Drukuj Powrót do artykułu

Nominacje do Nagrody TOTUS 2011

29 września 2011 | 13:26 | im / pm Ⓒ Ⓟ

Ogłoszono nominacje do nagrody TOTUS za rok 2011, przyznawanych w związku z Dniem Papieskim przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Wyróżnienia – w postaci statuetki oraz nagrody pieniężnej – przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz działalności medialnej dla upamiętnienia postaci bp. Jana Chrapka. Gala nagród odbędzie się 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nominacje przedstawiono 29 września podczas konferencji prasowej w siedzibie Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Kategoria „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”

1. Jacek Moskwa

Dziennikarz prasowy i telewizyjny. Watykanista. Przez 15 lat (od 1990 r. do 2005 r.) był akredytowanym korespondentem z Rzymu i Stolicy Apostolskiej. W ostatnich latach znany bardziej jako pisarz i publicysta. Jest autorem książek biograficznych o Janie Pawle II. Jego tytuły zostały przetłumaczone m.in. na język czeski, włoski i słowacki. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Rady Pisarzy Trzech Mórz.

Nominowany za aktywność publicystyczną i pisarską, poświęconą popularyzacji życia i dzieła Jana Pawła II, a w szczególności czterotomową biografię „Droga Karola Wojtyły”.

2. Janusz Poniewierski

Publicysta katolicki. Współpracował m.in. z Radiem Wolna Europa, Radiem Kraków, Sekcją Polską BBC, Katolicką Agencją Informacyjną. Kierował działem religijnym w „Tygodniku Powszechnym”, był również wieloletnim redaktorem miesięcznika „Znak”. Autor kilku książek, redaktor kilkudziesięciu. Opracował również hasła do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN oraz wielotomowej encyklopedii Religia.
W 2010 roku otrzymał Nagrodę TOTUS za edycję „Dzieł zebranych” Jana Pawła II.

Nominowany za ważne książki o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, oraz umiejętne łączenie głębi przesłania z lekkością stylu.

3. Wydawnictwo „Biały Kruk”

Założone w 1996 roku przez Leszka Sosnowskiego wydawnictwo książkowe. Opublikowało ponad 90 albumów i książek dotyczących nauczania i osoby Jana Pawła II. Specjalizuję się szczególnie w tematyce katolickiej, kulturalnej, patriotycznej i historycznej. Zajmuję się również produkcją filmów oraz organizacją wystaw plenerowych. W 2011 r. nagrodzone tytułem Wydawcą Dekady 2001-2010.

Nominowane za dokonania edytorskie Wydawnictwa, szczególnie udostępnianie wartościowych i na wysokim poziomie edytorskim pozycji albumowych, związanych z osobą i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

4. Marek Zając

Dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką religijną i społeczną. Były kierownik działu religijnego w „Tygodniku Powszechnym”. Znany z prowadzenia programów „Między ziemią a niebem” oraz „Kawa czy herbata?” w TVP. Pracuje również na antenie Radia Plus realizując autorski program „Kościół według Marka”. Laureat nagrody Ślad im. Bpa Jana Chrapka. Członek Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Nominowany za dorobek dziennikarski i publicystyczny poświęcony pontyfikatowi Jana Pawła II.

5. Dwumiesięcznik „Społeczeństwo”

Polska wersja międzynarodowego „La Società” ukazująca się od 1995 r. Zajmuje się propagowaniem myśli społecznej Kościoła w kontekście spraw europejskich i światowych. Jego tematyka oscyluje wokół zagadnień takich jak: rodzina, praca, globalizacja, integracja europejska, mass media – oraz wielu innych.

Nominowany za ukazywanie zasad i wartości chrześcijańskich oraz ich znaczenia dla życia społecznego, inspirowane treściami encykliki Centesimus annus.

Kategoria „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”

1. o. Ryszard Sierański

Duszpasterz ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Założyciel Wspólnoty Dobrego Pasterza, która zajmuję się posługą wśród młodych zagubionych osób, uzależnionych, chorych lub ubogich. Wspólnota zajmuję się również ewangelizacją i profilaktyką. O. Ryszard Sierański jest także współorganizatorem „Festiwalu Życia” w Kodniu, podczas którego co roku spotyka się kilkuset młodych ludzi z Polski, Ukrainy i Białorusi by wzajemnie umacniać się w wierze.

