Drukuj Powrót do artykułu

Wręczono medale „Benemerenti”

25 października 2018 | 14:54 | ks. Zbigniew Sobolewski, lk, mp / pz | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. wikimedia/KAI

Medale „Benemerenti in opere evangelizationis” zostały 25 października wręczone 15 osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji. Przewodniczący kapituły bp Jan Piotrowski podkreślił, że „wielkość naszych braci misjonarzy jest naszym honorem i zaszczytem”, a misjonarze nagradzani są przede wszystkim za miłość, jaką niosą najbardziej potrzebującym. Obecnie na wszystkich kontynentach pracuje 2004 polskich misjonarzy: kapłanów, zakonników, sióstr i ludzi świeckich oraz ponad tysiąc kapłanów i sióstr na terenach b. ZSRR.

Uroczystość odbyła się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. abp Wilhelm Kurtz, werbista pracujący od ponad 50 lat w Papui Nowej Gwinei, świecka misjonarka Dominika Szkatuła, od 36 lat zaangażowana w duszpasterstwo Indian w Peru. Nagrodzeni zostali nie tylko sami misjonarze ale i lekarze pracujący w placówkach misyjnych, osoby wspomagające dzieła misyjne oraz media propagujące tę tematykę.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowisk misyjnych w Polsce: przede wszystkim samych misjonarzy i misjonarki, członków Komisji Episkopatu ds. Misji, osoby odpowiedzialne za formację misyjną w zgromadzeniach zakonnych, diecezjach i parafiach oraz delegację Papieskich Dzieł Misyjnych.

Bp Jerzy Mazur, stojący na czele Komisji Episkopatu ds. Misji podkreślił, że medal „Benemerenti in opere evangelizationis” wyraża wdzięczność osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misyjnego dzieła Kościoła. Przyznał, że powołanie misyjne realizuje się mocą Ducha Świętego, rodząc gotowość dzielenia się Ewangelią ze wszystkimi. Dodał, że jako misjonarze, wszyscy posłani jesteśmy dziś na peryferie świata i Kościoła – peryferie nie tylko w sensie geograficznym, ale wszędzie tam, gdzie wiara zanika oraz do najbardziej potrzebujących.

Przewodniczący Komisji Misyjnej przypomniał, że obecnie pracuje na misjach „ad gentes” 2004 polskich misjonarzy w 99 krajach świata. Są to zarówno kapłani, zakonnicy, siostry zakonne jak i świeccy. Wśród nich jest 938 kapłanów i braci zakonnych, 321 księży diecezjalnych, 696 sióstr zakonnych i 49 osób świeckich. Do tego należy dodać ponad 1000 polskich kapłanów i sióstr pracujących na olbrzymich terenach b. Związku Radzieckiego.

Bp Jan Piotrowski stojący na czele kapituły medalu „Benemerenti in opere evangelizationis” podkreślił, że w tym roku wpłynęły do kapituły 112 kandydatury do nagrody, co sprawiło, że wybór spośród tylu znakomitych kandydatów nie był łatwy. Bo przecież każdy misjonarz, realizujący przykazanie Jezusa Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” i oddający swe życie w dziele misji, zasługuje w pełni na tę nagrodę. Dodał, że medale przyznawane są nie tylko za odwagę w pracy misyjnej czy za szczególne zdolności i osiągnięcia, ale przede wszystkim za miłość jaką misjonarze niosą ludziom. Zacytował św. Jana Pawła II, który w dokumencie „Novo millennio ineunte”, napisał że „każdy kto spotkał Chrystusa nie może go zatrzymać dla siebie, ale winien Go głosić”.

Na zakończenie dodał, że „wielkość naszych braci misjonarzy jest naszym honorem i zaszczytem” a wyrazem tego są właśnie medale „Benemerenti in opere evangelizationis”.

