Drukuj Powrót do artykułu

Pomoc zagraniczna Caritas Polska w dobie pandemii COVID-19

22 września 2020 | 09:10 | Caritas Polska, lk / pz | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Materiały prasowe Caritas Polska

W dobie pandemii COVID-19 Caritas Polska stara się nieść pomoc w Polsce i za granicą. W naszym kraju wsparciem objęci zostali przede wszystkim seniorzy oraz medycy. Przekazywana żywność, środki higieniczne oraz specjalistyczny sprzęt dla placówek medycznych to jeden ze sposobów na skuteczną pomoc w dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Jednakże pandemia najbardziej zagraża mieszkańcom krajów tzw. ubogiego południa, które borykają się z niskim poziomem rozwoju gospodarczego, brakiem infrastruktury medycznej i zabezpieczeń socjalnych, a także konsekwencjami niekorzystnych uwarunkowań geopolitycznych. Te czynniki powodują, że mieszkańcy takich krajów, jak Nepal, Jemen, Irak, Mozambik czy Wenezuela są jeszcze bardziej narażeni na ryzyko zachorowania z powodu wirusa COVID-19 i ciężkiego przebiegu choroby.

– Polacy niejednokrotnie pokazali, że solidaryzują się z osobami, które znalazły się w trudnym położeniu. Właśnie do tych ludzi posłany jest Caritas Polska i w tych krajach potrzeba naszego szczególnego wsparcia i troski – powiedział dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki. Suma wsparcia dla zagranicy udzielonego przez Caritas Polska w dobie pandemii to prawie 3 mln zł. Pomoc trafia na 4 kontynenty, do 16 krajów, a szacunkowa liczba osób, które otrzymają pomoc, to prawie ćwierć miliona osób, w tym tysiące rodzin.

Umęczony Jemen

Największy z zagranicznych programów pomocowych w dobie pandemii skierowany jest do Jemeńczyków z okolic Adenu. Kwota wsparcia wynosi blisko 0,8 mln zł. Z pomocy skorzysta ok. 168 tys. osób. W wyniku pięciu lat wojny domowej sytuacja, w której znaleźli się Jemeńczycy, jest tragiczna. Działania wojenne, brak wody pitnej, pożywienia, prądu, utrudniony dostęp do jakichkolwiek świadczeń medycznych powoduję olbrzymią śmiertelność wśród mieszkańców tego kraju. Dodatkowo sytuację utrudnia szerząca się pandemia.

Caritas Polska razem z Polską Akcją Humanitarną prowadzą projekt wsparcia sześciu wiejskich przychodni w prowincji Al-Breiqah nieopodal Adenu. Dzięki przeszkoleniu personelu medycznego oraz zapewnieniu im odpowiedniego sprzętu umożliwiającego bezpieczne wykonywanie zawodu funkcjonowanie objętych wsparciem ośrodków zdrowia nie będzie zagrożone, a okoliczni mieszkańcy będą w dalszym ciągu konsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Ważnym elementem projektu jest poprawienie infrastruktury sanitarnej i dostępu do czystej wody, a także dystrybucja paczek ze środkami higienicznymi. Projekt trwa od lipca do grudnia 2020 r. Ponadto w Jemenie Caritas Polska wraz z PAH przekazały środki na utworzenie przychodni w miejscowości Imran, która będzie funkcjonować przez 6 dni w tygodniu, od 1 marca do końca 2020 r., a z usług której będzie korzystać ok. 6500 osób. Przychodnia zatrudnia 8 osób. Poza świadczeniami medycznymi, ośrodek ma zapewnia podstawowe zaopatrzenie w leki. Wartość pomocy to ponad 200 tys. zł. Łączna pomoc dla Jemenu to ok. 1 mln zł.

Syryjczycy w Jordanii

Caritas Polska skierowała pomoc także do uchodźców syryjskich w Jordanii. Jest to pomoc finansowa w wysokości ponad 0,5 mln zł, przeznaczona na pokrycie kosztów najmu mieszkania. Od lipca do grudnia 2020 wsparciem zostanie objętych 96 gospodarstw domowych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym rodziny wielodzietne, samotni rodzice i osoby mierzące się w problemami zdrowotnymi. Większość syryjskich uchodźców w Jordanii żyje w biedzie i ma długi, przez co obawia się eksmisji.

