Drukuj Powrót do artykułu

Msza w Kotonu

20 listopada 2011 | 09:42 | tom, kg, st (KAI) / ms Ⓒ Ⓟ

Uroczysta Msza św. 20 listopada z udziałem ok. 80 tys. wiernych na Stadionie Przyjaźni w Kotonu była głównym punktem trzydniowej podróży apostolskiej Benedykta XVI do Beninu.

„Drogi Kościele w Afryce, stań się światłem świata, światłem Afryki, która często, pośród doświadczeń, poszukuje drogi pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich jej mieszkańców. Twoim światłem jest Jezus Chrystus, «Światłość świata»” – powiedział papież. Na zakończenie Eucharystii, sprawowanej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, papież przekazał biskupom tego kontynentu posynodalną adhortację apostolską „Africae munus”. Przed rozpoczęciem liturgii Ojciec Święty przejechał papamobilem między sektorami, przyjmowany entuzjastycznie przez 80 tys. osób – 30 tys. na stadionie i 50 tys. wokół niego. Ludzie ubrani w kolorowe szaty i suknie tańczyli w rytm afrykańskich pieśni, śpiewali i skandowali w miejscowym języku fon i po francusku. Sama Eucharystia była sprawowana głównie po łacinie ze wstawkami po francusku i w językach afrykańskich.

Wraz z Ojcem Świętym koncelebrowało ją ok. 200 biskupów z całej Afryki. Na stadionie obok Benińczyków byli duchowni i pielgrzymi z Nigerii, Togo, Ghany, Burkina Faso i innych krajów. Przybył także prezydent tego kraju – Thomas Boni Yayi z małżonką.

Afryce nie brakuje sił, aby odnieść zwycięstwo w zmaganiach o jej wzrost, potrzebuje jedynie miłości swych dzieci oraz solidarności swych braci i sióstr w człowieczeństwie – zapewnił w słowach powitania Benedykta XVI metropolita Kotonu abp Antoine Ganyé. Podkreślił, że liturgii dzisiejszej przyświeca wezwanie do pojednania, sprawiedliwości i pokoju oraz słowa „Wy jesteście solą dla ziemi i światłością świata”. Są one również myślą przewodnią tej pielgrzymki papieskiej, a wcześniej Zgromadzenia Specjalnego dla Afryki Synodu Biskupów przed dwoma laty.

Nawiązując do papieskiego wezwania z podpisanej wczoraj adhortacji „Africae munus”: „Powstań, Afryko!”, arcybiskup zapewnił, że kontynentowi temu nie brakuje środków, aby wygrać walkę o swe powstanie. Potrzebuje do tego jedynie miłości swych dzieci oraz solidarności swych braci i sióstr w człowieczeństwie. „W ten sposób Afryka – kolebka ludzkości będzie mogła stać się także kolebką pojednania, sprawiedliwości i pokoju” – oświadczył przewodniczący Konferencji Biskupiej Beninu.

Zapewnił, że lud tego kraju jest szczęśliwy, „przyjmując to wielkie wydarzenie” oraz wyraził swoją radość i uznanie papieżowi, że wybrał właśnie Benin, który dwukrotnie gościł już bł. Jana Pawła II w latach 1982 i 1993. Przypomniał, że w czasie pierwszej swej wizyty podczas Mszy w tym samym miejscu jego poprzednik wyświęcił na kapłanów 11 diakonów z archidiecezji Kotonu, a teraz, „w 28 lat później, z okazji jubileuszu 150 lat ewangelizacji, zwołałeś, Ojcze Święty, całą Afrykę do Beninu” – podziękował abp Ganyé.

W wygłoszonej po francusku, angielsku i portugalsku homilii Benedykt XVI wezwał Kościół Beninu do ewangelizacji w ojczyźnie, Afryce i świecie. Zaznaczył, że przybył do tego kraju w ślad za swym błogosławionym poprzednikiem, Janem Pawłem II.

