Drukuj Powrót do artykułu

Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia

24 marca 2014 | 09:43 | tk, lk (KAI) / br Ⓒ Ⓟ

Modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne – tak w całym kraju obchodzony będzie 25 marca Dzień Świętości Życia ustanowiony z inicjatywy Kościoła. Dzień wcześniej przypada Narodowy Dzień Życia, który ma charakter państwowy.

Narodowy Dzień Życia jest zgodnie z uchwałą Sejmu RP „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. W encyklice „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Zachęcając do udziału w inicjatywach na rzecz obrony życia Forum Kobiet Polskich zwraca uwagę, że mają one uwrażliwiać na znaczenie ludzkiego życia w każdej sytuacji i na każdym etapie jego rozwoju. „To święta każdego z nas, bowiem wszyscy zostaliśmy obdarzeni największym darem – życiem” – czytamy w oświadczeniu, które w imieniu Forum podpisała Ewa Kowalewska.

„W tych dniach pamiętajmy o małżeństwie i rodzinie, podstawowych wspólnotach, gdzie się rodzimy i rozwijamy, dla których pracujemy i które kochamy – głośmy prawdę o nich. Są one dzisiaj atakowane przez ideologię gender, która dąży do ich niszczenia” – zachęca Forum Kobiet Polskich.

Z podobnym apelem o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w nadchodzące obchody wystąpiła Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Działacze pro-life zgromadzeni na ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasnej Górze zachęcają, by w tych dniach głosić prawdę o człowieczeństwie wszystkich istot ludzkich od momentu ich poczęcia. Apelują, by upominać się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które jest naruszane szczególnie w stosunku do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą „in vitro”.

W specjalnym przesłaniu Federacja zaapelowała do parlamentarzystów o nie ratyfikowanie „skrajnie niebezpiecznej” Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Wyrażono też zaniepokojenie brakiem prawnej ochrony chorych dzieci przed aborcją oraz potępiono promocję i praktykowanie zapłodnienia „in vitro”.

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas Mszy św. wierni modlić się będą o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Będą też podejmować lub odnawiać Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Polega ona na codziennej modlitwie w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego rodziców.

W niektórych miastach odbędą się manifestacje w obronie prawa do życia od chwili poczęcia. Marsz dla Życia odbędzie się m.in. w Radomiu. Wyruszy on 17.00 sprzed tamtejszej katedry do kościoła bernardynów. O 18.30 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem bp. Henryka Tomasika z podjęciem Dzieła Duchowej Adopcji. Po liturgii odbędzie się procesja ze świecami w kierunku pomnika Maryi Matki Życia.

W stolicy Marsz Świętości Życia organizowany jest w niedzielę, 30 marca. Ulicami Warszawy przejdzie on już po raz dziewiąty. Do udziału w manifestacji zachęcają obydwaj biskupi warszawscy – kard. Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser.

Marsz ruszy z dwóch kierunków – po Mszach świętych odbywających się o godz. 12.30 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela i katedrze św. Floriana na Pradze. Połączenie obydwu pochodów nastąpi o godz. 13.30 na Placu Zamkowym, skąd kwadrans później ich uczestnicy przejdą Krakowskim Przedmieściem do Bazyliki Świętego Krzyża.

W tym czasie pod Kolumną Zygmunta odbędzie się akcja „Pielucha dla malucha” – zbiórka pieluch, mleka i kosmetyków dziecięcych dla Domu Samotnej Matki w Chyliczkach. W trakcie akcji odegrany zostanie także happening pro-life.

Po Marszu, ok. godz. 14.30 w Bazylice Świętego Krzyża zaplanowano koncert Joszko Brody z zespołem „Dzieci z Brodą”.

Tegoroczny Marsz odbędzie się pod hasłem „On, Ona od poczęcia”, które „podkreśla, że od samego początku jesteśmy konkretnymi ludźmi, z określoną płcią i kompletem genów. Istota w łonie matki nie jest bezosobową masą, tylko małym mężczyzną albo małą kobietą.

Stołecznym obchodom Dnia Świętości Życia towarzyszy akcja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – „Warszawskie Jerycho”. To modlitewna akcja, która odbywa się w tygodniu poprzedzającym dzień 25 marca, zaś jej głównym elementem jest nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Podejmują ją wspólnie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie działające na terenie Warszawy oraz mieszkańcy stolicy.