W związku z surowymi ograniczeniami swobód obywatelskich wprowadzonymi przez władze Jordanii w marcu z powodu pandemii, pomoc stała się jeszcze bardziej potrzebna. Zakaz działalności gospodarczej spowodował, że wiele osób straciło pracę i często jedyne źródło dochodu. Pomoc pozwoli im przetrwać trudne miesiące kryzysu gospodarczego wywołanego kilkumiesięcznym zamknięciem kraju. Projekt jest realizowany w czterech prowincjach Jordanii i współfinansowany ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wenezuela głoduje

Potężny kryzys gospodarczy, z którym mierzy się Wenezuela, sprawił, że w chwili obecnej dla mieszkańców kraju ciepły i syty posiłek stał się luksusem. Kryzys ekonomiczny przeobraził się w katastrofę humanitarną na niespotykaną skalę. Opinię światową uśpiły skąpe relacje medialne, ale sytuacja jest daleka od stabilizacji. Gospodarka oparta na eksploatacji złóż ropy naftowej uległa załamaniu. Już blisko 5 mln Wenezuelczyków uciekło z kraju przed głodem, najbardziej cierpią seniorzy i najmłodsi.

– Rośnie pokolenie zmuszone do walki o każdy kęs chleba, widok dzieci grzebiących pośród odpadków na wysypisku śmieci jest obrazem codzienności. Sytuację może zmienić pomoc z zagranicy. Wiele osób w poszukiwaniu wyżywienia i zatrudnienia przekracza granicę z sąsiadującą Kolumbią, by tam szukać szansy na przetrwanie kryzysu. Nasz program realizowany jest od czerwca 2020 r. we współpracy z Caritas Colombia, Bankiem Żywności Diecezji Cúcuta i Jeronimo Martins Colombia. W ramach programu zostanie rozdystrybuowanych 9200 paczek z żywnością dla najbardziej potrzebujących Wenezuelczyków i Kolumbijczyków. Łącznie pomocą zostaną objętych kilkaset rodzin oraz jadłodajnie znajdujące się rejonie Norte de Santander w Kolumbii – powiedział dyrektor Caritas Polska. Suma pomocy to blisko 0,5 mln zł.

Ponadto Caritas Polska wspiera mieszkańców Wenezueli na terenach przygranicznych oraz w regionach Tachira, Bolivar, Miranda (w miejscowościach Upata, Caracas, Guarenas). Pomoc dla najuboższych mieszkańców Wenezueli polega na dystrybucji paczek z żywnością i lekarstwami, organizacji posiłków dla najbardziej potrzebujących i przekazaniu przyborów szkolnych dla dzieci. Wartość tej pomocy to ok. 100 tys. zł.

Nadzieja dla Nepalu

Nepal to jeden z najsłabiej rozwiniętych krajów w Azji. Nepalczycy trudnią się głównie rolnictwem. Górzyste położenie geograficzne powoduje, że trudno jest podróżować, w niektórych regionach nie ma dostępu do wody pitnej i służby medycznej. – Nepalczycy są szczególnie bliscy naszemu sercu. Od wielu lat staramy się rozbudowywać miejscową infrastrukturę wodną i pomagać w tworzeniu lokalnych ośrodków medycznych, świadczących pomoc Nepalczykom – mówi ks. Iżycki.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania pandemii COVID-19 w społecznościach wiejskich. Partnerem świadczącym pomoc na miejscu jest Caritas Nepal. Program obejmuje 3 główne obszary:

– medyczny – zakłada zwiększenie zdolności przeciwdziałania pandemii Covid-19 w wiejskich ośrodkach zdrowia, a także zapewnienie środków ochrony dla pracowników służby zdrowia oraz wolontariuszy;

– wodno-sanitarny – polega na zapewnieniu dostępu do wody pitnej oraz wody do celów sanitarnych;

– bezpieczeństwa żywnościowego – zakłada wsparcie społeczności lokalnych w dostępie do żywności oraz wsparcie sektora rolniczego w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego wiejskich gospodarstw domowych.