Nawiązując do Ewangelii, odczytywanej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, papież przypomniał, że Jezus, Syn Człowieczy „przyjął oblicze głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych i więźniów, wreszcie wszystkich osób, które cierpią lub są usuwane na margines”. „On, Syn Boży stał się człowiekiem, dzielił nasze życie, nawet w najbardziej konkretnych szczegółach, stając się sługą swoich najmniejszych braci. On, który nie miał gdzie złożyć swej głowy, został skazany na śmierć na krzyżu. Taki jest król, którego świętujemy!” – mówił Ojciec Święty.

Zwrócił uwagę na trudność zaakceptowania osoby Chrystusa Króla przez współczesnego człowieka przyzwyczajonego do dostrzegania oznak królowania w sukcesie, mocy, pieniądzu czy władzy. „Mamy trudności z zaakceptowaniem takiego króla, który czyni siebie sługą najmniejszych, najbardziej pokornych; króla, którego tronem jest krzyż” – zaznaczył papież. „Dla Niego panowanie oznacza służbę! Prosi nas, abyśmy poszli za Nim tą drogą, służyli, zwracali uwagę na wołanie ubogich, słabych, odsuniętych na margines” – podkreślił.

Benedykt XVI zaznaczył, że „Chrystus wprowadza nas w nowy świat: świat wolności i szczęścia”. „Także dziś wiele związków ze starym światem, tak wiele obaw więzi nas i przeszkadza nam w życiu wolnym i szczęśliwym. Pozwólmy Chrystusowi, aby nas wyzwolił od tego starego świata!” – zachęcał Ojciec Święty.

Zwracając się do chorych i cierpiących, dotkniętych AIDS lub innymi chorobami, do wszystkich zapomnianych przez społeczeństwo, Benedykt XVI powiedział: „Odwagi! Papież jest wam bliski modlitwą i myślą. Odwagi! Jezus zechciał się utożsamić z maluczkimi, z chorymi; zechciał dzielić wasze cierpienia i uznać was za braci i siostry, aby was uwolnić od wszelkiego zła, od wszelkiego cierpienia! Każdy chory, każdy ubogi zasługuje na nasz szacunek i miłość, ponieważ przez niego Bóg wskazuje nam drogę do nieba”.

Nawiązując do 150. rocznicy rozpoczęcia ewangelizacji Beninu wezwał do dziękczynienia za pracę wszystkich, którzy przyczynili się do rozszerzenia wiary w Jezusa Chrystusa na kontynencie afrykańskim. Oddał cześć pamięci kard. Bernardina Gantina, który „był przykładem wiary i mądrości dla Beninu i całego kontynentu afrykańskiego!” Papież zachęcił też miejscowych katolików, aby wobec ludzi obojętnych religijnie i tych, którzy myślą, że poszukiwanie egoistycznego szczęścia, łatwego zysku czy władzy jest ostatecznym celem ludzkiego życia, byli „żarliwymi i entuzjastycznymi świadkami otrzymanej wiary”. „Sprawiajcie, by wszędzie jaśniało miłujące oblicze Zbawiciela, zwłaszcza wobec młodych ludzi szukających w trudnym świecie motywów życia i nadziei!” – zachęcał Ojciec Święty.

Wezwał Kościół w Beninie do ewangelizacji w ojczyźnie, Afryce i całym świecie. „Chrześcijanin jest niestrudzonym budowniczym jedności, pokoju i solidarności, tych darów, jakimi obdarzył nas sam Jezus. Dochowują temu wierności współpracujemy w realizacji planu zbawienia Boga dla ludzkości” – powiedział.

Pozdrawiając wiernych języka angielskiego z Ghany, Nigerii i krajów sąsiednich papież przypomniał, że „prawdziwe królowanie polega nie na demonstracji siły, ale na pokorze służby, nie na ucisku słabych, ale na zdolności chronienia ich, aby doprowadzić ich do życia w obfitości” i wezwał do modlitwy za ludy Afryki.

Zwracając się do wiernych języka portugalskiego Ojciec Święty zachęcał do „ponowienia decyzji o przynależności do Chrystusa i służenia Jego Królestwu pojednania, sprawiedliwości i pokoju!” „Tylko my sami możemy uniemożliwić Mu panowanie nad nami, a tym samym utrudnić Jego panowanie nad rodziną, społeczeństwem i historią” – powiedział Benedykt XVI i zaapelował: „Drodzy duszpasterze i wierni, bądźcie solą i światłem Chrystusa na ziemi afrykańskiej!”