Nominowany za długoletnie zaangażowanie w pracę ewangelizacyjną wśród najbardziej potrzebującej młodzieży oraz stworzenie Wspólnoty Dobrego Pasterza, służącej duchowym potrzebom opuszczonych przez wspólnotę życia i służby.

2. ks. Andrzej Augustyński

Zakonnik ze zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paolo i działacz społeczny. Twórca i przewodniczący Stowarzyszenia SIEMACHA, które zajmuję się tematyką sportu, wychowania i terapii. Współtwórca ośrodka wypoczynkowego dla dzieci w Odporyszowie. Członek Zgromadzenia Misji oraz międzynarodowej organizacji ASHOKA, skupiającej przedsiębiorców społecznych. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS. Odznaczony w 2009 r. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nominowany za rozmach, owocność i konsekwencję działań prowadzonych przez niego dzieł.

3. Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum historyczne dokumentujące Powstanie Warszawskie. Jest samorządową instytucją kultury założoną w 1983 r., a otwartą w 2004 r. w przeddzień 60. rocznicy wybuchu Powstania. Muzeum prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. Ekspozycja zajmująca ponad 3 tys. m2 wykorzystuje najnowsze techniki audiowizualne pozwalające na interaktywne zwiedzanie.

Nominowane za pracę edukacyjno-wychowawczą, realizowaną przez Muzeum, a zwłaszcza skuteczne ukazywanie ludziom młodym współczesnego oblicza patriotyzmu.

Kategoria „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”

1. Prof. Stefan Sawicki

Teoretyk i historyk literatury. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, by potem przenieść się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, tam również kilka lat później habilitował się. Od 1972 r. jest profesorem zwyczajnym. Był kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Religijną Katedry Historii Literatury Polskiej oraz Katedry Teorii Literatury. Warto wymienić choć kilka stanowisk, z tych które obejmował, są to m.in.: prorektor, a później Sekretarz Generalny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Komitetu Redakcyjnego „Encyklopedii Katolickiej”, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, członek Rady Naukowej Episkopatu Polski.

Nominowany za wieloletnią, skuteczną i wielokształtną naukową służbę poezji Cypriana Kamila Norwida – jednemu z największych skarbów polskiej kultury.

2. Michał Lorenc

Kompozytor muzyki filmowej. Zadebiutował w 1982 r. pisząc muzykę do „Przyjaciół” Andrzeja Kostenki. Wielokrotnie uhonorowany licznymi nagrodami i nominacjami. Jest trzykrotnym laureatem nagrody Złotych Lwów Gdyńskiego Festiwalu Filmów Fabularnych. Zdobył również m.in. Czeskiego Lwa, Srebrną Statuetkę Leliwity, Złotą Kaczkę oraz Poznańskiego Koziołka. W 1996 r. był nominowany do Oscara za muzykę do filmu „Krew i wino”. Spośród obrazów do których stworzył muzykę warto wymienić: „Złoto dezerterów”, „300 mil do nieba”, „Psy”, „Nic”, „Symetria”, „Osaczony” , „Zabić Sekala”, „Śluby panieńskie”.

Nominowany za tworzenie wybitnej muzyki filmowej, a także w szczególny sposób za dzieło „Missa Magna Beatificationis” stworzone w hołdzie Ojcu Świętemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

3. Wojciech Wencel

Poeta, eseista, krytyk literacki i felietonista. Autor wielu książek poetyckich, wierszy wydawanych w językach czeskim, niemieckim katalońskim oraz szwedzkim. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym nominację do Nagrody Literackiej Nike w 1997 r. Felietonista tygodników „Nowe Państwo”, „Ozon”, „Wprost”, „Gość Niedzielny”, „Gazeta Polska”.

Nominowany za twórczość poetycką, łączącą w oryginalny sposób chrześcijański uniwersalizm i głębię rozumienia tajemnicy życia z opiewaniem małej ojczyzny, a także twórczą publicystykę.

Kategoria „TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”

1. Redakcja tygodnika „Idziemy”

Powstały we wrześniu 2005 r. tygodnik, jest tworzony „przez ludzi, którym bliski jest świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II”. Sam tytuł pisma nawiązuje do papieskiej książki: „Wstańcie, chodźmy”. Na łamach „Idziemy” poruszane są tematy dotyczące zarówno spraw wiary, jak i polityki, kultury i życia społecznego.

