Drukuj Powrót do artykułu

Nagrody Benemerenti dla organizacji wspierających Polonię i weteranów misji pokojowych (opis)

10 stycznia 2015 | 22:25 | kos / js Ⓒ Ⓟ

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju to tegoroczni laureaci nagród Benemerenti przyznawanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Podczas gali w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie wręczono także medale Milito pro Christo osobom, zasłużonym dla funkcjonowania tych organizacji oraz duszpasterstwa wojskowego.

Pierwszym, ogłoszonym laureatem Benemerenti zostało Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", które uhonorowano "za podtrzymywanie więzi Polaków mieszkających poza granicami kraju i środowisk polonijnych z Ojczyzną; ożywianie kontaktów na płaszczyźnie oświaty, nauki i kultury, gospodarki i sportu; pomoc w podejmowaniu inicjatyw ukazujących bogactwo kultury i historii Polski oraz krzewienie wartości narodowych wśród Polaków na całym świecie".

Odbierając nagrodę Longin Komołowski, prezes stowarzyszenia powiedział, że wiele osób pracuje społecznie na rzecz utrzymywania łączności z Polakami mieszkającymi poza krajem. – Staramy się budować wspólnotę Polaków na całym świecie – podkreślił. Przypomniał, że w tym roku stowarzyszenie obchodzi ćwierćwiecze istnienia oraz wspomniał jednego z jego założycieli prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Zauważył, że jednym z głównych osiągnięć Wspólnoty Polskiej jest budowa szkół i ośrodków kulturalnych na Wschodzie, dzięki którym możliwa będzie dalsza współpraca z mieszkającymi tam kolejnymi pokoleniami Polaków. Nagrodę zadedykował pamięci prof. Stelmachowskiego. Podziękował biskupowi polowemu i kapitule za uhonorowanie pracy stowarzyszenia. – Wszędzie podkreślamy, że bez kontaktu i współpracy z Kościołem, nie byłoby możliwe podtrzymywanie łączności z Ojczyzną w takiej skali, jak jest to możliwe obecnie. Kościół to bardzo ważny fundament polskości na świecie – powiedział.

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" została nagrodzona za "umacnianie więzi Polaków rozproszonych na Wschodzie z Ojczyzną, przywracanie poczucia narodowej godności oraz budowanie międzyludzkiej solidarności i wsparcia". W jej imieniu nagrodę odebrał Janusz Skolimowski, prezes zarządu fundacji. Podkreślił, że powstała ona z potrzeby "wzbudzania, podtrzymywania, kultywowania oraz dania szansy Polakom mieszkającym na Wschodzie powrotu do polskości, tradycji i języka". – Czuwamy też nad tym, żeby godność i status Polaków mieszkających w tych krajach był w pełni zachowany zgodnie z normami europejskimi. Krzewiąc polskość pamiętamy o naszym dziedzictwie narodowym i wielkich Polakach, którzy tam się urodzili – powiedział. Wyraził radość, że nagrodę odbiera wraz ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska".

Kolejne wyróżnienie odebrał bp Andrzej Piotr Wypych, biskup pomocniczy archidiecezji Chicago, dyrektor wykonawczy Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii za "utrzymywanie łączności duchowej między Polonią w Stanach Zjednoczonych i Ojczyzną, hojność serca okazywaną przez ponad 70 lat oraz troskę o dobre wykształcenie polskich kapłanów". Bp Wypych przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych mieszka 11 milionów Polaków, a wielu z nich kultywuje polskość już w piątym pokoleniu. – Liga Katolicka to wspaniały skarb, który czasami jest tak wielki, że bywa zapomniany – żartował. Dodał, że Liga związana jest od początku z polskim Kościołem, a szczególnie z ordynariatem polowym. – W początkach jej działania bp Józef Gawlina [biskup polowy w latach 1933-47 – przyp. kos] prosił mieszkających w Stanach Zjednoczonych Polaków o pomoc dla przybyłych po wojnie rodaków. Dlatego poprzez sieć parafii, organizowana była pomoc materialna i modlitewna i w ten sposób pokazywaliśmy, że jesteśmy razem. Pomoc przychodziła do Polski przez cały okres komunizmu. Oblicza się, że przez ten czas do Polski trafiło, za sprawą Ligi Katolickiej, ponad 105 mln. dolarów – powiedział. Biskup pomocniczy Chicago podkreślił, że chęć wspierania Polaków nadal istnieje, a nagroda zmotywuje pracowników Ligi do dalszych działań.