Nawiązując do tych sów min. Beata Kempa, odpowiedzialna w rządzie za a sprawy dotyczące pomocy humanitarnej, zaznaczyła, że to dla niej „honorem i zaszczytem” jest możliwość współpracy z misjonarzami, którzy – jak podkreśliła – są najlepszymi ambasadorami Rzeczypospolitej na całym świecie i przyczyniają się do kształtowania dobrego jej wizerunku. Podkreśliła następnie – w nawiązaniu do słów św. Jana Pawła II – że dziś potrzebna jest „nowa wyobraźnia miłosierdzia, a misjonarze w najlepszy sposób dają jej świadectwo”.

Zapewniła też o gotowości rządu do wspierania dobrych dzieł i projektów: medycznych oraz edukacyjnych, realizowanych przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach.

Odznaczeni:

Kapituła medalu „Benemerenti in opere evangelizationis” przyznała medale w czterech kategoriach oraz nagrody specjalne. Postanowiła nagrodzić przede wszystkim troje misjonarzy, którzy oddali całe swoje życie misjom. Medale odbierali sami odznaczeni, a jeśli nie mogli przybyć z racji przebywania na innym kontynencie bądź choroby – ich przedstawiciele.

Abp Wilhelm Józef Kurtz przez 13 lat posługiwał w prowincji Simbu, w misji Mai, gdzie był pierwszym polskim misjonarzem i organizatorem od podstaw życia religijnego. Wybudował na tym terenie trzy kościoły, mały szpital i trzy szkoły podstawowe. W 1981 przeszedł do misji Koge i otrzymał nominację na wikariusza generalnego nowoutworzonej diecezji Kundiawa. Tutaj podjął się organizacji struktur diecezjalnych od podstaw. W 2000 został mianowany arcybiskupem metropolitą archidiecezji Madang, gdzie utworzył 80 szkół oraz szkoły katechetyczne i szpitale. Mimo rezygnacji w 2010 ze względu na wiek, nadal pełni funkcje duszpasterskie.

Dominika Szkatuła od 36 lat pracuje na misjach wśród Indian w Peru. Przez wiele lat służyła trędowatym, a od 2015 jest koordynatorką generalną duszpasterstwa w Wikariacie Apostolskim San Jose de Amazonas. Jest także koordynatorem generalnym duszpasterstwa Indian, zajmuje się katechizacją dzieci, duszpasterstwem młodzieży, formacją animatorów wspólnot chrześcijańskich. Współpracuje z organizacjami indiańskimi i metyskimi w obronie ich ziemi, lasów i rzek. Jest członkiem Sieci Kościelnej dla Amazonii Kontynentalnej. Obecnie przygotowuje dokumenty dla Specjalnego Synodu Biskupów na temat Amazonii.

Ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz fideidonista z archidiecezji lubelskiej, przepracował w Zambii 11 lat. W 1987 r. przeniósł się do Kamerunu, gdzie przez 30 lat dał się poznać jako gorliwy misjonarz, organizator ośrodków duszpasterskich, budowniczy kościołów, kaplic, szkół i przedszkoli katolickich oraz ośrodków zdrowia.

Medalem „Benemerenti” w kategorii „za zasługi w dziele misyjnym” zostali odznaczeni:

Ks. Janury Liberski, fideidonista z archidiecezji katowickiej, który oddał 40 lat swego pracowitego życia misjom w Zambii i Zimbabwe oraz 4 lata poświęcił posłudze misyjnej w Kazachstanie.

Prof. Wacław Leszek Nahorski. Od 2003 r. jest kierownikiem Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych należącej do Akademickiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Od wielu lat, dzięki jego zaangażowaniu i życzliwości leczą się w niej misjonarze i misjonarki, przyjeżdżający na urlopy do kraju. Współpracuje z Ośrodkiem Sao Lucas w Kifangondo (Angola), pełniąc nad placówką nadzór merytoryczny.

