Drukuj Powrót do artykułu

Ludzie Kościoła zmarli w minionym roku

31 października 2003 | 16:06 | oprac. Anna Wojtas //per Ⓒ Ⓟ

Biskupi Edward Samsel i Roman Andrzejewski, prof. Włodzimierz Fijałkowski, s. Czesława Lorek – to tylko niektórzy spośród znanych Polaków zmarłych w okresie od 1 listopada 2002 roku do dziś.

Przed Dniem Zadusznym, przypominamy postaci kilkunastu zmarłych, w szczególny sposób związanych z Kościołem.

14 listopada 2002 – *ks. dr Józef Kras*, teolog, pracował w wielu agendach Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Jako rektor kościoła Ducha Świętego szerzył kult Matki Bożej Dobrej Rady w najstarszym lubelskim sanktuarium maryjnym. Miał 66 lat.

23 listopada – *ks. prof. Stanisław Librowski*, wybitny historyk i znawca kościelnych archiwaliów. Był pionierem reformy, organizacji oraz pracy metodycznej w archiwach kościelnych w Polsce. Miał 88 lat.

2 grudnia – *o. Szymon Niezgoda*, dominikanin, krajowy promotor Różańca Świętego. Był znanym rekolekcjonistą. W ostatnich latach kilkadziesiąt razy wyjeżdżał na Ukrainę i do Kazachstanu, gdzie w kościołach, klasztorach i diecezjach głosił tajemnicę Różańca Świętego. Miał 71 lat.

10 grudnia – *ks. prałat Kazimierz Rembacz*, długoletni prefekt i wicerektor Seminarium Polskiego w Paryżu. Miał 76 lat.

25 grudnia – *ks. prałat Zygmunt Trybowski*, twórca świątyni-pomnika upamiętniającego pomordowanych podczas II wojny światowej w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy. Miał 66 lat.

10 stycznia 2003 – *ks. infułat Stanisław Pietraszko*, wieloletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Był członkiem Rady Kapłańskiej, konsultorem diecezjalnym oraz delegatem biskupim do spraw formacji kapłanów. Miał 74 lata.

17 stycznia – *bp Edward Samsel*, biskup ełcki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jako biskup jeździł za wschodnią granicę z posługą sakramentalną a w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie prowadził wykłady z Pisma świętego. Brał też udział w spotkaniach Zespołów Biskupów Polski i Litwy ds. Kontaktów Wzajemnych. Miał 63 lata.

19 stycznia – *o. Michał M. Zembrzuski*, paulin, założyciel „amerykańskiej Częstochowy”. Był najstarszym paulinem na świecie – miał 94 lata, w kapłaństwie przeżył 68 lat.

28 stycznia – *ks. kanonik Władysław Koska*, były wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Katecheta” i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Miał 80 lat.

10 lutego – *ks. prałat Lucjan Wojciechowski*, wieloletni proboszcz parafii św. Teresy na radomskich Borkach, po przejściu na emeryturę – duszpasterz w Seminarium Duchownym w Grodnie na Białorusi. Miał 87 lat.

11 lutego – *ks. Franciszek Cegiełka*, pallotyn, działacz polonijny, więzień Dachau. Był teologiem, pisarzem, autorem wielu książek z zakresu życia duchowego, rekolekcjonistą sióstr zakonnych. W okresie międzywojennym duszpasterz polonijny we Francji, gdzie przyznano mu tytuł kawalera Orderu Legii Honorowej. Miał 95 lat.

15 lutego – *prof. Włodzimierz Fijałkowski*, ginekolog-położnik, obrońca życia i twórca szkoły rodzenia. Promował ekologiczne metody ochrony zdrowia, zwłaszcza w dziedzinie prokreacji. Zajmował się naukowym wdrażaniem metod naturalnej regulacji poczęć, stworzył polską szkołę psychoprofilaktyki porodowej. Miał 86 lat.

24 lutego – *ks. prałat Stefan Baldy*, proboszcz opolskiej katedry. W czasie stanu wojennego jako pierwszy na Opolszczyźnie zorganizował pomoc dla internowanych i ich rodzin – za co po latach został honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”. Miał 68 lat.

2 marca – *ks. infułat Stanisław Papier*, tłumacz Księgi Mądrości w Biblii Tysiąclecia. Wykładowca, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, na własną prośbę przeszedł do parafialnej pracy duszpasterskiej. Miał 84 lata.

2 marca – *s. Wanda Boniszewska*, zakonnica bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która od 1934 r. nosiła na ciele stygmaty męki Chrystusa. Miała 96 lat.

3 marca – *Stanisław Pospieszalski*, architekt, wykładowca historii sztuki, nestor rodziny słynnych muzyków. Jego zasługą było odkrycie gotyckich sklepień w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Miał 86 lat.

5 marca – *Janusz Kotarba*, promotor muzyki chrześcijańskiej w Polsce, redaktor naczelny wydawca miesięcznika RUaH. Był głównym dystrybutorem pierwszej płyty „Arki Noego”. -Bardzo oddany sprawie ewangelizacji przez muzykę, właściwie to dzięki niemu powstał rynek muzyki chrześcijańskiej w Polsce – uważają jego współpracownicy. Miał 53 lata.