Wydarzenie nawiązuje w swej formie do biblijnej sceny zburzenia murów Jerycha po ich tygodniowym oblężeniu. „Podobnie, wierzymy, iż potężną w skutkach może być wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu podjęta przez tydzień na skalę Miasta Warszawy” – uważają członkowie warszawskiego KSM.

24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w dolnym kościele Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęła się w środę 19 marca Mszą świętą o godz. 9.00, zakończy zaś we wtorek 25 marca o godz. 9.00.

W plan każdego dnia wpisane są cztery części różańca, modlitwa Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Apel Jasnogórski. Pozostała część doby wypełniona jest modlitwą w ciszy oraz medytacjami i śpiewem poszczególnych grup dyżurujących.

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia

25 marca 2012 | 17:57 | lk, im / rk, pm Ⓒ Ⓟ

Marsze dla Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia – tak w całym kraju obchodzone były Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca. W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.

Dzień Życia przez cały tydzień

Najbogatsze obchody odbywały się w archidiecezji warszawskiej, gdzie pod hasłem „Chrońmy życie od poczęcia do naturalnej śmierci” od 16 do 25 marca trwał Tydzień dla Życia. W ramach inicjatywy odbył się festiwal filmów „ pro-life”, konferencja na temat duchowości w medycynie oraz rekolekcje i warsztaty służby zdrowia. Zaplanowano też warsztaty rozpoznawania metod płodności, a w Świątyni Opatrzności Bożej 24 marca wieczorem sprawowana była Msza św. dziękczynna za dar życia, w której uczestniczyli pielgrzymi i darczyńcy z całej Polski.

21 marca podczas konferencji naukowej „Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo” zastanawiano się dlaczego Polki rodzą coraz mniej dzieci i co robić żeby przeciwdziałać zapaści demograficznej. O wartości płodności ludzkiej mówił biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Przypomniał, że w przeszłości płodność była przez ludzi bardzo ceniona, uznawana za błogosławieństwo Boga. Niestety, obecnie można zaobserwować fazę negatywnego podejścia wobec płodności, gdyż zmieniły się warunki ekonomiczne i zdrowotne.

Płodność została zdehumanizowana, patrzy się na nią jak na produkcję i hodowlę, jest to efekt desakralizacji płodności – podkreślił abp Hoser. Dlatego pilnym zadaniem jest zrewaloryzowanie płodności, które powinno być jednym z celów wychowawczych. Młodym ludziom należy tłumaczyć, że miłość ludzka ma dwa aspekty, zmysłowy i duchowy – stwierdził.

Prof. Zbigniew Strzelecki, przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej mówił o dokumencie nt. sytuacji demograficznej, który zostanie przedstawiony Radzie Ministrów i który będzie podstawą do stworzenia narodowego programu demograficznego. Polityka ludnościowa powinna uwzględnić cztery obszary działań – tworzenia warunków do zakładania rodzin i sprzyjające planom prokreacyjnym; integrację międzypokoleniową, poprawę stanu zdrowia, określenia warunków migracji – Polska musi otworzyć się na migrację oraz integrację emigrantów.

Polska się starzeje

Ważnym elementem Tygodnia dla Życia był II Kongres Demograficzny. Otworzył go 22 marca prezydent Bronisław Komorowski, który mówił, że dziś konieczna jest odnowa demograficzna poprzez stworzenie „dobrego klimatu dla rodziny”. Zdaniem głowy państwa, należy też odbudować równowagę międzypokoleniową „dbając w większym stopniu o rodziny i wspierając rodzicielstwo, ale i „o godne życie starszego pokolenia”.

W opinii prezydenta Komorowskiego, niepokojem napawa niska dzietność Polaków. Nie tylko przyspiesza ona proces starzenia się ludności, ale jest też wyznacznikiem kondycji polskich rodzin. Jego zdaniem, państwo o przyjaznej polityce rodzinnej to takie, w którym jest m.in. „dostęp do żłobka, przedszkola, do szkoły, do lekarza, do placówek pozwalających na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, ale i wspólnie całej rodziny”.

