Drukuj Powrót do artykułu

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

11 czerwca 2012 | 09:17 | pb (KAI/RV/"LaCroix") / rk Ⓒ Ⓟ

W Dublinie rozpoczął się jubileuszowy 50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. – Kościół w Irlandii jest na drodze odnowy – zapewnił miejscowy arcybiskup Diarmuid Martin, rozpoczynając tydzień kongresowych wydarzeń: Mszy św, adoracji, konferencji, wystaw itd.

Spotkanie, odbywające się pod hasłem „Eucharystia: wspólnota z Bogiem i między nami”, potrwa do 17 czerwca. Do udziału w nim zapisało się 22,5 tys. katolików, w tym 7 tys. spoza Irlandii, ze 102 krajów. Delegacji polskiej przewodniczy biskup łowicki Andrzej Dziuba.

Msza św. na hipodromie w Dublinie zgromadziła 40 kardynałów. Przewodniczył jej legat papieski, kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Powiewały flagi państw, z których przyjechali uczestnicy kongresu.

Najpierw przed ołtarzem odsłonięto Kamień Uzdrowienia – na jego granitowej powierzchni wyryta została modlitwa jednej z ofiar nadużyć seksualnych, jakich dopuścili się niektórzy irlandzcy duchowni. Abp Martin stał przed kamieniem, a w tym czasie młoda kobieta odczytywała tę modlitwę. Na hipodromie panowała w tym czasie przejmująca cisza, po której rozległy się oklaski.

Metropolita Dublina przypomniał tych, którzy ucierpieli z powodu nadużyć i którzy nadal są nimi naznaczeni, być może do końca swego życia. – W duchu skruchy wspomnijmy każdego z nich w ciszy naszych serc – prosił abp Martin.

Odnosząc się do głosów domagających się reform w Kościele i zmian w jego nauczaniu, podkreślił, że „Kościół nie należy do nas”, dlatego nie możemy go dowolnie przekształcać. Jest on bowiem „darem otrzymanym od Pana, prowadzonym w historii przez Ducha Świętego, idącym za przykładem Maryi i świętych”.

W homilii kard. Ouellet przypomniał, że co niedziela idziemy do kościoła, aby spotkać zmartwychwstałego Pana w Eucharystii. Światu może się wprawdzie wydawać, że gromadzimy się z powodów społecznych albo podążając za kulturową i religijną tradycją, jednak w rzeczywistości jesteśmy wezwani osobiście przez Pana.

Zwracając się do osób czujących się marginesem Kościoła, papieski legat zaznaczył, że „jedyna ofiara Chrystusa daje zbawienie” każdej istocie ludzkiej. Nie wiemy natomiast jak liczni będą ci, którzy odrzucą tę Jego łaskę.

Zauważył, że na takie zgromadzenia „przychodzimy takimi, jacy jesteśmy”. Jako „biedni grzesznicy” nie zawsze mamy właściwą dyspozycję wewnętrzną do przyjęcia Komunii św. Ale „każdy może przeżywać to, co nazywamy «komunią duchową»” – wskazał kardynał.

Wezwał do uświadomienia sobie, jak niezgłębiony jest „dar Świętej Eucharystii”. – Bóg zasługuje na większą adorację i wdzięczność za ten dar miłości – stwierdził prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

23 czerwca 2008 | 09:09 | kg, marf//mam Ⓒ Ⓟ

Uroczysta Statio Orbis, czyli Msza św. zakończyła 22 czerwca w kanadyjskim Quebecu 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (MKE), który pod hasłem „Eucharystia Bożym darem dla życia świata” obradował w dniach 15-22 czerwca.

Miejsce to wybrał jeszcze Jan Paweł II, gdy 17 października 2004 zamykał poprzednie takie spotkanie w Guadalajarze (Meksyk), a zarazem otwierał Rok Eucharystii. Wychodził tym samym naprzeciw prośbie biskupów kanadyjskich, pragnących w ten sposób uczcić przypadającą w bieżącym roku 400. rocznicę założenia tego miasta, w którym w drugiej połowie XVII w. powstała pierwsza diecezja w Ameryce Północnej, będąca dziś stolicą prymasowską Kanady.

