Drukuj Powrót do artykułu

Msza św. z udziałem ponad 3 mln zwieńczyła 28. ŚDM

28 lipca 2013 | 19:18 | tom, rl, st (KAI) / pm Ⓒ Ⓟ

Msza św. „rozesłania” pod przewodnictwem papieża Franciszka z udziałem ponad 3 mln ludzi zwieńczyła 28. Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro.

„Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy!” – apelował do młodych Franciszek. Ojciec Święty ogłosił, że miejscem kolejnych obchodów ŚDM w 2016 r. będzie Kraków.

Witając Ojca Świętego na początku Eucharystii, arcybiskup Rio de Janeiro, Orani João Tempesta zaznaczył, że nie stanowi ona zakończenia XXVIII Światowego Dnia Młodzieży, ale jest wysłaniem na misję, jest celebracją rozesłania. Przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia, w tym troskę papieża o młodych, ubogich, chorych a także odpowiedzialnych za losy narodu. „Światowy Dzień Młodzieży jest praktykowaniem nowej ewangelizacji! – zaznaczył ich gospodarz. Jednocześnie wyraził życzenie, aby owoce tych dni dopomogły w tworzeniu Kościoła, który byłby bardziej obecny wśród ubogich, chorych, potrzebujących oraz aby młodzi wraz z całym społeczeństwem budowali Cywilizację Miłości.

Abp Orani Tempesta zaznaczył, iż wielu młodych przed rozpoczęciem Światowego Dnia Młodzieży odwiedziło poszczególne brazylijskie diecezje, i że wydarzenie to nie ma charakteru jednorazowego. Zapewnił, że młodzi staną się misjonarzami w swoich środowiskach.

W homilii nawiązując do hasła ŚDM – „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” papież zachęcał, aby wyniesione piękne doświadczenie spotkania z Jezusem i radość wiary młodzi ludzie zanieśli do swoich parafii, wspólnot ruchów. „Tym doświadczeniem trzeba się dzielić. Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeżeli macie czas, to polecenie, które Pan daje całemu Kościołowi, także Tobie. To nakaz wynikający z siły miłości Chrystusa, który dał nam całego siebie, nie tylko trochę siebie. Jezus nie tylko nas posyła, ale i nam towarzyszy. A posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, nie tylko dla niektórych. Nie bójcie się nieść Chrystusa wszystkim” – mówił Ojciec Święty.

Papież podkreślił, że najlepszym narzędziem ewangelizowania młodych ludzi jest inny młody człowiek. Zachęcał, aby nie bali się głosić Chrystusa. „Bóg mówi: nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Jezus nie zostawia was samych, zawsze wam towarzyszy. Jesteśmy posłani razem, w tej misji towarzyszy wam cały Kościół i świętych obcowanie. Razem jesteśmy mocni” – powiedział Ojciec Święty.

Do kapłanów papież zaapelował, aby towarzyszyli młodzieży. „Proszę, towarzyszcie młodym z radością i hojnie, aby nie czuli się sami”- powiedział.

Franciszek przypomniał, że „ewangelizacja jest dawaniem osobiście świadectwa o miłości Boga, jest służeniem, przezwyciężaniem naszych egoizmów”.

Podkreślił, że ten kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymuje więcej radości. „Nie bójcie się dawać świadectwa o Ewangelii. Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, by budować nowy świat, bez nienawiści, przemocy, niesprawiedliwości” – powiedział Franciszek.

„Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy! – zakończył papież.

W modlitwie wiernych proszono po arabsku za Kościół powszechny, aby niech poprzez Światowe Dni Młodzieży umacnia coraz bardziej swoją nadzieję i zapał misyjny.

Po francusku: za Papieża Franciszka, biskupów, duchowieństwo i wszystkich głoszących Ewangelię, aby poprzez swoje życie i posługę pomagali dostrzegać znaki czasu i żyć w nadziei.

Po włosku: za kraje, z których przybyli uczestnicy obecnego Światowego Dnia Młodzieży, niech coraz bardziej zjednoczone wokół Chrystusa Pana pobudzają ludzi i narody do życia w braterstwie i wzajemnej miłości.