7 marca – *o. Józef Watras*, franciszkanin. Przez blisko 40 lat oddawał się pracy misjonarza ludowego i rekolekcjonisty. Zasłynął jako wytrwały i niezłomny kaznodzieja. Rekolekcje głosił m.in. dla Polonii w USA i Kanadzie. Miał 70 lat.

9 marca – *ks. mitrat Krzysztof Staniecki*, birytualista, administrator parafii greckokatolickiej w Gliwicach. Wieloletni duszpasterz Ormian, ekumenista, przyjaciel wielu rodzin ormiańskich, polskich i ukraińskich. Miał 69 lat.

15 marca – *dr Jan Deszcz*, lekarz, społecznik, jeden z pierwszych realizatorów idei hospicyjnej w Polsce. Założyciel hospicjum w Krakowie i polski przeor Szpitalniczego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy. „Współczesny Judym” – tak mówią o nim pacjenci. Leczył bezinteresownie ubogich mieszkańców Nowej Huty nie przyjmując zapłaty za wizyty domowe. Miał 85 lat.

16 marca – *ks. płk Florian Klewiado*, ostatni dziekan generalny Wojska Polskiego w czasach PRL. Miał 68 lat.

21 maja – *s. Czesława Lorek*, zakonnica ze zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur, misjonarka zamordowana w Kongu, gdzie pracowała od 1984 r. Napadnięta przez nieznanych sprawców, zginęła od obrażeń. Na misjach pełniła funkcję katechetki, prowadziła kurs kroju i szycia, opiekowała się chorymi i odwiedzała skazanych w więzieniu Miała 65 lat.

23 marca – *ks. infułat Władysław Pawelczak*, pierwszy dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i były rektor seminarium duchownego, jeden z najstarszych kapłanów archidiecezji poznańskiej. Miał 92 lata.

26 marca – *prof. Michał Kaczmarkowski*, wieloletni kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był wielkim promotorem języka i kultury niderlandzkiej. Dla środowiska akademickiego był wzorem postawy moralnej, prawości i sprawiedliwości postępowania. Miał 69 lat.

29 maja – *o. Józef Kozłowski*, jezuita, jeden z założycieli ruchu charyzmatycznego Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, wieloletni dyrektor Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Autor kilkunastu książek poświęconych odnowie charyzmatycznej. Miał 52 lata.

17 czerwca – *o. Jan Mika*, najstarszy kapłan zgromadzenia księży zmartwychwstańców. Od 1970 roku służył w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli niedaleko Rzymu. To on witał Jana Pawła II w czasie jego pierwszej wizyty w tym górskim sanktuarium, w 1978 r. Miał 95 lat.

17 czerwca – *ks. Michał Poradowski*, wykładowca katolickiej nauki społecznej w Chile i doradca tamtejszego rządu, zaangażowany antykomunista, krytyk soborowych reform Kościoła. Miał 89 lat.

18 czerwca – *Zofia Tetelowska*, współzałożycielka Fundacji im. Brata Alberta i Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach k. Krakowa. Ofiarowała rodzinny dwór wraz z gospodarstwem na rzecz sierot upośledzonych umysłowo. Miała 82 lata.

29 czerwca – *Bronisław Cepka*, nestor wielkopolskich organmistrzów. Przed ponad 50 laty założył wielopokoleniową firmę organmistrzowską, znaną nie tylko w Wielkopolsce, ale także na Śląsku i Pomorzu. Miał 80 lat.

7 lipca – *bp Roman Andrzejewski*, biskup pomocniczy włocławski, wieloletni przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i krajowy duszpasterz rolników. Był wybitnym znawcą łaciny a doktorat uzyskał na uczelni świeckiej – Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miał 65 lat.

2 sierpnia – *Agnieszka Hofman-Pianka*, wieloletnia korespondentka KAI w Wiedniu, slawistka, współpracowała m.in. z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, krakowskim „Dziennikiem Polskim”. Miała 50 lat.

17 sierpnia – *ks. Antoni Kmiecik*, wieloletni dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, członek Komisji Episkopatu ds. Misji. Brał czynny udział w legalizacji struktur Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce po 1989 r. Od 2001 r. należał do Wspólnoty Jezusowej opartej na regule św. Benedykta w Lanuvio pod Rzymem. Miał 55 lat.

14 września – *ks. prof. Tadeusz Gogolewski*, naukowiec, duszpasterz, wychowawca katolickich dziennikarzy. Przez niemal 40 lat wykładał apologetykę w warszawskim seminarium duchownym i Akademii Teologii Katolickiej. Miał 82 lata

18 września – *biskup-senior Józef Pośpiech*, emerytowany zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Miał 73 lata.

20 września – *ks. infułat Stanisław Michalski*, uczestnik kampanii wrześniowej, zasłużony duszpasterz polskiej emigracji we Włoszech, jeden z najbliższych współpracowników abp. Szczepana Wesołego. Posiadał stopień pułkownika artylerii, ale zasłynął również jako doskonały spowiednik. Miał 87 lat.

24 września – *ks. prof. Romuald Rak*, teolog, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Przed laty – osobisty sekretarza bp Stanisława Adamskiego. Miał 83 lata.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.