Wezwania modlitwy wiernych, czytane przez przedstawicieli różnych plemion i narodowości zamieszkujących Benin, zanoszono w sześciu językach, w tym w trzech afrykańskich. Najpierw po angielsku wierni prosili Boga za papieża oraz za wszystkich biskupów i ich współpracowników o światło, moc i niezbędne zdecydowanie w pełnieniu przez nich powierzonej im misji. Po portugalsku zanoszono modły za polityków „powołanych do służenia dobru wspólnemu i aby nikogo nie wykluczali ze swych trosk, szczególnie najsłabszych warstw społeczeństwa” oraz aby działali na rzecz pokoju i pojednania.

Następne trzy wezwania były w językach tubylczych. W języku mina modlono się w intencji podejmowania w Afryce i na całym świecie wysiłków na rzecz pojednania, sprawiedliwości i pokoju, aby udało się je „szczęśliwie spełnić” i aby ci, którzy to czynią, nigdy się nie zniechęcali i znajdowali w Jezusie – Królu Pokoju – wsparcie i fundament.

W języku joruba wierni modlili się za ludzi dotkniętych ciągle jeszcze wojną, głodem i innymi klęskami, „zwłaszcza w naszej rozdartej Afryce”, aby znaleźli nadzieję uzdrowienia i doświadczyli czułości Dobrego Pasterza”.

W języku dendi modlono się za wszystkich wiernych, zgromadzonych na tej uroczystości, „aby wielbić z naszym Ojcem Świętym Chrystus Króla Wszechświata, aby nasza jedność umacniała się wokół Jedynego Pasterza oraz abyśmy otrzymali w czasie tej Eucharystii dar pokoju i abyśmy stali się nieustraszonymi i twórczymi Jego świadkami”.

Ostatnie wezwanie – po francusku – było dziękczynieniem Bogu za dar II Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki i za przybycie papieża oraz prośbą o światło Ducha Świętego dla umysłów i serc wiernych tego kontynentu, a także o umocnienie ich woli rozwijania i wcielania w praktyce wytycznych tego Synodu.

W czasie Mszy św. języki miejscowe były używane jeszcze dwukrotnie. Wezwanie „Święty, Święty, Święty” odmówiono w języku lokpa, a odpowiedź na słowa „Mysterium fidei” (Oto wielka tajemnica wiary) – w języku bariba.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się ceremonia przekazania adhortacji apostolskiej „Africae munus”. Ojciec Święty wręczył dokument 35 przewodniczącym episkopatów krajowych i 7 przewodniczącym episkopatów regionalnych Afryki.

Oby posynodalna adhortacja apostolska „Africae munus” mogła przyczynić się do tego, aby Kościół w Afryce wypełniał swą misję na tym kontynencie, stając się coraz bardziej współtwórcą pojednania jako siła wspierająca prawdziwą sprawiedliwość i tak bardzo potrzebny pokój – powiedział sekretarz generalny Synodu Biskupów abp Nikola Eterović.

Chorwacki hierarcha kurialny przypomniał, że podpisana wczoraj przez papieża adhortacja podsumowuje i wieńczy II Zgromadzenie Specjalne dla Afryki Synodu Biskupów, które obradowało w dniach 4-25 października 2009 pod hasłem „Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju: «Wy jesteście solą dla ziemi. (…) Wy jesteście światłem świata»” (Mt 5, 13-14)»”.

Nawiązując do tego tematu arcybiskup zaznaczył, że to Bóg jest źródłem pojednania, gdy przed wiekami pojednał dwa światy: żydowski i pogański oraz burząc mur, który je rozdzielał. Z tego dzieła miłosierdzia Bożego wypływają pokój i sprawiedliwość, a czytany dzisiaj fragment Ewangelii ukazuje kryteria tej sprawiedliwości, streszczające się w słowach: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich mniejszych, Mnieście uczynili”.