Po japońsku: za młodych cierpiących z powodu różnych form wojen i przemocy, niech doświadczają wzrostu pokoju między narodami.

Po polsku: „Módlmy się w intencji Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. Niech ten tydzień łaski będzie czasem spotkania z Chrystusem i przyjęcia Go do naszego życia.”

Po niemiecku: „Módlmy się w intencji chorych, więźniów i wygnańców. Niech Pan da im odwagę i chroni w najcięższych momentach życia.”

Na zakończenie po hiszpańsku modlono się za wszystkie ofiary katastrofy kolejowej w Santiago de Compostela, w której zginęło zginęło 78 osób a 178 zostało rannych.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu uczestników ŚDM papieżowi podziękował kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich odpowiedzialny z ramienia Stolicy Apostolskiej za organizację tych Dni. Kardynał podkreślił, że były one wielki zasiewem ewangelicznym. Około 300 biskupów wygłosiło katechezy w 27 językach. Na wydarzenie to składała się modlitwa w milczeniu, pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty, radość wspólnego świadectwa wiary, podejmowanie dojrzałych decyzji na całe życie – małżeństwa, drogi powołania kapłańskiego czy zakonnego.

Kard. Ryłko wyraził Ojcu Świętemu wdzięczność za jego osobiste świadectwo wiary i proste słowa, trafiające do serc młodych. Pobudzają one do podejmowania dzieła ewangelizacji. Podziękował też za przewodniczenie tym Światowym Dniom Młodzieży.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich przypomniał, że wyboru Rio de Janeiro dokonał papież-senior Benedykt XVI. Wyraził jemu wdzięczność za przygotowanie duchowe do tego spotkania. Podkreślił, że Światowe Dni Młodzieży są „opatrznościowym darem” bł. Jana Pawła II, a ich uczestnicy oczekują na jego kanonizację i poprosił papieża Franciszka o udzielenie błogosławieństwa młodym wyruszającym z misją w świat.

Po przemówieniu do Franciszka podeszło pięciu przedstawicieli młodzieży reprezentujących poszczególne kontynentów i otrzymali krzyże misyjne w kształcie figury Chrystusa z Corcovado z emblematem ŚDM, które papież pobłogosławił.

W przemówieniu przed modlitwą „Anioł Pański” papież ogłosił: „Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce”. Po tych słowach wybuchła radosna euforia wśród polskich pielgrzymów. Grupa w strojach góralskich zaczęła tańczyć. Do papieża podszedł kard. Stanisław Dziwisz i dziękował mu za wybór jego miasta na ŚDM w 2016 r.

Po kilku dniach zimnej i deszczowej pogody w Rio De Janeiro panowała piękna słoneczna pogoda. Podobnie jak w minionych dniach papież odbył triumfalny przejazd przez Copacabanę. Pozdrawiały go setki tysięcy ludzi. Byli wśród nich uczestnicy XXVIII Światowego Dnia Młodzieży oraz mieszkańcy Rio de Janeiro. Co raz papamobile zatrzymywał się. Papież witał się ze zgromadzonymi ludźmi, ściskał ich dłonie i błogosławił. W stronę papieskiego samochodu rzucano prezenty dla Ojca Świętego.

Wznoszono okrzyki: „Viva Papa!”, „Viava Jesus Christus”, „Niech żyje lud Boży!” Powiewały flagi 180 państw świata, które reprezentowała zgromadzona na Copacabanie młodzież. Odśpiewano hymn ŚDM i odmówiono modlitwy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”.

Papież po przybyciu na Copacabanę został powitany tańcem. 3 mln młodych z całego świata przygotowało bowiem dla papieża flash mob. Pod względem liczby osób, które w nim wzięły udział był to prawdopodobnie największy zbiorowy taniec w historii.

Mszę św. z papieżem koncelebrowało kilkuset biskupów i tysiące księży z całego świata. Byli wśród nich polscy biskupi z kard. Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim i kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim na czele.

W Mszy św. wieńczącej ŚDM wzięli też udział m. in.: prezydent Brazylii Dilma Rousseff i prezydent Argentyny Cristina Fernández de Kirchner. Przybyli także prezydenci Chile, Sebastián Piñera i Panamy, Ricardo Martinelli.

