Drukuj Powrót do artykułu

Nowi lektorzy i akolici w diecezji siedleckiej

20 marca 2011 | 08:54 | ks. mc / ju. Ⓒ Ⓟ

Sześciu nowych lektorów i ośmiu akolitów ustanowił bp Zbigniew Kiernikowski podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym.

– Obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, nie została uzależniona od wypełniania Prawa, ale od usprawiedliwienia z wiary. Ta obietnica została powierzona Kościołowi, by Kościół rodził życie z wiary w Jezusa Chrystusa. Posługa lektora i akolity to przyjęcie Tajemnicy, która jest wbrew nadziei, by wszędzie tam, gdzie człowiek otwiera się na słowo Boże rodziło się nowe życie. Lektor jest wezwany, by odczytywać swoje życie w świetle Słowa i oddać siebie na posługę Słowa. Kto pragnie głosić słowo Boże, musi zaprzeć się samego siebie i mieć odwagę wypływającą z wiary. Posługa lektora to nie aktorstwo, którego można się nauczyć, lecz proklamowanie Dobrej Nowiny, niosącej nadzieję życia dla wszystkich pozbawionych nadziei – nauczał Biskup Siedlecki. Następnie zwracając się do kandydatów na akolitów podkreślił, że akolici służąc wokół ołtarza stają się świadkami obietnicy, która spełniła się w Izaaku. – Posługa akolity oznacza całkowitą gotowość do składania siebie w ofierze z Jezusem Chrystusem dla zbawienia innych. Ta posługa może się spełniać w każdych warunkach. Nie jest ważne, czy zostaniesz odrzucony i niezrozumiany przez ludzi, ty masz głosić słowo Boże i dawać siebie w ofierze – artykułował Pasterz Kościoła Siedleckiego. – Nie bójcie się przyjąć tej Tajemnicy. To, co przyjmujecie nie pochodzi od was, ale was potrzebuje w każdych okolicznościach. Im trudniejsze będą warunki, tym skuteczniejsze będzie wasze posługiwanie. Gdy Józef usłyszał od anioła, by nie bał się wziąć do siebie Maryi, gdyż Ona porodzi Syna, który zbawi swój lud od jego grzechów, uczynił wszystko zgodnie z poleceniem Boga. Wy też bądźcie gotowi czynić to, co wam poleci Kościół – nauczał ks. bp Kiernikowski.

Przyjmując posługę lektora i akolity alumni trzeciego oraz czwartego roku stopniowo przygotowują się do świadomego złączenia swego życia z Jezusem Chrystusem oraz podjęcia podwójnej misji kapłańskiej, jaką jest posługa Słowa i służba ołtarzowi. Przed dopuszczeniem do posługi lektora i akolity, kandydat własnoręcznie sporządza i podpisuje prośbę, którą za pośrednictwem Rektora Seminarium przekazuje Biskupowi Ordynariuszowi. W prośbie tej wyraźnie deklaruje wolę służenia Bogu i Kościołowi.

Do przyjęcia posług klerycy przygotowywali się przez rekolekcje, którym przewodniczył ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL. Hasłem przewodnim rekolekcyjnych ćwiczeń były słowa świętego Pawła: „Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywa, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1). Podczas konferencji Ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił m.in. na czym polega składanie siebie „na ofiarę żywą, świętą” dla Boga.
Ustanawiając nowych lektorów Ksiądz Biskup wypowiedział nad nimi przewidzianą liturgicznym obrzędem modlitwę: „Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobłogosław tych naszych braci wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom”. Następnie kandydaci na lektorów kolejno podchodzili do swojego Biskupa, który podał im księgę Pisma Świętego mówiąc: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”.

Ustanowieni przez Biskupa Siedleckiego nowi lektorzy to:
KAMIL DUSZEK z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie
KAROL GOŁAWSKI z parafii Trójcy Świętej w Staninie
KAMIL MATEJCZUK z parafii św. Michała Archanioła w Mordach
KAMIL MAZURKIEWICZ z parafii św. Brata Alberta w Łukowie
PAWEŁ SUDNIK z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim
PRZEMYSŁAW ŚWIDERSKI z parafii Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach

Posługa lektora nie ogranicza się jedynie do dobrego opanowania „techniki czytania”. Dokumenty Kościoła zwracają uwagę, że lektor proklamując słowo Boże staje się narzędziem obecnego w tym słowie Chrystusa, któremu oddaje do dyspozycji swój głos. Podstawowym zadaniem lektora jest więc czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, by stawało się ono żywe w sercach słuchaczy i wzywało do nawrócenia.

Do czasu ukazania się Motu proprio „Ministeria Quaedam” Pawła VI (15 sierpnia 1972) akolitat był ostatnim z czterech tzw. niższych święceń (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielanych kandydatowi do prezbiteratu. Papież Paweł VI w miejsce czterech święceń niższych wprowadził dwie posługi ustanowione – lektora i akolity. Akolici w szczególny sposób wezwani są do kształtowania swego życia przez liturgię Kościoła, której centrum stanowi Eucharystia. Według Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego akolita jest ustanowiony po to, by pełnił służbę przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim ma przygotowywać ołtarz i naczynia liturgiczne a w razie potrzeby rozdawać wiernym Komunię świętą, której jest szafarzem nadzwyczajnym. Wolno akolicie dokonać puryfikacji (oczyszczenia) naczyń liturgicznych: pateny i kielicha. W przypadku nieobecności prezbitera lub diakona akolita może wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nie ma jednak prawa błogosławienia.

