Drukuj Powrót do artykułu

Papież mianował nowych kardynałów

22 lutego 2014 | 12:52 | st (KAI) / br Ⓒ Ⓟ

Kościół potrzebuje waszej jedności, współpracy, odwagi w głoszeniu Ewangelii i modlitwy – powiedział papież Franciszek nowym członkom Kolegium Kardynalskiego. W uroczystości włączenia do tego grona 19 purpuratów wziął także udział papież-senior Benedykt XVI. Franciszek wezwał też do modlitwy o pokój i pojednanie „dla narodów, które w tym czasie są uciemiężone przemocą i wojną”.

Słowa powitania wygłosił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin, który pozdrowił również papieża-seniora Benedykta XVI. Obecność tę wierni zgromadzeni w bazylice watykańskiej powitali oklaskami.

Kard. Parolin wyraził w imieniu nowych purpuratów podziękowanie Ojcu Świętemu za okazane zaufanie. Jednocześnie zaznaczył, że jeden z nich, kard. Loris Capovilla ze względu na wiek (98 lat) otrzyma biret kardynalski później w Bergamo, niedaleko miejsca swego zamieszkania – w Sotto il Monte. Zapewnił, że nowi członkowie Kolegium Kardynalskiego pragną odpowiedzieć na nie wiernością, wielkodusznością i wytrwałością w służbie Kościołowi. Sekretarz stanu zapewnił też o pełnej dyspozycyjności nowych kardynałów, by „wędrować w obecności Chrystusa, budować Kościół, wyznawać wraz z papieżem jedyną chwałę – Chrystusa Ukrzyżowanego”. Jest to gotowość podążania „drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia”, w „permanentnym stanie misji” – podkreślił kard. Parolin. Zapewnił też o modlitwie nowych purpuratów za Franciszka i jego posługę.

Podobnie jak 24 listopada 2012, podczas ostatniej tego typu uroczystości, której przewodniczył Benedykt XVI pierwszy konsystorz Franciszka odbył się według nowego, uproszczonego ceremoniału i miał formę nabożeństwa Słowa Bożego.

Po odśpiewaniu Ewangelii (Mk 10, 32-45) Ojciec Święty wygłosił homilię. Podkreślił, że kardynałowie, podobnie jak każdy chrześcijanin są wezwani by iść z Jezusem. Przestrzegł przed mentalnością światową, która prowadzi do rywalizacji, zazdrości czy też tworzenia się frakcji. Wskazał, że tym, który zwołuje uczniów jest sam Jezus. „Słuchajmy Go z radością przyjmując Jego Słowo, przyjmując pouczenie Jego i Ducha Świętego, byśmy stawali się coraz bardziej jednym sercem i jedną duszą, wokół Niego” – zaapelował papież.

Następnie Franciszek wskazał czego Kościół potrzebuje od nowych kardynałów: „waszej współpracy, a jeszcze wcześniej waszej komunii ze mną i między wami. Kościół potrzebuje waszej odwagi, aby głosić Ewangelię w porę i nie w porę i aby dać świadectwo prawdzie. Kościół potrzebuje waszej modlitwy na dobrą drogę owczarni Chrystusa”. Papież podkreślił też konieczność wrażliwości na cierpienia przeżywane przez mieszkańców wielu krajów świata. W tym kontekście Ojciec Święty wyraził duchową bliskość ze wspólnotami kościelnymi i wszystkimi chrześcijanami, którzy znoszą dyskryminacje i prześladowania. „Kościół potrzebuje naszej modlitwy za nich, aby byli mocni w wierze i potrafili odpowiadać na zło dobrem. Ta nasza modlitwa obejmuje każdego mężczyznę i kobietę, którzy znoszą niesprawiedliwość z powodu swych przekonań religijnych” – podkreślił Franciszek.

Na zakończenie papież stwierdził: „Kościół nas potrzebuje, byśmy byli ludźmi pokoju i nieśli pokój przez nasze czyny, nasze pragnienia i nasze modlitwy: dlatego przyzywamy pokoju i pojednania dla narodów, które w tym czasie są uciemiężone przemocą i wojną”.

Następnie Ojciec Święty odczytał formułę kreacji, w której zaznaczył, iż nowi purpuraci będą połączeni ściślejszymi więzami ze Stolicą Piotrową, staną się członkami kleru rzymskiego i powinni być niezłomnymi świadkami Chrystusa. Następnie odczytał ich nazwiska, począwszy od sekretarza stanu, kard. Pietro Parolina.