Podkreślił, że sukces rozwoju Polski jest dostrzegany w Stanach Zjednoczonych, a "Liga Katolicka we właściwy sobie sposób chce być częścią wzrostu tej pięknej Ojczyzny", dla Ojczyzny ich ojców, dziadków i pradziadków". Zadedykował nagrodę bp. Alfredowi Abramowiczowi, opiekunowi Polonii w USA i wyraził wdzięczność bp Guzdkowi za to, że dostrzegł działania Ligi Katolickiej.

Kapituła nagrody Benemerenti uhonorowała Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju "za wszechstronne wsparcie okazywane żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa, przywracanie wiary w sens życia, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy weteranów oraz umacnianie szacunku dla Wojska Polskiego", a także Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ za "wszechstronne wsparcie okazywane żołnierzom, policjantom i cywilnym ekspertom, którzy pod błękitną flagą ONZ służyli sprawie pokoju i braterstwa wśród narodów świata".

W imieniu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ nagrodę odebrał jego prezes gen. bryg. Stanisław Woźniak. – Dzisiejsze wyróżnienie traktuję jako wyraz uznania roli naszego stowarzyszenia za promowanie osiągnięć Polek i Polaków w służbie na rzecz pokoju. Za pracę nad integracją naszego środowiska i pomoc potrzebującym – powiedział. Podkreślił, że działalność stowarzyszenia związana jest z pracą bardzo wielu osób i środowisk, żołnierzy, dyplomatów, prawników, tłumaczy i kapelanów. – Byliśmy ambasadorami Polski w świecie i świata w Polsce – powiedział.

Podzielił się wspomnieniem, z wizyty Jana Pawła II na Bliskim Wschodzie w 1997 roku. Jak powiedział, miał okazję w imieniu żołnierzy ONZ witać Ojca Świętego, który przekazał pozdrowienia dla wszystkich uczestników misji pokojowych i słowa Jezusa z Góry Błogosławieństw: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój".

Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju podziękował swoim współpracownikom, którzy na co dzień pomagają rannym żołnierzom. – Jako uczestnicy misji pokazaliśmy, że potrafimy walczyć na antypodach świata. Dziś pokazujemy, że potrafimy być wierni ideałom pomocy braterskiej naszym kolegom. Szanujemy się i wspieramy, stawiamy sobie wysoko poprzeczkę w codziennym działaniu, by naszym rannym kolegom żyło się lepiej – podkreślił.

Powiedział, że poziom pomocy rannym w misjach jest coraz wyższy. Podziękował biskupowi polowemu i ministerstwu obrony narodowej za opiekę nad rannymi żołnierzami.

Bp Guzdek przyznał także medale działaczom polonii francuskiej Florianowi i Andrzejowi Junoszy-Załuskim, Henrykowi Rogowskiemu oraz Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej, liderce zespołu Tercet Egzotyczny. Medale "Milito pro Christo" medale przyznawane były także przedstawicielom laureatów Benemerenti.

Wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zabierając głos podziękował biskupowi polowemu za "tradycyjnie trafny wybór laureatów". – Każda z decyzji o przyznaniu wyróżnienia jest trafna. Większość laureatów znam i mam przyjemność oraz zaszczyt z nimi współpracować – podkreślił.

Przypomniał, że przed miesiącem otwarte zostało Centrum Weterana Misji poza Granicami Kraju. – Mam nadzieję, że to miejsce, stale będzie służyć weteranom, a znajdujący się obok pomnik poświęcony poległym będzie przypominać o tych, którzy ponieśli podczas misji cenę najwyższą.