Liturgii na Polach Abrahama w tym kanadyjskim mieście z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych z 75 krajów świata przewodniczył legat papieski kard. Jozef Tomko. Wraz z nim koncelebrowało ją 40 kardynałów, 250 biskupów i 1500 kapłanów. Homilię w bezpośrednim przekazie satelitarnym z Watykanu wygłosił Benedykt XVI, który na zakończenie oznajmił, że 50. MKE odbędzie się w 2012 r. w stolicy Irlandii – Dublinie.

Kazanie papieskie było wielką katechezą o różnych wymiarach Eucharystii i jej roli w życiu chrześcijanina. Ojciec Święty przypomniał stojącą u źródeł Najświętszego Sakramentu ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest to dla wierzących wyzwanie, by również oni szerzyli w świecie Bożą miłość, opowiadając się za życiem i troszcząc się o ubogich. W tym wszystkim ważną rzeczą jest stałe odnawianie w Kościele świadomości liturgicznej i eucharystycznej, czemu służyły wysiłki soborowe.

„Mam szczerą nadzieję, że ten kongres posłuży wszystkim wierzącym za wezwanie do podobnego zaangażowania w odnowę katechezy o Eucharystii, aby sami uzyskali prawdziwą świadomość eucharystyczną i na nowo uczyli dzieci i młodzież dostrzegania tej podstawowej tajemnicy wiary i budowania wokół niej własnego życia” – powiedział kaznodzieja. Wezwał szczególnie księży, by z należytym szacunkiem odnosili się do obrzędu Eucharystii, a wszystkich wiernych zachęcił do poszanowania ról przynależnych kapłanom i świeckim w sprawowaniu Eucharystii. „Liturgia nie jest naszą własnością, ale skarbem Kościoła” – dodał z mocą.
Benedykt XVI przypomniał też ważność adoracji Najświętszego Sakramentu i konieczność przystępowania do Komunii św. w stanie łaski uświęcającej, czemu służy sakrament pojednania. Dowodem skuteczności pobożności eucharystycznej są kanadyjscy święci i błogosławieni, stanowiący dziedzictwo tamtejszego Kościoła i wzór dla współczesnych pokoleń w budowaniu lepszego świata. Tradycja eucharystycznej duchowości powinna być podtrzymywana – apelował Ojciec Święty.

„Aby nigdy nie zabrakło Ludowi Bożemu szafarzy, którzy karmiliby go Ciałem Chrystusa, potrzeba nam prosić Pana, by udzielił swemu Kościołowi daru nowych księży. Proszę was także o przekazanie tego wołania o kapłanów młodym ludziom, aby przyjęli je z radością i bez lęku odpowiedzieli Chrystusowi. Nigdy nie doznają zawodu. Oby rodziny były kolebką powołań” – powiedział papież.
Na zakończenie homilii zapowiedział, że następny, jubileuszowy 50 MKE odbędzie się w 2012 r. w Dublinie.

Otwarcie

Na rozpoczęcie obrad kongresu 15 czerwca wniesiono Arkę Nowego Przymierza, która powstała z inicjatywy młodzieży i przemierzyła tysiące kilometrów, nawiedzając kanadyjskie parafie i szkoły. Następnie w prezbiterium, utworzonym na miejscowym stadionie w kształcie hostii, otoczonym przez duchownych i wiernych, 40 kardynałów, ok. 200 biskupów i kilkuset księży z całego świata koncelebrowało przed ponad 13 tys. wiernych Mszę św. W imieniu Benedykta XVI przewodniczył jej kard. Jozef Tomko, długoletni przewodniczący Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Po liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiono do miejsc jego stałej adoracji na czas trwania tego wielkiego wydarzenia.
„Gdy ksiądz mówi po konsekracji: «Oto wielka tajemnica wiary», lud odpowiada: «Głosimy śmierć Twoją, Panie». To nie widowisko, nie samo tylko wspomnienie czy pamiątka. Jest to sakramentalna reprezentacja tego zbawczego wydarzenia” – powiedział kard. Tomko. W kazaniu wygłoszonym po francusku, angielsku i hiszpańsku, podkreślił, że Eucharystia to nie symbole, ale „sam Chrystus, osoba o naturze boskiej i ludzkiej”, „ Chrystus-rozum, który nigdy nie umrze”, a także „dar Boga i Jego obecność pośród nas”. Mówca zwrócił uwagę, że Jezus nakazał uczniom sprawować Eucharystię, by nie pamiętać Go jedynie „przez mowy i słowa, ale by robić to, co On zrobił”.