Nowi purpuraci złożyli wyznanie wiary i przysięgę. „Ja Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego obiecuję i przysięgam, że pozostanę odtąd i na zawsze, aż do śmierci wiernym Chrystusowi i Jego Ewangelii, zawsze posłuszny Świętemu Apostolskiemu Kościołowi Rzymskiemu, Świętemu Piotrowi w osobie Najwyższego Pasterza, Franciszka i jego kanonicznie wybranych następców; że zachowam zawsze w słowach i uczynkach komunię z Kościołem katolickim; że nie wyjawię nikomu to, co będzie mi powierzone w zaufaniu, a wyjawienie czego mogłoby spowodować szkodę lub ujmę Kościołowi Świętemu; wypełniać z wielką roztropnością i wiernością zadania do których jestem powołany w mojej służbie Kościołowi, zgodnie z normami prawa. Tak mi dopomóż Wszechmogący Boży” – brzmiały słowa przysięgi.

Następnie Ojciec Święty nałożył nowym kardynałom czerwone birety, wręczył pierścienie oraz przyznał kościoły tytularne w Rzymie. Wewnątrz pierścienia umieszczono herb Franciszka. Z kolei nowi purpuraci wymienili pocałunek pokoju z pozostałymi członkami Kolegium Kardynalskiego.

Jeszcze w sobotę po południu w Pałacu Apostolskim oraz w Auli Pawła VI nowi purpuraci będą przyjmowali gratulacje związane z włączeniem ich do Kolegium Kardynalskiego.

Papieska homilia:

„Jezus wyprzedzał ich … ” (Mk 10,32)

Również w tej chwili Jezus wyprzedza nas. On nas zawsze wyprzedza. Idzie przed nami i otwiera nam drogę… A naszą ufnością i radością jest to, że jesteśmy Jego uczniami, przebywamy z Nim, podążamy za Nim, naśladujemy Go…

Kiedy wspólnie koncelebrowaliśmy pierwszą Mszę św. w Kaplicy Sykstyńskiej, „wędrowanie” było pierwszym słowem, jakie zaproponował nam Pan: wędrowanie, a następnie budowanie i wyznawanie.

Dziś powraca to słowo, ale jako akt, jako działanie Jezusa, które trwa: ” … Jezus chodził. ” To nas uderza w Ewangelii: Jezus dużo chodził i nauczał swoich uczniów w drodze. To ważne. Jezus nie przyszedł, aby uczyć jakiejś filozofii, czy ideologii … ale pewnej „drogi”, którą trzeba iść wraz z Nim, a drogi uczymy się przemierzając ją, chodząc. Tak, drodzy bracia naszą radością jest wędrowanie z Jezusem.

Ale nie jest to łatwe, nie jest to wygodne, bo droga, którą obiera Jezus jest drogą krzyża. Kiedy są w drodze, mówi On swoim uczniom o tym, co się z Nim stanie w Jerozolimie: zapowiada Swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A oni „się dziwili” i „byli strwożeni”. Dziwili się, rzecz jasna, bo dla nich wyjście do Jerozolimy oznaczało uczestniczenie w triumfie Mesjasza, w Jego zwycięstwie – można to następnie dostrzec w prośbie Jakuba i Jana. Byli „strwożeni” z powodu tego, co Jezus musiał znieść, a co także mieli znieść i oni.

W przeciwieństwie do ówczesnych uczniów wiemy, że Jezus zwyciężył i nie powinniśmy lękać się krzyża, wręcz w krzyżu jest nasza nadzieja. A jednak także i my jesteśmy nadal ludźmi, grzesznikami i narażeni jesteśmy na pokusę, aby myśleć na sposób ludzki a nie po Bożemu.

A kiedy myślimy na sposób światowy jakie są tego konsekwencje? „Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana” (w. 41). Byli oburzeni. Jeśli panuje mentalność świata, wkracza rywalizacja, zazdrość, frakcje …

Wtedy to słowo, które Pan dziś do nas kieruje jest tak zbawienne! Oczyszcza nas wewnętrznie, rzuca światło na nasze sumienia i pomaga nam dostroić się w pełni do Jezusa i uczynić to razem, kiedy Kolegium Kardynalskie się poszerza wraz z wejściem do niego nowych członków.

„A Jezus przywołał ich do siebie… ” (Mk 10, 42). Oto kolejny gest Pana. W drodze zdaje sobie sprawę, że trzeba mówić do Dwunastu, zatrzymuje się i wzywa ich do siebie. Bracia, pozwólmy, aby Pan Jezus nas wezwał do Siebie! Pozwólmy, aby On nas z-wołał. I słuchajmy Go z radością przyjmując Jego Słowo, przyjmując pouczenie Jego i Ducha Świętego, byśmy stawali się coraz bardziej jednym sercem i jedną duszą, wokół Niego.

