył bp Bronisław Dembowski. Słowo do wiernych wygłosił ks. Michał Kozak, marianin posługujący w podwarszawskim Sulejówku. Mówił w nim o doświadczeniu śmierci i o osobie Maryi, która jest przywoływana w ostatnim ziemskim tchnieniu jako ta, która wstawia się za nami u Boga.

Główne uroczystości odpustowe rozpoczęły się dziś o godz. 12:00 w bazylice. Podobnie jak wczoraj, także i dziś przewodniczył im bp Bronisław Dembowski. Na początku Eucharystii głos zabrał ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium, który powitał licznie przybyłych na uroczystości wiernych a także głównego celebransa. Dziękując za obecność wyjaśnił, że to dzięki wstawiennictwu bpa Dembowskiego Licheń mógł gościć samego Jana Pawła II.

Homilię do zgromadzonych w licheńskiej świątyni wiernych wygłosił ks. Michał Kozak. W słowie skupił się na osobie Maryi. „Maryja Wniebowzięta jest najpiękniejszym owocem chrystusowego zwycięstwa. Niebo jest otwarte. Niebo ma serce w postaci Matki Bożej. Niebo jest otwarte bo w niebie mamy Matkę” – mówił kaznodzieja.

„Ta uroczystość jest wpisana w historię naszej ojczyzny, w historię bitew, kiedy to polskie oręże stawało po stronie dobra, ale także w obronie wiary” – mówił homileta.

Przywołując czytanie z listu do Koryntian powiedział, że „chodzi o złamanie starego dziedzictwa, które rozlało grzech”. Pomimo upływu wielu lat ta bitwa dokonuje się dziś, w naszych sercach. Odnosząc się z kolei do dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza kaznodzieja powiedział, że „Magnifikat” jest hymnem będącym zwierciadłem duszy Maryi. Jest on swego rodzaju „wybuchem” radości Maryi z faktu, że ma Ona swój udział w historii zbawienia.

Przed zakończeniem Najświętszej Eucharystii bp Dembowski poświęcił rośliny, zioła i pierwociny ziemi. Ostatnim elementem Mszy św. odpustowej była procesja eucharystyczna. Uroczystości ku czci Matki Bożej Wniebowziętej zakończą się dziś drugimi nieszporami.

Dzisiejsze święto ma szczególny wymiar dla Lichenia oraz okolicznych miejscowości. Począwszy od roku 1967, w którym kard. Stefan Wyszyński koronował koronami papieskimi Obraz Matki Bożej Licheńskiej, 15 sierpnia przybywają do Lichenia rzesze pielgrzymów, zarówno z całej Polski, ale także z okolicznych miejscowości. Warto wspomnieć piesze pielgrzymki z Konina, Kramska i Gosławic, które przybywają w tym czasie do Lichenia, aby uczestniczyć w uroczystościach ku czci Bożej Rodzicielki.

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Wniebowziętej uświetnił licheński chór mieszany Virtus Dei pod dyrekcją pana Czesława Fijałkowskiego.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Licheń: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2013 | 22:07 | ra Ⓒ Ⓟ

Ponad 10 tysięcy wiernych uczestniczyło w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W trakcie Mszy św. o godz. 12, której przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski, zostały pobłogosławione kwiaty i zioła. Wierni przeszli także w procesji alejkami licheńskiego Sanktuarium, symbolizującej ziemską drogę do życia wiecznego w niebie.

Uroczystości odpustowe w Licheniu rozpoczęły się już wczoraj pierwszymi nieszporami przy ołtarzu koronacyjnym w starej części Sanktuarium połączonymi z Mszą św. Nabożeństwu przewodniczył bp Bronisław Dembowski z Włocławka, który w trakcie homilii wygłoszonej do zgromadzonych wiernych powiedział, że „tak, jak Maryja, wszyscy jesteśmy zaproszeni do życia w chwale Bożej, a nasze ziemskie życie jest drogą zmierzającą ku Najwyższemu”. Tradycyjnie wierni udali się w procesji wokół kościoła pw. św. Doroty oraz placu koronacyjnego w starej części Sanktuarium.

Główne uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej rozpoczęły się dziś Mszą św. odpustową w licheńskiej bazylice. Przewodniczył im bp Dembowski. Przybyłych na uroczystości wiernych powitał kustosz Sanktuarium, ks. Wiktor Gumienny. Homilię wygłosił ks. Henryk Włoczewski, dziekan dekanatu konińskiego. Mówił o Bożej miłości, która jest najwspanialszym darem ofiarowanym ludziom poprzez łaskę krzyża i zbawienia dokonaną przez Jezusa Chrystusa. „Wniebowzięcie Maryi jest dojrzałym owocem tegoż zbawienia. Dzisiaj została wzięta do nieba Bogarodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale. A dla pielgrzymującego ludu jest źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała Dziewica, która wydała na świat Twojego Syna – dawcę życia” – powiedział podczas homilii ks. Henryk Włoczewski.

Mówił także o Maryi jako o tej, która będąc Matką Syna Człowieczego, była najbardziej złączona z Bogiem i oddała mu całe swoje życie bez reszty. „Maryja była całkowicie obleczona łaską. Została uchroniona przed śmiercią i wzięta do chwały nieba. Jej życie było darem z siebie dla Boga i człowieka”.