Eucharystia w różnych ujęciach

Każdy dzień kongresu miał swój odrębny temat. Eucharystię rozpatrywano kolejno jako dar Boży we właściwym znaczeniu i jako pamiątkę misterium paschalnego Chrystusa, mówiono o budowaniu przez nią Kościoła – sakramentu zbawienia, o Eucharystii jako „życiu Chrystusa w życiu człowieka” i wreszcie o związkach Eucharystii i misji oraz o świadectwie o Eucharystii, dawanym przez wierzących „w sercu świata”. Każdy dzień był również poświęcony Kościołowi w różnych częściach świata: w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Azji, Oceanii i Afryce.

Codziennie rano była odprawiana Msza św. (18 bm. – w obrządku wschodnim) i wspólnie odmawiano Jutrznię z Liturgii Godzin w „Miasteczku Eucharystycznym”, urządzonym na miejscowych terenach targowych, po czym zaproszeni goście – kardynałowie i arcybiskupi głosili okolicznościowe katechezy. Przez cały czas trwała adoracja Najświętszego Sakramentu (w tym całonocna z 21 na 22 czerwca). Inne stałe punkty każdego dnia to wspólne „śpiewy integracyjne”, warsztaty i dyskusje, wizyty w parafiach i wspólnotach zakonnych, spotkanie z seminarzystami, przedstawienia artystyczne.

Pokuta, spowiedź i procesja

19 czerwca odbyła się liturgia pokutna i spowiedź, zaś wieczorem ulicami miasta przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Wzięło w niej udział ok. 40 kardynałów, 250 biskupów, 1500 kapłanów i prawie 20 tys. ludzi. Było to przejmujące wydarzenie dla wszystkich jego uczestników, ale szczególnie miejscowych mieszkańców, którzy z wielką życzliwością witali pielgrzymów, idących za Chrystusem eucharystycznym. „Czegoś takiego nie było tu od r. 1984, to znaczy od wizyty Jana Pawła II. Każda parafia się przygotowywała i to na wielką skalę” – mówił jeden z organizatorów.

Miasteczko Eucharystyczne

Na potrzeby kongresu powstała pieśń „Dar Boży”. Jej refren: „Chleb i wino z każdej Eucharystii stają się w naszych dłoniach darem Bożym dla życia świata”, nawiązuje do tematu tego wydarzenia, a także do zwyczaju przyjmowania Komunii św. na rękę. W wielu kanadyjskich parafiach hymn ten zdążył już wejść do mszalnego repertuaru śpiewów.

Miejscem modlitw, rozważań, katechez i innych wydarzeń składających się na 49. MKE było Miasteczko Eucharystyczne, urządzone na miejskich terenach wystawowych. Celem wszystkich tych działań było pogłębienie duchowej formacji katolików nt. Eucharystii jako daru Boga, ofiarującego życie światu, danie świadectwa o tym, że Chrystus żyje i jest stale obecny w Eucharystii, a także ukazanie powszechności Kościoła. Tę ostatnią wyrażał sam dobór prelegentów. Swoimi refleksjami o Eucharystii dzielili się kardynałowie z całego świata, m.in. Philippe Barbarin z Lyonu, Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires, Ivan Dias z Indii (prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów) i Christian Wiyghan Tumi z Douali w Kamerunie. Katechezy głosili też biskupi z USA i Filipin, jeden kapłan i czworo świeckich, w tym założyciel Arki – Kanadyjczyk Jean Vanier i znany charyzmatyk José Prado Flores z Filipin. Swoje świadectwo przedstawiła też młodsza siostra wietnamskiego kardynała Françoisa-Xaviera Nguyen Van Tuana (zm. w 2002) – Elisabeth.

Kard. S. Dziwisz – jednym z katechetów

Wśród zaproszonych gości, głoszących katechezy, znalazł się – niezwykle gorąco przyjęty przez zebranych – metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. 17 czerwca przewodniczył on uroczystej Mszy św. w Miasteczku Eucharystycznym, po czym wygłosił naukę, w której wskazał na potrzebę ciągłego zagłębiania się w tajemnicę Eucharystii.

„Jeśli wiem, że jestem u brzegów oceanu, zadaję sobie pytanie: co jest za horyzontem. Wraz z nim pojawia się pragnienie, by wyruszyć, odkryć i poznać coś, co do tej pory jest niewyobrażalne i nie do pojęcia” – powiedział kardynał. I dodał: „Jeśli więc Eucharystia jest tajemnicą paschalną, a my jesteśmy świadomi, że wciąż stoimy na brzegu tej wielkiej tajemnicy, nie bójmy się, dajmy się porwać naturalnemu pragnieniu, by poznać to, czego do tej pory nie dało się zbadać”.

