Drukuj Powrót do artykułu

Płock: przyjęto zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z małoletnimi

08 grudnia 2018 | 17:22 | eg | Płock Ⓒ Ⓟ

W diecezji płockiej weszły w życie „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji płockiej”. Dokument składa się z trzech części: norm ogólnych (I), norm szczegółowych (II) oraz Aneksu, zawierającego procedurę interwencji po uzyskaniu informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia osoby małoletniej. W jego punkcie 1 stwierdza się, że „Dobro osoby, zwłaszcza małoletniej, jest przedmiotem szczególnej troski Kościoła”.

W normach ogólnych (I) „Zasad…” napisano m.in., że zawarte w nich zapisy są przeznaczone do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach, dziełach i instytucjach w diecezji płockiej. Księża i świeccy zobowiązani są do nietykalności cielesnej osób małoletnich i niestosowania kar cielesnych. Ponadto zaznacza się, że niedopuszczalne jest tolerowanie jakichkolwiek zachowań noszących znamiona wykorzystania osób małoletnich, a zwłaszcza seksualnego; posiadanie wiedzy o faktycznych lub prawdopodobnych przypadkach wykorzystania seksualnego zawsze wymaga podjęcia odpowiednich działań, zgodnych z prawem kościelnym i polskim.

W normach szczegółowych (II) znalazł się zapis, że osoby małoletnie nie powinny przebywać w mieszkaniach osób duchownych i zakonnych, zwłaszcza pojedynczo. Jeżeli ma to już miejsce, to spotkanie owo powinno mieć charakter transparentny. Zachęca się także, by w spotkaniach organizowanych dla małoletnich (ministranci, schole, dziecięce grupy modlitewne itp.) uczestniczyli także przedstawiciele rodziców lub inne osoby dorosłe.

Duchownym zabrania się indywidualnych wyjazdów z osobą małoletnią, przewożenia osób małoletnich poniżej 15. roku życia bez opiekuna (z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka), częstowania osoby małoletniej alkoholem, papierosami, narkotykami i innymi środkami odurzającymi, kontaktowania się z małoletnimi będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Księża mają też strzec się „werbalnego naruszania godności osób małoletnich, której wyrazem jest erotyzacja języka”.

Za niedozwolone uznano zachowania, które stanowią przekraczanie granic intymności osób małoletnich (zwłaszcza w przebieralniach, pływalniach, toaletach itp.), nagrywanie lub wykonywanie tam zdjęć oraz wyręczanie osób małoletnich w czynnościach natury osobistej. Gdy są organizowane wyjazdy z udziałem osób, które nie ukończyły 18. roku życia, należy stosować zasady organizacji wypoczynku oraz innych wyjazdów określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 roku, poz. 452).

Wszystkie wycieczki i wyjazdy powinny zostać zaplanowane i udokumentowane (transport, zakwaterowanie, plan dnia, bezpieczeństwo), ubezpieczone. Duchowny organizujący wyjazd musi dokonać weryfikacji opiekunów w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Powinien także uzyskać od opiekuna zaświadczenie o niekaralności, zgodnie z aktualnym stanem Krajowego Rejestru Karnego.

Ponadto instytucje kościelne, które zapewniają osobom małoletnim dostęp do Internetu, są zobowiązane podjąć działania zabezpieczające przed dostępem do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju (treści erotyczne, pornograficzne, przemocowe itp.). Konieczne jest m.in. oprogramowanie filtrujące treści internetowe. Upoważniony do nadzoru opiekun ma obowiązek poinformowania podopiecznych o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

W „normach szczegółowych” zapisano też, że należy zapewnić podopiecznym stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Osoba odpowiedzialna za dostęp do Internetu powinna sprawdzać okresowo, czy na komputerach nie znajdują się tzw. niebezpieczne treści. W razie ich znalezienia należy ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania.

Bardzo ważną część dokumentu stanowi „Aneks. Procedura interwencji wobec uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia osoby małoletniej”. Wynika z niego, że obowiązek zgłoszenia do organów ścigania spoczywa na każdym, kto posiadł wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego (zgwałcenie lub zmuszenie do poddania się innej czynności seksualnej, seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby, obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym).

Jeżeli domniemanym sprawcą takiego czynu jest osoba duchowna, zgłoszenie do właściwych organów państwa musi dokonać się w trybie opisanym w Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Niezależnie od tego, kto zgłasza fakt skrzywdzenia (osoba skrzywdzony, osoba trzecia, osoba zdradzająca symptomy doznania krzywd) – osoba kompetentna ma obowiązek podjąć działania przewidziane prawem.

Osobami kompetentnymi są w tym przypadku: proboszcz w przypadku parafii, dyrektor w przypadku kościelnej placówki szkolno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej itp., prezes w przypadku fundacji lub stowarzyszenia, kierownik wycieczki w przypadku wyjazdu. Są one zobowiązane zgłosić sprawę delegatowi Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Dotyczy to także przypadków domniemanego wykorzystania osoby małoletniej, popełnionych przez osoby duchowne i zakonne oraz pracowników świeckich niepodlegających bezpośrednio jurysdykcji Biskupa Płockiego.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i zawierać dane personalne zgłaszającego, domniemanej ofiary, domniemanego sprawcy oraz ogólny opis okoliczności zdarzenia. Delegat przyjmujący zgłoszenie upewni się, czy o domniemanym wykorzystaniu osoby małoletniej poinformowano właściwe organy ścigania – jeśli nie, to on sam dokona zgłoszenia.

Gdy podejrzenie dotyczy osoby świeckiej zatrudnionej w instytucjach diecezjalnych, należy ją niezwłocznie odsunąć od pełnienia obowiązków służbowych. Jeśli krzywda została ujawniona w trakcie sakramentu pokuty, ksiądz powinien zachęcić penitenta do zgłoszenia tego przypadku kompetentnej osobie lub delegatowi biskupa. Przyjmujący zgłoszenie ma obowiązek poinformować zgłaszającego o przebiegu procedury kościelnej, a także o możliwości zgłoszenia sprawy państwowemu wymiarowi sprawiedliwości.

„Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji płockiej” weszły w życie 5 grudnia 2018 r. Zapoznano z nimi wszystkich proboszczów podczas zebrania w Sikorzu koło Płocka. Duchowni są też zobowiązani do zapoznawania się z ewentualnymi zmianami w dokumencie, gdy będą ukazywać się na stronie internetowej diecezji płockiej.

W diecezji płockiej delegatem Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji płockiej jest ks. prał. dr Marek Jarosz, psycholog, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (od 14 października 2016 r.).

Pierwsze szkolenia związane z prewencją nadużyć seksualnych wobec małoletnich odbyły się w diecezji w 2014 r. Uczestniczyli w nich księża dziekani, dekanalni ojcowie duchowni, moderatorzy, wykładowcy i alumni Seminarium duchownego, pracownicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, innych instytucji diecezjalnych oraz Szkół Katolickich.

17 września biskup płocki Piotr Libera podczas specjalnej konferencji prasowej jako pierwszy biskup diecezjalny w kraju podał do wiadomości liczbę księży oskarżonych o nadużycia oraz liczbę ich ofiar. W ciągu ostatnich 11 lat było 9 takich duchownych (żaden nie pracuje z dziećmi i młodzieżą, kilku zostało usuniętych ze stanu duchownego) i 16 poszkodowanych osób.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.