Obrzęd ustanowienia akolitów miał następujący przebieg. Po Ewangelii diakon przedstawił Księdzu Biskupowi kandydatów, wzywając ich po imieniu i nazwisku. Każdy z kandydatów słowem: „jestem” potwierdził osobistą i świadomą decyzję zostania akolitą. Po homilii Pasterz Kościoła Siedleckiego wypowiedział modlitwę ustanowienia nowych akolitów: „Najłaskawszy Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna Twojego powierzyłeś swojemu Kościołowi chleb życia: pobłogosław tych naszych braci, wybranych do służby akolitów. Spraw, aby wiernie spełniając służbę przy ołtarzu i godnie rozdzielając swoim braciom chleb życia wiecznego, stale wzrastali w wierze i miłości ku zbudowaniu Twojego Kościoła”.

Posługę akolity otrzymali alumni:
ARKADIUSZ BYLINKA z parafii św. Józefa w Trąbkach
WITOLD JUSZCZUK z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim
MICHAŁ LECH z parafii św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie
KRZYSZTOF SOBCZUK z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Garwolinie
ARTUR STEFANIAK z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim
ARKADIUSZ ŚLEDŹ z parafii św. Wojciecha w Tyśmienicy
KRZYSZTOF WĘGRZYNEK z parafii św. Piusa V w Dęblinie
PIOTR ZASUWIK z parafii św. Józefa w Wołyńcach

Umocnieni łaską Boga i wdzięczni Pasterzowi Kościoła Siedleckiego za otrzymane posługi lektora i akolity, pełni zapału i ufności alumni trzeciego i czwartego roku rozpoczynają pod okiem seminaryjnych wychowawców nowy etap formacji, który pozwoli im dalej przygotowywać się do służebnego kapłaństwa.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Nowi lektorzy i akolici w diecezji siedleckiej

20 marca 2010 | 16:32 | el Ⓒ Ⓟ

11 lektorów i 15 akolitów dla diecezji siedleckiej ustanowił 20 marca bp Zbigniew Kiernikowski. Przewodniczył on uroczystej Eucharystii w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym.

W homilii biskup mówił o rozdwojeniu jakie powstaje z powodu głoszenia Słowa Bożego i jedności jaka rodzi się z Eucharystii. – Wśród tłumów, które słuchały Jezusa byli tacy, którzy uznawali w Nim Proroka. Inni natomiast wątpili w Jego Boskie posłannictwo. „I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu” (J 7,43). Wszędzie tam, gdzie ludzkie serce nie chce wejść w nawrócenie następuje podział. Celem misji Jezusa nie jest wywoływanie rozłamów, ale jedność. Strażnicy wysłani przez faryzeuszów, aby pojmać Jezusa zostają dotknięci Jego słowem: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia”. Słowo Chrystusa ma bowiem moc przemienić ludzkie serce – mówił bp Kiernikowski.

Następnie zwracając się do kandydatów na lektorów życzył im, by "jako lektorzy umieli głosić Słowo Boże dając siebie bez żadnych ograniczeń". Zwracając się natomiast do kandydatów na akolitów biskup mówił – Prorok Jeremiasz wprowadza nas w posługę ołtarza, posługę akolity: „Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany”. Wy też miejcie w sobie to pragnienie nie oszczędzania siebie. Nawet gdy będziecie przeżywać w sobie antagonizmy, Pan będzie waszą sprawiedliwością. Bądźcie więc gotowi iść do ołtarza, pod krzyż i składać w ofierze swoje życie. Jeżeli będą tacy kapłani, Kościół będzie jednością. Przystąpcie do przyjęcia posług, jeżeli jesteście gotowi iść drogą Jezusa Chrystusa jedynego Pana, który jest Słowem wzywającym do nawrócenia i Chlebem, który daje siebie do końca – zakończył bp Kiernikowski.

Przez powierzenie posługi lektora i akolity klerykom trzeciego i czwartego roku Kościół stopniowo przygotowuje ich do świadomego podjęcia podwójnej misji kapłańskiej, jaką jest posługa Słowa i służba ołtarzowi. Przed dopuszczeniem do posługi lektora i akolity, kandydat własnoręcznie sporządza i podpisuje prośbę, którą za pośrednictwem Rektora Seminarium przekazuje biskupowi ordynariuszowi. W prośbie tej wyraźnie deklaruje wolę służenia Bogu i Kościołowi.

W celu dobrego przygotowania się do przyjęcia posług kandydaci uczestniczyli w dniu skupienia, który przeprowadził ks. Jarosław Sutryk. Dzień skupienia odbył się w piątek, 19 marca w Wyższym Seminarium Duchownym. Podczas konferencji ks. Sutryk nakreślił przed klerykami trzeciego i czwartego roku model życia kapłańskiego oparty na pokorze i przebaczeniu.

Ustanowieni przez bpa Kiernikowskiego nowi lektorzy to: Grzegorz Bielak, Witold Juszczuk, Michał Lech, Rafał Rękawek, Piotr Samborski, Krzysztof Sobczuk, Mateusz Sołtys, Artur Stefaniak, Michał Wawrzynkiewicz, Krzysztof Węgrzynek, Piotr Zasuwik.

Posługę akolity otrzymali alumni: Paweł Adamus, Paweł Bilski, Michał Celej, Sławomir Gryszka, Wojciech Olędzki, Ireneusz Juśkiewicz, Daniel Łapiński, Radosław Piotrowski, Adam Potapczuk, Marek Strzeżysz, Grzegorz Suwała, Adam Ślubowski, Łukasz Wardak, Marek Weresa, Krzysztof Zawadzki.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.