Po Mszy św. papież zje obiad z orszakiem papieskim w refektarzu ośrodka studiów Sumaré. O godz. 16.00 (21.00 czasu polskiego) Franciszek spotka się z członkami Komitetu Koordynacyjnego CELAM (Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej) i wygłosi do nich przemówienie.

O godz. 17.30 (22.30) Ojciec Święty uda się do Rio Centro gdzie w pawilonie 5. spotka się z wolontariuszami XXVIII ŚDM

Na godz. 18.30 (23.30) przewidziana jest ceremonia pożegnania na lotnisku Galeão a o godz. 19.00 (00.00) papież odleci do Rzymu.

Wstępnie podsumowując, w kończącym się dzisiaj ŚDM wzięło udział ok. 3 mln młodych ludzi z 180 krajów świata. Najwięcej młodzieży pochodziło z Brazylii, Argentyny, USA, Chile, Włoch, Wenezueli, Francji, Paragwaju, Peru Meksyku i ok. 2 tys. z Polski.

W ŚDM wzięło udział 664 biskupów, w tym 28 kardynałów, 7814 kapłanów i 631 diakonów. ŚDM wspomagało 60 tys. wolontariuszy z całego świata, w tym 165 Polaków.

Relacje z ŚDM dawało ok. 6 tys. dziennikarzy i innych pracowników mediów.

Oto tekst papieskiej homilii w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy Bracia i Siostry,
Droga Młodzieży!

„Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Tymi słowami Jezus zwraca się do każdego z was, mówiąc: „Wspaniale było uczestniczyć w Światowym Dniu Młodzieży, przeżywać wiarę razem z młodymi ludźmi z czterech stron świata, ale teraz musisz iść i przekazywać to doświadczenie innym”. Jezus Cię wzywa, abyś był uczniem pełniącym misję! Co mówi nam Pan dzisiaj, w świetle Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy? Co mówi nam Pan? Trzy słowa: idźcie, bez obawy, aby służyć.

1. Idźcie. W tych dniach tutaj, w Rio, mogliście przeżyć piękne doświadczenie spotkania Jezusa, i to spotkania Go wspólnie z innymi, odczuwaliście radość wiary. Ale doświadczenie tego spotkania nie może zostać zamknięte w waszym życiu czy w małej grupie parafialnej, w ruchu, waszej wspólnocie. Byłoby to niczym odcięcie tlenu płonącemu ogniu. Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i historii (por. Rz 10, 9).

Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas, idźcie, ale powiedział: „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Dzielenie się doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli panowania czy z woli władzy, ale z siły miłości, z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę siebie, lecz dał nam całego siebie, On dał swoje życie, aby nas zbawić i ukazać nam miłość i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas jak niewolników, ale jak osoby wolne, jak przyjaciół, braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, zawsze jest przy nas w tej misji miłości.

Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej otwarci, bardziej przyjaźni. Jest dla wszystkich. Nie bójcie się iść i nieść Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan poszukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.

W szczególności chciałbym, aby to polecenie Chrystusa: „Idźcie”, zabrzmiało w was, młodych Kościoła w Ameryce Łacińskiej, zaangażowanych w promowaną przez biskupów misję kontynentalną. Brazylia, Ameryka Łacińska, świat potrzebują Chrystusa! Św. Paweł mówi: „Biada mi (…), gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Ten kontynent otrzymał przesłanie Ewangelii, które naznaczyło jego drogę i przyniosło wiele owoców. Teraz to głoszenie jest powierzone również wam, aby zabrzmiało z nową siłą. Kościół was potrzebuje, potrzebuje cechującego was entuzjazmu, kreatywności i radości. Wielki apostoł Brazylii, bł. Józef Anchieta wyruszył na misję, gdy miał zaledwie dziewiętnaście lat. Czy wiecie, co jest najlepszym narzędziem do ewangelizowania młodych ludzi? Inny młody człowiek. Oto droga, którą wszyscy powinniście iść!