„Wierzyć, że Eucharystia jest tajemnicą, to nigdy nie ustawać w coraz głębszym poznawaniu Paschy naszego Pana” – podkreślił mówca. Tłumaczył, że nie należy tylko „pamiętać i wspominać” tę Paschę, ale trzeba wciąż zadawać sobie pytanie: „Co to znaczy, że pamiętam i wspominam”. „Eucharystia bowiem nie zaprasza tylko do pokory wobec tajemnicy, że dla Boga chleb i wino, Ciało i Krew, wystarczają, by odkupić cały świat, ale ponadto wzywa ona do poznawania” – stwierdził kard. Dziwisz.

Zwrócił uwagę na „wyzwalający wymiar Eucharystii”. „Po śmierci Chrystusa każdego dnia podczas jej sprawowania na ołtarzach całego świata Bóg mówi: nie jesteś już niewolnikiem, ale synem” – zaznaczył. Wskazał, że skoro „śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są Paschą Nowego Przymierza, a Eucharystia pamiątką i obecnością, to trudno jest mówić o wyzwalającym darze Eucharystii, jeśli się jej nie spożyje”.

Papież a spotkanie w Quebecu

Benedykt XVI, który w styczniu br. zapowiedział oficjalnie, że nie będzie mógł udać się na Kongres do Kanady, był jednak na nim obecny duchowo. Zapewnił o tym uczestników spotkania w Québecu podczas audiencji ogólnej 18 czerwca na Placu św. Piotra w Watykanie. Pozdrowił wówczas zgromadzonych za oceanem pielgrzymów i wezwał wszystkich wiernych, by również dla nich był to czas „modlitwy, refleksji i kontemplacji tajemnicy świętej Eucharystii”.

Ojciec Święty wyraził przy tym nadzieję, że Kongres będzie „okazją sprzyjającą umocnieniu wiary Kościoła w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza”. „Módlmy się, aby ten Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny ożywił w wierzących nie tylko w Kanadzie, ale w wielu innych narodach świata świadomość tych wartości ewangelicznych i duchowych, które ukształtowały ich tożsamość na przestrzeni dziejów” – dodał papież. A podczas „Statio Orbis”, czyli Mszy św. zamykającej 49. MKE, wygłosił wspomnianą homilię, transmitowaną na żywo z Watykanu za pośrednictwem łączy satelitarnych.
Wcześniej – 21 bm. Ojciec Święty wygłosił inne orędzie przez telewizję, tym razem do Papieskie przesłanie o Eucharystii do młodzieży, zgromadzonej w tym dniu na modlitewnej wigilii czuwania.

„Eucharystia jest wyrazem miłości Boga do człowieka. Ten, kto otwiera się na Chrystusa, nic nie ryzykuje. Wręcz przeciwnie: odkrywa, że jest kochany” – mówił Benedykt XVI. Jego orędzie dotyczyło tajemnicy Najświętszej Ofiary, ponawianej na ołtarzach całego świata.

Papież zauważył, że Chrystus, który ofiaruje się w każdej Mszy, jest przykładem całkowitego daru z siebie. Eucharystia staje się wzorem postępowania chrześcijanina. Doświadczając przebaczenia, żywiąc się Bożym słowem i Ciałem wierni nabierają sił do radosnego pełnienia swej misji. Benedykt XVI zachęcił młodych, aby nieśli orędzie Bożej miłości swym rówieśnikom. Wezwał ich też, by nie zapominali, że niedzielna Eucharystia jest pełnym miłości spotkaniem z Bogiem, bez którego chrześcijanie nie mogą się obejść.

„Pamiętajcie, że w Chlebie Eucharystycznym Chrystus jest rzeczywiście, całkowicie i substancjalnie obecny – powiedział Papież. – Dlatego w tajemnicy Eucharystii, na Mszy i podczas cichej adoracji Najświętszego Sakramentu ołtarza, spotkacie Go w szczególny sposób. Otwierając przed Nim dusze i całe swe życie nie zostaniecie zdruzgotani, wręcz przeciwnie: odkryjecie, że kocha was nieskończoną miłością. Otrzymacie moc niezbędną do kształtowania życia i dokonywania wyborów, które codziennie przed wami stają”.