Gdy jesteśmy tak zwołani, „wezwani do Siebie” przez naszego jedynego Mistrza, także i ja mówię, czego potrzebuje Kościół: Kościół potrzebuje was, waszej współpracy, a jeszcze wcześniej waszej komunii ze mną i między wami. Kościół potrzebuje waszej odwagi, aby głosić Ewangelię w porę i nie w porę i aby dać świadectwo prawdzie. Kościół potrzebuje waszej modlitwy na dobrą drogę owczarni Chrystusa, modlitwy, która wraz z głoszeniem Słowa jest pierwszym zadaniem biskupa. Kościół potrzebuje waszej wrażliwości, zwłaszcza w tej godzinie bólu i cierpienia w wielu krajach świata. Pragniemy wyrazić naszą duchową bliskość ze wspólnotami kościelnymi i wszystkimi chrześcijanami, którzy znoszą dyskryminacje i prześladowania. Kościół potrzebuje naszej modlitwy za nich, aby byli mocni w wierze i potrafili odpowiadać na zło dobrem. Ta nasza modlitwa obejmuje każdego mężczyznę i kobietę, którzy znoszą niesprawiedliwość z powodu swych przekonań religijnych.

Kościół nas potrzebuje, byśmy byli ludźmi pokoju i nieśli pokój przez nasze czyny, nasze pragnienia i nasze modlitwy: dlatego przyzywamy pokoju i pojednania dla narodów, które w tym czasie są uciemiężone przemocą i wojną.

Dziękuję, drodzy bracia! Podążajmy razem za Panem i dajmy się coraz bardziej Jemu zwoływać, pośród wiernego ludu, świętej Matki Kościoła.

***

Papież Franciszek przydzielił nowym kardynałom ich kościoły tytularne. Bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu, związaną w przeszłości z osobami Prymasów Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa przydzielił byłemu osobistemu sekretarzowi bł. Jana XXIII, kard. Lorisowi Francesco Capovilli.

1. Kard. Pietro Parolin, arcybiskup tytularny Acquapendente, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej otrzymał kościół świętych Szymona i Judy Tadueusza na Torre Angela.

2. Kard. Lorenzo Baldisseri, arcybiskup tytularny Diocleziana, sekretarz generalny Synodu Biskupów, diakonię św. Anzelma na Awentynie.

3. Kard. Gerhard Ludwig Műller, biskup-senior Ratyzbony, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, diakonię św. Agnieszki in Agone, na placu Hiszpańskim.

4. Kard. Beniamino Stella, arcybiskup tytularny Midila, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, diakonię św. Kosmy i Damiana

5. Kard. Vincent Gerard Nichols, arcybiskup Westminsteru (Wielka Brytania), kościół tytularny Najświętszego Odkupiciela i św. Alfonsa na Via Merulana.

6. Kard. Leopoldo José Brenes Solórzano, arcybiskup Managui (Nikaragua), kościół tytularny św. Joachima na Prati di Castello.

7. Kard. Gérald Cyprien Lacroix, arcybiskup Québecu (Kanada), kościół tytularny św. Józefa na Aurelio.

8. Kard. Jean-Pierre Kutwa, arcybiskup Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej), kościół tytularny św. Emerencjany na Tor Fiorenza.

9. Kard. Orani João Tempesta, arcybiskup Rio de Janeiro (Brazylia). kościół tytularny Najświętszej Maryi Panny, Matki Opatrzności na Monte Verde.

10. Kard. Gualtiero Bassetti, arcybiskup Perugia-Città della Pieve (Włochy), kościół tytularny św. Cecilii.

11. Kard. Mario Aurelio Poli, arcybiskup Buenos Aires (Argentyna) otrzymał dotychczasowy kościół tytularny kard. Bergoglio – św. Roberta Bellarmina.

12. Kard. Andrew Yeom Soo jung, arcybiskup Seuul (Korea Południowa), kościół tytularny św. Chryzogona.

13. Kard. Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., arcybiskup Santiago del Cile (Chile), kościół tytularny Najświętszego Odkupicela na Valmelaina.

14. Kard. Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcybiskup Ouagadougou (Burkina Faso), kościół tytularny Najświętszej Maryi Pocieszycielki na Tyburtynie.

15. Kard. Orlando B. Quevedo, O.M.I., arcybiskup Cotabato (Filipiny), kościół tytularny Najświętszej Maryi Panny „Królowej Świata” na Torre Spaccata.

16. Kard. Abp Chibly Langlois, biskup Les Cayes (Haiti), kościół tytularny św. Jakuba na Auguście.

17. Kard. Loris Francesco Capovilla, arcybiskup tytularny Mesembria, kościół tytularny Matki Bożej na Zatybrzu.

18. Kard. Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., arcybiskup senior Pampluny, kościół tytularny św. Anieli Merici.

19. Kard. Kelvin Edward Felix, arcybiskup senior Castries, kościół tytularny, Matki Bożej Ocalenia na Primavalle.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.