2. Bez obawy. Ktoś mógłby pomyśleć: „Nie mam specjalnego przygotowania, jak mogę iść i głosić Ewangelię?”. Drogi przyjacielu, twój lęk nie różni się zbytnio od lęku, jaki ogarnął Jeremiasza, – słyszeliśmy w czytaniu – gdy został powołany przez Boga, aby był prorokiem. „Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!”. Bóg mówi również do was to, co powiedział Jeremiaszowi: „Nie lękaj się (…), bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 6. 8). On jest z nami!

„Nie lękaj się”. Kiedy idziemy głosić Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. Wysyłając swoich uczniów na misję, obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20). Prawda ta dotyczy także nas! Jezus nigdy nikogo nie zostawia samym! Zawsze nam towarzyszy.

Jezus zresztą nie powiedział: „idź”, ale „idźcie”. Jesteśmy posłani razem. Drodzy młodzi, odczuwajcie, że w tej misji towarzyszy wam cały Kościół, a także świętych obcowanie. Kiedy wspólnie podejmujemy wyzwania, wówczas jesteśmy mocni, odkrywamy zasoby, których posiadania nie byliśmy świadomi. Jezus nie powołał apostołów do życia w izolacji, ale powołał ich, aby tworzyli grupę, wspólnotę. Chciałbym zwrócić się także do was, drodzy kapłani, którzy wraz ze mną koncelebrujecie tę Eucharystię: przybyliście, by towarzyszyć waszej młodzieży, i jest to piękne, dzielenie tego doświadczenia wiary! Z pewnością wszystkich was odmłodził. Człowiek młody zaraża młodością. Ale jest to tylko pewien etap drogi. Wciąż towarzyszcie im wielkodusznie i z radością, pomagajcie im aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. Niech nigdy nie czują się sami! W tym miejscu pragnę z serca podziękować grupom z duszpasterstwa młodzieży, ruchom i nowym wspólnotom, które towarzyszą młodym w ich doświadczeniu bycia Kościołem, tak twórczo i tak odważnie. Kontynuujcie i nie lękajcie się!

3. Ostatnie słowo: aby służyć. Na początku Psalmu, który odśpiewaliśmy, znajdują się następujące słowa: „Śpiewajcie Panu pieśń nową” (96 [95], 1). Jaka jest ta nowa pieśń? Nie chodzi o słowa ani o melodię, ale o śpiew waszego życia, pozwolenie, aby nasze życie utożsamiało się z życiem Jezusa, podzielanie Jego uczuć, Jego myśli, Jego działania. A życie Jezusa jest życiem dla innych, życie Jezusa jest życiem dla innych. Jest życiem posługi.

Św. Paweł, jak usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu, mówi: „Stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam” (1 Kor 9, 19). Aby głosić Jezusa, Paweł stał się „sługą wszystkich”. Ewangelizacja jest dawaniem osobiście świadectwa o miłości Boga, jest przezwyciężaniem naszych egoizmów, jest służeniem, pochylając się, żeby umywać nogi naszym braciom, tak jak to czynił Jezus.

Trzy słowa: Idźcie, bez obawy, aby służyć. Idźcie, bez obawy, aby służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema słowami, doświadczycie, że ten, kto ewangelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary, otrzymuje więcej radości. Drodzy młodzi, gdy wrócicie do swoich domów, nie bójcie się być wielkoduszni dla Chrystusa, dawać świadectwo o Jego Ewangelii. W pierwszym czytaniu, kiedy Bóg posyła proroka Jeremiasza, daje mu siłę, by „wyrywał i obalał, by niszczył i burzył, by budował i sadził” (por. Jr 1, 10). Tak też jest w waszym przypadku. Niesienie Ewangelii jest niesieniem mocy Boga, aby wykorzeniać i niszczyć zło i przemoc, aby burzyć i obalać bariery egoizmu, nietolerancji i nienawiści, aby budować nowy świat. Drodzy młodzi, Jezus Chrystus na was liczy! Kościół na was liczy! Papież na was liczy! Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, niech was zawsze otacza swoją czułą miłością: „Idźcie (…) i nauczajcie wszystkie narody”. Amen.

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.