Minister Siemoniak podkreślił, że Benemerenti jest okazją do tego, by publicznie zwrócić się do biskupa polowego i podziękować za misję i opiekę duchową, jaką sprawuje nad wojskiem oraz obecność na wielu uroczystościach – Czasem podejrzewam Księdza Biskupa o dar bilokacji – żartował. Wyraził wdzięczność "za styl w jakim bp Guzdek przewodzi ordynariatowi". – Jako minister, jako wojsko, wszyscy, którzy są z wojskiem sercem bardzo doceniamy posługę Księdza Biskupa i za nią dziękujemy – powiedział minister Siemoniak. Podkreślił, że nagrody Benemerenti są stałym i ważnym elementem misji duszpasterskiej wśród żołnierzy.

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, wręczając nagrody podkreślił, że Benemerenti 2015 to wielkie podziękowanie i "pocałunek złożony na dłoni tych ludzi, którzy wypełniają Chrystusowe prawo miłości w trosce o to, by Polacy byli jedno i aby się szanowali".

Wyraził radość, że laureatami zostali przedstawiciele Ligi Katolickiej, którzy zostali zainspirowani słowami poprzednika w posłudze biskupa polowego – bp. Józefa Gawliny. – Jestem wdzięczny biskupowi Andrzejowi, że ożywia działalność Ligi Katolickiej, że to nie jest przeszłość, ale teraźniejszość i przyszłość. Szczególnie dziękuję za dzieło kształcenia księży z całej Polski i Polonii w sercu chrześcijaństwa, czyli w Rzymie – powiedział.

Podziękował też wszystkim, którzy z kraju dostrzegają potrzeby rodaków mieszkających poza Polską. – Oni kochają Polskę, oni za nią tęsknią za językiem, kulturą. Dlatego czynicie niezwykle ważną posługę miłości miłosiernej wśród naszych sióstr i braci na Wschodzie i Zachodzie. Czasem bardziej niż brak materii doskwiera brak pamięci, wdzięczności i wartości duchowych – powiedział.

Podziękował także przedstawicielom organizacji weteranów wojskowych. – Całuję z wdzięcznością ręce tych dwóch żołnierzy, którzy tu stali, którzy powiedzieli nie możemy zostawić samymi naszych towarzyszy broni. Trzeba razem z nimi nosić ciężar zranień, samotności i kalectwa – powiedział.

Bp Guzdek podziękował także wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi za otwarcie Centrum Weterana w Warszawie. Dodał, że jest to dowód na to, że wojsko nie zapomina o swoich żołnierzach, którzy służyli sprawie pokoju, sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka. – W ten sposób składamy hołd naszym siostrom i braciom, którzy wypełniają Chrystusowe prawo miłości. Bądźmy budowniczymi mostów, bądźmy tymi, którzy idą z wyciągniętą dłonią w stronę drugiego człowieka – powiedział.

W uroczystości uczestniczyli: kard. Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Maciej Jankowski, wiceminister obrony narodowej, generałowie, oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, pracownicy wojska z rodzinami, przedstawiciele służb mundurowych i mediów.

Uroczystość połączona była z koncertem kolęd w wykonaniu zespołu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP i artystów zespołu Why Not. Muzycznym gościem specjalnym gali był zespół Tercet Egzotyczny, który oprócz swoich największych przebojów wykonał kilka kolęd i pastorałek.

Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego WP została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Jako pierwsi – w 1995 r. – wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak.

Dotychczas Benemerenti otrzymali m.in. ks. dr. prał. Wojciech Łazewski – dyrektor Caritas Polska, śp. gen. Marek Papała (pośmiertnie), red. Waldemar Milewicz (pośmiertnie), dziennikarz Telewizji Polskiej, Andrzej Przewoźnik i Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (2001), Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”(2007), Batalion Reprezentacyjny WP (2007).

Laureatami Benemerenti są także abp Józef Kowalczyk, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskie Radio S.A.. W ubiegłym roku wyróżnienie Benemerenti otrzymali: 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Wiosna twórcy akcji „Szlachetna Paczka”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.