Drukuj Powrót do artykułu

Płock: Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01 marca 2014 | 21:11 | eg Ⓒ Ⓟ

„Cześć i chwała bohaterom” – to hasło, które przyświecało II Płockiemu Marszowi Żołnierzy Wyklętych, który 1 marca przeszedł ulicami miasta. Wzięło w nim udział około 700 osób, w tym młodzież i kombatanci.

II Płocki Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych ­ru­szył spod po­mni­ka mar­szał­ka Jó­ze­fa Pił­sud­skie­go, natomiast za­koń­czył się przy ko­ściele parafii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki. Na ścianie świątyni znajduje się ta­bli­ca upa­mięt­nia­ją­ca 48 żoł­nie­rzy an­ty­ko­mu­ni­stycz­ne­go pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go z re­gio­nu płoc­kiego.

Pod tablicą odbyła się wspólna modlitwa oraz złożono kwiaty. Na zakończenie odprawiona została Msza św. w kościele w intencji żołnierzy wyklętych z Płocka i okolic, którzy ginęli w la­tach 1945-56 o których pamięć miała zginąć.

„Cie­szę się, że mło­dzież świę­tu­je pa­mięć o swo­ich bo­ha­te­rach, Żoł­nier­zach Nie­złom­nych. Pa­mię­taj­cie o nich, po­nie­waż oni po­win­ni być dla was wzo­rem do na­śla­do­wa­nia. Tym żoł­nie­rzom, wy­klę­tym przez zdraj­ców, na­le­ży się naj­więk­szy sza­cu­nek. Oni dali przy­kład jak na­le­ży żyć, pra­co­wać i wal­czyć dla Pol­ski” – mówił pod­czas uro­czy­sto­ści płocczanin Jacek Paw­ło­wicz, pracownik warszawskiego oddziału IPN, który od wielu lat propaguje wiedzę o płockich żołnierzach wyklętych.

W II Płockim Marszu Żołnierzy Wyklętych uczestniczyło około 700 osób, w tym kom­ba­tan­ci, po­li­ty­cy, przed­sta­wi­cie­le sa­mo­rzą­du z prezydentem miasta Andrzejem Nowakowskim, a także ki­bi­ce klubu Wisła Płock, którzy wcześniej przeprowadzili akcję promującą marsz. Obecni byli także człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia Hi­sto­rycz­ne­go 11. Grupy Ope­ra­cyj­nej Na­ro­do­wych Sił Zbroj­nych (NSZ), prze­szli oni w mar­szu w zre­kon­stru­owa­nych mun­du­rach zgru­po­wa­nia.

Marsz poprzedził koncert barda Andrzeja Kołakowskiego, ku czci żołnierzy wyklętych, który odbył się w auli Politechniki przy ul. Jachowicza w Plocku.

Na Ma­zow­szu płoc­kim struk­tu­ry pod­zie­mia an­ty­ko­mu­ni­stycz­ne­go dzia­ła­ły w latach 1945-1954 r. Należało do niego niemal 1,5 tysiąca osób. Naj­le­piej zor­ga­ni­zo­wa­ną struk­tu­rą pod­zie­mia nie­pod­le­gło­ścio­we­go na Ma­zow­szu płoc­kim była 11. Grupa Ope­ra­cyj­na NSZ, do­wo­dzo­na przez por. Ste­fa­na Bro­nar­skie­go ps. Liść, szefa in­spek­to­ra­tu płoc­ko-sier­pec­kie­go AK w okre­sie oku­pa­cji nie­miec­kiej. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, zo­stał stra­co­ny w 1951 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.