Fundacja Kardynała M. Ouelleta

Trwałym, by tak rzec – społecznym śladem tego Kongresu jest Fundacja Kardynała Marca Ouelleta, która ma „świadczyć w sposób konkretny o owocach kongresu wobec ludzi w potrzebie”. Jej inicjatorzy uznali, że „aby uaktualnić i podkreślić znaczenie Eucharystii oraz wartość Ewangelii w dzisiejszym świecie”, nie można „zapomnieć ewangelicznego gestu umywania nóg, przypominającego o godności każdego człowieka oraz przesłania, które – jeśli tylko zostanie dobrze zrozumiane – może odmienić cały świat: «Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem»”.

Fundacja będzie m.in. wspierać organizacje pomagające imigrantom i uchodźcom w regionie Quebecu i pomagające w ich integracji ze społeczeństwem kanadyjskim. Sam kard. Ouellet przekazał już na jej rzecz 10 tys. dolarów. Wezwał także przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców do hojności na jej rzecz w duchu solidarności.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny

17 października 2004 | 18:33 | kg, tom, ts, mp //per Ⓒ Ⓟ

Od 10 do 17 października w meksykańskiej Guadalajarze odbywał się 48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Hasło kongresu brzmiało: „Eucharystia światłem i życiem nowego tysiąclecia”.

Po raz pierwszy od ponad 20 lat w zakończeniu Kongresu nie uczestniczył Jan Paweł II, a jego wysłannikiem był kard. Jozef Tomko, przewodniczący Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

*60 tys. wiernych na inauguracji*

Oficjalne otwarcie Kongresu nastąpiło podczas uroczystej liturgii, której na stadionie Jalisco przewodniczył kard. Jozef Tomko w obecności 60 tys. wiernych. W homilii wysłannik papieski nawiązał do hasła kongresu i przypomniał, że „w dzisiejszym świecie nie brakuje różnych świateł, które występują jednak w sąsiedztwie głębokich cieni”.

Do świateł tych zaliczył powszechne pragnienie pokoju, obronę praw człowieka i wrażliwość na sprawiedliwość społeczną. – Pozytywne jest także coraz powszechniejsze uznanie dla papieża jako autorytetu moralnego – dodał. Jednocześnie zauważył, że cieniem na współczesnym świecie kładą się wojny – te znane i te zapomniane, jawne i skrzętnie skrywane, a także wszelkiego rodzaju przemoc.

Kaznodzieja przypomniał także ideologiczne ataki na małżeństwo, rodzinę i życie ludzkie. Cieniem jest również rozmycie zmysłu moralnego przez współczesnego człowieka oraz jego niezdolność do kochania w sposób wierny i stały. – Wobec tych wyzwań chrześcijanie odnajdują w Eucharystii to, czego dzisiejszy świat najbardziej potrzebuje: światło dla życia, pewność wśród wątpliwości oraz męstwo w świadczeniu wiary – stwierdził papieski wysłannik.

*Papież a 48. MKE*

Chociaż nieobecny fizycznie Jan Paweł II odczuwał głęboką więź duchową z uczestnikami Kongresu. Zapewnił o tym m.in. w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 10 października w Watykanie.

Dodał, że to „ważne wydarzenie kościelne otwiera także Rok Eucharystii”, który rozpoczął się w niedzielę 17 bm. podczas mszy św. pod jego przewodnictwem w bazylice św. Piotra. – Na ten szczególny rok wystosowałem do całego Kościoła list apostolski, rozpoczynający się tymi słowami: „Mane nobiscum, Domine – Zostań z nami, Panie” – przypomniał papież.

*Pielgrzymka do Zapopan*

12 października odbyła się pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Zapopan na przedmieściach Guadalajary, która zgromadziła blisko 4 mln osób z Meksyku i z zagranicy, co całkowicie zaskoczyło organizatorów, którzy nie spodziewali się takich tłumów. Na niespełna 5-kilometrowej trasie szli przedstawiciele Kościoła – biskupi, księża, osoby konsekrowane i świeccy – ze wszystkich kontynentów.

Matka Boża z Zapopan patronuje archidiecezji guadalajarskiej od 1734 r., a od 1942 – samemu miastu. Pobożność i tradycja ludowa obdarzają Ją różnymi tytułami: Ewangelizatorka, Przynosząca Pokój, Chroniąca (przed burzami, piorunami, powodziami i zarazami). Miejscowi mieszkańcy nazywają swą patronkę najczęściej „La Generala”.