Podczas Kongresu przedstawiono wyniki Spisu Powszechnego 2011, które pokazują, że liczba ludności Polski nadal się zwiększa, choć nieco wolniej niż w poprzednich dekadach. Według stanu z 31 marca 2011 r. liczba ludności wyniosła 38,5 mln i była wyższa o 271 tys. w porównaniu z wynikami z 2002 r. Ludność Polski podlega feminizacji: na 100 mężczyzn przypada prawie 109 kobiet. Zmniejszyła się liczba mieszkańców miast (23 mln 169 tys.), a zwiększyła ludności wiejskiej (15 mln 332 tys.).

Nastąpiły bardzo duże zmiany w strukturze wiekowej. Polskie społeczeństwo starzeje się. Maleje liczba i odsetek dzieci i młodzieży (wiek przedprodukcyjny), a systematycznie zwiększa się liczba i odsetek osób w wieku postprodukcyjnym, choć więcej jest także osób w wieku produkcyjnym.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni mówił o wyzwaniach demograficznych i społecznych dla Polski do roku 2030. Jego zdaniem, są nimi m.in. zwiększenie aktywności starszych pokoleń i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu jako czynników mających wpływ na poziom życia ekonomicznego Polaków. Istotne jest także znalezienie równowagi między zwiększonymi w ostatnich latach potrzebami konsumpcyjnymi młodego pokolenia a uświadamianiem mu, że nie powinno się uchylać od zakładania rodzin i przyczyniania się do wzrostu dzietności społeczeństwa.

W ocenie dr. Macieja Duszczyka, wicedyrektora Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, nie ma jednego modelu polityki ludnościowej, realizowanego przez państwa członkowskie UE, który zapewniałby jej sukces. Przed każdym z krajów stoją różne wyzwania i Polska nie jest tu wyjątkiem. – Obecnie co prawda należymy do państw relatywnie młodych, ale zmieni się to radykalnie już po roku 2015 i w roku 2030 staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw europejskich. Ponadto na sytuację ludnościową w Polsce wpływa negatywny bilans migracyjny – podkreślił dr Duszczyk.

Marsze dla życia

W całym kraju organizowane były też Marsze dla Życia. W Warszawie poprzedziły go Msze św. w katedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście oraz św. Floriana na Pradze.

Chrześcijanie mają prawo i obowiązek domagać się, by ochrona życia poczętego była zagwarantowana w prawie stanowionym. Życie poczęte jest święte i nikt, pod żadnym pozorem, nie może go odbierać – mówił kard. Kazimierz Nycz. Powiedział też, że rodzina jest święta i powinno się to podkreślać szczególnie dziś, gdy małżeństwo kobiety i mężczyzny próbuje się zrównywać z innymi możliwymi związkami.

Z kolei abp Henryk Hoser mówił o eucharystycznej szkole miłości, która uczy nas przechodzenia od miłości afektywnej do miłości efektywnej. „Miłość bowiem to nie uczucie, ale akt woli, który polega na stałym wybieraniu dobra drugiego człowieka zamiast swojego własnego” – tłumaczył biskup warszawsko-praski. – „Jezus uczy nas wybierać dobro życia drugiego człowieka i nawet oddać dla tego dobra swoje życie”.

Odwrotnością tej ekonomii miłości jest lansowana obecnie kultura śmierci, polegająca na życiu wyłącznie dla siebie. Zakłada ona nawet zabójstwo innych w imię lepszej, czy wygodniejszej egzystencji – zauważył abp Hoser. – Codziennie ginie ponad 100 tys. dzieci zabitych przed urodzeniem, a nawet już są postulaty aby zabijać noworodki – powiedział przywołując dane statystyczne.

W marszu wzięło udział ok. 3 tys. osób, ale wiele osób – głównie rodzin – dołączało na trasie przemarszu. Członkowie kilku wspólnot ewangelizacyjnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich wznosili transparenty z napisami: „Życie jest piękne”, „Wybieramy życie”, „Życie – tak, cywilizacja śmierci – nie”, „Stop aborcji – Polska katolicka”. Idąc Krakowskim Przedmieściem skandowano także hasła w obronie życia: „Polska matka nie zabija”, „Nie zabijaj życia w sobie”, „Życie ludzkie jest świętością”.