Nominowana za stworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, ukazującego integralną wizję człowieka i świata i docierającego z chrześcijańskim przesłaniem do ludzi różnych światopoglądów.


2. Redakcja „Małego Gościa Niedzielnego”

Miesięcznik dla dzieci i młodzieży o tematyce religijnej wydawany przez Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” w Katowicach. Powstał w 1927 r. i początkowo ukazywał się jako dodatek do „Gościa Niedzielnego”. Przekształcony później w odrębny tytuł, porusza nie tylko kwestie wiary i religii, ale również inne tematy, które mogą interesować młodego człowieka.

Nominowana za wieloletnie kształtowanie kolejnych pokoleń młodych czytelników w duchu Ewangelii, a także nowoczesną formułę pisma, trafiającą do dzieci i młodzieży.

3. Katolickie Radio „Podlasie”

Lokalna stacja radiowa, obejmująca zasięgiem wschodnią część Polski. Pomimo katolickiego charakteru, dużo uwagi poświęca sprawom regionalnym, posiadając liczne redakcje terenowe. Od 2009 r. obok radia funkcjonuje również portal informacyjny radiopodlasie.pl.

Nominowane za wieloletnią służbę słuchaczom poprzez opisywanie świata w perspektywie Dobrej Nowiny, a także tworzenie miejsca wymiany poglądów i budowanie wspólnoty na wielu płaszczyznach życia społecznego.

4. Zespół twórców filmu „Jan Paweł II – Szukałem was”

Pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Jarosława Szmidta na temat życia i nauki jaką pozostawił po sobie Jan Paweł II. W niezwykły sposób ukazuje osobowość Papieża Polaka, która dzięki otwartości i poczuciu humoru, łączyła ludzi na całym świecie niezależnie od wyznawanych wartości czy religii. W 2011 r. otrzymał nagrodę International Film Award na IX Ischias Film Festiwal.

Nominowany za największą produkcję w historii polskiego filmu dokumentalnego o wielkich walorach artystycznych, za ukazanie poprzez dzieło filmowe wyjątkowego miejsca, jakie w historii Kościoła
i świata zajmuje Jan Paweł II.

5. Sekcja Polska Radia Watykańskiego

Radio Watykańskie pierwszy komunikat w języku polskim nadało 20 marca 1931 r. Oficjalnie Sekcja Polska Radia zaczęła istnieć 24 listopada 1938 r. i początkowo nadawano tylko 1-2 razy w tygodniu. Przez wiele lat udało się unowocześnić i rozwinąć działalność Sekcji Polskiej, kierowanej przez ojców jezuitów. Dziś jej audycje są na stałe wpisane w ramówki I Programu Polskiego Radia, Radia Maryja oraz wielu stacji polonijnych na całym świecie.

Nominowana za długoletnią owocną pracę rozgłośni, przybliżającą słuchaczom działania Stolicy Apostolskiej i życie Kościoła w świecie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Nominacje do nagrody „TOTUS”

24 września 2002 | 17:26 | awo //mr Ⓒ Ⓟ

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ogłosiła nominacje do nagród TOTUS 2002. W tym roku do tej najbardziej prestiżowej nagrody przyznawanej przez Kościół katolicki nominowano 9 osób oraz 11 instytucji i organizacji.