Nowy dokument papieski ofiarowuje „bezcenne wskazówki duszpasterskie dla duszpasterskiej działalności Kościoła w Afryce na najbliższe lata, dla jeszcze większego zaangażowania nie tylko w pierwszą, ale przede wszystkim w nową ewangelizację” – podkreślił sekretarz generalny Synodu Biskupów. Zwrócił uwagę, że w myśl adhortacji podstawą tego dzieła jest posługa na rzecz pojednania, „mająca swój korzeń w przebitym Sercu Jezusa, z którym niczym dwie rzeki wypływają sprawiedliwość i pokój, osiągając cały kontynent afrykański”.

Abp Eterović życzył, aby nowa adhortacja „mogła przyczynić się do tego, aby Kościół w Afryce wypełniał swą misję na tym kontynencie, stając się coraz bardziej współtwórcą pojednania jako siła wspierająca prawdziwą sprawiedliwość i tak bardzo potrzebny pokój”.

Na zakończenie poprosił Benedykta XVI o przekazanie egzemplarzy jego nowego dokumentu przewodniczącym konferencji biskupich Czarnego Lądu, a za ich pośrednictwem całemu Kościołowi na tym kontynencie.

W krótkim przemówieniu Ojciec Święty po francusku podziękował wszystkim uczestnikom zgromadzenia synodalnego sprzed 2 lat. „Po otrzymaniu tego dokumentu rozpoczynają się na szczeblu lokalnym fazy przyswojenia i zastosowania treści teologicznych, eklezjologicznych, duchowych i duszpasterskich zawartych w tej adhortacji” – powiedział Benedykt XVI.

Po angielsku przypomniał, że „jedną z pierwszych misji Kościoła pozostaje głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii ad gentes, to znaczy ewangelizacja osób oddalonych od Kościoła w ten czy innym sposób”. „Chciałbym, aby ta adhortacja prowadziła was w głoszeniu Dobrej Nowiny Jezusa w Afryce. Nie jest ona tylko jakimś orędziem lub słowem. Jest przede wszystkim otwarciem się i przylgnięciem do Osoby: Jezusa Chrystusa, Słowa Wcielonego. Tylko On ma słowa życia wiecznego” – stwierdził papież.

Przemawiając w języku portugalskim wezwał: „Drogi Kościele w Afryce, stawaj się coraz bardziej solą ziemi, tej ziemi, którą Jezus Chrystus pobłogosławił swoją obecnością, kiedy znalazł tutaj schronienie! Bądź solą ziemi afrykańskiej, pobłogosławionej krwią tak wielu męczenników, mężczyzn, kobiet i dzieci, świadków wiary chrześcijańskiej aż do najwyższego daru swego życia! Stań się światłem świata, światłem Afryki, która często, pośród doświadczeń, poszukuje drogi pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich jej mieszkańców. Twoim światłem jest Jezus Chrystus, «Światłość świata». Niech Bóg cię błogosławi, droga Afryko!”

Uroczystą Mszę św. zakończyła modlitwa Anioł Pański. „Po przekazaniu wam adhortacji apostolskiej «Africae munus» pragnę powierzyć Maryi Dziewicy, Pani Afryki, nowy etap otwierający się przed Kościołem na tym kontynencie, aby towarzyszyła Ona przyszłości ewangelizacji całej Afryki, zwłaszcza na ziemi benińskiej” – powiedział Benedykt XVI. Przypomniał, ze „Maryja jest tą kobietą z naszej ziemi, która otrzymała przywilej urodzenia Zbawiciela świata” i wezwał: „Niech nigdy nie ustaje nasz zachwyt nad darem życia!” „U stóp krzyża, zjednoczona ze swym ukrzyżowanym Synem, jest Ona Matką nadziei. Ta nadzieja pozwala nam podejmować codzienne życie z mocą, którą daje prawda ukazana przez Jezusa” – zaznaczył Ojciec Święty.

Zaapelował następnie o pielęgnowanie chrześcijańskich wartości rodzinnych. „Gdy wiele rodzin jest rozdzielonych, wygnanych, pogrążonych w żałobie z powodu niekończących się konfliktów, bądźcie twórcami pojednania i nadziei” – powiedział Ojciec Święty i dodał: „Niech ta radość będzie w sercu waszych rodzin i waszych krajów!”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.