S. Jolanta Karolina Bajak ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny – Starowiejskich. W czasie wojny wywieziona z rodziną na Sybir, dotarła z repatriantami na Bliski Wschód i ostatecznie do Tanzanii. Pracowała w Zambii i RŚA. W latach 1980-1987 zajmowała się duszpasterstwem dzieci i młodzieży w Kabwe. Od 1996 r. pracuje na placówce w Kasisi opiekując się chorymi oraz dziećmi w sierocińcu.

Nagrodzeni w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa”

Ks. prał. Stanisław Wojdak, były misjonarz w RŚA, obecnie ojciec duchowny fideidonistów tarnowskich. Założyciel i opiekun Ogniska misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym, inicjator kleryckich staży misyjnych, które trwają od 11 lat. Założył w 2009 r. Legion Misyjny zrzeszający duchownych, osoby konsekrowane, kleryków i świeckich. Członkowie modlą się w intencji dzieła ewangelizacji świata i spotykają się z misjonarzami.

Ewa Zachwieja od 25 lat prowadzi w szkole ognisko misyjne, wydaje gazetkę, reżyseruje przedstawienia misyjne i prowadzi grupę misyjną w parafii. Pomaga swej siostrze w Angoli organizując akcje misyjne. Udziela się w gnieźnieńskim referacie misyjnym przy organizowaniu konkursów, szkół animatora misyjnego i majówek dla dzieci. Prowadzi wykłady z animacji misyjnej w różnych diecezjach.

Jolanta Alibożek od 30 lat prowadzi grupę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Bieczu. Organizuje modlitwy, czuwania oraz pierwsze piątki miesiąca w intencji misji.

Nagrodzeni w kategorii „pomoc materialna i finansowa misjom”

Ks. Jan Szczepaniak, proboszcz parafii Chałupki Dębniańskie. W jego osobie wyrażono też wdzięczność Stowarzyszeniu Misyjno-Charytatywnemu „Missio Misericordiae”, powstałemu w parafii w styczniu 2004 r. z inicjatywy o. Zdzisława Grada SVD. Stowarzyszenie wspiera działalność misjonarzy wywodzących się z terenu gminy. Najważniejszym projektem jest „Misyjna Adopcja Serca”, dzięki której kilkaset dzieci z Madagaskaru i Papui Nowej Gwinei uczęszcza do szkoły. Ksiądz Jan organizuje kongresy misyjne oraz spotkania formacyjne, w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

S. Anna Lisiecka z prowincji łódzkiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP od 1950 r. pracowała jako katechetka, zachęcając młodzież do wspierania misji. Od 2003 r. zbiera znaczki pocztowe na misje. Jest inicjatorką akcji „Góra Grosza” w swoim Zgromadzeniu. Mimo zaawansowanego wieku ofiarnie modli się i pomaga misjom.

Władysław Grochowski, prezes Grupy „Arche” z Siedlec, pomaga finansowo i materialnie misjonarzom. W 2017 r. sfinansował budowę szkoły i zaplecza edukacyjnego w Busso w Czadzie.

Nagrodzeni w kategorii „informacja medialna”

Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi”. Pierwszym redaktorem i pomysłodawcą czasopisma był o. Alfons Kupka OMI. Dwumiesięcznik od 35 lat informuje o sytuacji misjonarzy w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem oblatów. Prowadzi formację misyjną, przekazuje parafiom materiały do animacji misyjnej. „Misyjne Drogi” stale się rozwijają. Od 5 lat pismo animuje akcję „Misjonarz na Post”. Od 2000 prowadzi stronę internetową, a od 2016 portal misyjne.pl.

Wydawnictwo „Missio-Polonia”, obchodzące 25-lecie swej działalności, prowadzi nie tylko działalność wydawniczą i przygotowuje publikacje misyjne, ale także bierze udział w animacji misyjnej, kongresach, bezpośrednio pomaga misjonarzom, organizuje Szkołę Animatora Misyjnego.

Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” od wielu lat informuje czytelników o najważniejszych wydarzeniach misyjnych, prezentuje pracę misjonarek i misjonarzy oraz uczestniczy w promowaniu działań na rzecz misji.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w ub. roku. Jest przyznawany w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.