Trzeba przywrócić w rodzinie miejsce na miłość i zaufanie – mówił 24 marca w Przemyślu przed tamtejszym Marszem dla Życia abp Józef Michalik. Wzięło w nim udział kilka tysięcy osób. Przewodniczący KEP stwierdził, że tego typu akcje mają ogromne znaczenie i przynoszą efekty. – Trzeba manifestować wierność Bożemu prawu i mieć odwagę budzić sumienia. Nasza obecność i marsze przez Polskę, które dzisiaj się odbywają to już jest zwycięstwo, to już jest budzenie sumienia – powiedział.

Przewodniczący KEP docenił pomysł ludzi świeckich, którzy zebrali 600 tysięcy podpisów w obronie życia, które potem skierowano jako inicjatywę obywatelską do parlamentu. Stwierdził, że tego rodzaju działania i ciągłe przypominanie o wartości ludzkiego życia mają ogromne znaczenie, ponieważ w naszym kraju dokonuje się mniej aborcji niż na zachodzie Europy, jest też mniej przypadków chorób przenoszonych drogą płciową. Zauważył, że także polskie prawo jest w tej kwestii korzystniejsze niż na Zachodzie.

Dla dzieci nienarodzonych

Dzień Świętości Życia to także okazja do podejmowania konkretnych inicjatyw modlitewnych na rzecz dzieci poczętych. W całym kraju podejmowane były duchowe adopcje, członkowie Apostolskiego Stowarzyszenia Świeckich Legion Maryi prowadzą zaś „łańcuszek postu” polegający na tym, że codziennie inna osoba podejmuje post o chlebie i wodzie w intencji nienarodzonych. Odbywają się także całodobowe czuwania i nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W Koszalinie pamiętano także o dzieciach, którym nie dane było się narodzić. Figura Maryi Matki Życia upamiętniająca dzieci martwo urodzone stanęła 24 marca na koszalińskim Cmentarzu Komunalnym. Pomnik poświęcił biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Paweł Cieślik.

Poświęceniu pomnika towarzyszył trzeci już pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem, pozostawionych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Uroczyści poprzedziła Msza św. w koszalińskiej katedrze w intencji dzieci utraconych i ich rodziców. – Kościół stoi na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego nie może być mu obojętny los dzieci, którym nie dane było ujrzeć światła dziennego, które jeszcze przed urodzeniem straciły życie – mówił przewodniczący Eucharystii bp Paweł Cieślik.

Mocno podkreślał zarazem, że szczątki dzieci martwo urodzonych są szczątkami ludzkimi, niezależnie od wieku prenatalnego. – Ciała dzieci utraconych przedwcześnie do niedawna traktowane były jako rzecz, materiał biologiczny. Dziś na szczęście zmienia się prawo, choć jeszcze wiele jest spraw do wyjaśnienia – przypominał bp Cieślik. – Martwemu płodowi należy się szacunek należny każdemu zmarłemu człowiekowi. Nie wolno go niszczyć jakby był jakimś odpadem. Rodzice dzieci utraconych mają szczególne prawo do tego pogrzebu – dodał.

Tulipany dla obrońców życia

Po raz trzeci wręczono Tulipany Narodowego Dnia Życia. Nagroda ma służyć promocji osób, inicjatyw prawnych i rozwiązań, które wspierają rodzinę, poprawiają jej kondycję ekonomiczną i pozycję społeczną. Wyróżnienia przyznawane są przez Fundację Narodowego Dnia Życia w czterech kategoriach: samorząd przyjazny rodzinie, dziennikarz, dzieło kultury oraz inicjatywa społeczna.

W kategorii samorząd przyjazny rodzinie wyróżniono tym razem Gminę Grodzisk Mazowiecki, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła Kartę Dużych Rodzin, przyczyniając się do poprawy kondycji materialnej rodzin wielodzietnych i ich wizerunku w społeczności lokalnej.

Nagrodę odebrała również dziennikarka Marzena Nykiel, która – jak podkreślono w uzasadnieniu – z fachowością i wytrwałością porusza tematy związane z szeroko pojętą problematyką rodzinną, wychowaniem i promocją kobiet.