Po raz pierwszy zostaną też przyznane „TOTUS” w kategorii medialnej. Fundacja ogłosiła również nazwiska piątki maturzystów, którzy w konkursie akademickim im. bp Jana Chrapka zdobyli indeksy studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.
O. Andrzej Koprowski SJ, przewodniczący kapituły nagrody TOTUS przyznawanej w tym roku po raz pierwszy w kategorii medialnej zapewnił, że będzie ona wręczona dla upamiętnienia zmarłego tragicznie bp Jana Chrapka.
Kapituła, której przewodniczył, nominowała w tej kategorii program dziecięcy „Ziarno” (TVP1) za zainicjowanie edukacji religijnej przez rozrywkę i zabawę. Ponadto: IDEE – Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, za budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia ale także za organizowanie konkursu dla niezależnej prasy lokalnej. Nominowano także „Gazetę Radomszczańską – Fundację Inicjatyw Kulturalnych za rzetelne i ciekawe informowanie, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych na terenie Radomska i okolic oraz fundowanie stypendiów dla niezamożnych, ale uzdolnionych artystycznie dzieci z okolic Radomska. Nominowane zostało także „Studio Otwarte” Telewizji Puls, które doceniono za odwagę poruszania ciekawych i trudnych tematów oraz stworzenie forum do debaty publicznej nad najważniejszymi problemami Polski, w których punktem odniesienia jest nauczanie Jana Pawła II. Natomiast za interesująca formę czasopisma dla dzieci został nominowany do „medialnego TOTUSa” „Mały Gość Niedzielny”.
Wielkie nazwiska pojawiły się w gronie nominowanych do tegorocznego TOTUSa w kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. „Nie chcemy nagradzać tylko tych którzy są ściśle związani z Kościołem. Kultura – to przecież uniwersalność wartości” – stwierdził abp Tadeusz Gocłowski. Kapituła pod przewodnictwem abp Józefa Życińskiego nominowała to tej nagrody: Zamek Królewski w Warszawie – z jego dyrektorem prof. Andrzejem Rottermundem – za otwartość na wszelkie potrzeby Kościoła oraz podejmowanie tematyki religijnej na wielu wystawach, Ernesta Brylla – za dominującą w jego twórczości religijną tematykę utworów oraz promieniowanie sfery ducha, światowej sławy kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego – za całokształt osiągnięć twórczych i rozsławienie polskiej szkoły muzycznej, Zygmunta Kubiaka – w uznaniu ponad pięćdziesięcioletniej wybitnej twórczości, ukazywanie kulturowej ciągłości i aktualności dzieł antycznych oraz podkreślanie związku kultury polskiej z tradycją śródziemnomorską. Ponadto – Mariana Kołodzieja, za wkład w życie kulturalne Gdańska i stworzenie niezwykłej wystawy prezentującej wspomnienia artysty z lat spędzonych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
Po raz trzeci w historii nagrody, ogłoszono też nominacje do TOTUSA w kategorii „promocja człowieka, praca charytatywna oraz edukacyjno-wychowawcza”. Bp Piotr Jarecki, który przewodniczył kapitule ogłosił tegorocznych nominowanych: małżeństwo Joannę i Aleksandra Płonnickiech, za wieloletnią działalność na rzecz niepełnosprawnych umysłowo na terenie diecezji legnickiej, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w uznaniu pracy włożonej w prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz organizowanie pieszych Pielgrzymek Niepełnosprawnych na Jasną Górę, która jest jedyną w Polsce pielgrzymką z trasą całkowicie dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wśród nominowanych znaleźli się także: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. Rusinowicach – doceniony za nowe i twórcze inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia osób niepełnosprawnych, ich rehabilitację społeczną i integrację ze społeczeństwem, oraz katolicka parafia Rugawi w Kongo, która od 30 lat otacza nie tylko opieką duchową ponad 80 tys. mieszkańców tej diecezji ale wspiera zaopatrzenie w wodę, prowadzi szkoły i opiekę zdrowotną. Nominowany został również brat. Jerzy Adam Marszałkowicz, za ogromną pracę włożoną w siec schronisk dla bezdomnych i dbanie o wierność ideałom św. Brata Alberta.
Nie miała łatwego zadania kapituła nominująca kandydatów do nagrody w kategorii: „promowanie nauczania Jana Pawła II”, której przewodniczył bp Tadeusz Pieronek. Ogłosiła jednak 4 nominacje proponując do nagrody TOTUS: dominikańską Fundację „Instytut Tertio Millennio” m.in. za organizację międzynarodowych seminariów oraz kursów z zakresu społecznego nauczania Kościoła dla studentów, Instytut Jana Pawła II KUL – za ponad dwudziestoletnią działalność dokumentacyjną, wydawniczą i naukowo-dydaktyczną podejmującą m.in. problematykę etyki społecznej, godności małżeństwa i rodziny, nienaruszalności ludzkiego życia. Do nagrody nominowani zostali także dwaj uczeni: ks. prof. Helmut Sobeczko za działalność służącą rozwojowi teologii i kształtowaniu życia liturgicznego w Kościele oraz biblista ks. prof. Józef Kudasiewicz za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną na KUL oraz dzieło „Biblia w nauczaniu chrześcijańskim” którą abp Nossol nazwał „współczesnym kluczem do otwierania wiernym biblijnego skarbca”.
Kto zostanie laureatem nagrody TOTUS – okaże się 12 października podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. To będzie preludium do Dnia Papieskiego – zapewnił Konrad Ciesiołkiewicz, szef biura prasowego „Dnia”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.