Na zakończenie homilii zwrócił się do wiernych zgromadzonych wewnątrz licheńskiej świątyni, a by nigdy nie zeszli z Bożej drogi – drogi przykazań i drogi krzyża. „Maryja nie tylko wskazuje nam drogę, ale sama nam towarzyszy. Jest dla nas błogą bramą. Prośmy wiec Maryję, aby w dalszym ciągu była dla nas przewodniczką do Niebieskiej Ojczyzny i aby prowadziła nas prostą drogą do nieba”.

Na zakończenie liturgii zostały poświęcone kwiaty, zioła i pierwociny ziemi, które przynieśli ze sobą wierni, gdyż zgodnie z ludową tradycją uroczystość Wniebowzięcia jest także powszechnie znana jako Święto Matki Bożej Zielnej. „W tradycji polskiej jest to czas, kiedy świętujemy koniec żniw i stąd poświecenie wieńców dożynkowych wiązanych z tym świętem” – powiedział ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik licheńskiego sanktuarium.

Dla licheńskiego Sanktuarium dzisiejszy dzień ma szczególny wymiar. Dokładnie dziś przypada 46. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Licheńskiej koronami papieskimi, której w 1967 roku dokonał Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, a także 163. rocznica ostatnich objawień Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce w lesie grąblińskim.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Licheń: uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2012 | 21:07 | ra Ⓒ Ⓟ

Blisko 20 tysięcy wiernych przybyło dziś do sanktuarium maryjnego w Licheniu Starym na obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Głównej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już wczoraj pierwszymi nieszporami przy ołtarzu koronacyjnym w starej części sanktuarium. Nabożeństwu przewodniczył ks. Adam Stankiewicz, marianin, na co dzień posługujący w Rzymie. W tracie pierwszych nieszporów odbyła się tradycyjna procesja wokół kościoła pw. św. Doroty.

Dziś podczas głównej Mszy św. odpustowej w licheńskiej bazylice i przed nią licznie zgromadzeni wierni modlili się za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej. W koncelebrze południowej Mszy św. uczestniczyli zarówno księża marianie, opiekunowie licheńskiego sanktuarium, jak i licznie przybyli księża-goście. Obecny był także kustosz senior i budowniczy licheńskiej bazyliki, ks. Eugeniusza Makulski.

W homilii bp Dembowski powiedział: "Maryja jest dla nas wzorem pokory. Radujemy się, że Chrystus Pan zabrał Ją do nieba z duszą i ciałem. I tam ona wstawia się za nami". Nawiązał także do flagi Unii Europejskiej jako do symbolu zaczerpniętego z jednego z dzisiejszych czytań. "Gdy słuchaliśmy pierwszego czytania z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła, usłyszeliśmy o wielkim znaku na niebie – Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Oby wszyscy odpowiedzialni za kraje UE zrozumieli, co znaczy chorągiew UE – dwanaście gwiazd złotych na niebieskim tle. Pod natchnieniem tych słów autor projektu tej chorągwi to właśnie wziął pod uwagę. Obyśmy pamiętali, o tym, że ta chorągiew jest uwielbieniem Maryi."

Jednocześnie zwrócił uwagę na ognistego smoka, o którym mowa w dzisiejszych czytaniach, jako alegorię zła:
"Aż do końca świata będzie trwało zmaganie się dobra ze złem. Szatan, który skusił Ewę i sprowadził śmierć na ziemię, walczy ciągle. Polska przeżywała niejednokrotnie to zmaganie się zła przeciwko dobru. Ono jest obecne na różnych płaszczyznach" – powiedział bp Dembowski.
Przypomniał także, że w naszym kraju data 15 sierpnia jest wspominana jako pamiątka "Cudu nad Wisłą", gdy polska armia przeciwstawiła się idącej ze wschodu na zachód Europy radzieckiej Armii Czerwonej. Dodał, że właśnie to wydarzenie nie pozwoliło rozlać się komunizmowi na całą Europę u progu nowego wieku.

Na zakończenie liturgii zostały poświęcone kwiaty, zioła i pierwociny ziemi, które przynieśli z sobą wierni, gdyż zgodnie z ludową tradycją uroczystość Wniebowzięcia jest także powszechnie znana jako Święto Matki Bożej Zielnej. „W naszym kraju, w którym od momentu przyjęcia wiary chrześcijańskiej szczególną czcią i miłością otacza się Bożą Rodzicielkę, nie dziwi fakt, że właśnie Matkę Bożą Wniebowziętą uznano za patronkę ziemi i całej roślinności, którą rodzi. Dlatego w Jej święto w kościołach błogosławi się wiązanki kwiatów, ziół i roślin. W dawnych czasach wierzono, iż ten zwyczaj chroni domostwa oraz plony ziemi od zarazy i nieprzychylnych warunków pogodowych. Zwyczaj ten przetrwał po dziś dzień, czego najlepszym dowodem są te wspaniałe bukiety polnych kwiatów przyniesione dziś przez wiernych do licheńskiej świątyni” – wyjaśnił ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik licheńskiego sanktuarium.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. 15 sierpnia katolicy na całym świecie w szczególny sposób oddają cześć Maryi, która – jak głosi tradycja – została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Dla Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym jest to dodatkowo szczególna uroczystość, gdyż właśnie 15 sierpnia w roku 1850 Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce w pobliskim lesie grąblińskim. Ponadto przed 45-ciu laty kard. Stefan Wyszyński także 15 sierpnia ukoronował łaskami słynący Obraz Matki Bożej Licheńskiej koronami papieskimi.

Na zakończenie dzisiejszych uroczystości odpustowych o godz. 17 odprawiane są drugie nieszpory odpustowe przez Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.