W kategorii dzieło kultury Fundacja Narodowego Dnia Życia przyznała nagrodę Fundacji „Orszak Trzech Króli”. „Orszaki Trzech Króli odwołują się do tradycji polskich i wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Wspólne kolędowanie na ulicach polskich miast pokazuje jak rodziny mogą ubogacać najbliższe otoczenie” – napisano w uzasadnieniu.

Czwarte wyróżnienie, w kategorii inicjatywa społeczna, otrzymała „Fundacja Mamy i Taty” za kampanię „Rozwód, przemyśl to”. Jak podkreślono, projekt wyróżnia się nie tylko klarownym przekazem, ale także zróżnicowaniem kanałów komunikacji i siłą oddziaływania. Kampania ta wywołała „słyszalną w całym kraju” społeczną dyskusję.

Wśród laureatów poprzednich edycji Tulipanów Narodowego Dnia Życia są m.in. Krzysztof Ziemiec, Rafał Wieczyński, Miasto Wrocław, jak również Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas.

Apel z Jasnej Góry

Obrońcy życia świętowali także w sanktuarium na Jasnej Górze. Odbyli tam pielgrzymkę, podczas której oprócz modlitwy, wzięli udział w wykładach o organizowaniu się w celu skutecznego działania oraz przedstawienie nowych inicjatyw środowisk katolickich w obronie życia poczętego. Po spotkaniu, wystosowano przesłanie, w której obrońcy życia apelują o prawny zakaz procedury in vitro, o promowanie naprotechnologii oraz o wprowadzenie skutecznej polityki prorodzinnej. Sygnatariusze przesłania nawołują również do zaprzestania dyskryminacji telewizji TRWAM oraz o bojkot produktów firmy PepsiCo, z uwagi na fakt wykorzystywania przez firmę z nią współpracującą szczątków abortowanych dzieci w testach laboratoryjnych zapachów i smaków.

Narodowy Dzień Życia jest zgodnie z uchwałą Sejmu RP „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. W tekście encykliki “Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.
opra.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia

24 marca 2012 | 02:21 | oprac. lk / pm Ⓒ Ⓟ

Marsze i Festiwale Życia, duchowe adopcje, projekcje filmów pro-life, konferencje demograficzne i dyskusje na temat ochrony życia – tak w całym kraju obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, przypadające 24 i 25 marca.

W niektórych diecezjach obchody zaplanowano także na 26 marca.

O włączenie się w obchody Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia apeluje Polska Federacja Ruchów Obrońców Życia. Dni co roku odbywają się 24 i 25 marca.

Narodowy Dzień Życia jest zgodnie z uchwałą Sejmu RP „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”. Ma być także motywem „solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.

Podobny charakter ma Dzień Świętości Życia. Jego ustanowienie jest odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II. W tekście encykliki „Evangelium vitae” czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Obrońcy życia apelują więc do władz państwowych i samorządowych, kościołów i organizacji pozarządowych, rodzin i osób, o zaangażowanie się w głoszenie przesłania tych dni oraz podjęcie różnych inicjatyw.

Najbogatsze obchody odbywają się w archidiecezji warszawskiej, gdzie pod hasłem „Chrońmy życie od poczęcia do naturalnej śmierci” od 16 do 25 marca trwa Tydzień dla Życia. W ramach inicjatywy odbył się już m.in. festiwal filmów „pro-life”, konferencja na temat duchowości w medycynie oraz rekolekcje i warsztaty służby zdrowia. Odbędą się jeszcze m.in. warsztaty rozpoznawania metod płodności, a w Świątyni Opatrzności Bożej – Msza św. dziękczynna za dar życia 24 marca o godz. 18.

21 marca planowana jest konferencja naukowa „Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo” (Szpital św. Rodziny, ul. Madalińskiego 25). Tematyka spotkania będzie dotyczyła rodziny i rodzicielstwa, planów prokreacyjnych młodych Polek, postawy wobec płodności, wzrostu liczby cesarskich cięć, wzrostu demograficznego, ochrony życia poczętego, a także wsparcia rodzicielstwa poprzez nowe standardy opieki podczas porodu, diagnostyki płodności i leczenia niepłodności. Konferencja zostanie podsumowana propozycją programu zdrowotnego „Rodzicielstwo zdrowe od początku”.