Wsparcie Afryki

Pomoc zagraniczna Caritas Polska trafia również do Afryki. W Mozambiku, organizacja przekazała środki na zakup 2000 zestawów higienicznych, w których znalazły się mydło, pasta do zębów, szampon, wiadro o poj. 20 litrów, 500 zestawów higienicznych typu Wash Innovation (zestaw wielokrotnego użytku – prysznic, kran, pojemnik na wodę) i 500 zestawów higienicznych dla dziewcząt i kobiet. Projekt zakłada również podnoszenie poziomu świadomości odnośnie skutecznych zasadach higieny, mających na celu przeciwdziałanie zakażeniu COVID-19.

W Sudanie Południowym, pomoc skupia się głównie wokół zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla 450 rodzin (2700 os.) najbardziej narażonych z powodu pandemii w miejscowości Wau. Suma pomocy wynosi ponad 100 tys. zł. W Republice Południowej Afryki Caritas Polska, dzięki współpracy z misjonarzem ks. Piotrem Kalicińskim oraz Dannhauser Catholic Mission w diecezji Dundee, sfinansowała zakup żywności i środków higieny dla najbardziej potrzebujących mieszkańców ubogich zuluskich wiosek. Ponadto w diecezji Klerksdorp dofinansowano zakup żywności oraz środków higieny i maseczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Wartość pomocy dla RPA to ok. 40 tys. zł. W Afryce pomoc na zakup środków higienicznych oraz ochronnych została również przekazana mieszkańcom Togo oraz Kamerunu. Poza wymienionymi krajami Caritas Polska niesie również pomoc w Argentynie, Gruzji, Iraku/Kurdystanie, Indiach a także w Europie – na Ukrainie oraz Białorusi. Wartość pomocy skierowanej do tych krajów wynosi blisko 500 tys. zł.

Pomoc migrantom na terenie Polski

Caritas Polska od początku swojej reaktywacji w latach 90. pomaga migrantom i uchodźcom, którzy szukają schronienia w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy tej grupie społecznej pozwoliło organizacji na realizację działań adekwatnych do potrzeb cudzoziemców.

Aktualnie pomoc realizowana jest w 4 województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim. W tych lokalizacjach istnieją biura pomocy migrantom. Pomoc im niosą wyspecjalizowani pracownicy: doradcy integracyjni i międzykulturowi, doradcy zawodowi, prawnicy, psychologowie. Cudzoziemcy mający problemy ze zdrowiem mogą liczyć na refundację leków i wizyt lekarskich.

Caritas organizuje też kursy adaptacyjne oraz kursy języka polskiego. Wspieramy edukację dzieci organizując im zajęcia na świetlicy z opiekunem, spotkania z kulturą, turnusy wakacyjne. W Warszawie już trzeci rok działa zespół taneczny Masovian Inter Folk, do którego uczęszczają dzieci i młodzież. Dużym powodzeniem cieszy się również powitalna edu-mapa dla dzieci, które przyjechały do naszego kraju. Pomoc jest oferowana w różnych językach: polskim, czeczeńskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, w zależności od potrzeb.

W ramach realizacji projektów zostały również skierowane działania do społeczeństwa przyjmującego. Powstały warsztaty dla urzędników, nauczycieli, którzy na co dzień pracują z cudzoziemcami. Dla tych grup przygotowane zostały również praktyczne podręczniki na temat współpracy z migrantami. Organizowane są również spotkania z pracodawcami zatrudniającymi obcokrajowców na terenie RP.

Z pomocy realizowanej w biurach dla migrantów prowadzonych przez Caritas Polska korzysta blisko 2000 osób. Najwięcej potrzebujących stanowią cudzoziemcy narodowości ukraińskiej.

Biura funkcjonowały bez przerwy w czasie epidemii Covid 19, natomiast ze względów bezpieczeństwa niektóre działania zostały przesunięte.

Środki finansowe na realizację wymienionych działań pochodzą z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, budżetu państwa i wkładu własnego Caritas Polska.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.