*Spotkania z chorymi i więźniami, modlitwa różańcowa*

Po południu i wieczorem tegoż dnia goście 48. MKE – kardynałowie i biskupi z różnych krajów odwiedzali chorych i więźniów i odprawiali dla nich msze św. Do jednego z miejscowych szpitali udali się m.in. kardynałowie: miejscowy Juan Sandoval Iniguez, Carlos Amigo Vallejo z Sewilli w Hiszpanii i Juozas Audrys Baèkis z Wilna.

W dwóch ośrodkach karnych w Puente Grande na terenie stanu Jalisco spotkało się z więźniami 8 biskupów. Mający polskie korzenie biskup Kopenhagi Czesław Kozon zachęcił personel tego zakładu penitencjarnego, aby ujrzał w więźniach oblicze Chrystusa.

Następnie w licznych kościołach w całej archidiecezji odprawiano nabożeństwa różańcowe w intencji Kongresu i całego świata.

*Eucharystia łączy Kościół i narody*

Na szczególny charakter eucharystii jako czynnika łączącego Kościół zwrócił uwagę w swym przemówieniu kongresowym przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper. Zaznaczył on, że jednoczący charakter tego sakramentu w ciągu wieków gubił się, w miarę wzrostu indywidualizmu i subiektywizmu naszych czasów zarówno w rozumieniu, jak i praktyce eucharystii.

Wielką rolę w powrocie do źródeł i pierwotnej tradycji tego sakramentu odegrał tu sobór Watykański II – podkreślił mówca. Wyjaśnił przy tym, że ów czynnik jednoczący wynika z trzech elementów: Pisma Świętego, pism Ojców Kościoła i wielkich teologów.

O tym, że eucharystia łączy również całe narody i kontynenty, mówili z kolei kardynałowie i biskupi z różnych krajów. Na przykład kard. Peter K. A. Turkson z Cape Coast w Ghanie podkreślił, że z jednej strony wielu mieszkańcom Czarnego Lądu trudno jest przyjąć naukę Kościoła o nierozerwalnym i monogamicznym małżeństwie, z drugiej zaś tradycyjne kultury miejscowe zawierają często elementy ułatwiające nawrócenia i szerzenie miłości chrześcijańskiej za pośrednictwem eucharystii.

*Meksyk a eucharystia*

Wybór Guadalajary na miejsce tego Kongresu nie był bynajmniej przypadkowy ani tym bardziej nieodpowiedni. Wielu zagranicznych uczestników tego wydarzenia zwracało uwagę na „kulturę eucharystyczną” mieszkańców tego latynoskiego kraju, drugiego pod względem liczebności w świecie katolickim. Wspomniany wcześniej kard. Kasper przyznał w jednej z rozmów, że po raz pierwszy jest w Meksyku i jest pod wielkim wrażeniem żywej wiary jego mieszkańców i ich pobożności.

Podobnie według amerykańskiego kardynała Bernarda Lawa (obecnie archiprerzbitera bazyliki matki Boskiej Większej w Rzymie), kultura meksykańska jest „kulturą eucharystyczną”, co nadaje jej szczególny wymiar.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Meksykańskiego bp José Guadaupe Martin Rábago zauważył, że jego rodacy „są spontanicznie »eucharystyczni« i szczerze przeżywają swe zbliżenie do tego sakramentu w takich formach jak adoracja nocna, Godzina Święta, uroczystość Bożego Ciała i wiele innych przejawów pobożności ludowej”. Jednocześnie hierarcha podkreślił konieczność pogłębienia tej religijności „tak bogatej i godnej szacunku”.

Najdalej w swym uznaniu dla miejscowego Kościoła poszedł patriarcha Wenecji kard. Angelo Scola, mówiąc, że jest to obecnie najważniejszy Kościół lokalny na świecie i jest jednocześnie przyszłością Kościoła powszechnego.

*Krzyk narodów uciśnionych*

Kongres to oczywiście obecność gości z całego świata. Jednym z nich i jedynym z Iraku był syryjski katolicki arcybiskup Mosulu 66-letni Basile George Casmoussa. W wypowiedzi dla jednego z pism powiedział on m.in.: „Chciałbym, aby dzięki temu Kongresowi wszyscy, a szczególnie politycy, usłyszeli krzyk narodów uciśnionych, że nie są one drewnem do palenia w piecach”. Jego zdaniem, MKE powinien pomóc katolikom z Iraku „odczuć cierpienia innych i wołać w obronie prawa wszystkich narodów do życia w pokoju”.