Jednym z głównych wydarzeń Tygodnia dla Życia będzie 22-23 marca II Kongres Demograficzny. Swój udział potwierdzili w nim przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sejmu, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Prezes GUS, przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji samorządowych i pozarządowych zajmujących się analizą procesów demograficznych i polityki rodzinnej w naszym kraju.

W sobotę 24 marca Akademickie Stowarzyszenie Katolickie SOLI DEO i portal Duchowy.pl zapraszają na specjalny pokaz filmu „The Human Experience”. Projekcja odbędzie się o godz. 19 w Auditorium Maximum, sala im. A. Mickiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Film to historia dwóch braci, którzy po ciężkich doświadczeniach życiowych zaczynają poszukiwać „czegoś więcej”, niż pieniędzy i kariery. Wyruszając w podróż, która na zawsze odmieni ich życie, rozpoczynają poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące każdego młodego człowieka: „Po co żyję?”.

W niedzielę 25 marca o godz. 12.30 sprzed katedr diecezjalnych (św. Floriana na Pradze i św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście), po Mszach św. (odpowiednio pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza i abp. Henryka Hosera) wyruszą dwie grupy VII Marszu Świętości Życia, które spotkają się ok. godz. 14 na Placu Zamkowym. Stamtąd wspólnie przejdą Krakowskim Przedmieściem do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie o godz. 14.45 odbędzie się koncert „Jutrznia za nienarodzonych”. Będzie to utwór na chór i orkiestrę odpowiadający układowi jutrzni brewiarzowej. Zapowiadany jest jako odpowiedź sztuki na „jeden z największych problemów współczesnego świata” – konieczność ochrony życia jeszcze przed jego narodzeniem.

Również w Poznaniu odbędzie się 25 marca Marsz dla Życia, będzie mu towarzyszyć hasło „Kochajmy Dzieci – Brońmy Życia”. Wierni będą uczestniczyć o godz. 9.30 we Mszy św. w kościele św. Marcina i ojców dominikanów, a następnie wyruszą w marszu w kierunku placu A. Mickiewicza. Tam zaplanowano festyn i program artystyczny. Gościem specjalnym Marszu będzie grupa młodzieży ze Szczecina, gdzie od lat organizowane są imponujące Marsze dla Życia.

We Wrocławiu wspólną akcję w obronie życia poczętego oraz promowania naturalnych metod planowania rodziny organizują 24 marca KSM archidiecezji wrocławskiej oraz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. O godz. 18.00 metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski odprawi Mszę św. w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej kościół pw. św. Karola Boromeusza) przy ul. Kruczej 58.

KSM jako organizator części tego dnia powołał do życia Wielki Chór i Orkiestrę ProLIFE, który po Mszy św. razem z orkiestrą zagra utwór Pawła Bębenka pt. „Jutrznia za Nienarodzonych” pod batutą kaesemowicza Marka Kudry.

W Krakowie w poniedziałek 26 marca o godz. 18.30 Mszy św. w intencji ochrony życia poczętego przewodniczył będzie w Bazylice Mariackiej metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. W trakcie Eucharystii wierni będą zapraszani do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

Podobny przebieg będzie miało upamiętnienie Dnia Świętości Życia w Białymstoku. O godz. 18.00 w katedrze białostockiej celebrowana będzie Msza św. z możliwością podjęcia duchowej adopcji. Podobną inicjatywę będzie można podjąć w każdej parafii archidiecezji białostockiej.

