Mława: VI Diecezjalny dzień zakochanych w diecezji płockiej

– Stanięcie po stronie pewnych prawd, także prawdy o małżeństwie i rodzinie, czasem będzie kosztowało wiele, ale prawdziwie wierzący w Chrystusa nie powinien pójść na kompromis – powiedział ks. dr Wojciech Kućko z okazji VI Diecezjalnego dnia zakochanych w Mławie w diecezji płockiej.