Nawiązując do słów „Eucharystia wspólnoty”, które były hasłem jednego z dnia Kongresu (oprócz hasła głównego), hierarcha oświadczył: „Nasza wspólnota z Chrystusem nie może być pełna, jeśli nie pozostajemy w komunii z innymi, a przede wszystkim z tymi, którzy cierpią najbardziej i którzy przeżywają trudności”.

Podkreślił na zakończenie, że głos Kościoła katolickiego przypomina głos św. Jana Chrzciciela, wołającego na pustyni. Mimo wszystko „jeszcze mogę mówić” – oświadczył arcybiskup syryjsko-katolicki.

*Dzieci i modlitwa*

Do uczenia dzieci modlitwy wezwał rodziców arcybiskup Tegucigalpy w Hondurasie kard. Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga. Przewodniczył on Jutrzni, rozpoczynającej kolejny dzień MKE, przebiegający pod hasłem „Eucharystia – centrum życia Kościoła”.

– Możemy i powinniśmy doskonalić nasze życie modlitewne, a eucharystia temu właśnie służy – powiedział kardynał i podkreślił, że „eucharystia została ustanowiona w czasie wielkiej arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa i ma nas prowadzić do wszystkich, począwszy od tego Kongresu, do nowego zaangażowania”.

Zdaniem kardynała „to nie parafia czy szkoła, nawet kościelna, ale dom i rodzina są miejscami, gdzie należy nauczyć się modlić, a następnie kontynuować tę pedagogię modlitwy, która prowadzi do pełnego zrozumienia modlitwy eucharystycznej”.

*Fundacja na rzecz ubogich*

Jeszcze przed zakończeniem 48. MKE jego gospodarz kard. Juan Sandoval Iniguez poinformował, że trwałym śladem tego spotkania będzie fundacja na rzecz ubogich, nosząca imię jego poprzednika kard. José Garibiego Rivery (1889-1972). Był on szeroko znany na tym terenie ze swej troski o zgodę, pokój i zrozumienie w społeczeństwie w swoim czasie, gdy krajem, a zwłaszcza stanem Jalisco wstrząsały niepokoje polityczne i społeczne.

Celem nowego dzieła ma być wspierania solidarności chrześcijańskiej za pośrednictwem zachęcania do projektów socjalnych wśród najuboższych warstw, które „będą rodziły całościowy rozwój osobowy”.

*Pielgrzymi z 87 krajów*

W 48. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym (MKE) wzięło udział, poza mieszkańcami Meksyku, ponad 15 tys. gości i pielgrzymów z 87 krajów. Było wśród nich 35 kardynałów, 250 biskupów i przeszło tysiąc księży. Głównymi językami były hiszpański i angielski, następnie portugalski i koreański. Z Polski w spotkaniu uczestniczyli dwaj biskupi: radomski Zygmunt Zimowski i pomocniczy lubelski Ryszard Karpiński.

Według organizatorów, udział zwykłych ludzi w Kongresie pobił wszelkie rekordy. Najwięcej uczestników – prawie 4 mln osób – zgromadziła 5-kilometrowa pielgrzymka spod katedry w Guadalajarze do bazyliki sanktuarium maryjnego w Zapopan. Półtora miliona osób wzięło udział w procesji eucharystycznej ulicami miasta 14 października. Na specjalnej przyczepie samochodowej jechała wielka monstrancja, której towarzyszyli kardynałowie J. Tomko i J. Sandoval Iniguez.

Uwagę obserwatorów zwracała powaga, a jednocześnie wielka radość, z jaką miejscowi mieszkańcy i goście przyjmowali procesję. Słychać było okrzyki: „Se ve, se siente, Jesús está presente” (Widać i słychać – Jezus jest obecny). Przez cały czas rozbrzmiewały dzwony licznych kościołów tego ponad 3-milionowego miasta.

Sześć tysięcy rodzin z miasta przyjęło bezpłatnie mniej więcej taką samą liczbę zagranicznych gości MKE. Za najlepiej zorganizowane uchodzą: 200-osobowa delegacja z Filipin i licząca 106 uczestników grupa z Korei Południowej.

Następny, 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się jesienią 2008 r. w Quebecu w Kanadzie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.