Dzień przed obchodami Dnia Świętości Życia, 24 marca odbędzie się ponadto XXXII Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę. W programie m.in. wykłady o organizowaniu się obrońców życia w celu skutecznego działania oraz przedstawienie nowych inicjatyw środowisk katolickich w obronie życia poczętego, a także Msza św. pod przewodnictwem emerytowanego metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka, podczas której chętni będą mogli złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Spotkanie zakończy się Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadzi ks. Stanisław Maślanka, asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

W diecezji sandomierskiej członkowie Apostolskiego Stowarzyszenia Świeckich Legion Maryi prowadzą kilka inicjatyw modlitewnych w intencji dzieci nienarodzonych. Jest to m.in. duchowa adopcja dziecka poczętego, oraz „łańcuszek postu” polegający na tym, że codziennie inna osoba podejmuje post o chlebie i wodzie w intencji nienarodzonych. Odbywają się także całodobowe czuwania i nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej obchody Dnia Świętości Życia rozpoczną się 24 marca Mszą Św. o godz. 18.00 w koszalińskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył będzie bp Krzysztof Zadarko. Tego dnia będzie można w katedrze podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. W pozostałych parafiach diecezji obchody tego dnia zostały przeniesione na poniedziałek 26 marca.

Przeniesienie obchodów na sobotę w Koszalinie wiąże się z planowanym na ten dzień odsłonięciem Pomnika Dzieci Utraconych. Uroczystości rozpoczną się Mszą św. o godz. 9.00 w katedrze. Eucharystii przewodniczyć będzie biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak. Po Mszy odbędą się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie, gdzie o godz. 10.45 rozpocznie się pochówek dzieci utraconych, pozostawionych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Na zakończenie bp Paweł Cieślik poświęci pomnik.

Marsz dla Życia pod hasłem „Dom pełen Życia”, Msze św., nieszpory za miasto, prelekcje, spektakle, spotkanie z bohaterami filmu „The Human Experience” wystawy i pokazy – złożą się na tegoroczną edycję „Festiwalu Życia”, który odbywa się od 19 do 27 marca w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Festiwal jest wspólną inicjatywą wielu środowisk, koordynowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, obejmuje liczne wydarzenia modlitewne, kulturalne i edukacyjne. Do udziału w nim bp Stefan Regmunt zachęca wszystkich diecezjan.

20 marca w Palmiarni otwarta zostanie wystawa malarstwa Weroniki Karwowskiej pt. „Rytm Życia”. 23 marca w kawiarni „Pod Aniołami” przy parafii pw. św. Józefa odbędą się warsztaty dla rodziców pt. „Jak świętować w rodzinie” prowadzone przez Sylwię i Szymona Wytykowskich. 24 marca w Kinie „Nysa” wyświetlony zostanie film pt. „The Human Experience”. Tego dnia w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze odprawione zostaną Nieszpory za miasto, modlitwę poprowadzi wspólnota „Pustynia w Mieście”.

25 marca na placu przed kościołem pw. Ducha Świętego stanie Miasteczko Życia, w którym będzie możliwość oddania krwi, rejestracji w bazie dawców szpiku, otrzymania oświadczenia woli dawcy narządów, badania mammograficznego i uczestnictwa w pokazie pierwszej pomocy. Ponadto 26 i 27 marca na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywać się będzie zbiórka krwi, prowadzona w ramach akcji diecezjalnej Caritas „Podaruj kroplę miłości”.

W diecezji bielsko-żywieckiej obchody Dnia Świętości Życia odbędą się 26 marca w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. O godz. 18.00 zaplanowano konferencję pt. „Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w służbie świętości życia”, którą wygłosi s. Natanaela CBM, kierownik Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka. Pół godziny później celebrowana będzie Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Rakoczego, z możliwością podjęcia czy odnowienia przyrzeczeń duchowej adopcji.

Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, Msze św. i marsze życia ulicami miast złożą się 25 marca na obchody Dnia Świętości Życia w diecezji łomżyńskiej. Organizują je diecezjalne duszpasterstwo rodzin, Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie, Domowy Kościół, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Obchody planowane są m.in. w Łomży, Ostrołęce, Grajewie, Myszyńcu, Wyszkowie i Zambrowie.

W diecezji łomżyńskiej trwa już ponadto IV edycja akcji „Uratuj Świętego!” (18-26 marca), organizowana przez Portal Młodych PokolenieJP2.pl, Radio Nadzieja i lokalną redakcję „Gościa Niedzielnego”, a także wydział duszpasterstwa rodzin łomżyńskiej kurii. Celem akcji jest modlitwa za dzieci, które się jeszcze nie narodziły, a których życie jest zagrożone już w łonie matki z różnych powodów. Więcej informacji na stronie internetowej www.uratujswietego.pl

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.